Curricula pentru curs de formare continuă în domeniul nediscriminării a asistenților sociali