Publicații
Opinia cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
2014/09/26
Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei din Republica Moldova: 2012 – iulie 2014
2014/09/22
(Engleză) Achievements and faults in reforming the justice sector of the Republic of Moldova: 2012 – July 2014 (Translated chapters)
2014/09/22
Mecanismul de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea termenului rezonabil – este oare acesta eficient?
2014/09/18
(Engleză) The mechanism for compensation damages caused by the violation of reasonable time requirement — is it efficient?
2014/09/18
Opinie privind setul de modificări ale unor legi în vederea aducerii în concordanță a legislatiei cu Legea nr. 325 privind testatea integrității profesionale
2014/09/09
Realocarea judecătorilor de instrucţie: recomandări pentru fiecare instanţă judecătorească
2014/09/04
Opinia CRJM cu privire la proiectul de lege cu privire la lichidarea Curții de Apel Bender
2014/07/08
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova
2014/06/23
(Engleză) Study on optimisation of the structure of the prosecution service and of the workload of prosecutors from the Republic of Moldova
2014/06/23
Propuneri pentru modificarea Proiectului de lege nr. 423 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (în versiunea publicată pe pagina web a Parlamentului la înregistrarea proiectului)
2014/04/17
(Engleză) Legal opinion on the Draft law on the disciplinary responsibility of judges
2014/03/31
Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on Specialization of Judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova
2014/02/01
Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova
2014/02/01
(Engleză) Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova
2014/02/01
(En) Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2013
2014/01/31
(En) Atlas of Torture Moldova
2013/12/31
(Engleză) Policy paper ”Reforming the Investigating Judge Institution: Challenges, Risks and Solutions”
2013/12/11
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 424 privind testarea integrității profesionale
2013/12/10
Opinie juridică a CRJM privind inițiativa legislativă a MAI și transferul Izolatoarelor de Detenţie Provizorie din comisariatele de poliţie sub controlul Ministerului Justiţiei
2013/12/07
Propuneri de completare şi modificare a Regulamentului cu privire la procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor judecătorilor
2013/09/23
(Engleză) Transparency and efficiency of the Superior Council of Magistracy of the Republic of Moldova. 2010-2012
2013/04/29
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2012
2013/02/20
Transparența și eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 2010-2012
2013/01/17
«« 6 7 8