Opinii juridice
Opinie juridică cu privire la pachetul de documente privind selectarea judecătorului din partea Republicii Moldova la CEDO
2020/10/20
Opinie privind revizuirea cadrului legal ce ține de componența și competența Consiliului Superior al Procurorilor
2020/10/12
(En) Additional opinion to the draft Action Plan for the implementation of the Strategy ensuring the independence and integrity of the justice sector for the years 2021-2024
2020/09/17
Opinie suplimentară la proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024
2020/09/17
Opinie cu privire la Sesizarea nr. 130a din 31 iulie 2020 (privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 6 alin. (5) din Legea nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale
2020/08/19
Opinie cu privire la Sesizarea nr. 105c din 1 iulie 2020 (solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea Constituției)
2020/07/24
Opinie cu privire la proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2020-2023
2020/07/15
(En) OPINION on the draft Action Plan for the implementation of the Strategy ensuring the independence and integration of the justice sector for the years 2020-2023
2020/07/15
(En) Opinion on the draft Law amending Law no. 3/2016 on the prosecutor’s office
2020/07/13
Opinie cu privire la proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la procuratură
2020/07/13
(En) Legal Opinion on the draft law amending the Constitution of the Republic of Moldova (art. 116, 121, 122 of the Constitution)
2020/06/30
Opinie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 121, 122 din Constituție)
2020/06/30
1 2 3 »»