Apel public către Curtea Supremă de Justiţie cu privire la replicile publice