Accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție (Capitolul 3, Raport Promo-LEX. Drepturile omului în Moldova. Retrospectiva anilor 2009-2010)