Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant. Îndrumar pentru avocați