Opinii juridice
(En) Legal Opinion on the draft law amending the Constitution of the Republic of Moldova (art. 116, 121, 122 of the Constitution)
2020/06/30
Opinie juridică cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție)
2020/06/30
Opinie juridică cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție)
2020/06/22
Opinie juridică privind neoportunitatea elaborării proiectului de lege cu privire la înfiinţarea unei instanţe specializate în domeniul anticorupţie
2020/06/22
Opinie juridică la proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative
2020/05/26
(En) PRELIMINARY OPINION on the draft Justice Sector Independence and Integrity Strategy 2020-2023
2020/05/20
OPINIE PRELIMINARĂ cu privire la proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2020-2023
2020/05/19
Opinie cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene)
2020/04/08
OPINIA Organizațiilor semnatare privind caracterul disproporționat în raport cu scopul legitim urmărit al criteriului numeric de 4000 de persoane și cerința reprezentativității teritoriale de minim 120 de membri în cel puțin jumătate UAT de nivelul al II din Republica Moldova, pentru partidul în curs de înregistrare
2020/04/02
(En) Opinion on the proportionality and legality of the measures taken by the Government during the state of emergency
2020/03/30
Opinie privind caracterul proporțional și legalitatea măsurilor întreprinse de Guvern pe perioada stării de urgență
2020/03/30
(En) Opinion on the organisation of the selection process for the appointment of 4 members of the SCM from the side of law professors
2020/03/11
1 2 3 »»