Opinii juridice
Opinie cu privire la proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2020-2023
2020/07/15
(En) OPINION on the draft Action Plan for the implementation of the Strategy ensuring the independence and integration of the justice sector for the years 2020-2023
2020/07/15
(En) Opinion on the draft Law amending Law no. 3/2016 on the prosecutor’s office
2020/07/13
Opinie cu privire la proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la procuratură
2020/07/13
(En) Legal Opinion on the draft law amending the Constitution of the Republic of Moldova (art. 116, 121, 122 of the Constitution)
2020/06/30
Opinie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție)
2020/06/30
Opinie juridică cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție)
2020/06/22
Opinie juridică privind neoportunitatea elaborării proiectului de lege cu privire la înfiinţarea unei instanţe specializate în domeniul anticorupţie
2020/06/22
Opinie juridică la proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative
2020/05/26
OPINIE PRELIMINARĂ cu privire la proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2020-2023
2020/05/19
(En) PRELIMINARY OPINION on the draft Justice Sector Independence and Integrity Strategy 2020-2023
2020/05/19
Opinie cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene)
2020/04/08
1 2 3 »»