Declarație cu privire la asigurarea trasparenței decizionale în procesul legislativ