Alte documente justiție
Infografic// Încrederea în justiția din Republica Moldova
2020/06/24
Document de politici publice: Resetarea sistemului de selecţie și promovare a judecătorilor
2020/05/31
(En) Policy Paper: Resetting the system of selection and promotion of judges
2020/05/31
(En) COMMUNICATION in accordance with Rule 9.2 of the Rules for the supervision of the execution of judgments on SARBAN v. MOLDOVA group of cases
2020/04/18
Sistemul de drept pe perioada stării de urgență
2020/04/02
Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2019
2020/01/31
(En) Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2019
2020/01/31
(RU) Республика Молдова в Европейском Суде по правам человекав 2019 году
2020/01/31
„Transparenţa justiţiei versus datele cu caracter personal” – O analiză a modului de publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova
2020/01/25
(En) “Transparency of the Judiciary versus Data Protection” – An Analysis on the Publication of Court Decisions in the Republic of Moldova
2020/01/25
Exproprierea dobânditorilor de bună-credință – este oare uniformă practica judecătorească?
2020/01/16
(En) Expropriation from good-faith purchasers: is the judicial practice uniform?
2020/01/16
1 2 3 »»