Comentarii cu privire la proiectul Legii privind prevenirea și combaterea discriminării