Comentarii la propunerile Ministerului Finanțelor de modificare a Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale