Victoria VIRSCHI
Consilier juridic
 • +373 22 843 601
 • victoria.virschi@crjm.org
Publicații selectate
 • Scopul concursului:

  CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii franceze pentru doua nivele: începător și intermediar, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat în baza cerințelor membrilor Asociației, care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, cât și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.  

  Detalii tehnice:

  • Numărul de nivele: 2 nivele – începător și intermediar;
  • Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
  • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de franceza nivel începător: 3-5 persoane;
  • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de franceza nivel intermediar: 3-5 persoane;
  • Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău;
  • Metode de predare: inovative și interactive.

   Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).

  • Criteriile de selecție:
  1. Oferta tehnică care va include: experiența ofertantului (inclusiv lista profesorilor, stipulând experiența profesională relevantă), portofoliul de clienți și referințe, metodele inovative de predare) – 70%;
  2. Oferta financiară – 30%.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată  de către ofertant și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 6 mai 2019. Oferta va include: 

  1. Copia certificatului de înregistrare și datele companiei;
  2. Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și programul cursurilor propuse;
  3. Oferta financiară, cu prețurile indicate în dolari SUA, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  4. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Membrii asociației, care pe parcursul studiilor vor însuși nivele indicate în ToR, vor evolua la nivelele mai avansate în cadrul aceleiași companii.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • Scopul concursului:

  CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada mai 2019 – mai 2021, servicii de traducere simultană în cadrul evenimentelor publice de lansare a studiilor și rapoartelor sale, pentru perechile de limbi: 

  1. română-engleză-română
  2. română-franceză-română

  Persoana fizică și/sau juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada mai 2019 – mai 2021.

  • Criteriile de selecție:

  - Experiența profesională (studii superioare de specialitate și experiența în traducerea simultană cu specific juridic constituie un avantaj);

  - Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);

  - Oferta  financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 6 mai 2019. Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de executarea traducerii simultane și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al /a candidatului/tei pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere simultană cu specific juridic;
  2. Exemple ale evenimentelor unde a fost prestat serviciul de traducere simultană;
  3. Oferta financiară cu indicarea prețului per oră în dolari SUA, completată după modelul atașat la prezenta solicitare de oferte. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per oră, iar persoanele juridice vor indica prețul per oră, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  4. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

   Persoana fizică/juridică poate participa la concurs  pentru una sau ambele perechi de limbi, indicate mai sus.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor/toarelor, persoane fizice și juridice, care vor presta, în perioada mai 2019 – mai 2021, următoarele tipuri de  servicii:

  a) servicii de traducere scrisă a textelor cu specific juridic din:

  • română – engleză;
  • română – rusă;
  • engleză – română;

  b) servicii de traducere autorizată scrisă a textelor cu specific juridic, pentru perechea de limbi engleză – română.

  Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada mai 2019 – mai 2021.

  Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ de:

  1. 400 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
  2. 150 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
  3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.

  Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate și  experiența în traducerea scrisă a textelor cu specific juridic constituie un avantaj);
  2. Calitatea traducerilor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs;
  3. Termenul de executare a traducerii;
  4. Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  5. Oferta financiară;

  Oferta trebuie să fie datată, semnată  de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 6 mai 2019. Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică ((indicând persoana responsabilă de executarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic;
  2. Exemple relevante de lucrări traduse anterior, în particular traduceri cu specific juridic (traducerile pot fi expediate electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesate acestea);
  3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice și prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  4. Termenul de realizare a traducerii (pagini per zi);
  5. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Doar persoanele pre-selectate, care întrunesc condițiile minime ale CRJM, vor participa la proba scrisă și vor fi evaluate în baza textelor propuse de CRJM.

  Persoana fizică/juridică poate participa la concurs pentru unul sau două  tipuri de servicii de traducere și pentru una sau mai multe perechi de limbi, indicate mai sus.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea redactorilor (persoane fizice) care vor presta, în perioada mai 2019 – mai 2021, servicii de redactare și/sau corectură a materialelor elaborate / traduse de CRJM cu specific juridic în limbile:

  1. română;
  2. engleză;
  3. rusă.

  Volumul estimativ al materialelor de redactat / corectat este de:

  1. română - 300 de pagini pe an;
  2. engleză - 200 de pagini pe an;
  3. rusă - 150 de pagini pe an.

  Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

  • Criteriile de selecție:

  - Experiența în  redactare (studii superioare de specialitate și experiența în redactarea textelor cu specific juridic constituie un avantaj);

  - Calitatea redactării fragmentelor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs;

  - Termenul de executare;

  - Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);

  - Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 6 mai 2019.

  Oferta va include:

  1. CV-ul actualizat, care va indica expertiza și experiența relevantă;
  2. Exemple relevante de lucrări redactate anterior, în particular redactări ale textelor cu specific juridic (lucrările pot fi expediate electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesate acestea);
  3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații). Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  4. Termenul de realizare a redactării (pagini per zi);
  5. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Doar persoanele preselectate, care întrunesc condițiile minime specificate de CRJM, vor fi invitate să participe la proba scrisă și vor fi evaluate în baza fragmentelor propuse pentru redactare.

  O persoană poate participa pentru serviciile de redactare,  pentru una sau mai multe limbi, indicate mai sus.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • Guvernul Republicii Moldova s-a angajat în fața Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei să reducă fenomenul arestărilor nejustificate sau a celor contrare legii. La 4-6 Iunie 2019, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va verifica măsurile pe care le-a întreprins în acest sens Republica Moldova, în contextul supravegherii executării grupului de cauze Șarban. Grupul în cauză este constituit din 14 hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului în care au fost constatate diverse violări ale art. 5 al Convenției Europene pentru  Drepturile Omului (CEDO).

  În acest context, la 16 aprilie 2019, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de Miniștri o comunicare actualizată despre garanțiile existente și impactul măsurilor întreprinse de către autorități în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

  CRJM a constatat că rata înaltă de arestare și motivare insuficientă a hotărârilor de arestare sunt în continuare probleme serioase în Republica Moldova, în ciuda îmbunătățirilor legislative care au avut loc în anul 2016. În 2018, rata demersurilor de arestare acceptate de judecătorii de instrucție a fost cea mai mare înregistrată vreodată - 88,4%.

  Problemele date, în general, nu rezidă în legislație, ci mai degrabă în practica judiciară deficitară, influențată de lipsa de independența a judecătorilor și atitudinea pro-acuzatorială manifestată de mai mulți judecători de instrucție. La fel, volumul de muncă ridicat afectează mult posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce țin de competența acestora. În același timp,  măsurile preventive alternative arestului nu sunt utilizate suficient.

  Astfel, CRJM a îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovenești:

  1. acordarea de independență deplină în practică, nu numai în lege pentru judecătorii de instrucție, precum și încheierea oricărei presiuni asupra lor;
  2. includerea experienței și experienței profesionale anterioare relevante, ca cerințe legale pentru numirea în calitate de judecător de instrucție, precum și oferirea de garanții suficiente ca acesta să își poată exercita efectiv atribuțiile;
  3. asigurarea că judecătorii și procurorii naționali vor respecta în practică garanțiile art. 5 CEDO, în special, în ceea ce privește verificarea condiției bănuielii rezonabile a faptului că persoana a săvârșit infracțiunea și examinarea tuturor dovezilor relevante aduse în fața acestora;
  4. echilibrarea volumului de muncă al judecătorilor de instrucție pentru a le permite o examinare amănunțită a cazurilor prezentate;
  5. asigurarea posibilității ca orice persoană reținută sau arestată cu încălcarea art. 5 CEDO să poată solicita despăgubiri, indiferent de hotărârea pronunțată asupra fondului acuzațiilor aduse împotriva sa.

  În 2017, CRJM a transmis Comitetului de Miniștri o altă comunicare cu privire la acest subiect.

  Comunicarea a fost elaborată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  *  *  *

  În vederea eficientizării executării hotărârilor CtEDO și prevenirii de violări similare pe viitor, organizațiile necomerciale pot transmite comunicări către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei despre măsurile întreprinse de către stat. Detaliile privind modalitatea întocmirii acestora este descrisă în manualul „Implementarea hotărârilor CtEDO” elaborat de European Implementation Network (EIN).

   

 • Republica Moldova marchează 10 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. În acea zi și următoarele, peste 600 de persoane au fost reținute de poliție după incidentele violente care au avut loc în Chișinău. Dintre cei reținuți și maltratați de forțele de ordine, patru persoane au decedat în condiții suspecte. Statul și-a luat responsabilitatea doar pentru decesul uneia dintre ele, Valeriu BOBOC, care a decedat din cauza leziunilor primite.

  În scurt timp de la violențele din 7 aprilie 2009, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas HAMMARBERG și Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) au efectuat vizite în Republica Moldova. Acestea au recomandat autorităților Republicii Moldova luarea unor acțiuni hotărâte, care să asigure principiul de „zero toleranță” față de relele tratamente prin sistemul de justiție penală și să îmbunătățească investigarea relelor tratamente. S-a mai recomandat realizarea unor schimbări sistemice în activitatea poliției și transferul izolatoarelor de detenție a poliției în subordinea ministerului justiției.

  La 20 octombrie 2009 Parlamentul a decis constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 și la 8 iulie 2010 a aprobat raportul Comisiei de anchetă. Astăzi cetățenii Republicii Moldova mai au încă întrebări cu privire la investigarea cauzelor și a consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009. În același timp, apreciem pozitiv că Procuratura Generală publică periodic informațiile statistice și gestiunea dosarelor privind evenimentele din aprilie 2009. Această informație ne confirmă despre justiția selectivă și lipsa condamnării ferme a relelor tratamente de instituțiile de stat, la toate nivelurile.

  În procesul de înfăptuire a justiției au existat numeroase obstacole, printre care resursele limitate și expertiza insuficientă pentru documentarea și investigarea torturii și a altor presupuse infracțiuni. Sistemul de justiție penală nu a fost adecvat pentru a face față evenimentelor din aprilie 2009. Aceste obstacole au favorizat impunitatea. Multe dintre aceste constatări, încă rămân relevante și acum. Opinia publică încă este în așteptarea unei justiții echitabile, fermitate în pedepsirea celor vinovați de maltratarea protestatarilor, prevenirea pe viitor a abuzurilor și asumarea intoleranței față de abuzurile care sunt comise de forțele de ordine.

  Organizațiile semnatare constată că după 10 ani de la aceste evenimente, investigarea eficientă și sancționarea celor responsabili a eșuat. Constatăm cu regret, că la o anumită periodicitate, forțele de ordine continuă să aplice forța disproporționat, să aplice gaze lacrimogene fără vreo justificare, să se eschiveze să poarte elemente de identificare pe uniforme, în timp ce factorii de decizie și politicienii rămân reticenți în implementarea unor reforme profunde care să asigure reducerea detenției nejustificate, să îmbunătățească condițiile de detenție, să asigure o încredere a justițiabililor în actul de justiție și în acordarea serviciilor de reabilitare, precum și aplicarea unor pedepse adecvate.

  Regretăm că nici cele șapte cauze la CtEDO care se refereau la evenimentele din aprilie 2009 (de ex. Taraburca, O.R. și L.R., ș.a.) nu au impulsionat investigarea eficientă și sancționarea adecvată a maltratărilor. În ceea ce privește detenția în condiții proaste, autoritățile întârzie de a construi noua construcție al Penitenciarului nr. 13 și a caselor de arest, transferul izolatoarelor de detenție a poliției în subordinea ministerului justiției și asigurarea independenței serviciului medical din instituțiile de detenție. În același timp, constatăm că legea penală (materială și procesuală) a fost îmbunătățită la multe capitole. Competențele unor instituții au fost consolidate și dotarea cu tehnică (de intervenție, de expertiză, ș.a.) a fost îmbunătățită esențial.

  Dintre persoanele acuzate de maltratare de rang înalt - fostul ministru de interne Gheorghe PAPUC și fostul comisar general al mun. Chișinău, Vladimir BOTNARI au fost achitați de CSJ, deși la 19 ianuarie 2015 Curtea de Apel Chișinău i-a condamnat pentru neglijența în serviciu prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, soldată cu decesul unei persoane și încălcarea drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Asociațiile consideră ca fiind neîntemeiată și iresponsabilă achitarea ex-responsabililor din cadrul MAI.

  Constatăm că multe persoane cu funcții de răspundere sau de decizie din poliție, procuratură sau instanțele judecătorești sau alte instituții responsabile de evenimentele din aprilie 2009, și-au păstrat funcțiile sau chiar au fost promovate. Unii dintre aceștia dețin la moment sau au fost promovați în cele mai înalte funcții din stat, inclusiv în Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Constituțională. Aceasta a fost făcută de aceeași clasă politică care a condamnat impunitatea și și-a asumat o politică de „zero toleranță” împotriva relelor tratamente.

  Vom asista în continuare instituțiile de stat de a implementa recomandările instituțiilor internaționale asumate în legătură cu evenimentele din aprilie 2009 și angajamentele de reformare a sectorului justiției. Continuarea aplicării aresturilor la o rată foarte înaltă, lipsa unui sistem medical independent, acțiunile modeste de a îmbunătăți condițiile de detenție, aplicarea nejustificată a mijloacelor speciale de forțele de ordine și justiția selectivă, alimentează un sentiment că eforturile depuse de stat până acum nu au avut un impact descurajant împotriva abuzurilor.

  Organizațiile semnatare:

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova,

  Amnesty International Moldova ,

  Asociația „Promo-Lex”,

  CRVT „Memoria”,

  Veronica MIHAILOV, avocată

  Natalia MOLOȘAG, avocată,

  Veaceslav ȚURCAN, avocat,

  Ambasada Drepturilor Omului,

  Comunitatea „WatchDog.MD”,

  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul),

  Transparency International Moldova,

  Olesea DORONCEANU, avocată,

  Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM),

  Institutul de Politici Publice (IPP),

  Centrul de Informații GENDERDOC-M,

  Terra-1530,

  Foundation Est- Europeană,

  Centrul National de Mediu,

  A.O. BIOS,

  Asociația pentru Politica Externă (APE),

  Asociația Presei Independente (API),

  Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE),

  Centrul de Informare in Domeniul Drepturilor Omului (CIDO),

  Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),

  Centrul National al Romilor,

  Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD).

 • Vrei să știi care este funcția pedepsei și dacă judecătorii olandezi nu aplică sentințe mult prea ușoare? Ai dori să afli cum se simt magistrații când aplică pedeapsa cu moartea? Ce resentimente au? Care e procesul intern prin care trec și ce rol are presiunea publică asupra judecătorilor care analizează dosare de rezonanță?
  Vino să vezi un episod din seria de filme „Privind în suflet - despre profesia de judecător” și să discuți cu experți notorii despre rolul pedepsei în societate, procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă magistrații în activitatea lor zilnică.

  Programul proiecțiilor:

  • 18 aprilie 2019, ora 08:00, la Universitatea de Stat, Facultate de Drept, sala de conferințe; sau
  • 18 aprilie 2019, ora 11:30,  la Universitatea de stat, Facultatea, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicăriisala 414, blocul central; sau
  • 18 aprilie 2019, ora 18:00, la Summit Events, sala Roșie ( proiecție destinată avocaților, avocaților - stagiari și jurnaliștilor)

  * * *

  În 2009, jurnalistul de origine olandeză Coen VERBRAAK a creat proiectul „Kijken in de ziel” („Gazing into the soul”/ „Privind în suflet”) - o serie de scurtmetraje în care publicistul intervievează importanți reprezentanți ai diferitor profesii despre munca și viața lor personală: psihiatri, jurnaliști, doctori, politicieni și magistrați.

   

  În seria de filme dedicată judecătorilor, Coen VERBRAAK, discută cu 12 magistrați olandezi, despre profesia lor și despre ei înșiși, în șase episoade tematice: Ocrotitorii legii, Îndoiala, Pedeapsa, Suspectul, Opinia publică și Judecătorii.

   

  Filmele sunt difuzate în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centrul de Resurse Juridice și Expert Forum (EFOR) și sprijinit financiar Embassy of the Netherlands in Romania.

 • Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dă start înscrierii la Școla de vară – 2019 „Democrația aplicată”.

  Evenimentul se va desfășura în afara mun. Chișinău, în perioada 1 – 6 iulie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, psihologie, relații internaționale, științe politice și administrative sau alte domenii conexe, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prin intermediul Școlii de vară, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități practice cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc.

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali.

  Participarea la Școala de vară este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi comunicat ulterior persoanelor selectate.

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau proaspăt/ă absolvent/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe la școala de vară pe întreaga durată a evenimentului;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularul) până la 30 aprilie 2019.

  Prioritate va fi acordată candidaților care nu au participat la edițiile anteriore ale școlii „Democrația aplicată”.

  Despre rezultatele selecției, candidații vor fi notificați după data de 6 mai 2019. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: <ahref="mailto:daniel.goinic@crjm.org">daniel.goinic@crjm.org .

  Experiența participanților/telor din edițiile anterioară ale Școlii „Democrația aplicată” poate fi vizualizată aici și aici.

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” susținut de Suedia.

 • Desemnarea procentuală, cunoscută și ca Legea 2% sau mecanismul 2%, este procesul prin care persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale sau religioase din țară.

  Desemnarea procentuală este o formă de susținere indirectă oferită de către stat sectorului non-profit și o oportunitate prin care plătitorii de impozite participă la gestionarea banului public, spunându-i  statului ce să facă și încotro să meargă cele 2% din impozitul său.

  Mecanismul 2% nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii proprii. Sunt banii care se rețin din venituri și se achită anual, la stat, sub formă de impozit pe venit. În cazul în care contribuabilii aleg să direcționeze 2% către o organizație, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar 2% vor merge la organizația pe care omul a ales să o susțină.

  Contribuabilii pot direcționa 2% doar către organizațiile înregistrate în Lista beneficiarilor desemnării procentuale disponibilă aici.

  Desemnarea procentuală se realizează odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit. Astfel, orice persoană care dorește să direcționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă este angajată într-un singur loc de muncă și nu are această obligație. Declarația se depune anual, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat.

  Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, contribuabilul trebuie să depună declarația în termen, să nu aibă datorii la impozitul pe venit și să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații din Lista beneficiarilor 2%.

  În 2019, urmare a reformei fiscale din toamna anului trecut, direcționarea a 2% se va realiza prin completarea a două declarații cu privire la impozitul pe venit:

  Pentru a direcționa 2% către o organizație necomercială, persoana fizică plătitoare de impozite trebuie să completeze formularele CET15 și CET18 cu datele solicitate și să indice în secțiunea facultativă, dedicată desemnării procentuale, codul fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare. Codul poate fi aflat din Lista beneficiarilor 2%. În Formularul CET15 codul fiscal al organizației beneficiare va fi trecut în câmpul M2, iar în Formularul CET18 - în câmpul M1.

  Formularele CET15 și CET18 pot fi obținute:

  • de la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat;
  • de pe pagina web: https://servicii.fisc.md/formulare.aspx, cu posibilitatea descărcării și completării lor;
  • de pe pagina web: https://servicii.fisc.md/, opțiune valabilă pentru deținătorii semnăturii electronice sau mobile. În acest caz, la accesare, formularul va fi deja pre-completat cu informațiile de care dispune Serviciul Fiscal de Stat.

  Formularele pot fi depuse:

  • personal: la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde își are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
  • prin poștă: caz în care formularele pot fi expediate către oricare oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  • online: cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

  Mai multe detalii și informații despre mecanism vedeți aici: www.2procente.info.

   

 • Trusă de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri

 • Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО

 • La 18 martie 2019, Comisia de la Veneția a publicat un raport despre standardele privind finanțarea externă a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) în statele membre ale Consiliului Europei. Opinia Comisiei vine pe fonul unor exemple recente de descurajare a finanțării externe a ONG-urilor din motive politice, cum este cazul Ucrainei, Ungariei și Rusiei.

  Comisia de la Veneția recomandă statelor, printre altele, să creeze un climat favorabil în care ONG-urile să poată, în mod eficient, să activeze și să faciliteze accesul acestora la finanțare, inclusiv cea din exterior. Obținerea fondurilor, inclusiv din surse publice sau private, locale sau străine, este o precondiție pentru ca un ONG să-și poată exercita independent funcțiile. Libertatea de asociere ar fi lipsită de efect dacă persoanele care doresc să se asocieze nu ar avea capacitatea să acceseze fonduri, inclusiv din exterior.

  În anumite circumstanțe, ONG-urile pot fi limitate în posibilitatea de a accesa fonduri din exterior, însă doar pentru prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului. Restricțiile asupra finanțării pot fi introduse pentru a preveni un pericol real și iminent. Simpla îngrijorare sau suspiciunile abstracte despre legalitatea și onestitatea finanțării sectorului ONG sau o restricție absolută în privința finanțării străine, inclusiv necesitatea unei autorizări preliminare înainte de a obține asemenea fonduri, nu poate fi considerată drept o măsură rezonabilă și urmărind un scop legitim.

  Autorităților le revine obligația de a evalua dacă totalitatea măsurilor legislative și regulatorii impuse, în ansamblu, riscă să creeze un climat excesiv de monitorizare din partea statului a activităților ONG-urilor. Comisia de la Veneția consideră că nicio reglementare juridică, în orice formă sau manieră, nu ar trebui să încalce drepturile democratice ale persoanelor de a-și exprima opiniile, de a desfășura activități de advocacy și campanii pentru schimbări politice, sub pretextul obiectivului de a „preveni ONG-urile să fie utilizate în scopuri politice”. Restricțiile asupra activității asociației, pentru simplul motiv că promovează „obiective politice”, sunt ilegale. Este admisibil de a obliga pe cei care se ocupă de lobby să își dezvăluie sursele de finanțare. Totuși, această obligației trebuie să fie aplicată față de toți cei care se ocupă de lobby, nu doar față de ONG-uri.

  Raportul integral al Comisiei de la Veneția poate fi accesat aici.

 • Organizațiile non-guvernamentale contribuie în mod diferit la dezvoltarea societății: fie prin susținerea persoanelor în etate, fie prin protejarea mediului înconjurător sau prin promovarea drepturilor omului etc. De multe ori, însă, societatea cunoaște prea puține despre activitatea ONG-urilor: cine sunt ele, cu ce se ocupă sau pentru ce cauze militează și acest fapt este caracteristic, în special, organizațiilor mici și mijlocii, care activează la nivel local și regional.

  Situația este similară și pentru sectorul necomercial din Republica Moldova. ONG-urile nu comunică suficient despre ceea ce fac, despre succesele și provocările pe care le înregistrează. De cele mai multe ori, ele preferă ca realizările lor să rămână în umbra reflectoarelor, iar eforturile și reușitele campaniilor desfășurate de ONG-uri ajung să fie cunoscute doar de către beneficiarii săi direcți.  

  Investiția în comunicare nu trebuie trecută cu vederea. Vizibilitatea și procesele constante de comunicare cu publicul aduc cu sine multiple avantaje pentru orice ONG. Organizația devine cunoscută în regiune, ea interacționează mai bine cu publicul său, în timp ce oamenii află despre munca pe care o face organizația etc. 

  În scopul amplificării vizibilității ONG-urilor și îmbunătățirii proceselor de comunicare, CRJM a elaborat un îndrumar care se adresează organizațiilor non-profit din Moldova, în special celor locale și regionale, care nu au în echipă o persoană responsabilă de componenta de comunicare, însă doresc să sporească vizibilitatea organizației și să comunice mai eficient cu publicul său.

  Ghidul descrie instrumentarul pe care ar trebui să-l conțină „trusa de vizibilitate și comunicare” a fiecărui ONG: logo, pagină web, raport anual, buletin informativ etc. și prezintă sfaturi practice despre cum pot organizațiile să-și amplifice vizibilitatea și să-și eficientizeze procesele externe de comunicare.

  Totodată îndrumarul adună la un loc mai multe resurse ale giganților digitali precum Google, Facebook, YouTube care au fost concepute anume pentru a ajuta ONG-urile să-şi transmită mesajele sociale unui public larg.

  Ce-ar trebui să conțină trusa de vizibilitate și comunicare al unui ONG? Cu siguranță, fiecare organizație va decide pentru sine ce unelte sunt mai propice pentru atingerea propriilor obiective, însă setul primar de ustensile ar putea începe cu elementele enumerate în acest ghid:

   Descarcă ghidul aici: Trusa de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri.

  Скачай здесь: Набор для продвижения деятельности и коммуникации НПО 

  Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • CRJM, alături de alte 17 organizații non-guvernamentale, au publicat astăzi, 20 martie 2019, un document în care sunt documentate și analizate încercările de deteriorare a mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova pe parcursul anului 2018. Documentul a fost denumit generic „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale”.

  Documentul a fost elaborat în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de OSC-uri independente devin ținta numeroaselor acțiuni de discreditare și denigrare. O publicație similară a fost elaborată și în 2017 și viza perioada septembrie 2016 – decembrie 2017.

  Scopul principal al documentului este de a atrage atenția la pericolul atacurilor orchestrate asupra funcționării OSC-urilor și a determina autoritățile publice, instituțiile private și persoanele care susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. De asemenea, acest document are scopul de a permite OSC-urilor să formuleze o reacție promptă la atacurile lansate împotriva lor. Atacurile în contextul prezentului document reprezintă în special declarații și acțiuni ale politicienilor, îndeosebi a celor aflați la guvernare, articolele și reportaje mass-media sau intervențiile publice care prezintă sectorul non-profit într-o manieră vădit negativă cu scopul discreditării imaginii acestora.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și de pe rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora.

  Versiunea română a documentului este disponibilă aici

  Versiunea engleză a documentului este disponibilă aici

  Conferința de presă privind lansarea documentului „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018” poate fi vizualizată mai jos:

   

 • CRJM, alături de alte 17 organizații non-guvernamentale, au publicat astăzi, 20 martie 2019, un document în care sunt documentate și analizate încercările de deteriorare a mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova pe parcursul anului 2018. Documentul a fost denumit generic „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale”.

  Documentul a fost elaborat în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de OSC-uri independente devin ținta numeroaselor acțiuni de discreditare și denigrare. O publicație similară a fost elaborată și în 2017 și viza perioada septembrie 2016 – decembrie 2017.

  Scopul principal al documentului este de a atrage atenția la pericolul atacurilor orchestrate asupra funcționării OSC-urilor și a determina autoritățile publice, instituțiile private și persoanele care susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. De asemenea, acest document are scopul de a permite OSC-urilor să formuleze o reacție promptă la atacurile lansate împotriva lor. Atacurile în contextul prezentului document reprezintă în special declarații și acțiuni ale politicienilor, îndeosebi a celor aflați la guvernare, articolele și reportaje mass-media sau intervențiile publice care prezintă sectorul non-profit într-o manieră vădit negativă cu scopul discreditării imaginii acestora.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și de pe rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora.

  Versiunea română a documentului este disponibilă aici

  Versiunea engleză a documentului este disponibilă aici

  Conferința de presă privind lansarea documentului „Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în 2018” poate fi vizualizată mai jos:

 • CRJM extinde termenul de aplicare la concurs până la 17 aprilie 2019. 

  Scopul concursului:

  În vederea fortificării capacităților instituționale ale organizației și dezvoltării abilităților de comunicare publică ale membrilor organizației, CRJM solicită oferte de preț pentru selectarea unui consultant/unei consultante sau echipe de consultanți care să livreze: (i) un training de public speaking și dicție pentru echipa CRJM și (ii) servicii de mentorat individual în domeniul public speaking și dicție. Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  (i) un training de public speaking și dicție pentru echipa CRJM

  Training-ul de public speaking și dicție cu o durată  maximă de 16 ore urmează să se desfășoare în perioada aprilie – mai 2019 (în prealabil 17-18 aprilie 2019 sau 8-9 mai 2019). Perioada exactă urmează a fi stabilită de comun acord cu echipa CRJM și consultantul/consultanta/echipa de consultanți selectată. Trainingul va fi unul practic, implicând simulări de conferințe de presă, interviuri, discursuri la microfon etc, care să dezvolte abilitățile de comunicare publică ale echipei.

  În cadrul cursului de instruire este necesar să fie abordate în principal următoarele subiecte/ aspecte:

  • tehnici de elaborare și livrare a unui discurs public convingător și memorabil;
  • managementul emoțiilor
  • exerciții practice pentru îmbunătățirea dicției;
  • tehnici și strategii pentru îmbunătățirea limbajului non-verbal;
  • managementul audienței;
  • strategii de comunicare externă și comunicarea eficientă cu jurnaliștii.

  N.B. Consultantul/consultanta sau echipa de consultanți poate propune și alte subiecte considerate relevante scopului instruirii.  

  (ii) servicii de mentorat individual în domeniul public speaking și dicție.

  Consultantul / consultanta va livra servicii mentorat și improvizație în baza analizei prestațiilor publice ale membrilor echipei CRJM. Consultațiile personale vor avea o durată maximă de 4 ore per angajat/ă, pentru un număr total maxim de 10 persoane.

  Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CRJM, consultantul / consultanta urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea trainingului și a orelor de mentorat, precum și cerințele specifice pentru logistica evenimentului (spre exemplu, cerințe specifice pentru sala de lucru, rechizitele necesare etc.).

  • Criteriile de selecție:
  • studii superioare în psihologie, comunicare, relații cu publicul, sau alte domenii relevante;
  • experienţa anterioară de elaborare și livrare a training-urilor și/sau orelor de curs pe comunicare publică (minim 3 ani);
  • metodologia de lucru propusă;
  • reputație și integritate personală/ corporativă;
  • oferta financiară.

  Prezentarea ofertelor:

  Ofertele pot fi prezentate de persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 2 aprilie 2019.

   Oferta va include:

  - Copia certificatului de înregistrare / extrasului pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului / candidatei pentru persoană fizică, de rând cu scrisoarea de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) Lista training-urilor și/sau orelor de curs livrate în domeniul public speaking și dicție; (2) Numele şi datele de contact ale două persoane de referinţă;

  - Un proiect al planului de curs și mentorat (metodologia) – max. 1 pagină;

  - Oferta financiară cu indicarea prețului per zi pentru training/pregătire, prețului  per oră pentru servicii de mentorat, precum și costul total al serviciilor în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Beneficiarul va prezenta ofertantului câștigător documentele confirmative pentru livrări cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  - În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu membrii sau angajații CRJM, candidatul / candidata se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  P.S. Doar candidatul/a, persoană fizică, selectat/ă urmează să justifice onorariul solicitat prin completarea unui formular cu indicarea onorariilor solicitate pentru servicii similare de la alți trei contractori, cu anexarea documentelor justificative.

 • În fiecare an, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, cunoscută anterior și sub numele de Formularul CET15.

  Ca urmare a reformei fiscale din toamna anului 2018 și modificării pragurilor de impozitare salariale, Formularul CET15 a fost înlocuit cu Formularul CET18.

  Ca rezultat, în 2019, persoanele fizice plătitoare de impozite urmează să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat două declarații cu privire la impozitul pe venit:

  Prin urmare, și persoanele fizice plătitoare de impozite  care doresc să direcționeze 2% către o organizație non-guvernamentală sau cult religios din țară, vor trebui să indice codul fiscal al organizației pe care doresc să o susțină (cele 13 cifre)  în ambele declarații: atât în Formularul CET15, cât și în Formularul CET18.

  În Formularul CET15, codul fiscal al organizației beneficiare va fi trecut în secțiunea a șasea (facultativă), în câmpul M2. Câmpul M1 nu va fi completat, va rămâne gol. În Formularul CET18, codul fiscal al organizației beneficiare va fi introdus în secțiunea a cincea (facultativă), în câmpul M1.

  Formularele CET15 și CET18 pot fi obținute:

  • de la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat;
  • de pe pagina web https://servicii.fisc.md/formulare.aspx, cu posibilitatea descărcării și completării lor;
  • de pe pagina web https://servicii.fisc.md/: opțiune valabilă pentru deținătorii semnăturii electronice sau mobile. În acest caz, la accesare, formularul va fi deja pre-completat cu informațiile de care dispune Serviciul Fiscal de Stat.

  Formularele pot fi depuse:

  • personal: la orice odirecție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
  • prin poștă: caz în care formularele pot fi expediate către oricare oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  • online: cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

  Reamintim că orice persoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă este angajată într-un singur loc de muncă și nu are obligația, potrivit Codului fiscal, de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit.

  Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019 poate fi consultată aici.

  Mai multe detalii despre mecanismul 2% vedeți aici.

   

 • Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada iunie – iulie 2019, după cum urmează:

  1. un eveniment de planificare de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru cca 10 persoane, pentru perioada 8 - 9 iulie 2019.
  2. o școală de vară de 6 zile, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Suediei. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe (preferabil să fie disponibile 2 săli de conferință) necesare organizării evenimentului pentru 25 de persoane, pentru perioada 1 - 6 iulie 2019.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  Criteriile de selecție:

  Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de vară pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  • Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p.II Scopul concursului;

   -         echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet- vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;

  -          locuri de parcare.

  •  Oferta financiară
  • Amplasarea locației (preferabil) – în raza de până la:
  • 60 km de la Chișinău pentru evenimentul din 1 – 6 iulie 2019, și
  • 30 km de la Chișinău pentru evenimentul din 8 – 9 iulie 2019                                                                       
  • Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor)

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, datele bancare), inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line;
  2. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  3. Oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală, inclusiv TVA sau cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite  la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 1 aprilie 2019.

  Ofertanții pot depune oferte pentru servicii de desfășurare a ambelor evenimente indicate la p.II Scopul concursului sau pentru un singur eveniment, în funcție de disponibilitate.

  Oferta/tele câștigătoare va/vor fi desemnată/e în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. 

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

   

 • Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) a declarat astăzi că Republica Moldova rămâne semnificativ în urmă cât privește existența unui sistem judecătoresc independent funcțional, care este un element indispensabil în capacitatea statului de a oferi acces la justiție pentru locuitorii și instituțiile țării.

  Raportul ICJ „Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova”, lansat astăzi, include o serie de recomandări specifice pentru reformă, în vederea asigurării unei independențe judiciare depline și a unui sistem judecătoresc eficient.

  Raportul a fost elaborat ca urmare a misiunii ICJ în Moldova în noiembrie 2018, bazându-se pe activitatea misiunilor anterioare întreprinse în 2004 și 2012.

  „În timp ce multe reforme legislative semnificative au fost întreprinse, independența sistemului judecătoresc este departe de a fi obținută în Moldova”, a spus Massimo Frigo, Consilier juridic principal în cadrul programului ICJ pentru Europa și Asia Centrală. „Sunt necesare reforme legislative, dar mai mult decât atât, este necesară o schimbare a mentalității și a culturii de lucru a judecătorilor înșiși, care trebuie să protejeze și să promoveze independența judiciară în munca lor".

  ICJ a recunoscut că s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, inclusiv în eforturile de a asigura înregistrarea audio a tuturor ședințelor de judecată, introducerea unui sistem de alocare aleatorie a dosarelor și majorarea personalului și a salariilor pentru toți judecătorii.

  Cu toate acestea, ICJ a ajuns la concluzia că implementarea acțiunilor prevăzute în cele mai importante reforme din domeniul justiției trenează și deseori este afectată de lipsa voinței politice și a convingerii.

  Cultura de subordonare ierarhică pronunțată în sistemul judecătoresc și a judecătorului rămâne prevalentă printre judecători.

  ICJ este îngrijorată de constatările conform cărora Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – organ de auto-administrare judecătorească - în loc să-și îndeplinească rolul său crucial de apărare a independenței sistemului judecătoresc ca instituție și a independenței individuale a judecătorilor, a devenit un instrument de presiune asupra unor judecători și o amenințare la independența lor.

  „În timpul misiunii noastre, am auzit mărturii și relatări despre judecători care deseori trăiesc în stare de frică: frica de a-și exprima opinia despre situația din sistemul judecătoresc, și frica urmăririi penale doar pentru pronunțarea unei hotărâri contrare dezideratelor procuraturii sau ale oamenilor de la putere”, a spus Massimo Frigo.

  Realizarea independenței judiciare necesită o schimbare de atitudine față de sistemul judecătoresc din partea executivului și a altor ramuri ale puterii de stat și din partea mediului privat, dar, cel mai important, din partea judecătorilor înșiși.

  Recomandări

  Raportul ICJ a propus recomandări specifice, inclusiv:

  • Organele de guvernare ale sistemului judecătoresc și orice instituție din Republica Moldova ar trebui, în limitele competenței, să facă tot posibilul pentru a încuraja, în mod activ și public, toți judecătorii să nu se teamă să-și îndeplinească atribuțiile profesionale în mod independent, în limitele statului de drept. Transparența, pluralismul și opinia liberă, respectuoasă și competentă, chiar dacă și critică, ar trebui să stea la baza sistemului judecătoresc din Republica Moldova;
  • Componența CSM ar trebui modificată prin anularea calității de membru din oficiu a ministrului Justiției, a Procurorului General și a președintelui Curții Supreme de Justiție (CSJ). Numărul judecătorilor din judecătorii (instanțe de fond) ar trebui majorat pentru a asigura un nivel mai ridicat de reprezentativitate;
  • Instituția numirii inițiale a judecătorilor pentru o perioadă de cinci ani trebuie să fie exclusă;
  • Judecătorii CSJ trebuie să fie desemnați de către Președinte, similar altor judecători, și nu de către Parlament;
  • Deciziile CSM privind numirea și promovarea judecătorilor trebuie să fie motivate și disponibile public, având la bază criterii obiective;
  • Pentru a asigura transparența și responsabilitatea în activitatea CSM, ședințele acestuia trebuie să nu fie desfășurate, de regulă, cu ușile închise, iar hotărârile CSM trebuie să fie bine motivate în fiecare caz;
  • CSM trebuie să încurajeze, dar nu să împiedice judecătorii să participe la evenimentele externe, să vorbească liber despre provocările cu care se confruntă sistemul judecătoresc, să comenteze și să propună recomandări constructive pentru consolidarea independenței și eficienței acestuia;
  • Asociația Judecătorilor trebuie să fie văzută nu ca un instrument corporatist, ci ca o entitate care acționează în mod deschis și consecvent pentru apărarea independenței tuturor judecătorilor. Un pluralism de opinii trebuie să fie asigurat în sistemul judecătoresc, inclusiv prin înființarea asociațiilor sau grupurilor suplimentare care să contribuie la dialogul privind fortificarea independenței și eficienței sistemului judecătoresc;
  • Procedura de răspundere disciplinară nu ar trebui să fie legată de evaluare, deoarece ea ar trebui să se refere doar la abaterile disciplinare prevăzute de standardele internaționale;
  • Componența de infracțiune prevăzută în articolul 307 al Codului Penal (pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii) constituie un instrument periculos de presiune asupra judecătorilor în mâinile organelor procuraturii și ar trebui să fie exclusă;
  • Ședințele în dosarele penale trebuie să fie publice, iar hotărârile adoptate să fie pronunțate public în mod clar. Examinarea cauzelor în ședințe închise, inclusiv și mai ales pentru cauzele penale de rezonanță, care prezintă interes public, este contrară standardelor internaționale privind transparența sistemului judecătoresc și echitatea procedurilor;
  • Judecătorii de instrucție ar trebui să se bucure de independență deplină în practică;
  • Prevederile Codului de procedură civilă care au exclus obligația judecătorilor de fond să motiveze hotărârile sale în cauze civile trebuie să fie excluse și autoritățile moldovenești trebuie să identifice alte soluții pentru reducerea volumului de muncă al judecătorilor.

  Versiunea integrală a raportului și setul complet de recomandări sunt disponibile în limbile engleză și română.

  Acest raport a fost elaborat de Comisia Internațională a Juriștilor în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), ceea ce este posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA sau a CRJM.

  Raportul integral al misiunii în limba română este disponibil aici.

  Raportul integral al misiunii în limba engleză este disponibil aici.

  Evenimentul de lansare al raportului poate fi privit mai jos:

  Contacte:

  Massimo FRIGO, Consilier juridic principal, Programul ICJ pentru Europa și Asia Centrală, Comisia Internațională a Juriștilor, massimo.frigo@icj.org

 • Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) a finalizat procesul de elaborare a raportului de evaluare privind independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Raportul conține o descriere a sistemului judecătoresc, enumeră progresele înregistrate și provocările în asigurarea independenței justiției. În baza informațiilor colectate printr-o cercetare a surselor disponibile și în baza interviurilor cu diferiți actori din sectorul justiției, desfășurate în timpul vizitei ICJ în Republica Moldova în noiembrie 2018, raportul propune recomandări cu privire la modul în care poate fi consolidată independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

  Evenimentul va avea loc la 13 martie 2019, între ora 09:30 și 12:00, la Hotelul Jolly Alon (str. M. Cibotari, nr. 37, Chișinău), etajul 1 și se va desfășura în limba română și engleză, cu traducere sincronă asigurată.

  Evenimentul este organizat de ICJ și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) cu susținerea financiară a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională în cadrul proiectului ”Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”.

 • Ziua „Zero Discriminare” este marcată în fiecare an la data la 1 Martie, de la oficializarea acesteia în 2014 la inițiativa ONU.

  Toată lumea poate avea un rol în eliminarea discriminării şi poate încerca să facă diferenţa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Campania #ZeroDiscrimination (#ZeroDiscriminare) este oportunitate de a solicita oamenilor de pretutindeni să promoveze şi să sărbătorească diversitatea, toleranţa şi incluziunea şi să acționeze împreună pentru a pune capăt discriminării.

  În ceea ce priveşte Republica Moldova, spre regret problema discriminării există. Acest fapt este confirmat atât de sondajele efectuate, cât și de statistica Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE), care relevă un număr crescând al plângerilor în care a fost constatată discriminarea.

  Numeroase organizaţii non-guvernamentale promovează activ această cauză prin diferite activităţi, pentru a evidenţia dreptul fiecărei persoane de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

  CRJM contribuie activ la respectarea principiului egalității și nediscriminării și în scopul sporirii nivelului de informare a societăţii la acest capitol a efectuat anterior mai multe analize, printre care:

   

 • Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino să vezi seria de filme „Privind în suflet – despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din nordul și sudul țării: la Bălți și Cahul, în perioada 4-5 martie 2019.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare și se vor desfășura la:

  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică – 4 martie 2019, ora 12:30;

  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică, sala de lectură „Grigore Vieru” – 5 martie 2019, ora 12:00.

  INTRAREA ESTE LIBERĂ

 • Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino să vezi seria de filme „Privind în suflet – despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din nordul, centrul și sudul țării.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare și se vor desfășura la:

  1. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, sala de conferințe - 18 martie, ora 08:00
  2. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalist și Științe ale Comunicării, sala 411 - 18 martie, ora 11:30
  3. Summit Event, sala Roșie, etaj 1, strada Tighina 49/3, or. Chișinău (proiecție destinată avocaților, avocaților stagiari și jurnaliștilor)18 martie, ora 18:30
  4. Liceul „Alexei Mateevici” din or. Căușeni - 9 aprilie, ora: 09:00
  5. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiBiblioteca Științifică – 4 martie 2019, ora 12:30
  6. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică, sala de lectură „Grigore Vieru” – 5 martie 2019, ora 12:00
  7. Universittaea de Stat a Moldovei, Facultatea de Drept, sala de conferințe - 18 aprilie 2019, ora 08.00

  INTRAREA ESTE LIBERĂ

   

   * * * 

  În 2009, jurnalistul de origine olandeză Coen VERBRAAK a creat proiectul „Kijken in de ziel” („Gazing into the soul”/ „Privind în suflet”) – o serie de scurtmetraje în care publicistul intervievează importanți reprezentanți ai diferitor profesii despre munca și viața lor personală: psihiatri, jurnaliști, doctori, politicieni și magistrați.

  În seria de filme dedicată judecătorilor, Coen VERBRAAK, discută cu 12 magistrați olandezi, despre profesia lor și despre ei înșiși, în șase episoade tematice: Ocrotitorii legii, Îndoiala, Pedeapsa, Suspectul, Opinia publică și Judecătorii.

  Profesia de judecător participă pe bună dreptate în proiectul lui Coen VERBRAAK deoarece magistrații se confruntă, zilnic, cu dileme etice dificile și se află de multe ori la limita dintre o decizie influențată de ceea ce prevede legea și ceea ce le dictează intima convingere.

  Responsabilitatea soluționării dosarelor este una foarte mare și judecătorii au propriile dileme și griji. Prin deciziile pe care le iau, magistrații decid soarta de mai departe a inculpaților, iar sentințele lor au consecințe asupra viitorului acelor persoane care pot fi, ca exemplu, private de libertate sau lipsite de drepturile părintești etc. Cum ajung judecătorii la o soluție, care este procesul intern prin care trec? Cât de siguri sunt ei de deciziile lor și dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi pe care le aplică dar le consideră injuste? Au oare prejudecăți și cum le depășesc ei?

  Filmele sunt difuzate în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centru de Resurse Juridice din Moldova și Expert Forum România și sprijinit financiar de Ambasada Olandei.

   

 • CRJM continuă șirul de instruiri privind promovarea mecanismului 2% în rândurile organizațiilor non-comerciale (ONG-uri) și cultelor religioase din țară. În luna februarie 2019, circa 80 de reprezentanți din diverse ONG-uri au participat la o nouă serie de ateliere derulate cu scopul de a familiariza beneficiarii mecanismului 2% cu noile modificări aduse Regulamentului de desemnare procentuală și a ajuta organizațiile să-și planifice o campanie de informare eficientă.

  Atelierele s-au desfășurat în orașele Căușeni (8 februarie 2019), Cahul (20 februarie 2019) și Bălți (21 februarie 2019) și au reunit membri ai diverselor ONG-uri locale și regionale și reprezentanți ai cultelor religioase din zona de nord și sud a țării.

  În cadrul instruirilor, participanții au aflat care sunt principalele evoluții și schimbări ce vizează mecanismul 2% și ce etape trebuie respectate pentru a desfășura o campanie de informare 2%.

  Persoanele prezente la atelier au simulat diverse situații care vor permite ulterior organizației să poată identifica corect potențialii susținătorii în campania 2%, iar exercițiile practice au ajutat participanții să distingă diferite categorii de public țintă și să înțeleagă cum trebuie alcătuit un mesaj în campania 2%, ce elemente-cheie trebuie să conțină acesta etc. Mai mult decât atât, participanții au primit ghidare și în utilizarea instrumentelor digitale gratuite cu ajutorul cărora vor putea crea materiale informaționale atractive pentru public.

  Atelierele au fost desfășurate în colaborare cu Clinica Juridică Universitară Bălți și Centrul Contact-Cahul și au derulat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 • Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Comisiei Electorale Centrale să adopte și să publice în cel mai scurt timp o hotărâre prin care să permită cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai actelor de identitate expirate, indiferent de locul unde aceștia vor vota, să voteze în baza actelor de identitate expirate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, atât timp cât actul de identitate permite identificarea persoanei.

  Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă regretul cu privire la decizia Curții Constituționale din 14 ianuarie 2019, care a ratat ocazia de a stabili condiții egale de vot pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul aflării lor. În același timp, această decizie nu constituie un impediment legal pentru Comisia Electorală Centrală (CEC) de a continua practica sa din anii precedenți și a emite o hotărâre pentru a permite cetățenilor, indiferent de locul aflării acestora, să voteze în baza actelor de identitate expirate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

  Hotărârea CEC de a permite cetățenilor să voteze în baza actelor expirate este imperios necesară pentru asigurarea efectivă a dreptului de vot și coerența cu practicile anterioare ale CEC la alegerile parlamentare din 2010 și 2014 și alegerile prezidențiale din 2016. Practica respectivă a creat o expectanță legitimă a cetățenilor că la alegerile parlamentare din 2019 CEC din nou va permite votul în baza actelor de identitate expirate și, respectiv, nu au luat măsuri din timp pentru a reînnoi actele. Pe de altă parte, Guvernul și CEC nu au desfășurat campanii ample de informare din timp cu privire la intenția de a schimba practica respectivă. Mai mult, practica CEC de a permite votul în baza actelor expirate este legală, fiind menținută și confirmată prin decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) din 28 noiembrie 2014.

  Hotărârea CEC prin care se va permite votul cetățenilor în baza actelor de identitate expirate va preveni lipsirea nejustificată de dreptul la vot a unui număr semnificativ de persoane, privarea de vot a cărora ar putea influența semnificativ rezultatele alegerilor. Spre exemplu, conform hotărârilor CEC prin care s-a permis votul în baza actelor exprimate la alegerile parlamentare din 2014 și prezidențiale din 2016, în octombrie 2016 erau 409,791 cetățeni ai Republicii Moldova cu pașapoarte cu termenul de valabilitate expirat și în noiembrie 2014 -  circa 155,232 cetățeni cu buletine de identitate şi 241,746 cetățeni cu pașapoarte cu termenul de valabilitate expirat. În 2019 s-ar putea fă fie și mai mulți, așa cum în 2016 erau mai mulți decât în 2014.

  Votul în baza actelor expirate va facilita exercitarea dreptului de vot. Aceasta nu prezintă un pericol de fraudare sau denaturare a alegerilor deoarece, în cadrul procesului de vot, identificarea cetățeanului cu drept de vot se face prin verificarea în Registrul de stat al alegătorilor, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației despre cetățenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vârsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege (art. 42 Cod Electoral). Registrul de stat al alegătorilor constituie unica sursă oficială despre datele cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot și se actualizează zilnic automat (pct. 5 și 18 din Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2974 din 19 noiembrie 2014).

  Argumente adiționale sunt prezentate în anexa la apel. Contăm pe răspunsul și acțiunea promptă a Comisiei Electorale Centrale.

  Apelul integral disponibil aici (în limba romănă).

  Versiunea engleză a apelului disponibilă aici. 

 • Mai multe organizații ale societății civile condamnă ferm modul în care Guvernul Republicii Moldova încalcă legislația privind transparența procesului decizional. Astfel, la data de 29 ianuarie 2019, pe pagina Ministerului Finanțelor, a fost publicat un proiect de Hotărîre de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Proiectul prevede abrogarea pct. 8 și pct. 13 din HG sus-menționată, iar prin această abrogare se propune menținerea sistemului anterior de achiziții electronice SIA RSAP (etender.gov.md), care urma, prin HG 705, a fi utilizat doar în calitate de arhivă. Argumentarea necesității acestui proiect ridică dubii. Autorii menționează că ”abrogarea punctelor prenotate este necesară având în vedere, că procedurile de achiziții publice inițiate în Sistemul aprobat prin H.G. nr. 355/2009 (adică SIA RSAP-ul vechi) încă nu sunt finalizate și totodată, după finalizarea acestora, autoritățile contractante pot opera modificări la contractele de achiziție încheiate în urma desfășurării acestor proceduri, iar utilizarea acestui Sistem doar ca arhivă nu va asigura acest lucru.” Este adevărat, că un anumit număr de proceduri lansate prin intermediul SIA RSAP vechi (înainte de lansarea la scară națională a sistemului nou SIA RSAP MTender) nu au fost finalizate, în sensul implementării contractelor. Însă sitemul vechi nu prevede publicarea contractelor online, nefiind posibilă astfel și modificarea acestora în sistem. Toate modificările sunt efectuate pe hîrtie. Astfel, argumentarea autorilor nu este pertinentă.

  Pe de altă parte, după cum a fost menționat mai sus, proiectul a fost publicat pe pagina Ministerului Finanțelor la data de 29 ianuarie 2019, cu termen pentru colectarea opiniilor, pînă la 13 februarie 2019. A doua zi, la 30 ianuarie 2019, acest proiect este inclus pe agenda ședinței Guvernului, și votat în consecință. Or, o asemenea încălcare flagrantă a legislației privind transparența decizională, este inadmisibilă.

  În același context, amintim că la finele anului 2018, Parlamentul a aprobat mărirea semnificativă a pragurilor pentru achizițiile de mică valoare, or, aceste achiziții nu se supun prevederilor Legii 131 privind achizițiile publice, și sunt total ne-transparente. Aceste achiziții nu sunt, la moment, nici efectuate prin intermediul sistemului nou Mtender, și nici nu există o obligație a autorităților contractante de a publica contractele de mică valoare în sistem. Astfel, o parte semnificativă a bugetului public este utilizată într-un mod total netransparent, acest tip de achiziții fiind și cel mai des utilizat pentru evitarea unor proceduri transparente, prin divizarea achizițiilor. 

  În acest context, reiterăm necesitatea asigurării transparenței maxime în utilizarea banilor publici, și, în consecință, solicităm Ministerului Finanțelor să elaboreze și să prezinte spre aprobare Guvernului un proiect de Hotărîre care va înlocui HG 665/2016, prin care achizițiile de mică valoare peste pragul de 50,000 lei să fie în mod obligatoriu efectuate cu respectarea unor minime cerințe de competiție și transparență, indiscutabil prin sistemul MTender.

  Totodată, solicităm autorităților publice să respecte, întru totul, legislația privind transparența procesului decizional, iar Guvernul și Parlamentul, să nu permită adoptarea actelor normative/legislative care au fost prezentate spre aprobare cu încălcarea normelor existente.

  Declarația este disponibilă aici. 

  Semnatari:

  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul
  • Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  • Comunitatea WatchDog.MD
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  • Fundația Est-Europeană
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene
  • Institutul de Politici Publice
  • Transparency International-Moldova
  • AO ”Habitat”
  • Asociația pentru drepturile omului Lex XXI
  • AO “Părinți Solidari”
 • CRJM extinde termenul de aplicare la concurs până la 7 aprilie 2019. 

  ***

  CRJM anunță concurs pentru:

  1. Funcţia: Director/Directoare serviciu administrativ;
  2. Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, substituire pe perioada concediului de îngrijire a copilului;
  3. Perioada: 15 aprilie 2019 – 1 mai 2020;
  4. Locul de muncă: biroul CRJM, str. A.Sciusev 33, mun. Chişinău, Republica Moldova.

  Atribuţii:

  Directorul/Directoarea serviciului administrativ asigură coordonarea activităţilor asociaţiei, precum şi buna organizare a activităților asociaţiei. Principalele sarcini se referă la:

  1. Managementul general al asociaţiei;
  2. Coordonarea activităţilor în cadrul proiectelor;
  3. Managementul resurselor umane;
  4. Logistică;
  5. Fundraising;
  6. Comunicarea cu donatorii.

  Fișa de post a funcţiei este anexată aici.

  Cerinţe faţă de candidaţi:

  1. studii superioare;
  2. cunoașterea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  3. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  4. capacități organizatorice și de planificare;
  5. abilități foarte bune de lucru în echipă;
  6. atenție la detalii;
  7. cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului, și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj;
  8. deținerea permisului de muncă în Republica Moldova.

  Condiţii de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
  4. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 27 februarie 2019, la adresa de e-mail: application@crjm.org.

  Selectarea candidaților/telor va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

   Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.     

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.                                                                        

 • După ce anul trecut ți-am făcut cunoștință cu  Procentus - cetățeanul responsabil social care direcționează 2% pentru a susține comunitatea sa, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) lansează un nou filmuleț prin care te invită să participi la dezvoltarea comunității tale. O poți face simplu și nu te costă nimic!

  Cu siguranță fiecare din noi vrea să îmbunătățească lumea din jur. Un mediu înconjurător sănătos, drepturi egale sau educație - toate pot fi susținute acum prin contribuția ta!

  În fiecare an, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% către o organizație neguvernamentală sau un cult religios din țară.

  Direcționarea a 2% nu costă nimic. Nu sunt bani suplimentari care se achită din buzunarul propriu, ci sunt banii pe care persoanele fizice plătitoare de impozite îi plătesc la stat, sub formă de impozit pe venit. În cazul direcționării a 2%, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar restul sumei, în mărime de 2% va merge spre organizația care a fost desemnată ca beneficiar al acestei sume.

  Lista completă și actualizată a beneficiarilor 2% este disponibilă aici.

  Mai multe detalii privind procedura de direcționare, găsești pe pagina web: www.2procente.info la compartimentul „Contribuabili”.

  Spotul a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL).

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile, din raioanele Căușeni, Bălți și Cahul sau din vecinătatea acestor regiuni, să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%. 

  Aceeași sesiune de instruire va avea loc la Căușeni (pe 8 februarie 2019), la Bălți (pe 20 februarie 2019) și la Cahul (pe 21 februarie 2019).

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține  o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

  • Atelierul din orașul Căușeni va avea loc la 8 februarie, între orele 09.00-14.00, în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, str. A, Mateevici, nr. 1.
  • Atelierul pentru organizațiile din nordul țării va avea loc la 20 februarie 2018, în or. Bălți, între orele10:00-15:00, în incinta hotelului Vis-Pas, situat pe strada Ștefan cel Mare 1/A.
  • Atelierul pentru organizațiile din sudul țării va avea loc la  21 februarie 2018 în or. Cahul, între orele 10:00-15:00și se va desfășura în incinta sediului „Contact-Cahul”, situat pe strada C. Negruzzi 46.

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

   În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

   Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

   Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

   Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

   Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

   Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara orașelor în care va avea loc instruirea.

  Data-limită de înregistrare pentru atelierul de la Căușeni este 1 februarie 2019.

  Data-limită de înregistrare pentru atelierele desfășurate la Bălți și Cahul este 16 februarie 2019.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

  Datele de contact ale coordonatorilor locali:

  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: afteni@gmail.com;
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Bălți: Maria BARBALAT, telefon de contact 0231 52 476, email: barbalat.ma@gmail.com;
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Cahul: Cristina LUPAN, telefon de contact 0 299 84 842 sau 299 84 843, e:mail: contact_cahul@yahoo.com.

  Dacă aveți întrebări cu privire la aceste evenimente, puteți contacta persoana responsabilă din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org.

 • Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2018

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 pentru a stabili care este situația pe dosarele Republicii Moldova la CtEDO, inclusiv în comparație cu alte state membre ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

  Analiza raportului de activitate al CtEDO pentru anul 2018 relevă faptul că în anul 2018, CtEDO a înregistrat cu 32% mai puține cereri decât în anul 2017. Experții CRJM consideră că scăderea este determinată, în principal, de descreșterea popularității CtEDO, după ce în anii 2011-2018 CtEDO a respins fără o motivare clară circa 300,000 de cereri moldovenești, iar acest lucru a avut un efect descurajant asupra avocaților.

  Însă în pofida reducerii înregistrare în 2018, numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare dacă îl raportăm la populația țării, Moldova ocupând locul 5 din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. În 2018, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 2.5 ori mai des decât media europeană, rata înaltă a cererilor fiind explicată prin lipsa îmbunătățirilor la capitolul respectării drepturilor omului.

  La 31 decembrie 2018, 1,204 de cereri moldovenești încă așteptau să fie examinate, 93% dintre acestea având șanse mari de succes. Acest număr este mult mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 21 de ani.

  Până la 31 decembrie 2018, CtEDO a pronunțat 387 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 33 în anul 2018. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, țări care au aderat la CEDO cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populatei cu mult mai mare decât cea a Moldovei. Doar în 6 hotărâri (18%) din cele pronunțate în 2018, CtEDO a constatat că Republica Moldova nu a violat CEDO. Marea majoritate a acestora se referă la regiunea transnistreană, în care a fost condamnată Federația Rusă.

  Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi), maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, detenția arbitrară, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

  În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunțate până la 31 decembrie 2018, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 16,500,000 (EUR 223,050 în 2018).

  Analiza CRJM privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 în cauzele moldoveneşti disponibilă aici. 

  Anterior CRJM a efectuat analize similare pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 și o sinteză a tuturor violărilor constatate de CtEDO în privinţa Republicii Moldova timp de 20 de ani. 

  Evenimentul de prezentare a principalelor constatări privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2018 în cauzele moldoveneşti poate fi vizionat aici: 

   

 • Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești?

 • Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă suportul pentru misiunea națională de monitorizare a procesului electoral, desfășurată de Asociația Promo-Lex, respingând atacurile denigratoare repetate la adresa misiunii. Experții misiunii de observare au dovedit de-a lungul mai multor campanii electorale, de diferite niveluri, pe care le-au monitorizat în țară și peste hotare, că dispun de calificarea necesară în domeniul monitorizării alegerilor. 

  Elaborările și concluziile din cele două rapoarte ale misiunii (rapoartele nr. 1 și nr. 2) reprezintă o expunere consecventă a unor fapte și fenomene observate și raportate de-a lungul mai multor campanii electorale, dar care nu au fost soluționate. Apropierea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 doar pune în evidență comportamente și practici nocive încetățenite de-a lungul anilor, în loc să fie eliminate.

  Problemele la care se referă detractorii misiunii de observare (a se vedea comunicatul Partidului Democrat din Moldova și declarația lui Ilan ȘOR (min. 16.00-16.50)) apar nu din lipsa vreunei metodologii sau a atitudinilor subiective ale experților, ci din cauza unor confuzii create deliberat de către cei ce dețin pârghiile puterii. Anume ei acceptă ca partidele politice și membrii marcanți ai acestora să practice instantaneu activități politice, de business, binefacere, mediatice și propagandistice, religioase, etc. Anume acest gen de intercalări de activități creează confuzii pe care nici cea mai desăvârșită metodologie ne le poate descâlci.

  Abordarea noastră cetățenească are la bază cea mai simplă și sănătoasă metodologie – bunul simț.  Noi credem că formăm un corp de alegători, calitate fără sincope, din momentul declarării independenței Republicii Moldova. De aceea, ne întrebăm și îi întrebăm pe detractori – de ce metodologie mai e nevoie pentru a înțelege fără echivoc prevederile articolului 1811 din Codul penal, care se referă în mod expres la corupția electorală: “Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului”?

  Dacă am accepta o altă interpretare a Articolului 1811, că anumite acțiuni reprezintă acte de corupție doar în ziua alegerilor, oare nu am ofensa cetățenii, calificându-i drept niște amnezici, care nu mai țin minte cine sunt “binefăcătorii” lor, care partide politice și lideri partinici le-a organizat concerte pe gratis cu participarea vedetelor de prima mărime, le-a oferit pungi cu alimente, cadouri pentru familiile tinere etc.? Acest gen de practici a fost raportat constant de observatori, precum și folclorul electoral care le ridiculizează. De aceea, este imperios necesar ca autoritățile publice să caute soluții clare, fără echivocuri, pentru delimitarea activității partidelor politice și a liderilor acestora de activitățile de binefacere, religioase, de business și de propagandă mediatică. Acest lucru este imperios necesar, fiindcă legislația, în principiu, prevede diferite tipuri organizatorice pentru practicarea unor astfel de activități. De asemenea, este necesară o delimitare clară a activității guvernamentale de cea de partid. Mai cu seamă că partidele reprezintă segmente sociale, iar guvernul administrează treburile publice ale întregii țări.

  Declarația este semnată de organizațiile membre ale Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte și este deschisă pentru semnare.

  Organizații care au subscris Declarației:

  • Centrul de Investigații Jurnalistice

  Versiunea engleză a declarației este disponibilă aici. 

   

  Ca urmare a declarației de mai sus, Comisia Juridică, numiri și imunități menționează că modificările aduse prin Legea nr. 265  Răspunsul Comisiei Juridice, numiri și imunități cu privire la declarația de mai sus disponibil aici.  2

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în colaborare cu Expert Forum România (EFOR) au organizat, în perioada 17 – 20 ianuarie 2019, o nouă ediție a școlii „Democrația aplicată” la care au participat 19 tineri din Republica Moldova. Evenimentul a fost destinat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice, relații internaționale și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Școala de iarnă „Democrația Aplicată” 2019 a urmărit să sporească gradului de conștientizare și înțelegere a problemelor pe care le înfruntă Moldova în drumul său spre democrație și să încurajeze promovarea drepturilor omului, gândirea critică și activismul civic în rândul studenților și tinerilor profesioniști.

  Prima zi a școlii de iarnă a debutat cu exerciții de „topire a gheții”, regizate de Septimius PÎRVU, manager de proiecte la Expert Forum, care au fost gândite astfel încât să faciliteze interacțiunea și comunicarea dintre participanți și adaptarea lor la noul mediu. A doua parte a zilei a continuat cu sesiunile introductive oferite de Sorin IONIȚĂ, președintele Expert Forum, și Nadejda HRIPTIEVSCHI, directoare de programe la CRJM, despre ce înseamnă buna guvernare, democrația și statul de drept. Finalul de zi a fost rezervat discuțiilor despre importanța unei justiții independente, drepturile omului și provocările acestora în Moldova, care au fost facilitate de către Vladislav GRIBINCEA, președintele CRJM și Daniel GOINIC, consilier juridic la CRJM.  

  Ziua a doua s-a axat pe subiecte legate de activism civic și combatere a dezinformării și a început cu trainerul de la Academia „Nicolae Dumitrescu”, Vlad-Peter IANUȘEVICI și cu lecții de „leadership” și sfaturi practice despre cum să devii agent al schimbării. Anja Jahn Günther, de la Ambasada Suediei,  le-a relatat tinerilor despre experiența Suediei în drumul său către un stat democratic. Școala de iarnă a continuat cu miturile și adevărurile despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prezentate de Vladislav GRIBINCA și a fost prelungită cu o sesiune practică, livrată de Sorin IONIȚĂ, despre știrile false și propagandă, mecanisme ale dezinformării și „secrete” despre cum poți să devii un trol de succes. Alexandru TĂNASE, ex-președintele Curții Constituționale, a discutat cu tinerii despre dificultățile statului de drept din Republica Moldova, iar Natalia ȘERMET, manager web și rețele sociale la CRJM, a încheiat seara cu o sesiune despre cum pot fi folosite rețelele sociale pentru a promova democrația și drepturile omului.

  În cea de-a treia zi a școlii de iarnă, participanții au aflat despre importanța alegerilor și rolul pe care-l joacă partidele politice într-o democrație, de la Igor BOȚAN, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT”.  Ulterior, Septimius PÂRVU le-a vorbit tinerilor despre clientelismul din bani publici. Mai târziu, participanții școlii de iarnă au continuat discuțiile pe subiectul manipulării informaționale, facilitate de Petru MACOVEI, de la Asociația Presei Independente. Spre finalul zilei tinerii au învățat cum și de ce trebuie să promovăm egalitatea și nediscriminarea în societatea noastră, de la Nadejda HRIPTIEVSCHI.

  Ultima zi a școlii de iarnă  a pornit la drum cu o sesiunea dedicată prevenirii și combaterii corupției, oferită de Ion GUZUN, consilier juridic la CRJM și a fost urmată de sesiunea lui Septimius PÂRVU despre advocacy și cum trebuie să îți ceri drepturile. Despre jurnalismul de investigație și activitatea jurnaliștilor de investigație în cadrul școlii de iarnă a vorbit Mariana RAȚĂ, jurnalistă și directoare de știri la TV8.

  În încheierea zilei, Ilie CHIRTOACĂ, consilier juridic la CRJM, a antrenat participanții într-un exercițiu de simulare și solicitare a unor informații publice, explicându-le tinerilor și ce înseamnă transparența decizională.

  Astfel, ediția 2019 a școlii  de iarnă „Democrația Aplicată” a generat 19 promotori ai democrației și drepturilor omului și a determinat participanții să promoveze și să disemineze activ principiile democrației și bunele practici, însușite pe parcursul celor 4 zile de formare care pentru participanți s-au dovedit a fi „o experiență extraordinară, unică și extrem de utilă...”.   

  Școala de iarnă a fost organizată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.

   

   

 • În perioada noiembrie – decembrie 2018, Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing „CBS-AXA”, la comanda Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a efectuat un sondaj la nivel național în rândul avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova. Obiectivele sondajului au fost de a identifica percepțiile avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea sistemului de justiție, inclusiv impactul unor modificări legislative adoptate în perioada 2011-2017 în cadrul implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției. Unele rezultate comparabile ale sondajului din 2018 sunt comparate cu rezultatele unui sondaj similar efectuat la sfârșitul anului 2015[1] în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.

  Conform rezultatelor sondajului, doar 48% din respondenți (avocați) consideră că reformarea sistemului judecătoresc începută în anul 2011 a avut un impact pozitiv asupra sistemului judecătoresc, iar 52% nu sunt de acord cu această afirmație. Cifrele arată o  îmbunătățire nesemnificativă față de 2015, când 43% din avocații respondenți considerau reforma cu impact pozitiv și 57% nu erau de acord cu această afirmație.

  În 2018, 44% din respondenți apreciază calitatea actului de justiție fiind mai bună decât în anul 2011, comparativ cu 55% care nu sunt de acord cu aceasta. Percepția avocaților despre calitatea actului de justiție este un pic mai bună decât în anul 2015, când 37% apreciau calitatea actului de justiție mai bună în 2015 decât în 2011, comparativ cu 43% care nu erau de acord că actul de justiție s-a îmbunătățit.

  La întrebarea dacă înregistrarea audio a ședințelor de judecată contribuie la transparența actului de justiție și respectarea drepturilor participanților la proces, 87% din respondenți au răspuns afirmativ. Aceasta este un indicator semnificativ al importanței și utilității înregistrării audio a ședințelor de judecată. Un procent semnificativ, și anume 72% din respondenți, consideră că utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor a sporit transparența în activitatea instanțelor judecătorești, în timp ce 26% nu au fost de acord.

  Răspunsurile la o serie de întrebări cu privire la independența judecătorilor dau motiv de îngrijorări în acest domeniu. Și anume, 81% din respondenți nu cred că judecătorii din Republica Moldova sunt independenți și doar 17% din respondenți consideră că judecătorii sunt independenți. Cât privește soluțiile judecătorilor din Republica Moldova, 35% din avocați le consideră echitabile și adoptate fără influențe din exterior, în timp ce 64% nu sunt de acord cu această afirmație. Cei 64% de respondenți care consideră că soluțiile judecătorilor din Republica Moldova nu sunt echitabile și nu sunt adoptate fără influențe din exterior, consideră că următorii subiecți influențează soluțiile judecătorilor: politicienii (91%), procurorii (83%), alți judecători (68%), CSM (65%), părțile la proces (58%), polițiștii (38.5%) și presa (28%).

  Transparența activității CSM rămâne o problemă în aprecierea avocaților. În cadrul sondajului din 2018, doar 33% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că activitatea CSM este transparentă, iar 65% nu au fost de acord cu aceasta. Chiar dacă datele nu înclină spre pozitiv, acestea atestă totuși o creștere a transparenței CSM în percepția avocaților comparativ cu anul 2015, când doar 20% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că activitatea CSM este transparentă, iar 80% nu au fost de acord.

  În ceea ce privește auto-administrarea avocaturii, în 2018, 59% din avocații respondenți au fost de acord cu afirmația că în ultimii doi ani activitatea Consiliului Uniunii Avocaturii este una transparentă și 39% nu au fost de acord. Cifrele indică o îmbunătățire ușoară a percepției comparativ cu 2015, când 52% au fost de acord și 46% nu au fost de acord cu această afirmație. Instruirea organizată de Uniunea Avocaților un rol important în activitatea avocaților fiind apreciată ca importantă sau foarte importantă de tocmai 91% din respondenții avocați.

  Întrebați despre percepția lor cu privire la nivelul corupției din țară, 73% din avocații respondenți au răspuns că există multă corupție, 14% că există puțină corupție, 2% că nu există corupție, iar 11% nu au oferit un răspuns.

  În ce privește evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în prezent, 26% din respondenți au răspuns că corupția a scăzut (în 2015 – 15%), 35% - este la același nivel (sondajul din 2015: 28%), 34% - a crescut (sondajul din 2015: 53%). Întrebați despre percepția cu privire la nivelul corupției în prezent în sectorul justiției (sistemul judiciar, procuratură, avocatură, poliție), 69% din avocați respondenți au răspuns că, corupția este răspândită la toate nivelurile, iar 19% consideră că aceasta este răspândită cu precădere la nivelul conducerii instituțiilor. Datele sunt comparabile cu cele din 2015.

  În cadrul sondajului au completat chestionarele 300 de persoane, ceea ce reprezintă mai mult de 13% din numărul total al avocaților. Chestionarea a fost confidențială, fiind exclusă posibilitatea identificării persoanei chestionate.

   

  Sondaj/Percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova

  Survey/ Perception of lawyers on efficiency and responsibility of the justice in Republic of Moldova

  Rezultatele sondajului privind percepția avocaților cu privire la independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova

  Încrederea în justiția din Republica Moldova. Evoluții și determinante

  Nota analitică: Încrederea în justiția din Republica Moldova 2001-2018. Evoluții și determinante

   

  Sondajul a fost finanțat finanțat printr-un grant oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate în document aparțin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

  --------

  [1] Sondaj: Percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților privind reforma în justiție și combaterea corupției, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, decembrie 2015, disponibil la https://crjm.org/wp-content/uploads/2016/01/CRJM-Percepts-reformelor-just-1.pdf.

   

   

 • Noul termen de depunere a ofertei: 14 februarie 2019. 

  Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru procurarea produselor de birotică,  papetărie și articole de menaj indicate mai jos sau similare celor indicate mai jos.

  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice (o dată la 2-3 luni anual) ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2019 – februarie 2021.

   • Sarcina tehnică: 

  Lot I: produse de birotică și papetărie

  Denumirea articoluluiUnitatea de măsură

  Preț unitar MDL, inclusiv TVA

  Termene și condiții de livrare / comentarii

  Hârtie A4 (calitate Excellent/ Premium)

     

  Hârtie A3

     

  Hârtie flipchart

     

  Bloc de hârtie pentru notițe (STICK`N, 76x76, 100 file)

     

  Mapă din plastic cu folii

     

  Mape – plic

     

  Dosar plastic cu multiperforatii

     

  Marker flipchart

     

  Marker white board

     

  Folii A4 plastic protecția documentelor (100 buc. per set)

     

  Biblioraft A4, plastifiat 7.5 cm

     

  Bindere (diferite dimensiuni)

     

  Capse Nr.24/26

     

  Capse Nr.10

     

  Set agrafe birou colorate-33mm

     

  Banda corectoare-5mmx6m

     

  Banda adezivă

     

   

  Lot II: articole de menaj

  Denumire produsePreț unitar MDL, inclusiv TVA

  Termene și condiții de livrare / comentarii

  Sacoșe gunoi bucătărie 60 l. Profess. Clean Time

    

  Sacoșe gunoi bucătărie 35 l. Profess. Clean Time

    

  Soluție anti-calcar CIF Anti-Calc. 750 ml

    

  Domestos Power 5 WC block, pine, 55gr

    

  Înălbitor Prima

    

  Șervețele menajere Flamenco

    

  Burete FrekenBok Max

    

  Criteriile de selecție:

  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de livrare.
   •  

  Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 ianuarie 2019.

   Oferta va include:

    • Datele generale ale companiei (pagina web, date și persoana de contact, datele bancare, semnătura persoanei autorizate);
    • Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei;
    • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare produs separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
    • Termene și condiții de livrare a produselor;
    • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Ofertanții pot prezenta oferte pentru ambele loturi, sau doar pentru un lot.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru achiziția de servicii tipografice pentru produsele realizate de către CRJM.  

  Compania selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2019 – februarie 2021.

  În baza contractului de prestări servicii, CRJM va solicita cantitatea estimativă de 1000 exemplare pe an. 

  Sarcina tehnică: 

  • Tipul publicațieiTermene și condiții de livrare / comentarii

   1.       Publicație color - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

   Coperta:  carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

   Interior: color, față-verso, 50 pagini

   Bloc intern încleiat
    

   1.       Publicație alb- negru - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format: letter 160 mm x 240 mm (B5)

   Coperta: carton 250gr/m2, color, mată /lucioasă, cretată

   Interior: alb-negru, față-verso, 50 pagini

   Bloc intern încleiat
    

   1.       Publicație fără copertă color  - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format:  A4

   Copertă: fără copertă

   Interior: color, față-verso, 20 pagini

   1 capsă
    

   1.       Publicație fără copertă alb-negru - tiraj: 100 buc/150 buc

   Format:  A4

   Copertă: fără copertă

   Interior: alb negru, față-verso, 20 pagini

   1 capsă
    

   1.       Diplome personalizate - tiraj: 50 buc

   Format: A4

   Carton alb 250gr/m2, pe o singură parte, color
    

    

   Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse tipografice pe care CRJM intenționează să le publice pe durata contactului încheiat cu prestatorul.

   CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate pozițiile de la un ofertant sau poziții separate de la diferiți ofertanți.

  Criteriile de selecție:

    •  
  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termene și condiții optime de realizare / livrare.
  • Oferta  trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 ianuarie 2019.  

   Oferta va include:

    •  
  • Datele generale ale companiei (persoana și datele de contact, datele bancare, semnătura persoanei autorizate);
  • Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei;
  • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene și condiții de livrare a produselor;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 •  

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova Vă invită la evenimentul de lansare a unui sondaj sociologic la nivel național în rândul avocaților cu privire la reforma sectorului justiției și lupta împotriva corupției, realizat în perioada octombrie – noiembrie 2018. În cadrul evenimentului va fi prezentată o notă analitică privind evoluția percepției publicului larg și specialiștilor asupra justiției în Republica Moldova din anul 2008 până în anul 2018. Sondajul și nota analitică au fost elaborate de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA", la comanda Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Evenimentul va avea loc vineri, 18 ianuarie 2019, între orele 08:45 -11:15, în incinta la Summit Events & Conference Center Sala roșie (Chișinău, str. Tighina, 49/3).

   

  Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA (INL) în Republica Moldova.

   

 • Mai multe organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale.

   La 4 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din care a fost exclus următorul text: „Raportul Procuraturii se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public și se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activității Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor”.

  Autorul propunerii a fost deputatul în Parlament, Anatolie ZAGORODNÎI. La 23 octombrie 2018, amendamentul dat a fost inclus după adoptarea în prima lectură din 11 octombrie 2018 a proiectului de lege nr. 312. Amendamentul deputatului nu a fost publicat pe pagina web a Parlamentului și nici nu au fost organizate consultări sau dezbateri publice cu societatea civilă și părțile interesate. Amendamentul a fost publicat în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului abia la 23 noiembrie 2018, în aceeași zi în care proiectul de lege a fost votat în lectură finală.

  Autorul inițiativei nu a prezentat niciun argument în vederea necesității excluderii prevederii date. Mai mult, nici în Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități nu sunt de găsit argumente pentru motivarea acestui amendament. Avizul Guvernului și raportul de expertiză anticorupție, întocmit de către Centrul Național Anticorupție, nu au analizat impactul amendamentului, or actele respective au fost elaborate în baza versiunii de până la votarea proiectului în primă lectură, adică anterior inițiativei deputatului.

  Ca urmare a noii modificării, Procurorul General va fi obligat doar să prezinte (a se vedea - transmite) Parlamentului, anual, până în data de 31 martie, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Astfel, deputații nu vor mai putea audia Procurorul General și examina raportul acestuia în mod public și în plenul legislativului.

  Astfel, societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii fiindcă aceasta nu mai este obligată să le publice pe pagina web a instituției, fapt ce contravine principiului transparenței și accesului la informație.

  Organizațiile semnatare condamnă cu fermitate excluderea prevederii legale enunțate mai sus și solicită viitorului Parlament ca norma respectivă să fie reintrodusă în textul Legii cu privire la Procuratură.

  Semnatarii speră că Procuratura Generală va continua practica pozitivă stabilită anterior de publicare regulată a rapoartelor sale anuale de activitate, care să conțină inclusiv şi date privind impactul activităților sale asupra drepturilor persoanelor.

  Declarația integrală disponibilă aici.

  SEMNATARI:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Transparency International Moldova
  3. Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ)
  4. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  5. Institutul de Politici Publice (IPP)
  6. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  7. Amnesty International Moldova
  8. Ambasada Drepturilor Omului
  9. Centrul „Acces-info”
  10. Centrul de Jurnalism Independent (CJI)
  11. Asociația pentru Politică Externă (APE)
  12. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  13. Asociația Promo-LEX
  14. Comunitatea WatchDog.md
  15. Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC)
  16. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  17. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
  18. Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
  19. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

  Lista semnatarilor rămâne deschisă

  ***

  Procuratura Generală a reacționat la Declarația ONG-urilor privind îngrădirea accesului la informație. 

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova apreciază răspunsul prompt al Procuraturii Generale, care a asigurat societatea că va continua să facă publice rapoartele anuale de activitate, chiar dacă obligația de a le publica a fost exclusă din Legea cu privire la Procuratură. Comunicatul complet al Procuraturii Generale poate fi vizualizat aici.

 • La 15 ianuarie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat hotărârea în cauza Mătăsaru c. Moldovei (nr. 69714/16). CEDO a constatat că sancționarea reclamantului cu închisoarea pentru huliganism (art. 287 Cod penal) este contrară libertății de exprimare garantate de art. 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

  Reclamant în această cauză a fost Anatol MĂTĂSARU. Mătăsaru a protestat pe 29 ianuarie 2013, de ziua profesională a procurorilor, începând cu ora 10.00, în fața Procuraturii Generale. La protest el a adus două obiecte artizanale asemănătoare unui falos și unui vagin. Pe acestea el a plasat pozele unor politicieni și conducători ai procuraturii. Potrivit lui, prin protest, el a dorit să atragă atenția asupra influenței politicului asupra procurorilor. Protestul a durat circa o oră, fiind întrerupt de poliție.

  Dl Mătăsaru a fost acuzat penal de huliganism (art. 287 Cod penal). La 2 martie 2015, Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, l-a găsit vinovat și l-a condamnat pe reclamant la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe un termen de 3 ani. Individualizând sancțiunea, judecătorul a menționat că reclamantul a fost anterior amendat pentru fapte similare, care nu au schimbat comportamentul acestuia. De asemenea, judecătorul a considerat protestul imoral, deoarece obiectele folosite la protest puteau fi văzute de copii, iar asimilarea angajaților statului cu organe genitale depășește limita permisă într-o societate democratică. Hotărârea dată a fost menținută până la Curtea Supremă de Justiție. Toți judecătorii au considerat că, având în vedere caracterul obscen al protestului, acesta nu este protejat de libertatea de exprimare.

  CEDO a constatat că libertatea de exprimare este aplicabilă în această situație, chiar dacă protestul era obscen. CEDO s-a întrebat de ce fapta a fost calificata drept huliganism penal (art. 287 Cod penal), daca putea fi calificata drept contravenție (art. 354 Cod contravențional)? Potrivit practicii judiciare, doar huliganismul grav însoțit de acte de violentă poate fi calificat conform Codului penal. Cu toate acestea, CEDO nu a decis în mod definitiv acest aspect, deoarece existau alte motive pentru a constata violarea. CEDO a notat că niciun judecător nu a examinat proporționalitatea sancțiunii aplicate cu libertatea de exprimare. A fost aplicată cea mai severă pedeapsă posibilă – închisoarea, care a fost suspendată pentru trei ani. Această sancțiune are un efect descurajant asupra manifestării libertății de exprimare nu doar în raport cu reclamantul, ci și cu alte persoane. Faptul că sancțiunea a fost suspendată nu afectează această concluzie.

  Deși reclamantul a pretins prejudicii morale, acestea nu au fost acordate. CEDO a obligat totuși Guvernul să plătească reclamantului EUR 2,000 pentru onorariile avocaților.

  Dl Mătăsaru a fost reprezentat de Pavel GRECU și Vladislav GRIBINCEA de la CRJM și de avocatul-stagiar Dumitru RUSSU.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din regiunea de sud și din regiunea de nord a țării să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%. 

   Aceeași sesiune de instruire va avea loc pe 20 februarie 2019 la Bălți și pe 21 februarie 2019 la Cahul.

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține  o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

   

  Atelierul pentru organizațiile din nordul țării va avea loc la 20 februarie 2018, în or. Bălți, între orele 10:00-15:00, în incinta hotelului Vis-Pas, situat pe strada Ștefan cel Mare 1/A.

  Atelierul pentru organizațiile din sudul țării va avea loc la  21 februarie 2018 în or. Cahul, între orele 10:00-15:00 și se va desfășura în incinta sediului „Contact-Cahul”, situat pe strada C. Negruzzi 46.

   

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

   

  În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

   

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

   

  Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

   

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

   

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

   

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara or. Cahul.

   

  Data-limită de înregistrare la seminar este  16 februarie 2019.

   

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

   

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Bălți: Maria BARBALAT, telefon de contact 0231 52 476, email: barbalat.ma@gmail.com 
  • coordonatorul local pentru atelierul desfășurat la Cahul: Cristina LUPAN, telefon de contact 0 299 84 842 sau 299 84 843, e:mail: contact_cahul@yahoo.com 
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org

   

   

   

 • Agenția Servicii Publice, noua autoritate care recepționează cererile de înregistrare la mecanismul 2%, a făcut publică Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019.

  Noua Listă a beneficiarilor numără 732 de organizații, cu 23% mai mult față de 2018 (594 organizații), dintre care 634 (86%) sunt asociații obștești, fundații şi instituții private (organizații necomerciale), iar 98 (14%) sunt culte religioase şi părţile lor componente (entități religioase). În 2019, numărul beneficiarilor a crescut pentru ambele categorii de organizații care pot aplica la Legea 2%. Astfel, cifra organizațiilor necomerciale s-a majorat cu 24%, de la 511 la 634, iar numărul cultelor religioase a crescut cu 18%, de la 83 la 98.

  Cei 732 de beneficiari incluși în listă sunt organizații care activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

  Lista conține numărul de identificare de stat (IDNO/cod fiscal) al organizației, denumirea completă și adresa organizației (localitate, stradă, oficiu, cod poștal). Organizațiile care se regăsesc în Lista beneficiarilor 2% pot deja să înceapă campania de informare și atragere a susținătorilor, întrucât perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit și, implicit, de efectuare a desenării procentuale, a început la 1 ianuarie 2019 și va dura până la finele lunii aprilie.

  Lista beneficiarilor mecanismului 2% pentru anul 2019 poate fi descărcată aici.

  Află când, unde, cum are loc desemnarea

  Creșterea numărului de beneficiari ai mecanismului 2%, de la an la an, bucură. Organizațiile necomerciale conștientizează necesitatea diversificării canalelor de finanțare și înțeleg avantajele pe care le aduce cu sine aplicarea la mecanism și activitățile ulterioară care urmează a fi desfășurate:  cunoașterea publicului țintă, acumularea experienței în desfășurarea campaniilor de informare, promovarea culturii de filantropie etc.

   

 • Într-o notă de poziție elaborată în noiembrie 2018 și supusă dezbaterilor publice pe 10 ianuarie 2019, Centrul de Resurse Juridice din Moldova susține că  Procuratura Anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare

  Documentul, elaborat de Centrul de Resurse Juridice în colaborare cu Expert Forum România, analizează competențele Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova și propune limitarea acestora la cauzele de mare corupție. Or,  în prezent, Procuratura Anticorupție, dedică eforturi semnificative  pentru cauzele de corupție mică și are un volum mult prea mare de lucru pentru a permite procurorilor anticorupție să se concentreze pe cauzele complexe de corupție mare.

  În viziunea autorilor, lupta cu corupția mică nu este în măsură de a înlătura cauzele corupției într-o țară afectată de corupție endemică și, prin urmare, nu poate influența în mod determinant acest fenomen.  Având în vedere nivelul endemic al corupției din Republica Moldova, considerăm că acesta nu poate fi redus considerabil fără combaterea corupției de înalt nivel ca prioritate, pe lângă celelalte măsuri non-penale de luptă cu corupția.  

  Limitarea competențelor Procuraturii Anticorupție la cauzele de mare corupție o va ajuta să se concentreze pe cauzele de corupție mare, care necesită garanții sporite de independență, precum și metode și mijloace speciale, datorită complexității și intereselor implicate. O asemenea competență justifică menținerea unui organ specializat, cu statut special.

  Autorii documentului recomandă excluderea din competența Procuraturii Anticorupție a funcției de conducere a urmării penale în cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție, investigarea escrocheriei și delapidării averii străine, a finanțării terorismului (dacă se menține în competența CNA) și  completarea listei de infracțiuni date în competența Procuraturii Anticorupție cu infracțiunea îmbogățirea ilicită.

  Dacă propunerile de mai sus sunt acceptate, volumul de lucru al procurorilor anti-corupție ar trebui să scadă semnificativ. Spre exemplu, în baza cifrelor pentru anul 2017, cel puțin 2003 cauze aflate în gestiune la conducerea urmării penale și cel puțin 55 de cauze aflate în exercitarea urmăririi penale (delapidări) nu se vor mai afla în sarcina procurorilor anticorupție.

  Nota de poziție „Procuratura Anticorupție ar trebui să investigheze doar corupția mare” este disponibilă aici. 

 •  

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din proximitatea raionului Căușeni să participe la un atelier de instruire privind realizarea unei campanii eficiente de informare 2%.

  Scopul atelierului este de a instrui participanții cu privire la etapele unei campanii de informare 2%, resursele necesare, publicul țintă, mesajul campaniei etc. Atelierul va conține o serie de exerciții practice care vor permite participanților să dezvolte un plan de comunicare și un mesaj eficient pentru campania 2%, precum și să realizeze de sine stătător instrumente și mijloace de comunicare pentru propria campanie.

  Atelierul va avea loc la 8 februarie 2018 în or. Căușeni, în incinta Liecului Teoretic „Alexei Mateevici”, situat pe str. A. Mateevici nr.1.  

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, însă prioritate vor avea persoanele care au mai participat la instruirile privind mecanismul 2%  sau care cunosc și înțeleg cum funcționează acesta.

  În cadrul atelierului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Etapele campaniei de informare. Publicul țintă și resursele necesare;
  • Mesajul campaniei 2%: forme, elemente componente, mijloace și canale de difuzare;
  • Instrumente gratuite pentru crearea unui mesaj vizual.

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul local al evenimentului, datele de contact ale căruia sunt indicate mai jos.

  Vă rugăm să comunicați coordonatorului local următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs.;
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport pentru participanții din afara or. Căușeni.

  Data-limită de înregistrare la seminar este  1 februarie 2019.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor primi ulterior agenda evenimentului.

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: afteni@gmail.com
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org
 • Din 2019, Agenția Servicii Publice (ASP) a preluat sarcina de gestionare a Listei beneficiarilor mecanismului 2%, atribuție exercitată anterior de către Ministerul Justiției. Astfel ASP este autoritatea care va recepționa, de acum încolo, cererile de înregistrare la mecanismul 2%, va verifica dacă solicitanții corespund condițiilor de eligibilitate prevăzute în Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală, va actualiza anual Lista beneficiarilor 2% și o va publica pe pagina sa oficială: www.asp.gov.md.

  Transferul de competențe a fost realizat întrucât ASP este autoritatea publică care recent a preluat și atribuția de înregistrare a organizațiilor necomerciale. În acest fel, etapa de verificare a eligibilității aplicanților la mecanism va fi facilitată de faptul că ASP deține dosarele organizațiilor necomerciale.

  Schimbarea competențelor ASP nu va afecta nicidecum eligibilitatea organizațiilor care s-au înregistrat la mecanismul 2% în luna septembrie 2018.

  Comunicatul oficial al Ministerului Justiției poate fi accesat aici.

   

 •                                             Bilanțul activităților realizate de echipa CRJM în anul 2018:

  Textul integral (în format PDF, cu linkuri active) poate fi descărcat aici. 

 • CRJM în colaborare cu Asociația ADEPT a elaborat un infografic care explică cine sunt inspectorii de integritate, cum sunt sesizați aceștia și care este procedura de examinare a unei sesizări.

  Infograficul poate fi descărcat aici sau vizualizat mai jos.  

 • CRJM a prezentat luni, 17 decembrie 2018, în cadrul unei consultări publice, proiectul unui nou document de politici publice „Judecătorii de instrucție la 15 ani de activitate – totaluri și perspective de viitor”. Documentul analizează eficiența și provocările instituției judecătorilor de instrucție, o categorie specială de judecători creată în 2003 cu scopul de a oferi o protecție suplimentară drepturilor omului în cadrul procedurilor penale.

  Practica de numire a judecătorilor de instrucție, volumul și complexitatea dosarelor examinate, sunt doar câteva din provocările activității judecătorilor de instrucție care necesită intervenție, constată autorii documentului. În timp ce judecătorii de instrucție exercită o activitate complexă și deosebit de importantă pentru asigurarea eficientă a drepturilor omului la etapa urmăririi penale, experiența judecătorului este crucială. În acest sens, „modificările legislative introduse în 2017, prin care a fost anulat criteriul de experiență de minim 3 ani pentru exercitarea funcției de judecător de instrucție, constituie un regres serios de la instituirea funcției de judecător de instrucție în 2003” constată Ion Guzun, consilier juridic CRJM, unul din autorii documentului. „Asigurarea că judecătorul are o experiență suficientă ca să-i asigure o independență funcțională, iar părților – că judecătorul are o pregătire funcțională adecvată, sunt precondiții absolut necesare pentru a asigura eficiența și independența acestei instituții” a conchis Ion Guzun.   

  În cadrul cercetării, juriștii CRJM constată de asemenea, că în timp ce numărul total al judecătorilor de instrucție rămâne unul constant în ultimii zece ani, volumul de lucru al acestora aproape că s-a triplat. „Acest lucru afectează direct posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce țin de competența exclusivă a judecătorilor de instrucție” a declarat Ilie Chirtoacă, consilier juridic CRJM. Astfel, deși controlul judiciar efectuat de către judecătorii de instrucție are misiunea principală de a asigura protecția drepturilor persoanei, în ultimii ani continuă să se perpetueze practica privind aplicarea excesivă a arestului și autorizarea cu ușurință a demersurilor procurorilor cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice. Rata admiterii solicitărilor de aplicare a arestului a depășit 84%, iar autorizărilor acordate de judecătorii de instrucție constituie peste 97% anual!

  Autorii documentului recomandă revenirea la condiția obligatorie de minim trei ani de experiență pentru numirea în funcție de judecător de instrucție, condiție eliminată în anul 2017, relocarea funcțiilor de judecător de instrucție în baza sarcinii de muncă a judecătorilor precum și examinarea oportunității reevaluării gradelor de complexitate a dosarelor examinate de către judecătorii de instrucție. Suplimentar, autorii recomandă asigurarea unui control mai riguros în cazul autorizării interceptării convorbirilor telefonice și aplicării arestului. Pentru ridicarea calității examinării minuțioase a acestor măsuri, apărarea ar trebui să solicite mai des examinarea în ședință publică a acestor demersuri, iar o altă măsură de îmbunătățire a calității motivării încheierilor judecătorilor de instrucție cu privire la aplicarea arestului preventiv și a arestului la domiciliu, inclusiv prelungirea acestora, ar fi publicarea respectivelor încheieri.

  În urma prezentării constatărilor preliminare, CRJM a invitat participanții la eveniment și instituțiile vizate (CSM, judecători, Ministerul Justiției, avocați, experți) să vină cu recomandări și comentarii asupra documentului, care urmează a definitivat în urma acestor intervenții.

  Documentul analitic disponibil aici în versiunea română

  Documentul analitic disponibil aici în versiunea engleză 

  Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Opiniile exprimate aparțin CRJM şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

 • Mai multe organizații ale societății civile îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu modul total netransparent de numire a ultimilor trei judecători la Curtea Constituțională, de către Consiliul Superior al Magistraturii, Guvern și Parlament. Demisiile consecutive și subite, înainte de termen, dar și numirea în grabă, pe ascuns și pe criterii politice denotă ignorarea importanței acestei instituții și subminează și mai mult încrederea publică în independența Înaltei Curți.

  Curtea Constituțională este compusă din șase judecători. Timp de 3 zile, doi judecători ai Curții Constituționale, Igor DOLEA și Victor POPA, și-au prezentat subit și pe ascuns cererile de demisie, chiar dacă mai aveau timp pentru exercitarea mandatului. În paralel, timp de patru zile, între 11 și 14 decembrie 2018, au fost numiți trei judecători noi la Curtea Constituțională de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Guvern și Parlament.

  La 11 decembrie 2018, CSM l-a numit pe Corneliu GURIN în funcția de judecător al Curții Constituționale. Conform comunicatului CSM, după ședința din 11 decembrie, Plenul CSM a luat decizia respectivă ca urmare a demersului Președintelui Curții Constituționale referitor la demisia dlui Igor DOLEA din funcția de judecător la Curtea Constituțională, fiind solicitată numirea unui alt judecător în Curtea Constituțională de către CSM. Acest subiect nu a fost inclus nici în agenda ședinței CSM, care trebuie publicată cu 3 zile înainte de ședință, nici în agenda suplimentară. Contrar practicii anterioare când demisiile erau anunțate de către Curte în aceiași zi, despre demisia dlui Igor DOLEA nu a fost publicată vreo informație nici pe pagina web a Curții Constituționale, nici a CSM-ului. Mandatul judecătorului Igor DOLEA expira la 12 februarie 2019. Acesta și-a prezentat demisia la 10 decembrie 2018, cu 2 luni înainte de expirarea mandatului. În următoarea zi, CSM a examinat atât demersul președintelui Curții Constituționale despre vacanța funcției de judecător, cât și numirea noului judecător. CSM nu a anunțat vreun concurs de numire a noului judecător. Potrivit dlui Corneliu GURIN, acesta a fost invitat să-și prezinte candidatura atât de președintele, cât și de unii membri ai CSM. Candidatura dlui Corneliu GURIN a fost unica examinată de CSM. Ultimii trei judecători constituționali numiți de CSM au fost identificați prin concurs (a se vedea pentru detalii Hotărârile CSM nr. 130/6 din 12 februarie 2013 de numire a judecătorilor Tudor PANȚÎRU și Igor DOLEA și hotărârea nr. 117/7 din 6 martie 2018 de numire a judecătorului Mihai POALELUNGI).

  În următoarea zi, la 12 decembrie 2018, Guvernul l-a numit în funcția de judecător al Curții Constituționale pe Artur REȘETNICOV. Chestiunea respectivă, la fel ca și în cazul numirii dlui Corneliu GURIN de către CSM, nu a fost inclusă în agenda ședinței Guvernului. Este de menționat că funcția respectivă era vacantă din martie 2018, când actuala ministră a Justiției, Victoria IFTODI, și-a dat demisia din funcția de judecătoare constituțională în legătură cu numirea în funcție de ministră.

  La 14 decembrie 2018, cu 54 de voturi, Parlamentul a numit-o în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională pe dna Raisa APOLSCHII, deputată a Partidului Democrat și președintă a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități. La data de 14 decembrie 2018, nu exista vreo informație publică privind vacanța funcției de judecător constituțional numit din partea Parlamentului nici pe pagina web a Curții Constituționale, nici pe pagina web a Parlamentului.

  Corneliu GURIN, Artur REȘETNICOV și Raisa APOLSCHII au fost numiți în funcția de judecători constituționali pe un mandat de 6 ani într-o grabă fără precedent și fără a respecta vreo procedură de numire. Nu a existat nicio explicație a vacanței de aproape 9 luni a unei funcții la Curtea Constituțională și numirea subită de către Guvern, fără vreun concurs, a dlui Artur REȘETNICOV. Demisia judecătorilor Igor DOLEA și Victor POPA, urmate de numirea imediată, peste noapte, a dlui Corneliu GURIN de către CSM, precum și numirea neașteptată a dnei Raisa APOLSCHII de către Parlament, la fel ridică suspiciuni cu privire la posibile interese ascunse în spatele acestor numiri.

  Organizațiile semnatare regretă profund modul subit și netransparent de depunere a cererilor de demisie de către judecătorii constituționali Igor DOLEA și Victor POPA și își exprimă dezacordul privind modul de numire și alegere făcute de CSM, Guvern și Parlament cu privire la numirea judecătorilor constituționali Corneliu GURIN, Artur REȘETNICOV și, respectiv, Raisa APOLSCHII. Numirea judecătorilor la o instituție atât de importantă pentru asigurarea funcționării democrației și a statului de drept, cum este Curtea Constituțională, precum și aparențele privind numirea judecătorilor pe criterii politice, nu sunt compatibile cu rigorile unei democrații funcționale. Mai grav, acesta este un regres în raport cu practicile anterioare de numire a judecătorilor constituționali.

  Semnatarii solicită Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernului și Parlamentului să elaboreze proceduri de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională care să fie transparente și să asigure numirea judecătorilor constituționali pe bază de merite. 

  Declarația integrală în limba română este disponibilă aici. 

  Declarația integrală în limba engleză este disponibilă aici. 

  SEMNATARI:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  3. Fundația Est-Europeană (EEF)
  4. Institutul de Politici Publice (IPP)
  5. CPR-Moldova
  6. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  7. Transparency-International Moldova
  8. Asociația Promo-LEX
  9. Comunitatea WatchDog.md
  10. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  11. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
  12. Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS)
  13. Asociația Presei Independente (API)
  14. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
  15. Amnesty International Moldova
  16. IDIS ”Viitorul”

  ***

  Reacția Comisiei juridice, numiri și imunități  la Declarația societății civile poate fi vizualizată aici. 

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova are onoarea să Vă invite la masa rotundă dedicată consultării documentului de politici publice „Rolul judecătorilor de instrucție – viziune pentru viitor” care va avea loc la 17 decembrie 2018, între orele 14:00-17:00, în incinta hotelului Jolly Alon (str. Maria Cebotari, 37), sala de conferință, etaj 1.

  Documentul evaluează instituția judecătorilor de instrucție din Republica Moldova în stadiul actual și analizează premisele care pot contribui la îmbunătățirea calității activității acestora pentru a asigura în mod eficient, ca drepturile și libertățile persoanelor să fie respectate adecvat la etapa urmăririi penale.

  Scopul evenimentului este de a prezenta concluziile autorilor privind analiza efectuată, precum și de a oferi un spațiu de discuție și reacție pentru participanții la eveniment.

  Agenda preliminară a evenimentului este anexată. Limba de lucru a evenimentului va fi limba română. Traducerea sincronă în limba engleză este asigurată. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 • Centrul de Resurse Juridice, în colaborare cu Asociația ADEPT, a elaborat un infografic despre informația utilă pe care trebuie să o cunoaștem privind certificatul de integritate: ce reprezintă acest certificat, cine este obligat să-l solicite și cine și în ce condiții îl eliberează.   

  Versiunea română a infograficul poate fi descărcată aici sau vizualizată mai jos.

  Versiunea engleză a infograficului poate fi descărcată aici. 

 • În anii 2016-2017, autoritățile au inițiat mai multe cazuri de mare corupție. CRJM a analizat dosarele TRIBOI, CHIRINCIUC, GAMREȚKI și CEBAN, în care a fost aplicată procedura prevăzută de art. 3641 din Codul de procedură penală, care indică reducerea cu 1/3 a pedepselor cu închisoarea și cu 1/4 a amenzilor în caz de recunoaștere a vinovăției.

  CRJM a examinat cazurile sub aspectul faptei incriminate, măsurii preventive aplicate, sancțiunilor prevăzute de Codul penal, sancțiunilor cele aplicate de instanța de fond, motivarea sancțiunilor de către judecător, decizia instanței. 

  În toate cazurile, judecătorii au aplicat sancțiunile minime prevăzute de Codul penal, pe care le-au redus ulterior potrivit art. 3641 din Codul de procedură penală.

  În niciun caz dintre cele analizate, persoana nu a fost condamnată la închisoare cu executare reală.

  În trei cazuri din patru, după recunoașterea vinovăției, persoanele au fost eliberate din arest sub control judiciar.

  În trei cazuri din patru, hotărârile judecătorești au fost publicate, dar anonimizate. Doar într-un caz, două hotărâri judecătorești, a instanței de fond și a Curții Supreme de Justiție, au fost publicate integral, cea a instanței de apel fiind publicată, dar anonimizată.

  Infograficul poate fi descărcat aici sau vizualizat mai jos.

   

   

 • La 30 noiembrie 2018, reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au participat la întâlnirea bienală a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) cu avocații reclamanților și ONG-urile. Întâlnirea a avut loc la Strasbourg, în sediul CtEDO.

  În cadrul întâlnirii s-a discutat printre altele despre: reformarea procedurii Marii Camere și procedura de admitere a declarațiilor unilaterale ale Guvernului, motivarea deciziilor de inadmisibilitate ale judecătorului unic, aplicarea măsurilor interimare, avizele consultative ale Curții, dar și despre noul sistem electronic de corespondență cu avocații și reclamanții.

  Reprezentanții CtEDO au menționat că Declarația de la Brighton solicită CtEDO să acționeze și ex-ante, sporind rolul său de organ constituțional în domeniul drepturilor omului. Începând cu anul 2019, CtEDO va aplica o nouă procedură de facilitare a soluționării amiabile (odată cu comunicarea cererii, CtEDO va propune o sumă pentru satisfacție echitabilă, care, dacă este acceptată de parți, duce la scoaterea cererii de pe rol). Părțile vor avea 12 săptămâni pentru a accepta sau respinge propunerea CtEDO. Aceasta nu se va aplica cauzelor generatoare de jurisprudență nouă sau care au o importanță deosebită pentru opinia publică, sau atunci când prejudiciul material este dificil de evaluat. În cazul în care procedura dată nu este acceptată, cererea va fi examinată conform procedurii generale.

  O novație menționată de reprezentanții CtEDO este lansarea noului sistem electronic - eComms. Acesta este un serviciu pentru comunicarea electronică cu reprezentanții reclamanților sau reclamanții care nu au reprezentanți. Serviciul a fost lansat recent și poate fi utilizat după comunicarea cererii către Guvern.

  Reprezentanții CtEDO au discutat și despre durata lungă de examinare a cererilor primite. În prezent, în jur de 58,000 de cauze sunt pendinte la CtEDO, dintre care 6,000 sunt considerate prima facie inadmisibile. Celelalte 52,000 de cereri au șanse mari de succes, 15,000 fiind destul de complexe. Tratarea ultimei categorii de dosare ar necesita eforturi sporite din partea CtEDO, pe care ea nu le are. CtEDO tinde să ajungă la situația în care să comunice cererea către Guvern în cel mult 12 luni de la depunere, iar hotărârea să fie adoptată în doi ani de la comunicare.

  Această vizită a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă.

   

 • CRJM a analizat dosarele de mare corupție în cazurile lui Vlad FILAT, Veaceslav PLATON și Ilan ȘOR. Analiza de mai jos indică aspecte care demonstreaza justiția selectivă în aceste cazuri, cum ar fi durata masurilor preventive  și a procedurilor penale, locul detenție, învinuirea și constatarile instanțelor de judecata, pedepsele stabilite etc.

   

  Infograficul poate fi descărcat aici sau vizualizat mai jos.

   

 • CRJM extinde termenul de aplicare pentru concursul privind contractarea serviciilor unei companii de logistică și organizare a evenimentelor pe motivul faptului că toate ofertele recepționate depășesc bugetul disponibil. 

  Limita maximă disponibilă pentru activitățile planificate este 9100 EUR.

  Termen nou de aplicare: 1 ianuarie 2019.

  ***

  CRJM implementează proiectul „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova”, sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România. Proiectul are drept scop sporirea interesului persoanelor active și ale organizațiilor societății civile (OSC) locale privind încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Moldova cu accept pe sectorul justiției și anticorupție. Activitățile proiectului prevăd, printre altele, 10 ecranizări ale seriei de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător”, urmate de dezbateri, în perioada octombrie 2018 – decembrie 2019 pe teritoriul Republicii Moldova.

  În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și organizarea a 10 proiecții de film (6 proiecții pentru studenți și jurnaliști, și 4 pentru reprezentanții profesiilor juridice) în perioada ianuarie – decembrie 2019, precum și elaborarea/distribuția materialelor de vizibilitate aferente proiecțiilor. Calendarul de implementare a activităților cu date concrete va fi stabilit din timp de CRJM și va fi anunțat Prestatorului cu 2 săptămâni în avans fiecărei proiecții.

  Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

  Compania selectată va asigura promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor, în perioada ianuarie – decembrie 2019, după cum urmează:

  1. Închirierea sălilor pentru ecranizarea filmelor în următoarele locații:
  1. Sală de conferință, sect. Centru, Chișinău - 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice și 1 proiecție pentru jurnaliști, inclusiv servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție);
  2. Universitatea de Stat din Moldova, sau o altă universitate din Chișinău – 1 proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  3. Sală de conferință, or. Cahul – 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea(gustări/fructe) per proiecție);
  4. Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – 1 proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  5. Sală de conferință, or. Bălți - 1 proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice și 1 proiecție pentru jurnaliști, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție);
  6. Universitatea „Alecu Russo” din Bălți - 1 proiecție pentru studenți inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  7. Universitatea de stat din Comrat - o proiecție pentru studenți, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (plăcinte, ceai, cafea, apă) per proiecție);
  8. Sală de conferință, or. Ungheni - o proiecție pentru reprezentanții profesiilor juridice, inclusiv echipament tehnic, la necesitate, și servicii alimentație (o pauză de cafea (gustări/fructe) per proiecție).

  N.B. Prestatorul, de comun acord cu CRJM, va fi responsabil pentru rezervarea tuturor locațiilor pentru proiecțiile pentru reprezentanții profesiilor juridice și jurnaliști. CRJM, de unul singur, va fi responsabil pentru rezervarea sălilor din cadrul Universităților. Întrucât în cadrul proiecțiilor vor fi organizate pauze de cafea/gustări/fructe, prestatorul va fi responsabil, inclusiv, de achitarea serviciilor de alimentație pentru cca 30 persoane per proiecție.

  1. Asigurarea echipamentului tehnic pentru proiectarea filmelor – laptop, proiector, sunet și amplificatoare, microfon portabil și ecran sau alte echipamente necesare unei bune proiecții a evenimentului în caz de necesitate.

  N.B. Prestatorul va avea la dispoziție echipament tehnic suplimentar în cazul în care vor avea loc proiecții simultane în diferite localități. Toate sălile au o capacitate maximă de 80 persoane.

  1. Adaptarea materialelor de vizibilitate existente, elaborarea la necesitate a unor materialele noi, (bannere, postere, machete) pentru proiecțiile evenimentului. CRJM va pune la dispoziția companiei selectate toate informațiile și materialele necesare sau solicitate de Prestator.
  2. Imprimarea materialelor de vizibilitate (60 de afișe în format A3 și 30 de afișe în format A4, 150 g/m2, color 4+0, luster). Distribuirea și lipirea afișelor în locațiile universitare cu flux mare de persoane (ex: holul universității, avizierele facultăților de drept, cantina universitară, avizierele căminelor de drept).
  3. Elaborarea a unui banner electronic în limba română cu traducere în limba rusă, și adaptarea acestuia la dimensiunile solicitate de canalele de promovare.
  4. Promovarea bannerului (versiunea română și versiunea rusă) pe cel puțin 3 portaluri de noutăți juridice și de tineret (site-uri preferabile: www.diez.md, www.civic.md și www.bizlaw.md). Poziționarea bannerelor va fi realizată în zonele „HOT” sau „WORM” ale site-urilor, pe linia vizuală a vizitatorilor. Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 6 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi, după posibilitate, targetată pe locație (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat, Ungheni).
  5. Adaptarea trailer-ului video existent pentru promovarea proiecțiilor (durata maximă de 30 sec).
  6. Promovarea plătită a trailer-ului video pe rețelele sociale (cel puțin Facebook). Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 6 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi țintită, după posibilitate, pe localitate (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat, Ungheni), categorie de vârstă (20-35) și interese (justiție, drepturile omului, ONG-uri).
  7. Elaborarea și promovarea a 6 machete în rețeaua ziarelor API. Elaborarea și promovarea machetelor se va realiza pentru fiecare proiecție destinată studenților în parte (per total 6 proiecții), în prealabil difuzării peliculei. Fiecare machetă va apărea în cel puțin 2 ediții ale ziarului regional/raional care are cea mai mare audiență din regiune.
  8. Transportarea a cel mult 4 persoane tur-retur Bălți, Cahul, Comrat, Ungheni în zilele în care vor avea loc proiecțiile.

  Criteriile de selecție:

  1. Corespunderea cerințelor pentru promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor în conformitate cu II Sarcinile față de prestator;
  2. Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare;
  3. Oferta financiară;
  4. Imaginea și reputația.

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 13 decembrie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă pentru organizarea evenimentelor).
  2. Copia certificatului de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat  a companiei.
  3. Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani, inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line.
  4. Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziție (conform modelului Excel anexat). Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente.

  Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare. Pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Mai multe organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea privind promovarea în mare grabă a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, cu ignorarea consultărilor publice și a dezbaterilor privind conținutul celui mai important document, care reglementează activitatea Parlamentului.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare a fost înregistrat ca inițiativă legislativă a trei deputați la 2 noiembrie 2018. Până la 2 noiembrie 2018, proiectul nu a fost publicat pe internet pentru consultări. La 14 noiembrie 2018, proiectul a fost examinat de Comisia Juridică, Numiri și Imunități, care a recomandat adoptarea proiectului în prima lectură și care nu a menționat nimic despre rezultatele consultărilor publice. La 22 noiembrie 2018, adică peste circa trei săptămâni de la înregistrare, proiectul a fost adoptat în prima lectură.

  Pe pagina web a Parlamentului lipsește expertiza anticorupție a proiectului, precum și avizul Guvernului, ambele obligatorii  conform prevederilor legale. De asemenea, termenul pentru consultări publice urma să expire abia  la 23 noiembrie 2018 (peste 15 zile lucrătoare de la publicarea proiectului), adică peste o zi după adoptarea proiectului în primă lectură. Având în vedere faptul că comisia responsabilă de proiect și de organizarea consultărilor publice a aprobat proiectul deja la 14 noiembrie 2018, înainte de expirarea termenului-limită de depunere a comentariilor, consultările publice nici nu puteau avea loc.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare reglementează aspecte deosebit de importante ale activității parlamentare și urmează să înlocuiască Regulamentul Parlamentului actualmente în vigoare.  O analiză a conținutului documentului scoate în evidență existența unor prevederi foarte vagi privind accesul la informații, reflectarea activității Parlamentului de către mass-media, transparența în procesul decizional și cooperarea cu societatea civilă.

  Proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare conține reglementări privind consultările publice care sunt și mai vagi decât cele în vigoare, iar unele prevederi pozitive au fost excluse. Sunt reglementate confuz și sporadic formele, etapele și termenele procesului de consultări publice, precum și obligațiile instituțiilor responsabile.Proiectul sus-menționat nu conține nici prevederi suficiente pentru asigurarea accesului la informație ca parte a transparenței procesului decizional, el nu prevede publicarea informațiilor despre toate etapele de adoptare a actului legislativ și toate versiunile proiectului de act normativ. De asemenea, nu este prevăzută nici publicarea amendamentelor propuse de deputați. 

  De asemenea, proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare nu reglementează situațiile când proiectele pot fi adoptate în regim de urgență, cu excepția cazului când este cerut de Guvernpotrivit Constituției. În ultimii ani, mai multe proiecte de acte normative au fost adoptate în regim de urgență, fără respectarea tuturor etapelor de legiferare și consultare publică prevăzute de legislația în vigoare. Este nevoie de reglementat criteriile după care Parlamentul va decide asupra aplicării acestei proceduri. 

  Luând în considerație importanța Codului parlamentar pentru buna funcționare a Parlamentului și activitatea acestuia într-un mod transparent și previzibil pentru public și părțile interesate, organizațiile semnatare consideră nepotrivită adoptarea unui astfel de proiect în grabă și fără organizarea unor discuții mai largi, inclusiv cu ONG-urile și reprezentanții mass-media.

  Organizațiile semnatare solicită Parlamentului Republicii Moldova organizarea unor consultări publice veritabile a proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare, inclusiv organizarea dezbaterilor publice cu participarea organizațiilor societății civile, cu alocarea unui timp suficient, și evitarea adoptării în grabă a acestui document important.

  Textul integral al apelului disponibil aici.

  SEMNATARI:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  3. Asociația Presei Independente (API)
  4. Asociația Promo-LEX
  5. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
  6. Centrul de Informații GENDERDOC-M
  7. Centrul de Investigații Jurnalistice
  8. Piligrim-Demo
  9. Transparency International Moldova
  10. CPR-Moldova
  11. Expert-Grup
  12. Comunitatea „WatchDog.MD"
  13. Ambasada Drepturilor Omului
  14. Institutul de Politici Publice (IPP)
  15. Centrul Internațional „La Strada”
  16. Centrul PAS
  17. Amnesty International Moldova
  18. Centrul de Drept al Femeilor
  19. Centrul de Jurnalism Independent
  20. Centrul de Analiza și Prevenire a Corupției
  21. Fundația Est-Europeană
  22. Comitetul pentru Libertatea Presei
  23.  Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  24. InReCo
  25. A.O. „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”
  26. Gender-Centru
  27. Ana Gurău, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
  28. Platforma pentru Egalitate de Gen
  29. Centrul Național al Romilor
  30. IDIS „Viitorul”
  31. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  32. Centrul National de Prevenire a Abuzului fata de Copii (CNPAC)
  33. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

  Lista semnatarilor rămâne deschisă

  1. Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (în continuare - CRJM) preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, după cum urmează:

  1. un eveniment de 2 zile, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru cca 20 de persoane, pentru perioada 19 – 20 decembrie 2018.
  2. o școală de iarnă de 4 zile, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA). În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe (preferabil să fie disponibile 2 săli de conferință) necesare organizării evenimentului pentru 25 persoane, pentru perioada 17 – 20 ianuarie 2019.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  2. Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  3. Criteriile de selecție:

  1. Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:
  • Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pe timp de iarnă pentru numărul de persoane indicat în modelul de ofertă financiară atașat la ToR;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  •  Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului de participanți indicat la p.II Scopul concursului;

   -         echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet- vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet, existența sau lipsa accesului Wi-Fi;

  -          locuri de parcare.

   2. Oferta financiară

  3. Amplasarea locației – în raza de cca 20 – 30 km de la Chișinău

  4. Reputația și imaginea companiei (în cazul prezentării referințelor).

   

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, datele bancare), inclusiv fișiere media (foto și/sau video) sau link-uri către pagini on-line;
  2. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  3. Oferta financiară cu semnătura persoanei responsabile (completată după modelul atașat aici). Prețurile vor fi indicate în MDL per persoană/ cameră/sală, inclusiv TVA sau cu TVA la cota 0%, conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară. În cazul livrărilor cu aplicare TVA la cota 0%, Beneficiarul va prezenta setul de documente confirmative. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 5 decembrie 2018.

  Ofertanții pot depune oferte pentru servicii de desfășurare a ambelor evenimente indicate la p.I Scopul concursului sau pentru un singur eveniment, în funcție de disponibilitate.

  Oferta/tele câștigătoare va/vor fi desemnată/e în baza celui mai bun raport calitate (cerințe pentru desfășurarea evenimentului)/preț. 

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • CRJM a prezentat, joi, 15 noiembrie 2018, proiectul unui nou document analitic: „Cauzele cu privire la integritate - este oare uniformă practica instanțelor judecătorești?”. Analiza stabilește în baza datelor empirice, în ce măsură este uniformă practica instanțelor judecătorești în cauzele care vizează încălcarea regimului de declarare al averilor, intereselor personale și incompatibilităților funcționarilor publici.

  În cadrul cercetării, au fost analizate toate hotărârile Curții Supreme de Justiție (CSJ) adoptate timp de 54 de luni (din 1 ianuarie 2014 până în 30 iunie 2018), precum și soluțiile date de instanțele de apel și fond în aceste dosare. Analiza nu își propune să constate care ar fi trebuit să fie soluția corectă în hotărârile analizate. A fost analizat doar în ce măsură soluțiile instanțelor judecătorești sunt uniforme între ele prin prisma motivării hotărârilor judecătorești adoptate în aceste cauze.” – a declarat președintele CRJM, Vladislav Gribincea.

  Analiza constată că soluțiile din unele hotărâri judecătorești cu privire la declararea averilor nu sunt pe deplin consecvente. Inconsecvențele țin de modul de declarare al conturilor bancare fără rulaje, justificarea averii nedeclarate și de modul cum a fost tratat argumentul funcționarului că nu a declarat adecvat averea, deoarece nu a înțeles cum aceasta urmează a fi declarată. Analiza nu a constatat divergențe serioase în cauzele cu privire la conflictele de interese. Cu toate acestea, unele dosare cu privire la încălcarea regimului de incompatibilitate au fost soluționate într-un mod divergent. 

  Una din concluziile preliminare ale autorilor este inclusiv că actele fostei Comisii Naționale de Integritate (CNI) au fost anulate cu precădere în cazul demnitarilor de rang înalt. În cazul acestora au fost admise 10 din cele 16 acțiuni (62.5%) față de demnitarii de rang mediu în care au fost admise doar 3 din 17 acțiuni (17%). Acest fapt ar putea sugera că funcționarii de rang înalt au avut avocați mai buni, fie că abaterile comise de CNI în privința acestora erau mai evidente, fie că judecătorii sunt mai indulgenți în privința acestora.

  În urma prezentării constatărilor, CRJM a invitat participanții la eveniment și instituțiile vizate (CSJ și ANI) să vină cu recomandări și comentarii asupra documentului, care urmează a definitivat în urma acestor intervenții.

  Documentul analitic este disponibil aici.

  Anexa care descrie cauzele cu privire la integritate disponibilă aici. 

  Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • CRJM invită studenții și tinerii profesioniști să participe la lecția publică cu tema „Importanța independenței justiției într-un stat de drept” care va avea loc la 20 noiembrie 2018, între orele 13.00-14.30, în incinta Universității Libere Internaționale din Moldova, în sala Mediateca (bloc 1, etaj 4), str. Vlaicu Pârcălab 52. 


  În cadrul lecției vor fi puse în discuție următoarele subiecte: 


  ✔️ Cum poate fi asigurată independența justiției? Exemple de bune practici.
  ✔️ Cum poate fi combătută corupția? 
  ✔️ Care e situația justiției în Republica Moldova și care sunt priorotățile reformării justiției? 

  INTRARE LIBERĂ!

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță organizarea Școlii de iarnă – 2019 „Democrația aplicată”. Evenimentul, cu o durată de 4 zile, se va desfășura în afara municipiului Chișinău, în perioada 17 – 20 ianuarie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, relații internaționale, științe politice și administrative, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

   

  Prin intermediul școlii de iarnă, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici

   

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din cadrul CRJM.

   

  Participarea la școala de iarnă este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi ulterior comunicat persoanelor selectate.

   

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau masterand/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe pe întreaga durată a școlii de iarnă;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularulpână la 3 decembrie 2018.

   

  Despre rezultatele preselecție, candidații vor fi notificați după data de 10 decembrie 2018.

   

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: daniel.goinic@crjm.org.

   

  Experiența participanților/telor din ediția anterioară a școlii „Democrația aplicată” poate fi găsită aici.

   

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” susținut de Suedia.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță organizarea Școlii de iarnă - 2019 „Democrația aplicată”. Evenimentul, cu o durată de 4 zile, se va desfășura în afara municipiului Chișinău, în perioada 17 - 20 ianuarie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, relații internaționale, științe politice și administrative, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prin intermediul școlii de iarnă, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din cadrul CRJM.

  Participarea la școala de iarnă este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi ulterior comunicat persoanelor selectate.

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau masterand/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe pe întreaga durată a școlii de iarnă;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularul) până la 3 decembrie 2018.

  Despre rezultatele preselecție, candidații vor fi notificați după data de 10 decembrie 2018.

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: daniel.goinic@crjm.org.

  Experiența participanților/telor din ediția anterioară a școlii „Democrația aplicată” poate fi găsită aici.

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) anunță organizarea Școlii de iarnă - 2019 „Democrația aplicată”. Evenimentul, cu o durată de 4 zile, se va desfășura în afara municipiului Chișinău, în perioada 17 - 20 ianuarie 2019 și este destinat studenților/telor și proaspeților/telor absolvenți/te ai facultăților de drept, jurnalism, relații internaționale, științe politice și administrative, care sunt interesați/te în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prin intermediul școlii de iarnă, CRJM își propune să transmită participanților/telor informații și abilități cu privire la principiile democrației, statului de drept și instrumentele de implicare civică, de combatere a corupției și de protecție a drepturilor omului etc. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici

  Formatori în cadrul evenimentului vor fi experți naționali și internaționali, inclusiv din cadrul CRJM.

  Participarea la școala de iarnă este gratuită. Cheltuielile de transportare, cazare și alimentare vor fi acoperite de CRJM. Locul desfășurării va fi ulterior comunicat persoanelor selectate.

  Candidații/tele urmează să corespundă următoarelor cerințe:

  • Să fie student/ă al anului III-IV sau masterand/ă la una din facultățile menționate mai sus;
  • Să cunoască limba română;
  • Să fie disponibil/ă să participe pe întreaga durată a școlii de iarnă;
  • Să completeze formularul de participare (click aici pentru a accesa formularul) până la 3 decembrie 2018.

  Despre rezultatele preselecție, candidații vor fi notificați după data de 10 decembrie 2018.

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa electronică: daniel.goinic@crjm.org.

  Experiența participanților/telor din ediția anterioară a școlii „Democrația aplicată” poate fi găsită aici.

  Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” susținut de Suedia.

 • La 30 octombrie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), în cauza O.R. și L.R. c. Republicii Moldova (cererea nr. 24129/11), a constatat violarea art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din cauza investigării îndelungate a maltratărilor care au avut loc în aprilie 2009 în Comisariatul General de Poliție din Chișinău. De asemenea, CtEDO a constatat că sancțiunile aplicate polițiștilor torționari au fost prea blânde.

  Cauza se referă la două tinere care au fost reținute de poliție pe 7 aprilie 2009. Ele au fost duse la Comisariatul General de Poliție din Chișinău și obligate de către polițiști să se dezbrace nud în fața unui bărbat și să facă așezări fiind nude. Procurorii au pornit o cauză penală împotriva a trei polițiști abia peste 9 luni. Unul dintre polițiști a fost ulterior scos de sub urmărire penală, pe motiv că faptele lui reprezentau contravenție administrativă, iar ceilalți doi au fost condamnați pentru maltratare la 5 ani de închisoare cu suspendare.  

  CtEDO a constatat că investigația nu a fost promptă. Urmărirea penală a fost pornită peste 9 luni de la data în care informațiile despre infracțiune au devenit cunoscute public. Procurorii nu au reacționat la aceste informații și au așteptat o plângere din partea reclamanților. CtEDO a reiterat că, atunci când o autoritate suspectează un tratament contrar art. 3 al CEDO, ea trebuie să reacționeze din oficiu.

  CtEDO a considerat că sancțiunile aplicate polițiștilor sunt incompatibile cu obligația de a preveni maltratarea. Judecătorii i-au sancționat pe cei doi polițiști cu pedeapsa minimă prevăzută de lege (5 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei). Ei au invocat că comportamentul acuzaților a fost determinat de agresarea polițiștilor de către protestatari pe 6 aprilie 2009. Art. 3 al CEDO nu permite derogări, nici în cele mai stricte situații. Încercarea Curții de Apel Chișinău de a justifica sancțiunea minimă aplicată polițiștilor prin faptul că ei au acționat într-o situație de tulburare în masă este regretabilă. De fapt, prin suspendarea aplicării pedepsei cu închisoarea polițiștii au fost exonerați de orice sancțiune penală. Mai mult, pe parcursul procedurilor, polițiștii nu au fost suspendați din funcție. CtEDO a mai notat cu îngrijorare că îngăduința față de polițiștii acuzați de maltratarea reclamantelor nu a fost un incident izolat. Statisticile pentru anii 2011 și 2012 sugerează o tendință generală a instanțelor judecătorești moldovenești de a proteja agenții statului acuzați de maltratare.

  Cel de-al treilea polițist, acuzat de amenințarea reclamantelor cu aplicarea forței, a fost scos de sub urmărire penală, pe motiv că fapta lui reprezintă contravenție administrativă (depășirea atribuțiilor de serviciu). Procesul contravențional a fost încetat, deoarece expirase termenul de atragere la răspundere contravențională. Judecătorii au refuzat să anuleze decizia procurorului de scoatere de sub urmărire penală, pe motiv că ar încălca principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi sancționat repetat pentru aceeași faptă (art. 4 Protocolul 7 la CEDO). CtEDO a constatat că, având în vedere contextul în care a avut loc amenințarea, ea reprezenta tratament inuman și degradant. Procurorii și judecătorii nu au motivat în niciun fel de ce faptele celui de al treilea polițist sunt contravenție și nu infracțiune (art. 328 Cod penal), chiar dacă reclamantele au invocat expres acest argument. Procurorii au fost conștienți că prin recalificare ei exonerează persoana de orice răspundere juridică, ceea ce este incompatibil cu obligația de a preveni maltratarea. Interpretarea interdicției de a atrage repetat la răspundere penală, dată de judecători, este incorectă. Această interdicție se referă doar la situațiile care au devenit „irevocabile”. În cazul de față, nu exista o decizie anterioară irevocabilă de atragere la răspundere.

  CtEDO a acordat fiecărei reclamante câte EUR 7,500 cu titlu de costuri și cheltuieli și suma de EUR 1,500 pentru cheltuieli de asistență juridică. Reclamantele au fost reprezentate în fața CtEDO de avocatul Vladislav GRIBINCEA, Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

 • Mecanismul 2% capătă recunoaștere și prinde din ce în ce mai mult teren în Republica Moldova. Conform raportului statistic publicat de Serviciul Fiscal de Stat, în 2018, suma totală desemnată este de doua ori mai mare față de 2017, iar numărul beneficiarilor mecanismului 2% a înregistrat o creștere de 30% - de la 302 la 393 beneficiari.

  Conform datelor publicate, în 2018, 28,388 contribuabili persoane fizice, adică cu 34% mai mulți față de 2017, au ales să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală sau o entitate religioasă. Suma totală validată în 2018 este de 5,631,042.36 de lei (aproximativ 287,886 Euro sau 335,781 USD)[1] și reprezintă dublul sumei validate în 2017. 92% din suma total validată a fost direcționată către organizațiile non-guvernamentale, iar entitățile religioase și părțile lor componente au primit în jur de 8% din suma totală.

  Din numărul total de desemnări efectuate, 90% (adică 25,518 desemnări) au fost validate în comparație cu 76% din anul anterior și doar 10% (2,869 desemnări) au fost declarate nevalidate pe diverse motive, față de 24% nevalidate anul trecut. Principalele motive de nevalidare a sumelor au fost similare celor de anul trecut: contribuabilii aveau restanțe la impozitul pe venit din anii precedenți sau aveau datorii la impozitul pe venit din anul curent, imposibilitatea de a identifica beneficiarul sumelor în conformitate cu Lista beneficiarilor 2%, aprobată de Ministerul Justiției.

  Cea mai mare sumă direcționată a ajuns, și în acest an, către Asociația Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și constituie circa 30% (1,691,298.75 Lei) din suma total validată în 2018, iar cea mai mică sumă constituie 1,13 lei și a ajuns către Comunitatea religioasă „Sfântul Ierarh Nicolae” din or. Florești.

  Cei mai activi contribuabili au fost persoanele care au viza de domiciliu în mun. Chișinău, aceștia  constituind circa 26%  (7,296 contribuabili) din numărul total al contribuabililor care au efectuat desemnarea procentuală și a căror desemnare a fost validată.

  Și în 2018, cele mai multe organizații către care s-au direcționat 2% au sediul în Chișinău ceea ce reprezintă circa 66%  (259 din 393 beneficiari) din numărul total al beneficiarilor desemnării procentuale din 2018, restul 34% au ajuns către organizațiile înregistrate în celelalte raioane ale țării.

  Rezultatele desemnării procentuale în 2018 sunt îmbucurătoare și confirmă faptul că beneficiarii mecanismului au început a face campanii de informare care le vor aduce vizibilitate și recunoaștere în societate, precum și faptul că mecanismul 2% are potențial și acesta poate fi valorificat în beneficiul comunităților.

  Raportul integral al Serviciului Fiscal de Stat privind desemnările procentuale în anul 2018 este disponibil aici.


  [1] Suma a fost calculată conform cursului oficial valutar stabilit la data de 18 septembrie 2018 (1 USD=16.77, 1 EUR=19.56) când sumele au fost transferat de Ministerul Finanțelor către beneficiari.

   

 • În perioada 4-6 decembrie 2018, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va verifica măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova în vederea executării grupului de cauze Corsacov (26 de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) privind maltratarea de către poliție și neinvestigarea maltratării). Guvernul Republicii Moldova s-a angajat în fața Comitetului de Miniștri să reducă fenomenul torturii.

  În acest context, la 22 octombrie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de Miniștri o comunicare despre garanțiile din Republica Moldova împotriva maltratării și impactul măsurilor întreprinse de către autorități în vederea prevenirii maltratării.

  CRJM a îndemnat Comitetul de Miniștri să solicite autorităților moldovenești:

  a) transferul instituțiilor de detenție preventivă de la Ministerul Afacerilor de Interne la Ministerul Justiției;

  b) instalarea camerelor video în toate izolatoarele de detenție preventivă;

  c) îmbunătățirea calității investigațiilor privind acuzațiile de maltratare și tratarea cu prioritate a acestor cazuri;

  d) asigurarea că persoanele suspectate de maltratare sunt suspendate imediat din funcție și rămân astfel pe întreaga durată a investigației;

  e) modificarea Codului de procedură penală, pentru a oferi dreptul de acces victimei maltratării la materialele dosarului penal, precum și excluderea examinării psihiatrice obligatorie a tuturor victimelor maltratării;

  f) revizuirea practicii de condamnare în cazurile de maltratare și aplicarea de sancțiuni adecvate;

  g) generarea de date statistice exacte cu privire la cazurile de maltratare, inclusiv despre durata investigațiilor și a procedurilor judiciare, suspendarea din funcție a bănuiților și sancțiunile aplicate.

  În 2016, CRJM a transmis Comitetului de Miniștri o altă comunicare cu privire la acest subiect.

  *  *  *

  Organizațiile necomerciale și reclamanții pot comunica Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei despre măsurile întreprinse pentru executarea hotărârilor CtEDO și prevenirea unor violări similare pe viitor. Pentru mai multe detalii despre cum urmează a fi întocmite aceste comunicări click aici.

   

 • Mai multe organizații ale societății civile consideră că îndepărtarea forțată a cetățenilor turci la 6 septembrie 2018 a avut la bază interese politice și s-a făcut cu încălcarea prevederilor legislației naționale și a tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului. La distanța de o lună de la cele întâmplate, răspunsurile autorităților în privința legalității îndepărtării cetățenilor turci continuă să trezească multe semne de întrebare. În lipsa unor argumente clare care ar confirma că a existat cu adevărat riscul survenirii unui pericol la adresa securității naționale, se creează o prezumție puternică că operațiunea desfășurată de către autorități a avut loc din interese politice, având loc o extrădare camuflată la solicitarea autorităților turce.  

  Semnatarii solicită:

  1. Autorităților Republicii Moldova să ceară de la președintele Turciei întoarcerea în Republica Moldova a tuturor cetățenilor turci scoși ilegal din țara noastră și prevenirea a astfel de situații pe viitor;
  2. Procurorului General să declanșeze urmărirea penală pentru a atrage la răspundere penală toate persoanele care au comis infracțiuni în legătură cu „înlăturarea” celor șapte cetățeni turci;
  3. Parlamentului Republicii Moldova organizarea unor audieri publice și publicarea tuturor informațiilor relevante cu privire la această operațiune;
  4. Autorităților Republicii Moldova acordarea azilului și a altor măsuri de protecție necesare membrilor familiilor persoanelor „îndepărtate”, precum și altor cetățeni străini aflați în situație similară, în special în contextul vizitei președintelui Turciei, Recep Tayyp ERDOGAN, care are loc în perioada 17-18 octombrie 2018.

  Apelul integral disponibil aici

  Organizațiile semnatare:

  1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  2. Amnesty International Moldova
  3. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
  4. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  5. IDIS „Viitorul”
  6. Asociația Comunitatea "WatchDog.MD”
  7. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
  8. Institutul de Politici Publice (IPP)
  9. Promo-Lex
  10. Centrul de Jurnalism Independent (CJI)
  11. Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)
  12. Asociația Presei Independente (API)
  13. CPR Moldova
  14. Centrul de Informație GENDERDOC-M
  15. Centrul de Drept al Avocaților (CDA)
  16. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD)
  17. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  18. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  19. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii "Memoria"
 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate în vederea procurării echipamentului indicat mai jos, cu următoarele caracteristici minime:

  Echipament 

  I. Laptop  – 2 unități

  a.                      

  Model

  Preferabil DELL XPS, iar în cazul de indisponibilitate – model HP conform caracteristicelor de mai jos

  Procesor

  Minim Intel Core i5 (Generația 7)

  Dimensiune ecran

  13" / 13.5"

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  HD

  SSD 128GB

  Culoare/Carcasa

  Argintiu sau Negru/Carcasa din material durabil

  Mouse wireless, geantă / husă;  stații de andocare

  Sistem de operare: Windows 10

   
  II. Laptop  – 1 unitate

  a.

  Model

  Preferabil DELL INSPIRON, iar în caz de indisponibilitate – model HP conform caracteristicelor de mai jos

  Procesor

  Intel i5 Generația 8-a sau AMD Ryzen 2000U Series

  Dimensiune ecran

  15,6” IPS

  Rezoluție ecran

  1920 x 1080

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  HD

  SSD 256GB

  GPU

  dedicat

  Culoare

  Argintiu sau Negru

  Mouse wireless, geantă / husă;  stație de andocare

  Sistem de operare: Windows 10

  Procurarea este efectuată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

  1. Criterii de selecție:

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe  23 octombrie 2018.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul anexat), cu indicarea prețurilor în USD, inclusiv TVA și TVA la cota 0% pentru fiecare unitate separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene, condiții de livrare și garanție;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.  

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

  CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral de la un singur ofertant sau pe părți de la diferiți ofertanți.

  Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului va fi: cel mai mic preţ şi corespunderea parametrilor tehnici solicitați

  Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.

  Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org

 • Comisia Națională de Integritate (CNI) a fost instituită în 2012, având rolul de a verifica integritatea persoanelor care dețin funcții publice sau de demnitate publică și prevenirea corupției prin verificarea averii pe care o dețin aceste persoane. În 2016 instituția a fost reorganizată în Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

  Din 2013 până în 2017, CNI a inițiat 1,185 de dosare de control și a emis 398 de acte de constatare a diverselor încălcări. Cele mai multe abateri țin de declararea veniturilor și a proprietăților (42%) și existența conflictelor de interese (41%). 49 de dosare în care se solicita anularea actelor de constatare au fost examinate de instanța supremă (Curtea Supremă de Justiție). Din cele 49 de dosare pentru perioada 2013 – 2017, CSJ a menținut actele CNI în 32 cazuri,  iar în alte 17 cazuri CSJ a anulat actele CNI.

  Principalele constatări care rezultă din hotărârile CSJ sunt:

  • Privitor la actele de constatare întocmite de CNI pentru perioada anilor 2013-2016, din 12 acte anulate de CSJ, 2 se refereau la deputați în Parlament, 3 - la conducători autorităților publice centrale, 1 viza un judecător etc., iar din cele 21 de acte de constatare menținute de CSJ, 7 se refereau la primari/viceprimari/președinți de raion, 9 - la funcționari publici, 4 - la conducători ai autorităților publice centrale etc.
  • CSJ a adoptat hotărâri contradictorii în cazuri similare și cu o valoare estimativă asemănătoare a bunurilor nedeclarate;
  • Cazurile de incompatibilitate au fost interpretate diferit , atunci când funcția exercitată a fost remunerată.
  • Cea mai înaltă rată de conflicte de interese a fost atestată în rândul conducătorilor administrațiilor publice locale - 4 cauze, iar cea mai înaltă rată a incompatibilităților a fost atestată în rândul funcționari publici cu funcții de conducere din APC și APL - 5 cauze.

  Mai multe detalii despre deciziile CSJ sunt disponibile în infograficul de mai jos.  Infograficul poate fi descărcat aici.

  Infograficul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat de Centrul de Resurse Juridice Moldova cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • Societatea civilă contribuie esențial la dezvoltarea şi realizarea democrației şi a drepturilor omului, în special prin participarea la viața publică şi la asigurarea transparenței în procesul decizional.

  În acest context, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (www.crjm.org) efectuează o analiză a transparenței în procesul decizional la nivelul Parlamentului Republicii Moldova. Analiza sus-menționată își propune să cerceteze în ce măsură Parlamentul Republicii Moldova asigură transparența în luarea deciziilor.

  Cu siguranță, în rolul tău de cetățean sau de reprezentant al unui ONG, ai avut circumstanțe în care ai interacționat cu Parlamentul sau ai întâmpinat situații în care datele publice nu erau suficient de clar prezentate pentru tine. De aceea experiența ta e una valoroasă pentru noi și te îndemnăm să o împărtășești cu noi.

  Te rugăm să ne oferi 6 minute din timpul tău pentru a răspunde la câteva întrebări legate de subiectul transparenței în procesul decizional în Parlament și nivelul tău de satisfacție privind acest proces.

  Chestionarul este disponibil aici: https://goo.gl/X1B3Vc

  Termenul limită de completare a chestionarului este 10 octombrie 2018.

  Îți mulțumim pentru implicare!

   

 • La 27 septembrie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a organizat un eveniment public pentru a discuta analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada 2007-2014, prezentată de autorități în luna iunie a acestui an. La eveniment au fost invitați reprezentanții Parlamentului, Guvernului, Centrului Național Anticorupție, Băncii Naționale a Moldovei, a sistemului judecătoresc, ai partenerilor de dezvoltare și ai societății civile. Din autoritățile publice, doar Guvernul și Autoritatea Națională de Integritate au onorat invitația.

  Vladislav Gribincea, președintele CRJM, a susținut în cadrul evenimentul că, în urma analizei Strategiei de recuperare, nu este clar cine a aprobat documentul și care este gradul de angajare pentru implementarea lui cu succes. Totodată, nici după aproape 4 ani de la încheierea fraudei, nu este cunoscută cu exactitate suma sustrasă din sistemul bancar. Strategia nu menționează nici faptul că, după trei ani de investigații, niciun leu din banii sustrași nu a fost încă restituit.

  Analiza constată că cel puțin 20% din sumele sustrase din sistemul bancar nu sunt investigate în genere. Deși a fost constatată sustragerea a cel puțin 13.3 miliarde de lei, procurorii urmăresc recuperarea a doar 10.7 miliarde, deoarece 2.6 miliarde ar fi fost deja recuperate prin vânzarea bunurilor băncilor lichidate. Procurorii raportează că au fost identificate 5.2 miliarde de lei, fiind sustrase de dl Ion SHOR, deși judecătorii din prima instanță au constatat că nu există probe cu privire la sustragerea de către dl Shor a 2.5 miliarde de lei, adică circa jumătate din suma cu care operează procurorii. La fel, autoritățile raportează încasarea unei sume de 2.7 miliarde de lei de la Ilan SHOR, deși o hotărâre judecătorească de încasare a acestei sume nu există. În același timp, după aproape 4 ani de la încheierea fraudei bancare, investigațiile procurorilor privitor la circa 38% din toată suma sustrasă (5.1 miliarde de lei), încă sunt în desfășurare.

  Autorii analizei consideră că Strategia este mai mult un document de advocacy, inclusiv pentru că a fost elaborată și făcută publică în ajunul vizitei conducerii Republicii Moldova la Bruxelles. Totodată, Strategia se referă, în cea mai mare parte, la activități care rezultă deja din legislație, ceea ce pune la îndoială valoarea practică a Strategiei pentru investigarea fraudei bancare.

  Textul complet al Analizei Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova este disponibil în limba română și în limba engleză.

  Înregistrarea video a evenimentului de prezentare a Analizei strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada 2007-2014 este disponibilă aici.

 • CRJM extinde termenul concursului privind angajarea Coordonatorului/toarei de comunicare până la 10 octombrie 2018. 

  1. Funcția: Coordonator/toare de comunicare;
  2. Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, substituire pe perioada concediului de îngrijire a copilului;
  3. Perioada: 1 decembrie 2018 – 31 decembrie 2019;
  4. Locul de muncă: biroul CRJM.

   Atribuții:

  Principalele sarcini ale Coordonatorului de comunicare țin de:

  1. sporirea vizibilității Asociației;
  2. comunicarea eficientă a Asociației în exterior;
  3. monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile Asociației și impactul acestora;
  4. asigurarea logistică pentru evenimentele publice ale Asociației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Cerințe față de candidați:

  1. studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;
  2. cunoașterea fluentă a limbii române, engleze și ruse. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
  3. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  4. cunoștințe în domeniul justiției și drepturilor omului și experiența anterioară în funcții similare constituie un avantaj.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei;
  4. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt invitate să expedieze o scrisoare de motivare și CV-ul, care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, până la 3 octombrie 2018, la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

  Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada 2007-2014, prezentată de autorități în luna iunie a acestui an. Am constatat că, deși avem o Strategie de recuperare a surselor sustrase din sistemul bancar, nu este clar cine a aprobat documentul și care este gradul de angajare pentru implementarea lui cu succes. Nu este cunoscută cu exactitate suma sustrasă din sistemul bancar. Strategia nu menționează faptul că, după trei ani de investigații, niciun leu din banii sustrași nu a fost încă restituit.

  Analiza constată că cel puțin 20% din sumele sustrase din sistemul bancar nu sunt investigate în genere. Deși a fost constatată sustragerea a cel puțin 13.3 miliarde de lei, procurorii urmăresc recuperarea a doar 10.7 miliarde, deoarece 2.6 miliarde au fost deja recuperate prin vânzarea bunurilor băncilor lichidate. Procurorii raportează că au fost identificate 5.2 miliarde de lei, deși judecătorii din prima instanță au constatat că nu există probe cu privire la sustragerea de către dl Shor a 2.5 miliarde de lei, adică circa jumătate din suma cu care operează procurorii. La fel, autoritățile raportează încasarea unei sume de 2.7 miliarde de lei de la Ilan SHOR, deși o hotărâre judecătorească de încasare a acestei sume nu există. În același timp, după aproape 4 ani de la încheierea fraudei bancare, investigațiile procurorilor privitor la cca 38% din toată suma sustrasă (5.1 miliarde de lei), încă sunt în desfășurare.

  Autorii analizei concluzionează că, de regulă, astfel de strategii nu sunt făcute publice pentru a asigura eficiența investigațiilor. Strategia respectivă a fost făcută publică în cadrul unei conferințe de presă în luna iunie curent, în ajunul vizitei conducerii Republicii Moldova la Bruxelles. Conducerea țării a folosit documentul drept instrument de advocacy. Aceste aspecte ridică suspiciuni în ceea ce privește independența instituțiilor care au făcut publică Strategia, dar și în ceea ce privește implicarea lor în jocurile politice. Aceste mențiuni, alături de faptul că Strategia se referă în cea mai mare parte la activități care rezultă deja din legislație, pun la îndoială valoarea practică a Strategiei pentru investigarea fraudei bancare.

  Textul complet al Analizei Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova este disponibil aici.

   

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova a realizat un spot social menit să sporească gradul de informare, conştientizare şi responsabilizare a cetățenilor cu privire la riscurile pe care le comportă săvârşirea faptelor de corupţie.

  Spotul „Corupția ucide - la propriu!” ilustrează povestea unui cetățean ajuns în fața Judecății de Apoi din cauza unui caz ordinar de corupție și sugerează faptul că urmările unui act de corupție lovesc în societate și nu-i ocolește nici pe autorii acestor acte.  

  Spotul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA/Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • La 13 și 14 septembrie 2018, CRJM a organizat două ateliere de instruire privind aplicarea mecanismului 2% (Legea 2%) pentru organizațiile societății civile (OSC-uri) din regiunile Cahul și Căușeni. Scopul atelierelor a fost de a capacita organizațiile non-guvernamentale locale în vederea valorificării beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele s-au axat pe explicarea mecanismului 2% (procedura de înregistrare, etape, termeni, instituții implicate), precum și pe aspectele legate de utilizarea și raportarea sumelor. Alte subiecte au vizat răspunderea și sancțiunile aplicate de organele responsabile, accesul OSC-urilor și contribuabililor la informații, precum și oportunitatea planificării și implementării unei campanii de informare 2%, atât de importante pentru obținerea rezultatelor.

  Sesiunile de instruire au fost organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Lista resurselor despre Legea 2% disponibilă aici.

  Prezentarea formatorilor disponibilă aici.

  Reamintim că în perioada 1-30 septembrie 2018, OSC-urile se pot înregistra în Lista beneficiarilor 2%, prin depunerea unei cereri în acest sens, la Ministerul Justiției.

  Mai multe detalii despre procedura de înregistrare găsiți aici.

   

 • La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

  Din 1997 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a înregistrat peste 13,400 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. La 31 decembrie 2017, 1,348 dintre acestea (10,1%) încă aşteptau să fie examinate. În ceea ce priveşte numărul cererilor pendinte, Moldova este pe locul 11 din cele 47 de ţări membre la CEDO.

  Până la ziua de astazi, CtEDO a pronunţat 381 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 27 în primele 8 luni ale anului 2018. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

  În baza hotărârilor şi deciziilor CtEDO pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să achite compensații de peste EUR 16,300,000.

  În scopul sporirii nivelului de informare a societăţii despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a efectuat analize pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017. Pentru facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național și pentru evitarea abaterilor similare pe viitor, CRJM a elaborat o sinteză privind toate violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

  La fel, CRJM a analizat impactul măsurilor întreprinse la nivel național pentru executarea hotărârilor CtEDO. CRJM a elaborat rapoarte în acest sens, pentru anii 1997-2012 și 2013-2014.

  Toată jurisprudența CtEDO, inclusiv traducerile în limba română, este disponibilă pe pagina web a CtEDO.

   

 • Organizațiile semnatare sunt îngrijorate de modul în care șapte cetățeni ai Turciei au fost reținuți și care urmează să fie expulzați din Republica Moldova. Expulzarea persoanelor în Turcia reprezintă un pericol iminent pentru viața și securitatea acestora și există riscul că nu vor avea parte de un proces echitabil.

  Printr-un comunicat de presă din dimineața zilei de 6 septembrie 2018, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a informat despre desfășurarea unei operațiuni complexe de prevenire a amenințărilor la adresa securității naționale în mai multe localități din țară. Acțiunile sunt desfășurate de către Centrul Antiterorist al SIS. Într-un alt comunicat de presă, SIS a confirmat declararea drept indezirabili de către organele competente și expulzarea de pe teritoriul Republicii Moldova a șapte cetățeni străin suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări. Comunicatul menționează că acțiunile cetățenilor au fost supuse monitorizării o perioadă și, după ce s-a confirmat existența riscului la adresa securității naționale, a fost luată decizia ca persoanele respective să părăsească imediat teritoriul Republicii Moldova. SIS a colaborat în acest caz cu serviciile speciale din alte state. În final, SIS a venit cu o precizare prin care a calificat drept complet false informațiile apărute în spațiul public, că niciuna din cele șapte persoane nu este minor, că persoanele nu au fost reținute, dar au fost deja expulzate din țară.

  Din informația disponibilă din mass-media, rezultă că cetățenii reținuți sunt cetățeni de origine turcă, printre care directorul-adjunct al Liceului „Orizont” și alte persoane angajate în rețeaua liceelor „Orizont”. Acestora le-au fost solicitate actele de identificare și nu le-a fost explicat motivul reținerii. Printre persoanele reținute s-a aflat și un minor de 16 ani, care a fost eliberat peste o oră. La ora 14.00 nu era clar dacă persoanele se aflau pe teritoriul Republicii Moldova sau au fost extrădate.

  Aceasta este o a doua încercare a instituțiilor de stat de a expulza administrația liceului „Orizont”. În 2017, autoritățile turcești au solicitat închiderea liceelor „Orizont” din R. Moldova. La 31 martie 2018, directorul instituției a fost reținut și a fost audiat în privința unor circumstanțe ce fac obiectul unei cauzei penale. Directorul liceului, Turgay ȘEN, ar fi avut statut de bănuit într-un dosar intentat în noiembrie 2017, pe motive de „finanțare a terorismului”. Directorul liceului a depus o cerere prin care a solicitat azil în Republica Moldova. În același timp, acesta consideră că dosarul penal a fost deschis la indicația conducătorilor din Republica Moldova, în interesul conducerii din Turcia, ca răspuns la finanțarea reparației în sumă de peste 10 milioane de euro a clădirii Președinției, asigurată în totalitate de Guvernul Turciei. Mai multe școli din alte țări au fost supuse unor acțiuni similare, pe motiv că ar fi susținute de Fethullah GULEN. Ultimul este un fost aliat al președintelui turc Recep Tayyip ERDOGAN, trăiește în exil în Statele Unite ale Americii de la sfârșitul anilor 1990 și este acuzat de către conducerea Turciei că s-ar afla în spatele tentativei de lovitură de stat de la 15 iulie 2016. Clericul se află în fruntea unei vaste rețele de ONG-uri și școli din întreaga lume și a deschis în ultimele decenii mai multe instituții de învățământ.

  Organizațiile semnatare condamnă faptul că persoane sunt reținute fără a explica motivul reținerii. Se pare că intenția autorităților moldovenești este de a expulza persoanele reținute în Turcia chiar astăzi. Având în vedere că persoanele reținute se află de mult timp în Republica Moldova, expulzarea rapidă și neanunțată a acestora nu este justificată și trădează interese politice ascunse. Persoanele reținute pot fi expulzate doar în Turcia, unde, cu o mare probabilitate, îi așteaptă un proces inechitabil și un pericol iminent de a fi torturați. Cerem autorităților moldovenești să examineze serios pericolul real la care ar putea să-i supună prin expulzarea în Turcia, să acționeze în spiritul legii și să permită un control judiciar adecvat al deciziei de expulzare, iar deciziile sale să nu fie influențate de interesele politice.

  Organizații semnatare:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  • Asociația Promo-LEX

  Declarația în limba română este disonibilă aici.

  Declarația în limba engleză disponibilă aici.

 • În perioada 1 – 30 septembrie 2018, Ministerul Justiției invită organizațiile necomerciale eligibile din țară să depună cereri pentru înregistrarea la mecanismul de desemnare procentuală (Legea 2%). Legea 2% este un mecanism care permite persoanelor fizice plătitoare de impozite să direcționeze 2%  din suma impozitului pe venit obținut în anul precedent către organizațiile neguvernamentale care acționează în interes public şi către entitățile religioase. În temeiul Hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, Ministerul Justiției recepționează anual cererile de înregistrare în lista beneficiarilor 2%, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate al organizațiilor solicitant, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%.

  La mecanismul 2% pot aplica:

  1. asociațiile obștești, fundațiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, conform art. 30 al Legii 837 cu privire la asociațiile obștești;
  2. cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, conform art. 15 al Legii 125 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie.

  Sunt eligibile să participe le mecanismul 2% organizațiile necomerciale care: 

  • activează timp de cel puțin un an până la depunerea cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor 2%;
  • nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare (prezența sau lipsa datoriilor se verifică de către Ministerul Justiției, fără obligația prezentării vreunui certificat de către organizație).
  • declară pe răspundere proprie că nu au susținut, și pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.

   N.B. Organizațiile care vor să fie înregistrate în Lista beneficiarilor 2% NU sunt obligate să dețină statutul de utilitate publică, eliberat de Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei, însă trebuie să demonstreze că practică activităţi de utilitate publică.

  Pentru a fi înregistrat în lista beneficiarilor, organizațiile urmează să depună o cerere care poate fi descărcată aici: Descarcă formularul cererii. 

  Cererea poate fi depusă atât prin poștă sau la sediul Ministerului Justiției la adresa str. 31 August 1989 nr. 82, MD-2012, mun. Chișinău, cât și în format electronic la e-mailul secretariat@justice.gov.md.

  Cererea urmează a fi semnată nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire (procură).

  Organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% pentru anul 2018 nu trebuie să depună repetat cereri de înregistrare.

  Ministerul Justiției va verifica prezența datoriilor și va oferi 10 zile pentru achitarea datoriilor, sub sancțiunea excluderii din Lista beneficiarilor 2%. În baza Listei beneficiarilor 2%, în anul 2019, persoanele fizice vor alege organizațiile la care vor direcționa 2% din impozitul pe venit. Până la sfârșitul anului 2018, Ministerul Justiției va examina cererile organizațiilor și va publica Lista beneficiarilor 2% pentru anul 2019.

  Descarcă formularul cererii 

  Informații adiționale cu privire la mecanismul 2% și procedura de înregistrare

   

 • Organizațiile societății civile își exprimă profunda dezamăgire cu privire la modul în care autoritățile din Republica Moldova și-au exercitat atribuțiile în legătură cu întrunirile publice care au avut loc în mun. Chișinău pe 26-27 august și 1 septembrie și solicită autorităților să ia măsurile de rigoare.

  Printr-o declarație comună, organizațiile semnatare:

  • Condamnă modul în care au acționat autoritățile cu privire la protestele desfășurate în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din mun. Chișinău pe 26 august 2018 și solicită explicații de la Primăria mun. Chișinău și poliție privind admiterea desfășurării manifestației de către Partidul Șor la 26 august 2018 în PMAN, chiar dacă acesta nu a depus nicio declarație prealabilă. Pentru evitarea altercațiilor și respectarea libertății de întrunire, poliția și primăria mun. Chișinău ar fi trebuit să ofere Partidului Șor fie un alt loc pentru manifestații, fie o perioadă mai restrânsă, pentru a nu coincide cu celelalte două proteste autorizate pentru aceeași zi și același loc, dat fiind riscul iminent de altercații și lipsa declarației prealabile cu privire la manifestație. Admiterea manifestației dlui Șor a creat, de fapt, situații de provocări și altercații între participanți, ceea ce ar fi oferit un motiv „legal” poliției de a interveni în forță la protest împotriva manifestanților.
  • Condamnă restricționarea accesului jurnaliștilor la evenimentele din 26-27 august 2018 și inacțiunea poliției atunci când reprezentanții Partidului Șor au îmbrâncit jurnaliștii și solicită autorităților competente, în primul rând Procuraturii Generale și MAI, să investigheze prompt și imparțial cazurile semnalate.  
  • Condamnă modul în care poliția a evacuat forțat protestatarii în dimineața zilei de 27 august 2018 de la monumentul lui Ștefan cel Mare deși organizatorii protestului ACUM au anunțat public încă pe 22 august 2018 despre prelungirea protestului pe parcursul nopții pentru a sărbători împreună Ziua Independenței pe 27 august 2018 și condamnă modul brutal în care au fost dispersați protestatarii, deși erau pașnici și într-un număr mult mai redus decât polițiștii, neprezentând niciun pericol.
  • Condamnă și califică drept ilegală dispersarea și ridicarea bunurilor grupului civic de protestatari OccupyGuguță în dimineața zilei de 27 august 2018. Grupul civic are autorizație pentru desfășurarea protestului până la finele anului 2018 și nu a fost informat de autorități privitor la interzicerea desfășurării acțiunii de protest în ziua de 27 august.
  • Condamnă și califică drept excesive acțiunile poliției și administrației Guvernului din 1 septembrie 2018 împotriva participanților la Marșul Centenar, care a sechestrat autobuzele și a intervenit în forță, precum și deconectarea luminii în locul desfășurării manifestațiilor și intimidarea participanților prin prezența masivă și înarmată a poliției și trupelor speciale de intervenție.
  • Se arată îngrijorate și solicită MAI să explice prezența alături de polițiști a persoanelor în civil fără posibilitatea de a le identifica și modalitatea de identificare a polițiștilor în cagule.

  Organizațiile semnatare reiterează că protestul pașnic este o metodă importantă de prezentare a dezacordului față de anumite politici publice. Modul în care protestul este desfășurat și comportamentul autorităților publice la protest reprezintă un indicator important al stării democrației într-un stat.

  Organizațiile semnatare solicită autorităților publice competente, în special Primăriei mun. Chișinău, Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale, să efectueze o analiză complexă a evenimentelor din 26-27 august și 1 septembrie 2018, inclusiv investigarea minuțioasă a tuturor plângerilor depuse în legătură cu acele evenimente, publicarea în termeni restrânși a rezultatelor analizei și investigațiilor și solicită abținerea pe viitor de la acțiuni care creează pericole de altercații între protestatari și respectarea cu bună credință a legislației cu privire la întrunirile publice.                                                                                                                                              

  Organizații semnatare:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  • Amnesty International – Moldova
  • Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă
  • Asociația Presei Independente
  • Asociația pentru Politica Externă
  • Centrul de Investigații Jurnalistice
  • Centru pentru Jurnalism Independent
  • Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
  • Centrul Național de Mediu
  • Comunitatea Watchdog.md
  • CPR Moldova
  • Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  • Institutul pentru Politici Publice
  • Piligrim-Demo
  • Transparency International – Moldova

  Lista rămâne deschisă pentru alți semnatari

  Declarația integrală disponibilă aici (în română)

  Declarația integrală disponibilă aici (în engleză)

  Declarația integrală disponibilă aici (în rusă)

 • Funcția: consilier/ă juridic/ă;

  Contract: perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova;

  Data de începere: preferabil din 1 octombrie 2018;

  Locul de muncă: biroul CRJM.

  Cerinţe

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză; 
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;
  4. Reprezentare a organizației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională; 
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email o scrisoare de motivare și CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 10 septembrie 2018, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului/tei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601.  

  Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi contactaţi/te.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat/ă.

  ATENȚIE: în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din proximitatea raioanelor Căușeni și Cahul să participe la un seminar de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%). Scopul atelierelor este de a capacita organizațiile societății civile (OSC) pentru valorificarea beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele vor avea loc  la 13 septembrie 2018 în or. Cahul și la  14 septembrie 2018 în or. Căușeni.

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, care nu au mai participat anterior la instruirile CRJM privind mecanismul 2%.

  Ce subiecte va conține seminarul:

  • Ce este mecanismul 2%?;
  • Înregistrarea în Lista beneficiarilor 2%;
  • Cum se fac desemnările procentuale? Procedură, etape, termeni și instituții implicate;
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale;
  • Răspundere și sancțiuni;
  • Accesul la informație;
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente practice de promovare pentru atragerea contribuabililor.

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatoarele locale, datele de contact ale cărora sunt indicate mai jos.

  Vă rugăm să comunicați coordonatoarelor locale următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs. (datele de contact: e-mail și număr de telefon etc.);
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport suportate de către participanții din afara or. Cahul și Căușeni.

  Data-limită de înregistrare la seminare este  5 septembrie 2018.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor fi informate despre adresele la care se vor desfășura seminarele și  vor primi agenda seminarelor.

  Persoanele de contact:

  • coordonatoarea locală pentru raionul Cahul: Cristina MOCAN, telefon de contact 299 84 84 2 sau 0 796 14 145, e-mail: contact_cahul@yahoo.com;
  • coordonatoarea locală pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: ludmila.afteni@gmail.com;
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) invită reprezentanții organizațiilor societății civile din proximitatea raioanelor Căușeni și Cahul să participe la un seminar de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%). Scopul atelierelor este de a capacita organizațiile societății civile (OSC) pentru valorificarea beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele vor avea loc  la 13 septembrie 2018 în or. Cahul și la  14 septembrie 2018 în or. Căușeni.

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor: asociații obștești, fundații, instituții private, culte religioase și părțile lor componente, care nu au mai participat anterior la instruirile CRJM privind mecanismul 2%.

  Ce subiecte va conține seminarul:

  • Ce este mecanismul 2%?;
  • Înregistrarea în Lista beneficiarilor 2%;
  • Cum se fac desemnările procentuale? Procedură, etape, termeni și instituții implicate;
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale;
  • Răspundere și sancțiuni;
  • Accesul la informație;
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente practice de promovare pentru atragerea contribuabililor.

  Pentru înregistrarea la seminar, Vă rugăm să luați legătura cu coordonatoarele locale, datele de contact ale cărora sunt indicate mai jos.

  Vă rugăm să comunicați coordonatoarelor locale următoarele aspecte:

  • numele și prenumele Dvs. (datele de contact: e-mail și număr de telefon etc.);
  • denumirea organizației pe care o reprezentați;
  • localitatea în care activează organizația;
  • funcția pe care o dețineți în cadrul organizației;
  • dacă ați participat anterior la instruirile organizate de CRJM pe tema mecanismului 2%.

  Numărul maxim de participanți per training este de 25 de persoane. Se admit cel mult câte 2 persoane de la aceeași organizație.

  Participarea la seminar este gratuită. Instruirea va avea loc în limba română.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport suportate de către participanții din afara or. Cahul și Căușeni.

  Data-limită de înregistrare la seminare este  5 septembrie 2018.

  Persoanele care vor fi înregistrate vor fi informate despre adresele la care se vor desfășura seminarele și  vor primi agenda seminarelor.

  Persoanele de contact:

  • coordonatorul local pentru raionul Cahul: Cristina MOCAN, telefon de contact 299 84 84 2 sau 0 796 14 145, e-mail: contact_cahul@yahoo.com;
  • coordonatorul local pentru raionul Căușeni: Ludmila AFTENI, telefon de contact 0 794 36 300, email: ludmila.afteni@gmail.com;
  • persoana de contact din cadrul CRJM: Natalia ȘEREMET, telefon de contact 022 843 601 (extensia 107), e-mail: nataliaseremet@crjm.org.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM organizează diverse evenimente (aproximativ 20 evenimente pe an), inclusiv seminare, conferințe, ateliere sau ședințe de lucru. Astfel, CRJM și-a propus încheierea unui contract pe termen de doi ani (septembrie 2018 – septembrie 2020) cu prestatorii de servicii de catering, închiriere săli de conferințe și servicii de cazare, perioadă în care, la necesitate, se va apela la serviciile acestora la prețurile indicate în oferta expediată.

  Criteriile de selecție:

  1. Cerințe pentru sala prevăzute pentru desfășurarea evenimentelor:
  • amplasarea sălii de conferință în zona centrală a Chișinăului
  • sală de conferințe cu condiții adecvate și un spațiu corespunzător numărului indicat de participanți (cca 25-35 de persoane);
  • echipament necesar: echipament pentru traducerea sincronă, proiector, ecran, boxe, microfoane;
  • servicii de alimentație, la cerere: prânz,  pauze de cafea, fourchette;
  • conexiune la Internet (vă rugăm să indicați numărul de utilizatori activi ai conexiunii la internet în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (download/upload), existența sau lipsa accesului Wi-Fi, tehnologie de conexiune la internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.);
  • locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj).

  2. Cerinţe faţă de condiţiile de cazare:

  • amplasarea hotelului în zona centrală a Chișinăului
  • cazare pe noapte (camere single și duble cu paturi separate) pentru cel mult 10 persoane per eveniment;
  • condiții adecvate în camere: aer condiționat cu posibilitatea de a regla temperatura în cameră în funcție de timpul de afară (cald sau rece), grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), TV, frigider etc.
  • oferirea serviciilor de taxi și întâlnirea oaspeților la aeroport

  3. Cerințe pentru serviciile de catering

  • Meniu divers (coffe break, fourchette, business lunch etc.);
  • Servicii logistice complete (veselă și tacâmuri, pahare, produse și preparare);
  • Transportarea bucatelor în condiții corepunzătoare (ambalaj, temperatură etc.).             

  4. Oferta financiară (completată după modelul atașat aici)

  5. Condiții de acces pentru persoane cu nevoi speciale

  6. Oferirea produselor, bunuri și serviciilor cu impact negativ redus asupra mediului

  7. Experiența ofertantului (minim 3 ani), cu indicarea portofoliului de clienți

  8. Reputația și imaginea companiei.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până la 16 august  2018.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare);
  • Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
  • Oferta financiară completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Prețurile vor fi indicate în dolari SUA și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. De asemenea, în  oferta financiară se va specifica dacă compania efectuează livrări cu TVA la cota zero, în cazul prezentării documentației necesare.
  • Experiența ofertantului în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Ofertanții pot depune oferta pentru toate serviciile solicitate sau doar pentru anumite servicii.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org. 

 • CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și deservire echipament. În rezultat, CRJM va selecta și contracta ofertantul care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2018 – septembrie 2020.

  Sarcina tehnică:

  Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare):

  • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
  • Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;
  • Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;
  • Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;
  • Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;
  • Instalare și configurare software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;
  • Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;
  • Suport IT HELP- DESK on-line, remote și telefonic;
  • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
  • Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, dacă este cazul.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența relevantă a ofertantului și portofoliul de clieți (referințele vor fi înalt apreciate);
  • Termene optime de executare a lucrărilor si depanarea imediată a erorilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgentă va constitui un avantaj);
  • Oferta financiară;
  • Reputația și imaginea companiei/persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 16 august 2018.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
  • Oferta financiară, care include două prețuri pentru serviciile de asistență IT și deservire echipament per oră, indicate în MDL. Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele fizice vor indica prețul NET per oră. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
  • Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți.
  • Termenele de executare a lucrărilor si termeni pentru depanare erorilor urgente, inclusiv disponibilitatea de a se deplasa în biroul Beneficiarului;

  În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

  Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

  Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org. 

  Notă: Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

 • Concurs privind angajarea unui consilier juridic
 • Organizațiile societății civile își exprimă îngrijorarea și condamnă adoptarea noului proiect de lege (nr. 284) privind declararea voluntară și facilitarea fiscală, care, în esență, reprezintă o nouă tentativă de amnistiere a capitalului obținut din surse dubioase. De asemenea, trezește suspiciuni prezentarea acestei măsuri drept un element al unei reforme fiscale ample, fără o analiză de impact, care este obligatorie în astfel de situații.  Se creează impresia că intenția amnistiei fiscale este camuflată după reforme fiscale, unele din ele mult-așteptate de business sau binevenite de cetățeni. Efectul amnistiei fiscale, însă, va fi unul de adâncire și încurajare a corupției, lucru pe care societatea nu și-l dorește.

  Ministerul Finanțelor a luptat vehement până în prezent pentru fiecare leu care putea fi pierdut în rezultatul unor facilități fiscale, dar iată că autoritățile au lansat o nouă inițiativă legislativă  întitulată „mica reformă fiscală”, fără o analiză de impact concludentă, cu modificări importante pe multiple filiere, inclusiv pe domeniul „de neatins” în ce privește contribuțiile obligatorii în fondul social. Contrar recomandărilor FMI și ale Băncii Mondiale, pe 24 iulie 2018, autoritățile lansează o reformă cu consecințe imprevizibile pentru economia națională, dar și pentru relațiile cu finanțatorii externi.

  Riscul politic al facilităților fiscale multiple prevăzute de așa-numita „mica reformă fiscală”, nu este justificat decât în cazul în care, acestea ar avea drept scop, acoperirea amnistierii capitalului prevăzută de proiectul de lege nr. 284 promovat în paralel și în regim de urgență în Parlament.

  Proiectul de lege nr.284 privind declararea voluntară și facilitarea fiscală nu specifică clar scopul urmărit, lipsește specificarea condițiilor obiective ce impun apariția acestei legi și nici finalitatea urmărită. O analiză de impact concludentă nu a fost efectuată, iar practica de amnistiere a capitalului cu un preț redus de doar 3% comparativ cu taxările standard sunt contrare practicilor internaționale în acest domeniu, cu riscuri majore de impact social negativ și stimulare a creșterii nesupunerii fiscale.

  Proiectul de lege a fost aprobat de către Guvern pe 25 iulie 2018, inclus pe agenda Parlamentului din 26 iulie 2018 și deja adoptat în ambele lecturi cu 56 de voturi ale deputaților democrați și popular-europeni. Cu o zi înainte, proiectul a obținut avizul pozitiv al Comisiei parlamentare Buget și Finanțe.

  Readucem aminte că un proiect similar a fost propus în anul 2016, care a fost criticat dur atât de comunitatea de experți, societatea civilă, dar și de către organismele internaționale. Revenirea cu insistență la regimul de amnistiere a capitalurilor acumulate și nedeclarate, în pofida calificării negative din partea organismelor internaționale, reprezintă un indicator al promovării unor interese de grup infiltrate în mediul politic.

  Amnistierea capitalului indiscutabil este o măsură contraproductivă, încurajatoare pentru beneficiarii de venituri din corupție și crimă și descurajatoare pentru cetățenii de bună credință și plătitorii de taxe. De facto, existența unor astfel de proiecte de lege indică faptul că Guvernul este incapabil să asigure verificarea provenienței bunurilor și a veniturilor și renunță la întreprinderea de măsuri și eforturi pentru asigurarea acestui proces.

  Proiectul de reformă fiscală cu implicații atât de importante a fost promovat cu neglijarea proceselor democratice, dar nici cu expertiza tehnică riguroase indispensabilă pentru astfel de reforme. Audieri publice la acest proiect nu au existat, iar procesul de lansare și validări a proiectului de Lege privind declararea voluntară și facilitarea fiscală este unul în regim fulger, cu încălcarea directă a proceselor democratice, netransparență și excluderea societății civile. Nu au fost organizate nici consultări publice, nici expertiza anticorupție nu a fost elaborată, deși este obligatorie potrivit Legii nr. 100 cu privire la actele normative.

  Este cu atât mai inacceptabilă această grabă în cazul unui proiect asupra căruia s-au expus negativ atât societatea civilă, cât și partenerii de dezvoltare ai țării noastre nici doi ani în urmă. Lipsa documentelor de analiză de impact, dar și declarațiile diametral opuse ale Primului Ministru și ale Șefului Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, denotă abordarea superficială fără expertizare tehnică a proiectului. Abordarea dată este la limita aventurismului politic și comportă riscuri majore de instabilitate fiscală și bugetară pentru perioadele ulterioare.

  Pentru a diminua riscurile unei reforme fiscale este necesară respectarea unui șir de principii.

  • Asigurarea unui proces democratic, transparență decizională și consultări publice largi cu asigurarea unor termene suficiente pentru reacții și opinii ale persoanelor și organizațiilor interesate;
  • Evaluarea de impact riguroasă a măsurilor de reformă fiscală propuse;
  • Abandonarea proiectelor de amnistie fiscală sub orice formă în condițiile corupției masive și delapidărilor din fondurile publice;
  • Reforma fiscală trebuie să îmbunătățească echitatea socială și să contribuie la un trai decent al cetățenilor Republicii Moldova.

   Organizațiile semnatare:

  1. Condamnă adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectul de lege privind declararea voluntară și facilitarea fiscală;
  2. Solicită Președintelui Republicii Moldova să nu promulge legea adoptată;
  3. Solicită implicarea Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Uniuni Europene, GRECO si Moneyval să examineze aceste inițiative legislative din perspectiva compatibilității cu angajamentele internaționale și bilaterale asumate de Republica Moldova în raport cu fiecare dintre parteneri.

  Declarația în limba română disponibilă aici.

  Declarația în limba engleză disponibilă aici.

  Organizații semnatare:

  Centrul Analitic Independent Expert-Grup

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupție (CAPC)

  Centrul de Politici și Reforme (CPR-Moldova)

  Institutul pentru Politici și Reforme Europene

  Asociația Promo-LEX

  Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS

  Comunitatea WatchDog.MD

  AO BIOS

   

 • Organizațiile societății civile condamnă discursul de ură și amenințările făcute de Ilan SHOR, primarul orașului Orhei și președintele partidului politic „Şor”, la adresa jurnaliștilor și a unor oponenți politici. Acest comportament este incompatibil cu democrația, instigă la ură și violență. El nu poate fi lăsat nesancționat de către autorități.

  La 20 iulie 2018, în cadrul unui eveniment organizat de partidul „Șor”, mai mulți simpatizanți ai lui Ilan SHOR au protestat în municipiul Chișinău la sediile a două partide politice în legătură cu pretinsa închidere a magazinelor sociale.

  În discursul adresat simpatizanților săi, plasat pe rețelele de socializare și mediatizat amplu ulterior, Ilan SHOR a venit cu amenințări în adresa jurnaliștilor și liderilor a două partide politice de opoziție.

  Acesta a declarat următoarele:

  «Я обещаю: Они у меня будут висеть на Арке. Каждый. И Каждый будет делать с ними, что посчитает нужным. Потому что, они негодяи. Сволочи, негодяи, паскуды. Задавим их, задушим!»; („Eu vă promit: Îi vom spânzura de Arcul de Triumf. Pe fiecare. Și fiecare din noi le va putea face, ce va considera necesar. Pentru că ei sunt niște ticăloși. Mizerabili, ticăloși, bastarzi. Îi vom strivi, îi vom strangula.”) 〈n.trad.〉.

  «Вы – негодяи и твари, и мы вас задушим!»; („Sunteți – mizerabili și lepre, și noi vă vom strangula”) 〈n.trad.〉.

  «Они, я не побоюсь этого слова, животные и мы их накажем»; („Ei, și nu mi-e frică de acest cuvânt, sunt niște animale și noi îi vom pedepsi.”)〈n.trad.〉.

  «Запомнитe, мы вас будем ждать везде: у дома, в темных переулках и соседям расскажем, кто вы такие на самом деле». („Luați aminte, noi vă vom aștepta peste tot: lângă case, pe străduțele întunecoase și le vom spune vecinilor cine sunteți cu adevărat”) 〈n.trad.〉.

  «Замочим их в сортире»; «Закатаем в асфальт»; („Îi vom îneca în veceu; Îi vom înfunda în asfalt”)〈n.trad.〉.

  «Мы будем их давить как последних мышей под плинтус, чтобы эти твари прятались от нас». („Îi vom strivi ca pe niște șoareci sub plintă, pentru ca aceste lepre să se ascundă de noi”) 〈n.trad.〉.

  Organizațiile semnatare consideră că aceste declarații depășesc limitele garantate de libertatea de exprimare, deoarece amenințările publice cu răfuială fizică și vătămare corporală făcute de un politician sunt inadmisibile într-o societate democratică. Acest discurs se întemeiază pe intoleranța, care are la bază viziunile politice și reprezintă un discurs de ură, care este inacceptabil într-o societate democratică. Autoritățile trebuie să prevină și să sancționeze astfel de comportamente.

  În acest context, organizațiile societății civile:

  • Sunt solidare cu organizațiile de media care au condamnat afirmațiile cu caracter amenințător la adresa jurnaliștilor făcute de Ilan SHOR.
  • Solicit Procuraturii Generale să investigheze declarațiile făcute de Ilan SHOR sub aspectul incitării la ură.
  • Cheamă organele de drept, autoritățile publice și cele electorale, să întreprindă toate măsurile necesare în vederea prevenirii și stopării discursului de ură, care, în perspectiva campaniilor electorale, pot deveni extrem de periculos pentru societate.
  • Solicită poliției să asigure exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și să nu permită acte de violență fizică și verbală în adresa protestatarilor sau de către protestatari. Cheamă  partidele politice, liderii, reprezentanții și simpatizanții acestora să respecte normele democratice și decența discursului public, păstrându-l în limitele acceptate de democrație și demnitatea umană.

  Organizațiile semnatare:

  1. Amnesty International Moldova (AIM)
  2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  3. Promo-LEX
  4. RCTV Memoria

  Declarația integrală disponibilă aici.


  La 31 iulie 2018, Procuratura Generală a Republicii Moldova a remis spre examinare prezentare adresare către Procuratura mun. Chișinău. 

 • Anul 2017 a fost primul an în care, în Republica Moldova, persoanele fizice plătitoare de impozite au avut oportunitatea de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă. Centrul de Resurse Juridice din Moldova a făcut o analiză privind rezultatele primului an de implementare a mecanismului 2%.

  În primul an de implementare, 484 organizații necomerciale (413 asociații, fundații și instituții private și 71 culte religioase și părți componente) s-au înregistrat în Lista beneficiarilor 2%. Doar 302 din ele (circa 62%) au primit desemnări procentuale, 86% (260) fiind ONG-uri, iar circa 14% (42) -  entități religioase. Numărul total al organizaților înregistrate la mecanism în primul an reprezintă aproximativ 5% din numărul total de organizații necomerciale înregistrate în Republica Moldova.

  În 2017, 21,204 contribuabili au redirecționat MDL 4,140,868.43 (aproximativ USD 244,588 / EUR 210,090[1]) către organizațiile beneficiare. Ei reprezintă aproximativ 10% din numărul total al contribuabililor care au depus declarațiile cu privire la impozitul pe venit în termen (perioada 1 ianuarie – 2 mai 2017).  În medie, în 2017, fiecare contribuabil a desemnat suma de MDL 195.

  Doar 68% din suma desemnată de către contribuabili a ajuns către organizațiile beneficiare (MDL 2,821,243.60 (circa USD 166,642 / EUR 143,138). Circa 24% din numărul de desemnări și 32% din suma desemnată (MDL 1,319,624) au fost invalidate, motivul principal fiind prezența datoriilor la impozitul pe venit, neachitate de contribuabili pentru anul curent sau anii precedenți. Numărul mare de desemnări nevalidate pe motiv de prezență a datoriilor la impozitul pe venit arată că sunt necesare măsuri de verificare anticipată a datoriilor și modalități de achitare al acestor sume la buget, dar și de informare post-factum a contribuabililor despre validarea sau nevalidarea desemnărilor de către autoritatea fiscală.

  După validarea desemnărilor, 90% din sume au revenit ONG-urilor (MDL 2,543,114.45), iar 10% - entităților religioase (MDL 278,129.15). Cea mai mare sumă primită de o organizație în 2017 a fost de MDL 1,374,555.89 (USD 81,190 / EUR 69,739), ceea ce reprezintă 49% din suma totală validată. Beneficiarul acestei sume este Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

  Totalurile primului an arată că există încă mult loc de creștere pentru acest instrument de finanțare indirectă a organizațiilor necomerciale și entităților religioase de către stat. În 2017, doar 1.7% dintre contribuabilii care aveau dreptul de a desemna au ajuns să-şi exercite acest drept și doar 6.6% din suma totală posibilă de a fi redirecționată procentual a fost desemnată. Mecanismul 2% nu este suficient pentru a asigura sustenabilitatea financiară a sectorului non-profit. Sumele finale primite de beneficiari sunt modeste. Experiența altor state în care mecanismul funcționează de mai mulți ani ne arată că beneficiile majore ale Legii 2%, cel puțin în primii ani de implementare, sunt mai mult de natură non-financiară, întrucât sporesc comunicarea organizației cu publicul său țintă, oferă experiență de desfășurare a campaniilor de informare și recunoaștere organizațiilor non-guvernamentale.

  Pentru dezvoltarea mecanismului sunt necesare măsuri constante de informare și promovare a mecanismului, atât din partea organizațiilor beneficiare, cât și din partea autorităților.

  Este nevoie să fie publicată mai multă informație accesibilă pe paginile web ale autorităților implicate în implementarea mecanismului 2%. De asemenea, este necesară organizarea campaniilor de informare și promovare a mecanismului 2% atât la nivel național, cât și local de către organizațiile beneficiare și de către autorități.

  Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”  implementat cu suportul Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL) și FHI360 Moldova și posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Citește raportul în limba română aici

  Citește raportul în limba rusă aici

  Citește raportul în limba engleză aici

  [1] Conform ratelor oficiale de schimb valutar din 25 iunie 2018: USD 1 = MDL 16.93; EUR 1 = MDL 19.71, http://bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb.

 • La 12 iulie 2018, Uniunea Europeană (UE) a premiat realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile la nivel național, regional și local, care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene. Competiția proiectelor s-a organizat în baza unui proces public de nominalizare sau auto-nominalizare, având drept scop identificarea celor mai bune acțiuni realizate cu suportul UE.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a fost unul dintre premianții serii. Proiectul Promovarea egalității – Consolidarea agenților schimbării”, implementat în perioada 1 februarie 2014 – 31 ianuarie 2016, în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI), s-a învrednicit de mențiunea specială „ADVOCACY pentru SCHIMBARE”.

  Proiectul premiat a avut drept scop sporirea gradului de conștientizare a populației privind egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova și capacitarea învățătorilor, asistenților sociali și a comunității juridice astfel încât aceștia, ulterior, să acționeze ca agenți sau factori ai schimbării în societate, întrucât anume ei sunt în măsură să prevină acțiunile și atitudinile discriminatorii și să multiplice mesajul corect în comunitățile lor.

  În cadrul proiectului a fost elaborată o analiză a compatibilității legislației naționale cu normele europene cu privire la egalitate și nediscriminare, au fost elaborate doua ghiduri de egalitate – unul pentru publicul larg, altul pentru juriști, au fost instruiți 15 avocați și 19 procurori și judecători despre standardele europene privind egalitatea și nediscriminarea, iar 13 formatori de cadre didactice și 9 formatori de asistenți sociali au fost capacitați și pregătiți să ofere instruire continuă colegilor lor în domeniul egalității și nediscriminării. Cei din urmă au organizat instruiri-cascadă de o zi pentru colegii lor. În rezultat, au fost capacitate 188 de cadre didactice și 119 de asistenți sociali din raioane din întreaga țară.

  Premiul acordat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova încurajează și reflectă rezultatul unei munci depuse de întreaga echipă a CRJM. „Suntem onorați și bucuroși să ne numărăm printre premianții Galei Uniunii Europene a Premiilor pentru Societatea Civilă. Mulțumim Uniunii Europene pentru oportunitatea de a promova și consolida egalitatea în Republica Moldova prin intermediul proiectului „Promovarea egalității – Consolidarea agenților schimbării”. În cadrul proiectului am avut posibilitatea să lucrăm cu două profesii – asistenții sociali și profesorii pentru că, credem noi, anume ei sunt cei care pot combate și preveni nediscriminarea în societate fiind în contact direct cu copiii și cu categoriile vulnerabile din societate. Totodată mulțumim organizatorilor pentru motivarea și încurajarea continuă a inițiativelor civice prin asemenea evenimente frumoase!”, a menționat reprezentantul CRJM în cadrul festivității de premiere. 

  Competiția Europeană a Premiilor Societății Civile pentru Republica Moldova 2018 este o inițiativă a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

  Privește Gala Uniunii Europene a premiilor Societății Civile mai jos:

 • Organizațiile membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic îşi declară profunda îngrijorare și indignare în legătură cu eschivarea Guvernării actuale de la responsabilitatea pentru eșecul reformei justiției și plasarea acesteia pe partenerii de dezvoltare și societatea civilă.

  La 5 iulie 2018, Parlamentul European a adoptat rezoluția referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău. Parlamentul European, printre altele, și-a exprimat profunda îngrijorare față de deteriorarea și mai gravă a standardelor democratice în Moldova, dar și în raport cu lipsa de independență a sistemului judiciar, solicitând Comisiei Europene să suspende sprijinul bugetar și macrofinanciar pentru Republica Moldova. Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Apărare, Federica Mogherini, a confirmat decizia de a suspenda achitarea primei tranșe din asistența macro-financiară rezervată Republicii Moldova.

  La 6 iulie 2018, Ambasadorul Uniunii Europene (UE) și ambasadorii statelor membre UE la Chișinău s-au întâlnit cu Prim-Ministrul Pavel Filip și membrii guvernului pentru a-i informa despre poziția UE după invalidarea alegerilor din Chișinău. După întâlnire, Delegația a emis un scurt comunicat.

  La 7 iulie 2018, Guvernul a emis un comunicat de presă cu precizări proprii cu privire la întâlnirea din 6 iulie. Potrivit comunicatului de presă, rezoluția din 5 iulie 2018 este incorectă față de Guvern și politizată, menționând că „[…] toate angajamentele privind primirea finanțării din partea UE au fost îndeplinite, iar decizia de amânare a finanțării este nejustificată și reprezintă o imixtiune în politica internă a Republicii Moldova”. Mai mult, în comunicat se menționează că Prim-ministrul a atenționat Ambasadorii UE că „dacă lucrurile nu merg încă așa cum trebuie în domeniul justiției, este responsabilitatea, atât a Guvernului, cât și a partenerilor europeni și a reprezentanților societății civile care au participat la realizarea reformei justiției”. De asemenea, Prim-ministrul a constatat că informațiile pe care le transmite Delegația UE la Chișinău oficialilor europeni sunt incomplete și a rugat ca „această abordare să fie revăzută, iar notele transmise să fie obiective”.

  În acest context, organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare și indignare cu privire la:

  • modalitatea în care a ales Guvernul și Guvernarea în ansamblu să reacționeze la invalidarea rezultatelor alegerilor din mun. Chișinău, precum și limbajul fără precedent la care a recurs un oficial de rang înalt al Republicii Moldova, aducând învinuiri tendențioase cu privire la modul de informare a oficialilor europeni de către Delegația UE de la Chișinău, dând chiar instrucțiuni diplomaților străini ce tip de informații să transmită aceștia instituțiilor UE. 
  • eschivarea Guvernării de la responsabilitatea pentru starea de lucruri în justiție, pasând responsabilitatea pentru eșecurile reformei în justiție către partenerii de dezvoltare și reprezentanții societății civile. 

  Societaea civilă atrage atenția Guvernării și opiniei publice la faptul că responsabilitatea pentru reformele în justiție este doar a autorităților naționale – Parlamentul, Guvernul și, în mare măsură, a sistemului judiciar. Guvernul, majoritatea parlamentară și Guvernarea actuală în ansamblu poartă cea mai mare responsabilitate prin ne-promovarea reformelor sistemice și a politicilor menite să asigure funcționarea independentă a justiției și a instituțiilor de drept, libere de influența grupurilor economice și politice afiliate. De asemenea, acestea poartă responsabilitatea prin neutilizarea tuturor instrumentelor pe care le are Guvernul și Parlamentul pentru a preveni implementarea unor decizii judecătorești care atacă dreptul fundamental al cetățenilor de a alege și de a fi ales. În justiție au fost instituite practici periculoase și a crescut influența politică asupra judecătorilor și procurorilor, fenomen specific întregului aparat de stat.

  Totodată comunicatul de presă emis de Guvern la 7 iulie 2018, acesta subliniază că va rămâne ferm angajat pe calea europeană, singura direcție strategică viabilă pentru modernizarea țării. Societatea civilă, însă, reamintește că valorile fundamentale pe care este bazată Uniunea Europeană, împărtășite de toate statele membre, dar și asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu UE sunt: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului și solicită respectarea acestor valori și renunțarea la practicile instituite în ultimii ani care contravin acestor valori, precum și asigurarea aplicării acestor valori în viață în interesul cetățenilor Republicii Moldova.  

  Declarația în limba română disponibilă aici.

  Declarația în limba engleză disponibilă aici.

  Declarația în limba rusă disponibilă aici.

  Semnatari:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
  • Institutul pentru Politici şi Reforme Europene
  • Asociaţia Presei Independente
  • Transparency International Moldova
  • IDIS „Viitorul”
  • Institutul de Instruire in Dezvoltare "MilleniuM"
  • Fundatia pentru dezvoltare
  • Asociaţia Internaţionala a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS
  • Asociaţia Obştească BIOS
  • Expert-Grup
  • Asociaţia Terra-1530
  • Centrul de Politici şi Reforme
  • Asociaţia pentru Politică Externă
  • Institutul de Politici Publice
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă
  • Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare
  • Fundatia Est-Europeană
  • Centrul pentru Jurnalism Independent
  • Institutul Muncii
  • Asociaţia Femeilor Profesioniste şi de Afaceri
  • Consiliul Național al Tineretului din Moldova
  • Mișcarea Ecologistă din Moldova
  • Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova
  • Centrul International "La Strada"
  • Centrul Naţional de Mediu
  • Centrul Naţional al Romilor
  • Uniunea organizaţiilor invalizilor din Moldova
  • Asociaţia de reabilitare a invalizilor din Moldova 
  • PROMO-Lex

  (lista este deschisă pentru semnare)

   

 • În perioada 28-30 iunie 2018, Centru de Resurse Juridice din Moldova  a organizat un seminar de instruire avansată pentru avocați și avocați stagiari în domeniul Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

  Programul de instruire s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile și a avut drept scop instruirea avocaților și avocaților-stagiari în domeniul regulilor de depunere a cererii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), aspectelor cu privire la echitatea procedurilor penale, garanțiile art. 6 CEDO privind acuzațiile în materie penală și contradictorialitatea procedurilor penale.  

  Formatori în cadrul seminarului au fost Vladislav GRIBINCEA, Președintele CRJM, și Dragoș CUCEREANU, jurist, Grefa CtEDO.

  În prima zi de seminar au avut loc prezentările teoretice, iar celelalte două zile au fost dedicate simulării procedurii în fața CtEDO în baza a trei spețe. Participanții au fost divizați în trei grupuri și în acest format au elaborat „observațiile Guvernului”, „observațiile Reclamantului”, au prezentat cauzele în cadrul „audierilor” în fața „CtEDO” și au elaborat „hotărâri CtEDO” în baza fiecărei spețe. Fiecare grup de participanți au avut un rol distinct în fiecare speță.

  Seminarul a găzduit 23 avocați și 1 avocat-stagiar și a fost desfășurat în colaborare cu Centrul de instruire a avocaților și a fost posibil datorită sprijinului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

 • La 27 iunie 2018, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 2226 (2018) și Recomandarea 2134 (2018) privind noile restricții ce țin de activitățile ONG-urilor din cadrul statelor membre ale Consiliului Europei.

  Aceste documente au fost adoptate în baza unui raport al Comitetului pentru afaceri juridice și drepturile omului, care descrie climatul ostil în care activează ONG-urile în unele state membre ale Consiliului Europei. Raportul menționează și tentativa autorităților din Republica Moldova din 2017 de a introduce prevederi restrictive privind finanțarea ONG-urilor.

  Adunarea Parlamentară a cerut statelor membre ale Consiliului Europei, printre altele:

  • să revizuiască și să abroge sau să modifice legislația care împiedică activitatea liberă și independentă a ONG-urilor și să se asigure că această legislație este în conformitate cu instrumentele internaționale privind drepturile omului în ceea ce privește drepturile la libertatea de asociere, de întrunire și de exprimare;
  • să nu adopte noi legi care să ducă la restricții și sarcini financiare inutile și disproporționate asupra activităților ONG-urilor;
  • se asigure că ONG-urile pot căuta, primi și utiliza fonduri transparente și alte resurse, indiferent dacă sunt domestice sau străine, fără discriminare sau impedimente nejustificate;
  • să se asigure că ONG-urile sunt implicate efectiv în procesul de consultare privind noua legislație care le privește și alte aspecte de o importanță deosebită pentru societate, cum ar fi protecția drepturilor omului;
  • să asigure un mediu favorabil pentru societatea civilă, în special prin abținerea de orice hărțuire (judiciară, administrativă sau fiscală), discurs public negativ, campanii de scandal împotriva ONG-urilor și intimidarea activiștilor societății civile.

  Una dintre recomandările Adunării Parlamentare către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei este de a institui un mecanism de primire a alertelor privind restricțiile impuse ONG-urilor și de a consolida cooperarea cu acestea.

 • CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video și audio în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova implementat de FHI 360.

  Spotul video/ audio va reprezenta în manieră grafică avantajele desemnării procentuale și procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, de către contribuabili, în folosul organizațiilor necomerciale.

  Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Spoturile urmează a fi predate beneficiarului în variantă finală pe data de 30 august 2018.   

  Sarcinile față de Prestator:

  Compania media selectată va asigura:

  1. Elaborarea scenariului, în colaborare cu echipa CRJM. Ofertantul va prezenta cel puțin 2 concepte diferite pentru scenariul spotului.
  1. Testarea prealabilă a scenariului selectat de CRJM (e.g. 1 focus-grup cu participarea persoanelor care nu cunosc  mecanismul 2%) și, în cazul în care rezultatele focus-grupului vor sugera necesitatea unor modificări, efectuarea acestor modificări.
  1. Elaborarea spotului video cu elemente de grafică creativă (e.g. Animație 3D), în limba română (+ subtitrare în rusă) și versiunea sonorizată a spotului în limba rusă cu durata de până la 45 secunde. Pentru elaborarea spotului urmează a fi utilizate tehnologii avansate și actuale de producție care vor fi descrise de ofertant în propunerea sa.
  2. Elaborarea spotului audio pentru difuzarea la radio (în limba română + versiunea sonorizată în limba rusă) pe baza spotului video final, cu durata de până la 30 secunde.
  3. Pregătirea a 5 fotografii-cover cu secvențele cheie din spot care urmează a fi utilizate ca instrumente de promovare a spotului.
  4. Adaptarea spotului pentru cele mai uzuale formate solicitate de TV și radio.
  5. Predarea tuturor surselor aferente spotului.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social)
  • Oferta financiară
  • Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
  • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/ utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
  • Reputația și imaginea companiei.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă );
  2. Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Conceptul general de realizare a produsului;
  4. Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul atașat), care va include 2 prețuri:  prețul pentru realizarea unui spot audio de 30 secunde și un prețul pentru realizarea unui spot video de 45 secunde. Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  1. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani si portofoliul de clieți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu  mesaje sociale (referințele vor fi înalt apreciate);
  2. Termenele de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 5 iulie 2018.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Funcția: Consilier juridic;

  Contract: pe perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova;

  Data de începere: preferabil din 1 august 2018.

  Cerinţe:

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții:

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză; 
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;
  4. Reprezentare a organizației.

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională; 
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email o scrisoare de motivare și CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 8 iulie 2018, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă de email sau la tel.: 022 843 601. 

  Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat un spot social care explică publicului larg conflictul de interese și procedura de sesizare a autorităților în astfel de situații. Spotul vine să sublinieze obligația demnitarilor sau a funcționarilor publici de a evita sau declara conflictul de interese în exercitarea funcției publice.

  Spotul a fost lansat cu scopul de a spori nivelul de cunoștințe al publicului privind conflictul de interese și procedura de sesizare a autorităților. Totodată, spotul  îndeamnă cetățenii să sesizeze conducătorul organizației publice în care activează sau Autoritatea Națională de Integritate, dacă cunosc cazuri când funcționarii publici se află în conflict de interese, contribuind în acest fel la reducerea numărului conflictelor de interese nedeclarate.

  Spotul este disponibil în limba română (cu subtitrare în limba rusă) și poate fi vizionat mai jos:

  Spotul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • 35 de organizații ale societății civile îndeamnă Parlamentul să adopte proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale în lectură finală, fără să admită amendamente care ar schimba conceptual proiectul de lege, în special privind aspectele care țin de limitarea libertății de exprimare, a posibilității de a promova politici publice sau accesare a fondurilor externe. Un apel public în acest sens a fost transmis Parlamentului la 16 mai 2018.

  Lucrul asupra proiectului noii Legi cu privire la organizațiile necomerciale a început cu doi ani în urmă, în strânsă colaborare cu reprezentanții societății civile. Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern fără modificări și, pe 3 mai 2018, a fost adoptat în prima lectură de către Parlament.

  Documentul rezultat limitează posibilitățile autorităților de a exercita presiuni asupra organizațiilor necomerciale (ONC) și exclude interdicțiile existente în actuala lege pentru constituirea ONC de către anumite categorii de persoane. De asemenea, proiectul scurtează termenul de înregistrare a ONC, exclude posibilitatea refuzurilor abuzive de înregistrare și limitează posibilitatea lichidării forțate nejustificate a ONC. Documentul nu conține nicio limitare pentru finanțarea externă a ONC. La fel, proiectul oferă o discreție largă membrilor ONC în ceea ce privește modul de organizare internă, competențele organelor de conducere și activitatea organizației. Proiectul de lege instituie interdicția absolută pentru ONC-uri de a susține candidații în alegeri, însă nu interzice critica onestă a candidaților și a platformelor acestora.

  Totodată, organizațiile semnatare notează că în cadrul discuțiilor din 3 mai 2018 în plenul Parlamentului deputații au avut numeroase obiecții la proiectul de lege. De asemenea, din postările de pe rețelele de socializare ale unor politicieni, rezultă că ar putea fi propusă modificarea proiectului în sensul limitării posibilității finanțării externe a organizațiilor necomerciale care promovează politici publice.

  Organizațiile societății civile îndeamnă Parlamentul să adopte proiectul Legii cu privire la ONC în lectură finală, iar orice propunere de modificare a proiectului de lege să fie promovată transparent și cu implicarea reprezentanților sectorului non-guvernamental în discuțiile pe marginea pregătirii proiectului pentru adoptare în a doua lectură.

  Textul integral al apelului este disponibil aici.

   

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

  Anual CRJM pregătește pentru înstrăinare lista echipamentului tehnic uzat. Valoarea echipamentului uzat este stabilită de un specialist/evaluator extern, în funcție de valoarea de piață a acestuia la momentul evaluării.

  Echipamentul tehnic uzat este prezentat pentru înstrăinare persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova. Conform procedurilor interne ale CRJM prioritatea va fi acordata ONG-urilor din RM, după principiul primul venit – primul servit.

  Urmare acestei proceduri, propunem spre vânzare:

  Echipamentul Cisco Small Business NSS3000: https://goo.gl/bHgg1w

  Denumirea Bunului

  Brand/ Model

  Număr de inventarSerial NoDonator/nr. contractului de grantData procurăriiPretul de vânzare pentru ONG-uri / MDLPretul de vânzare pentru alte persoane/ MDLStarea

  Echipament Cisco

  Small Business NSS3000

  04/OSI4T602J40001AFoundations Open Society Institute / OSI -ZUG G225304.11.20111440,001800,00Funcțională

  Toate solicitările de procurare urmează a fi transmise prin email, la adresa: olga.burucenco@crjm.org până la data de 22 mai 2018.

  Transferul pentru procurarea echipamentului va fi efectuat în baza facturii eliberate de CRJM.

  După achitare, echipamentul va fi ridicat de la sediul CRJM (str. A.Sciusev 33).

   

   

   

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc doar prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM intenționează să organizeze seminarul „Dreptul la un proces echitabil în cauzele penale” pentru avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova.

  Seminarul va avea loc în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților, mun. Chișinău, în perioada 28-30 iunie 2018. Cheltuielile de cazare pentru avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului vor fi acoperite de CRJM.

  Vor fi selectați 25 de avocați și/sau avocați stagiari. Prioritate va fi acordată avocaților specializați în domeniul penal, care dețin cunoștințe în domeniul aplicării CEDO (având în vedere că seminarul va fi la nivel avansat) și care sunt disponibili pentru implicare pe întreaga durată a seminarului. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Formatori în cadrul seminarului vor fi Președintele CRJM și un jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului.

  Avocații și avocații-stagiari care doresc să participe la seminar pot expedia CV-ul și scrisoarea de motivare în limba română sau engleză prin e-mail la: mihaela.cibotaru@crjm.org, până la 25 mai 2018, ora 18.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi luate în considerație. Persoanele selectate vor fi notificate până la 31 mai 2018.

  Prin depunerea dosarelor de participare, avocații își dau consimțământul pentru participarea obligatorie pe întreaga perioadă a seminarului. În caz contrar, aceștia vor rambursa CRJM costurile pentru instruirea lor.

  Pentru mai multe informații, nu ezitați sa ne contactați pe emailul indicat mai sus.

 • La 2 octombrie 2013, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) şi l-a propus statelor pentru ratificare. La 12 aprilie 2018, a fost depus al 10-lea instrument de ratificare al Protocolului nr. 16, ceea ce înseamnă că acesta va intra în vigoare la 1 august 2018, însă doar pentru statele care l-au ratificat.

  Protocolul nr. 16 la CEDO permite Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) să emită avize consultative cu privire la interpretarea CEDO. Scopul Protocolului nr. 16 este de a unifica jurisprudența statelor părți în chestiunile privind drepturile prevăzute de CEDO și de a reduce implicit numărul de cereri adresate CtEDO. Avizele consultative vor putea fi solicitate CtEDO de către cele mai înalte tribunalele (care vor fi nominalizate de fiecare stat parte, printr-o declarație). Solicitarea avizului este un drept și nu o obligație a tribunalului național.

  Cererea trebuie să vizeze chestiuni de principiu privind interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de CEDO şi protocoalele sale. Acele chestiuni de principiu trebuie să se afle în legătură directă cu problemele de drept dintr-o cauză care se află pe rolul instanței care solicită avizul. Nu este obligatoriu ca cererea să fie redactată în una din limbile oficiale ale CtEDO (engleza sau franceza).

  Cererea de aviz consultativ va fi examinată în prealabil de un colegiu format din 5 judecători, care se pronunță motivat asupra admisibilității cererii. Dacă solicitarea de aviz este considerată admisibilă, Marea Cameră a CtEDO (17 judecători) va emite avizul consultativ.

  Avizul consultativ va fi motivat, se va publica și se va comunica instanței naționale care l-a solicitat.  Acesta nu va avea caracter obligatoriu. Cu toate acestea, în practică, acest aviz va avea o forţă juridică importantă, având în vedere că este emis de Marea Cameră, “instanţa supremă” din sistemul CtEDO. Orice cerere individuală adresată CtEDO care ar fi motivată contrar soluției/argumentaţiei dintr-un aviz consultativ al Marii Camere, va fi în mod real, lipsită de şanse mari de reuşită.

  Pentru a facilita aplicarea Protocolului nr. 16, Consiliul Europei a aprobat și o notă informativă cu privire la interpretarea acestuia.

  La 3 martie 2017, Republica Moldova a semnat Protocolul nr.16 la CEDO, însă nu și l-a ratificat.

  Din anul 1997 până în prezent, CtEDO a primit peste 13,400 de cereri și a pronunţat peste 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti.

 • Numărul revizuirilor hotărârilor judecătorești civile irevocabile rămâne destul de înalt, iar practica Curții Supreme de Justiție (CSJ) în acest domeniu nu este întru totul uniformă. Multe casări ale hotărârilor judecătorești civile irevocabile ale CSJ sunt greu de înțeles. Acestea sunt principalele concluzii ale documentului analitic „Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?” elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

  În cadrul cercetării au fost analizate hotărârile CSJ privind admiterea cererilor de revizuire adoptate între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017 (70 de hotărâri). Juriștii CRJM au ales pentru analiză acest domeniu fiind impulsionați de cele 20 de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru casarea nejustificată prin revizuire a hotărârilor judecătorești civile irevocabile (conform datelor la 31 decembrie 2017).

  Autorii analizei au stabilit că, în pofida numeroaselor condamnări la CtEDO și a legislației clare, în ultimii 12 ani, numărul cererilor de revizuire primite de CSJ nu a scăzut simțitor. Anual CSJ primește 500-700 de cereri de revizuire și majoritatea sunt respinse. Totuși, rata cererilor de revizuire admise de CSJ a fluctuat între 2.7% în anul 2011 și 5.4% în anul 2015.

  Totodată, în 28 din cele 70 de hotărâri analizate (40%) juriștii CRJM au avut dubii serioase în privința existenței cu adevărat a temeiurilor de revizuire. Dintre acestea:

  - în 20 de hotărâri CSJ a invocat drept temei de revizuire apariția circumstanțelor noi, care nu au fost și nu au putut fi cunoscute de revizuent anterior. Din cele 20 de hotărâri în care a fost invocată apariția circumstanțelor noi, 12 vizează, în esență, greșelile comise de instanțele judecătorești (calcularea incorectă a termenului de apel sau recurs, neexaminarea în recurs a unor înscrisuri esențiale pentru cauză, judecarea cauzei de către un judecător care nu putea participa la soluționarea cazului). Niciunul dintre aceste motive nu poate fi temei de admitere a revizuirii. Se pare că CSJ a admis cererile de revizuire pentru a înlătura orice dubii cu privire la echitatea procedurii, însă, după revizuire, a menținut soluția din hotărârea casată. În celelalte opt cauze revizuite în baza apariției circumstanțelor noi, se pare că revizuirea era, mai degrabă, un apel deghizat. Majoritatea acestor cauze erau cu interese financiare majore sau cu implicarea unor actori influenți.

  - în ultimele opt cauze în care sunt dubii privind existența temeiurilor de revizuire au fost invocate diferite motive, dar se pare că revizuirea, la fel, era un apel deghizat.

  În pofida numărului mic al revizuirilor admise nejustificat comparativ cu numărul cererilor de revizuire examinate (28 din 1,638 sau 1.7%), acesta este important, deoarece prin revizuire CSJ revede nejustificat propriile hotărâri irevocabile. Aceasta subminează însăși fundamentul justiției – caracterul ireversibil al justiției efectuate. În plus, asemenea practici încurajează depunerea în continuare a cererilor de revizuire neîntemeiate, mărind implicit sarcina de muncă a judecătorilor.

  Autorii analizei speră că documentul va impulsiona uniformizarea practicii judecătorești. Anterior, CRJM a analizat practica CSJ cu privire la sancțiunile în cauzele de corupție și cu privire la litigiile privind majorarea retroactivă a plăților vamale. Uniformizarea practicii judiciare este o sarcină importantă a sistemului justiției și a fost unul din domeniile de intervenție a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016.

  Documentul „Admiterea cererilor de revizuire în cauzele civile – este oare uniformă practica Curții Supreme de Justiție?” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă după următorul link:

  https://www.privesc.eu/arhiva/80879/Lansarea-documentului-analitic-privind-uniformitatea-practicii-Curtii-Supreme-de-Justitie-in-admiterea-cererilor-de-revizuire-in-cauzele-civile

 • (Actualizare) Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru participare la Forumul ONG a fost extins până luni, 23 aprilie, ora 12.00.

  Consiliul ONG organizează ediția a IX-a a Forumului Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova (Forumul ONG), care va avea loc la 27 aprilie 2018 (vineri). În cadrul acestei ediții vor fi discutate rezultatele activității Consiliului ONG, ales la ediția a VIII-a a Forumului ONG care a avut loc în noiembrie 2015 (Rezoluția Forumului ONG din noiembrie 2015 este disponibilă la https://goo.gl/QigHRQ). În același timp, în cadrul Forumului urmează a fi adoptată o nouă Rezoluție și vor fi aleși noii membri ai Consiliului ONG.

  În cadrul evenimentului, participanții vor avea posibilitatea să-și promoveze cele mai relevante produse. În cazul în care organizația dvs. este interesată să-și expună produsele, vă rugăm să luați în considerare că spațiul disponibil este limitat, iar organizațiile vor amenaja de sine stătător produsele lor înainte de începerea evenimentului.

  Pentru a asigura prezența la Forum, precum și reprezentativitatea ONG-urilor, reprezentanții ONG-urilor sunt rugați să completeze un formular de participare.

  Formularul de participare este disponibil aici. 

  Principalele criterii de selectare a participanților sunt: echilibru de gen, reprezentativitate geografică (se va acorda prioritate organizațiilor locale), reprezentativitate pe domenii de interes, implicare în activitățile Consiliului ONG, precum și alte criterii relevante. Organizatorii încurajează desemnarea organizațiilor de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor de la nivel național și/sau local. ONG-urile participante trebuie să fie organizații independente, care respectă valorile unui stat democratic, care au o activitate relevantă în promovarea rolului societății civile prin responsabilitate, transparență, integritate, reforme și dialog.

  Organizatorii încurajează delegarea unei singure persoane per organizație și maxim 7 persoane din partea coalițiilor, rețelelor sau adunărilor organizațiilor de la nivel național și/sau local. În cazul în care participanții sunt desemnați de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor, vă rugăm să anexați la formular și actul confirmativ de delegare.

  Participanții ediției a IX-a a Forumului ONG vor alege între 9 și 11 membri ai Consiliului ONG. Organizațiile / rețelele de organizații pot înainta candidați pentru a fi aleși în calitate de membri ai Consiliului ONG. Pentru a facilita informarea participanților despre candidați, aceștia sunt invitați să anexeze la formularul de înregistrare scrisoarea de susținere din partea organizației / coaliției care desemnează candidatul, o scurtă descriere a experienței lui, precum și programul organizației / coaliției care propune un candidat (maximum o pagină). Vă rugăm să vă asigurați că aveți aceste documente scanate înainte de completarea formularului de participare. Această informație va fi expediată în prealabil participanților la Forum și va fi plasată pe site-ul Consiliului ONG pentru informare. Pentru mai multe informații despre criteriile înaintate față de membrii Consiliului ONG, vă rugăm să consultați Regulamentul Consiliului ONG, disponibil la http://www.consiliulong.md/councils-regulation/. Candidații vor putea fi înaintați și după data-limită de depunere a formularului, inclusiv în ziua desfășurării Forumului, dar programul lor și alte documente anexate nu vor fi plasate din timp pe pagina web a Consiliului ONG.

  Participanții la Forum vor achita de sine-stătător cheltuielile de transport. Acestea vor fi considerate o contribuție indirectă la desfășurarea Forumului. Numărul maxim de participanți este de cel mult 120 de persoane delegate de organizații / rețele de organizații.

  Termenul-limită pentru completarea formularului este 19 aprilie 2018 (joi), ora 23.59. Formularele incomplete sau completate ulterior nu vor fi acceptate.

  Persoanele / organizațiile selectate vor primi o notificare privind confirmarea participării până pe 23 aprilie 2018 (luni).

  Forumul ONG a fost constituit ca un mecanism democratic de participare a ONG-urilor în analiza, discutarea, formularea recomandărilor privind problemele importante cu care se confruntă societatea civilă în Republica Moldova. Din 1997 și până acum, au avut loc opt ediții ale Forumului ONG.

  La fiecare ediție a Forumului ONG se adoptă o Rezoluție, care urmează a fi implementată de Consiliul Național al ONG-urilor (Consiliul ONG). Consiliul ONG este constituit din 9 - 11 membri, care se aleg de participanții la Forum. Rezoluțiile adoptate la edițiile anterioare ale Forumului ONG sunt disponibile la https://goo.gl/2Bs15Y. Consiliul ONG activează în baza unui Regulament, disponibil la https://goo.gl/a329U8.

  Acest eveniment este organizat de Consiliul Național al ONG-urilor și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă” implementat de FHI 360 și a proiectelor: „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și „Consolidarea unei societăți civile durabile și susținerea procesului de integrare europeană”, implementat de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP).

   

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  La data de 31 martie 2017, Amnesty International Moldova, împreună cu alte organizații neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, au organizat o acțiune publică, care a avut ca scop de a le aminti guvernanților că victimele din 7 aprilie 2009 încă mai așteaptă să li se facă dreptate și că în 9 ani nu s-a făcut nici un efort pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de maltratarea protestatarilor.

  La 7 aprilie 2009, demonstrațiile post electorale din capitala Republicii Moldova, Chișinău, au escaladat și câteva sute de persoane violente dintre miile de manifestanți pașnici au pătruns cu forța în sediul Președinției și cel al Parlamentului. Poliția a reținut în total peste 600 de protestatari și sute au fost bătuți în timpul reținerii și în secțiile de poliție aglomerate.

  Evenimentele traumatizante din aprilie 2009 au scos la lumină mai multe probleme sistemice subiacente, care facilitează tortura și alte rele tratamente în Republica Moldova. Eșecul de a face dreptate, la 9 ani de la abuzurile flagrante din aprilie 2009, este o dovadă clară că problema fundamentală a impunității pentru cazurile de tortură, tratamentele inumane și degradante rămâne nerezolvată.

  Organizațiile semnatare CONSTATĂ că la nouă ani de la aceste evenimente, Guvernanții aleg amnezia selectivă.

  Asociațiile semnatare CONDAMNĂ inacțiunea statului de a deferi justiției vinovații de comiterea actelor de tortură și relele tratamente din cadrul evenimentelor din aprilie 2009, condamnă nerespectarea drepturilor, discriminarea și ignorarea constantă a victimelor torturii până în prezent.

  Organizațiile semnatare sunt ÎNGRIJORATE că persoanele cu funcții de răspundere, implicate în organizarea sau favorizarea acțiunilor de tortură din aprilie 2009, au rămas la putere, în diferite forme și/sau beneficiază de impunitate, fiind în mod surprinzător achitate de către instanțele de judecată: polițistul Ion Perju, învinuit de omorârea protestatarului Valeriu Boboc, a evadat, iar persoanele cu funcții de răspundere, care au admis tortura în masă, rămân a fi promovate în funcții. Generalul Gheorghe Papuc s-a făcut bancher, comisarul Valentin Zubic a ajuns în slujba unui partid politic, șeful poliției municipale Vladimir Botnari asigură securitatea Î.S. „Moldtelecom”, iar Petru Corduneanu, Artur Reșetnicov și alții s-au făcut aleși de popor.

  Asociațiile semnatare DEZAPROBĂ neexecutarea Hotărârii Parlamentului nr. 159, din 08.07.2010, „Asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor și a consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009”, prin care instanțelor competente li s-a ordonat „să verifice legalitatea acțiunilor fiecărui polițist, procuror și judecător, care a judecat protestatarii pașnici în comisariatele de poliție și au admis tortura în masă”, însă nu s-a făcut nimic pentru executarea acestei hotărâri:

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335365

  Este profund REGRETABIL că zeci și sute de victime ale torturii au rămas traumatizate pe viață și fără niciun suport real din partea statului, cu excepția unor compensații bănești, care au fost stabilite incomparabil de mici comparativ cu prejudiciul cauzat. Legea Nr. 137/2017 „Cu privire la reabilitarea victimelor” s-a dovedit a fi ineficientă și rămâne doar pe hârtie, fără mecanisme de implementare. Iar Comentariul General nr. 3/2012 la art. 14 al Convenției ONU împotriva torturii (CAT) al Comitetului ONU împotriva torturii, tratamentelor inumane și degradante a fost ignorat. Este inadmisibil, ca multiplele obligații internaționale ale Republicii Moldova în vederea „toleranței zero” față de tortură rămân a fi ignorate până în prezent indiferent de recomandările și standardele din diverse rapoarte anuale internaționale cu privire la Republica Moldova.

  Acțiunea publică de astăzi este o acțiune de comemorare. Atâta timp cât dreptatea pentru victimele din aprilie 2009 rămâne o problemă nerezolvată, autorii acțiunilor de tortură și alte rele tratamente vor beneficia în continuare de impunitate. Cazul recent al regretatului Andrei Brăguță a demonstrat încă odată că nimic nu s-a schimbat, iar eforturile raportate la ONU și Consiliul Europei sunt cu regret nule, nu au nici un efect, deoarece sistemul a mai omorât un om în august 2017 în condiții similare. Ne întrebăm, cine este următorul, dragă STAT de (ne)DREPT?

  Organizațiile semnatare:

  • Amnesty International Moldova
  • Asociația Promo-LEX
  • RCTV Memoria
  • Centrul Național al Romilor
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 • Cum să desfășori eficient o campanie 2% pentru organizația ta. Ghid practic

 • Până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat, în 39 cauze, condițiile proaste de detenție în mai multe locuri de detenție din Republica Moldova, cel mai frecvent vizat fiind  Penitenciarul nr. 13 (mai mult de 25 cauze). Autoritățile încă nu au soluționat problemele date.

  Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei supraveghează executarea hotărârilor pronunțate de CtEDO. Cauzele cu constatări similare, de obicei, se grupează pentru supravegherea implementării hotărârilor. În grupul de cauze Ciorap și alții, care include 14 hotărâri, CtEDO a constatat următoarele probleme principale cu privire la condițiile de detenție în Penitenciarul nr.13: suprapopularea (extremă), condițiile nesanitare și lipsa igienei, insuficiența și calitatea proastă a hranei servite. Totodată CtEDO a constatat că legislația moldovenească nu dă dreptul instanţelor de judecată sau oricărui organ administrativ care examinează o plângere să dispună îmbunătăţirea imediată a condiţiilor de detenţie a unei persoane, îmbunătăţire care depinde de alocarea resurselor de la bugetul de stat (pentru detalii a se vedea comunicarea CRJM din 2016 și dezbaterile cu privire la acest subiect).

  La 11 ianuarie 2018, Guvernul Republicii Moldova a prezentat un Plan de Acțiuni revizuit pentru executarea hotărârilor în grupul de cauze Becciev, Ciorap și Paladi. Guvernul se referă în principal la introducerea unui remediu nou restaurator și compensator, care însă a intrat în vigoare parțial (unele prevederi de la 20 decembrie 2017, altele din 2019).  

  La 19 februarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de Miniștri  o comunicare actualizată, care  analizează impactul măsurilor întreprinse de către autorități în vederea redresării condițiilor de detenție din Penitenciarul nr. 13.

  CRJM recomandă autorităților moldovenești să grăbească construcția unui nou penitenciar în Chișinău care va înlocui Penitenciarul nr. 13. Până atunci, însă, autoritățile urmează să ia măsuri necesare pentru a reduce suprapopularea în acest penitenciar. Acest lucru se poate face prin extinderea practicii de aplicare a măsurilor non-privative de libertate și transferul deținuților condamnați de la Penitenciarul nr. 13 în alte penitenciare. De asemenea, autoritățile urmează să mărească substanțial fondurile alocate pentru hrana deținuților și să instruiască autoritățile naționale competente pentru a asigura implementarea eficientă a noului remediu intern restaurator si compensator pentru detenția în condiții proaste.

  Recomandările date au fost prezentate de reprezentanta CRJM, Nadejda  HRIPTIEVSCHI, la 5 martie 2018 în cadrul unei ședințe de informare trimestrială a reprezentanților delegațiilor statelor membre de către reprezentanții societății civile privind executarea hotărârilor CtEDO, organizată de European Implementation Network.

  În perioada 13-15 martie 2018, a fost organizată cea de-a 1310-a Reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.  În ceea ce privește măsurile generale de executare a grupului de cauze Ciorap și alții, a fost luate următoare decizii  :

  • a fost salutată adoptarea legislației care introduce noi căi de atac preventive și compensatorii pentru condițiile de detenție, fiind constatat că acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019 și respectiv au fost invitate autoritățile să furnizeze informații cu privire la măsurile luate în vederea oferirii de despăgubiri între timp deținuților care se plâng de condițiile de detenție, inclusiv în cauzele aflate pe rolul CtEDO;
  • a fost cerut insistent autorităților naționale să-și intensifice eforturile de combatere a supraaglomerării, în conformitatea cu standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) și reieșind din recomandările relevante ale Comitetului de Miniștri, informând, astfel Comitetul despre progresele înregistrate;
  • autoritățile naționale au fost încurajate să-și continue eforturile în construirea unui nou penitenciar și, până când această va deveni operațional, a fost reiterată importanța respectării recomandărilor CPT pentru a se asigura că Penintenciarul nr. 13 oferă condiții acceptabile de detenție;
  • autoritățile naționale au fost invitate să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a asigura că cele șase centre de detenție ale MAI, care au fost redeschise în decembrie 2016, după o perioadă de suspendare de trei ani, respectă condițiile de detenție in conformitate cu CEDO;
  • autoritățile naționale au fost invitate în continuare să furnizeze informații cu privire la măsurile luate pentru a remedia încălcările art. 8 CEDO din cauza cenzurii corespondenței deținuților și a interdicțiilor vizitelor de familie; privind furnizarea de hrană pentru deținuți, condiții sanitare, și activitățile deținuților în afara celulelor în instituțiile penitenciare și de poliție; plasarea persoanelor în locurile de detenție ale poliției mai mult de 72 de ore legale; întrebări legate de constatarea încălcării art. 34 CEDO.
 • Cu exact doi ani în urmă, Ministerul Justiției a început elaborarea noii Legii cu privire la organizațiile necomerciale. Acest proiect este inclus în Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul a fost elaborat în strânsă colaborare cu reprezentanții societății civile. Apreciem mult faptul că, în ultimele luni, executivul a dat dovadă de o deschidere deosebită în transpunere, fără rezerve, în această lege a celor mai bune practici și standarde cu privire la libertatea de asociere. 

  Proiectul legii limitează posibilitățile autorităților de a exercita presiuni asupra organizațiilor necomerciale și exclude interdicțiile absurde existente în prezenta lege pentru fondarea organizaților necomerciale de către anumite categorii de persoane. De asemenea, proiectul scurtează termenul de înregistrare a acestor organizații și practic exclude posibilitatea refuzurilor abuzive de înregistrare. Proiectul nu conține nicio limitare pentru finanțarea externa a organizațiilor necomerciale și nici nu impune reînregistrarea acestora. În ceea ce privește activitatea politică, acesta instituie interdicția absoluta de a susține candidații în alegeri, însă nu interzice criticarea candidaților și a platformelor acestora. Proiectul a fost supus repetat consultărilor publice și a fost îmbunătățit în urma acestora. Putem declara cu fermitate că proiectul corespunde pe deplin standardelor europene cu privire la libertatea de asociere.

  Recent proiectul de lege a fost transmis Guvernului de către Ministerul Justiției pentru aprobare. Acesta urmează a fi discutat în cadrul ședinței Guvernului de astăzi. Solicităm Guvernului să aprobe astăzi proiectul de lege, fără a fi modificat. Aceasta va reprezenta cea mai buna confirmare a dorinței Guvernului de a îmbunătăți mediul de activitate al sectorului necomercial. Admitem că proiectul ar putea necesita ajustări nesemnificative, însă acestea pot fi operate în cadrul procedurilor parlamentare. 

  Apelul integral disponibil aici.

  Organizațiile Semnatare:

  • Amnesty International Moldova
  • Asociația „Promo-LEX”
  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER)
  • Centrul „Acces-info”
  • Centrul Analitic Independent „Expert Grup”
  • Centrul de Drept al Femeilor
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  • Comunitatea „WachDog.MD”
  • Fundația Est-Europeană
  • Institutul de Politici Publice (IPP)
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

  ###

  Centrul de Resurse Juridice salută aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova, în cadrul ședinței de astăzi, a proiectului noii Legi cu privire la organizațiile necomerciale. Proiectul, ce corespunde pe deplin standardelor europene cu privire la libertatea de asociere, a fost elaborat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova în strânsă colaborare cu reprezentanții societății civile.

 • CRJM a elaborat un set de materiale informative privind explicarea și promovarea mecanismul 2%. Setul cuprinde un ghid practic dedicat campaniei de informare 2%, un infografic care descrie succint etapele campaniei de informare și un poster care explică cum se completează declarația, în mod corect, de către persoanele fizice.

  Materialele dedicate promovării mecanismului 2% au apărut ca un răspuns la necesitatea imperioasă, exprimată de OSC-uri, de a înțelege ce înseamnă o campanie de comunicare 2%, cum trebuie realizată o campanie de informare și ce metode și instrumente pot fi aplicate de către organizații pentru a obține un cost rezonabil al campaniei 2%, dar și un număr rațional de susținători.

  Îndrumarul ilustrează o serie de instrumente și canale de promovare, în mare parte gratuite, și recomandă câteva tactici de minimizare a costurilor unei campanii 2% care pot fi preluate și adaptate cu succes la specificul oricărei organizații a societății civile. Pe lângă sfaturile practice privind implementarea unei campanii eficiente 2%, ghidul și infograficul prezintă, pe pași, etapele specifice unei campanii de comunicare și activitățile de pre-lansare, lansare și post-lansare ale unei campanii de informare.

  Materialele informative se adresează tuturor organizațiilor societății civile care pot fi beneficiare ale mecanismului de desemnare procentuală: asociațiilor obștești, fundațiilor, instituțiilor private, cultelor religioase și părților lor componente, și care intenționează să desfășoare o campanie de comunicare 2%  în vederea informării comunității despre existența mecanismului sau acumulării de fonduri suplimentare pentru organizație.

  Ghidul poate fi descărcat aici (în română)

  Ghidul poate fi descărcat aici (în rusă)

  Infograficul este disponibil aici (în română)

  Infograficul este disponibil aici (în rusă)

  Posterul care prezintă forma de completare a declarației este disponibil aici (în română)

  Posterul care prezintă forma de completare a declarației este disponibilă aici (în rusă)

  Materialele informative au fost posibile datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrului de Resurse Juridice din Moldova şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

  *Preluarea materialelor despre mecanismul 2% este încurajată și permisă cu indicarea sursei, a autorilor sau al linkului direct la sursă.

 • CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS: Alianța Mondială pentru Participare a Cetățenilor) a publicat raportul său de activitate, care în acest an se axează pe cele mai importante evoluții legate de societatea civilă din întreaga lume.

  Raportul CIVICUS identifică 10 tendințe-cheie care au afectat societatea civilă în 2017 și continuă și în 2018, printre care:

  • Neoliberalismul globalizat dezamăgește oamenii în întreaga lume;
  • Polarizarea politicilor divizează societățile noastre;
  • Autoritatea personală a liderilor politici subminează instituțiile democratice;
  • Atacurile împotriva jurnaliștilor, care scriu despre corupție și proteste publice, sunt în continuă creștere;
  • Sporirea supravegherii și manipulării opiniei publice trădează promisiunile comunicării sociale;
  • Societatea ne-civilă revendică spațiu pentru societatea civilă;
  • Multilateralismul stă în linia de bătaie;
  • Rolul sporit al sectorului privat în guvernanță necesită mai multă atenție;
  • Patriarhatul este la moment în vizor;
  • Societatea civilă ripostează și dezvoltă o rezistență fermă.

  Raportul integral disponibil aici.

   

 • În vederea implementării obiectivelor sale, Asociația solicită achiziționarea de bilete de avion pe rute externe pentru deplasările membrilor echipei și experților contractați de CRJM. Astfel, prestatorii vor asigura servicii de transport aerian internațional de pasageri - clasa economic, inclusiv servicii de transfer, servicii hoteliere şi/sau servicii de asigurare medicală pentru membrii şi experții contractați de Asociație.

  Rezultatele așteptate:

  Asigurarea serviciilor menționate mai sus se va face prin încheierea de contracte de prestări servicii pe o perioadă de 2 ani (martie 2018 – martie 2020), cu minim 3 – maxim 5 prestatori, care vor fi contractați subsecvent prin reluarea competiției, ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări internaționale.

  Cerinţe minime obligatorii:

  1.1. Prestatorul se angajează să soluționeze toate solicitările de călătorie/deplasare cu avionul în străinătate (clasa, categoria, ruta), precum și de cazare în străinătate (hoteluri de 3 sau 4 stele, mic dejun inclus, alte facilități acordate) în funcție de necesitățile Asociaţiei. Asociația poate preciza în invitația de participare (care se va transmite tuturor ofertanților selectați) pentru încheierea contractului subsecvent, categoria și/sau denumirea unității hoteliere și/sau cursa aeriană, precum și dacă zborul va fi cu sau fără escala.

  1.2. Prestatorul va pune la dispoziția reprezentanților Asociaţiei, care efectuează deplasările, asigurările medicale aferente perioadei deplasării, la solicitarea Asociației.

   1.3. Prestatorul trebuie să asigure deplasarea prin curse aeriene directe, fără escala pentru acele destinații unde companiile aeriene operează direct la/de la Chișinău. Asociația va utiliza, după caz, curse directe cu escala sau curse indirecte, în cazul în care nu există curse directe,  fără escala, sau acestea sunt anulate, sau orarul curselor nu corespunde necesitaților Asociației. Pentru destinațiile unde nu există curse directe, fără escala se acceptă curse directe cu escala sau indirecte, escala nedepășind un interval de 4 ore între zboruri. Soluţiile oferite de prestator trebuie sặ reprezinte cea mai convenabilă şi rapidă modalitate de deplasare.

  1.4. Cazarea trebuie să fie într-un perimetru rezonabil faţă de destinaţia finală a persoanelor care efectuează deplasarea (pe o rază de maxim 5 km faţă de adresa de destinatie, în interiorul localităţii).

  1.5. La solicitarea Asociaţiei, prestatorul trebuie să asigure și/sau sa acorde asistenţă şi informaţii pentru identificarea opţiunilor de transfer de la/la aeroport la locul de cazare/destinaţie. Nu se acceptă efectuarea deplasărilor pentru cazul unui grup cu aceeaşi destinaţie cu avioane/pe rute diferite, nici cazarea în locaţii diferite.

  1.6. Prestatorul va furniza numere de telefon pentru asistenţa de urgenţă. Asistenţa pentru situaţiile neprevăzute, urgenţe va fi acordată 24 ore din 24, 7 zile din 7.

  1.7. În cazul anulării unor curse sau altor situaţii neprevăzute, prestatorul se obligă să găsească variante alternative de transport, în cel mai scurt timp posibil, astfel încât reprezentanţii Asociației să ajungă/revină la/de la locul şi data solicitate în comandă. De asemenea, dacă în situaţiile de mai sus, este imposibilă respectarea datei de începere a cazării, prestatorul se obligă să anunţe unitatea de cazare la care a făcut rezervare, astfel încât Asociație să nu fie supusă la plata de penalităţi. Orice costuri suplimentare cauzate de neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor menţionate mai sus vor fi suportate de către acesta din urmă.

  1.8. Tarifele extrasezon, ofertele speciale/promoţionale primite de către prestatorii de servicii vor fi aplicate corespunzător Asociației în etapa de reofertare.

  1.9. Ofertanţii vor preciza numele, datele de contact (telefon, fax, telefon mobil, adresa de e-mail, etc.) pentru persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările Asociației pentru informaţii și oferte.

  Metodologie de lucru

  • Asociația va transmite prestatorilor selectați o solicitare de participare la reofertare, prin e-mail, cu toate detaliile despre deplasarea ce urmează a fi efectuată, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data deplasării. Pentru deplasări neprevăzute, impuse de desfăşurarea evenimentelor pe plan internaţional, solicitarea se va transmite cu minim 48 ore înainte de data deplasării, sau, în situaţii de urgentă, în aceeaşi zi.
  • Pentru a realiza transmiterea concomitentă a cererilor de reofertare către toţi prestatorii selectați, Asociația va utiliza ca modalitate de comunicare e-mail-ul.
  • Prestatorii vor transmite oferta, în termenul stabilit în invitația la reofertare, prin e-mail, în care se va menţiona preţul oferit. În ofertă se va preciza preţul total al serviciilor, pentru varianta de deplasare care corespunde cerinţelor specificate în invitaţia de participare la reofertare.
  • În ofertă se va preciza şi termenul limită de efectuare a rezervărilor, respectiv de emitere a biletului de avion, voucher-ului de cazare, asigurărilor medicale, după caz.
  • După expirarea termenului stabilit în invitația de reofertare, pentru depunerea ofertelor, Asociația va înştiinţa în termen de maxim 24 ore prestatorii cu privire la rezultatul reofertării şi va selectaprestatorul, care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.

  Criteriile de selectare:

  Prestatorii trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • Experiență în domeniu (minim 3 ani) și clienții companiei;
  • Timpul de reacție la cererile de reofertare;
  • Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion;
  • Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență;
  • Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia.
  • Disponibilitatea companiei de a face procurarea serviciilor fără plata în avans;
  • Livrare documente la sediu (constituie un avantaj);
  • Reputația și imaginea agenției.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă (conform Anexei atașate) cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile);
  2. Certificatul de înregistrare al companiei;
  3. Experiență / portofoliul de clienți (referințele vor fi înalt apreciate);
  4. Serviciile oferite (rezervare bilete de avion, rezervare hoteluri, organizare transferuri, asigurare medicală de călătorie, asistență de urgență,  livrare de documente la sediu, procurare servicii fără plată în avans, oferire discount etc.)
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 19 martie 2018.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  Anexă:

  Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile)

   

   

  Experiență în domeniu (minim 3 ani) și clienții companiei

   

   

   

  Serviciile oferite

   

   

  Da

  Nu

  Comentarii

  Rezervare bilete de avion

   

   

   

   

  Rezervare hoteluri

   

   

   

   

  Organizare transferuri

   

   

   

   

  Asigurare medicală de călătorie

   

   

   

   

  Asistență turistică 24/7 și în caz de urgență

   

   

   

   

  Discount la prețul biletului de avion. Dacă da, valoarea acestuia

   

   

   

   

  Disponibilitatea companiei de a face procurarea serviciilor fără plata în avans

   

   

   

   

  Livrare documente la sediu (constituie un avantaj)

   

   

   

   

  Existența unui conflict de interese

   

   

   

   

   

  Minim / ore

  Maxim / ore

  Comentarii

  Timpul de reacție la cererile de reofertare

   

   

   

   

  Termenul pentru menținerea rezervărilor biletelor de avion

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Republic of Moldova at the European Court of Human Rights in 2017

 • Sinteza violărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privinţa  Republicii Moldova  12 septembrie 1997 – 31 decembrie 2017

 • Din 12 septembrie 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) poate examina cererile depuse împotriva Republicii Moldova. Până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri în cauzele moldovenești, în care a constatat 503 violări ale drepturilor omului.

  În scopul sporirii nivelului de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni violări similare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

  Cele mai des încălcate drepturi sunt:

  • dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
  • interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
  • dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
  • dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
  • dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
  • dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).

  Cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

  • Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
  • Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
  • Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
  • Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
  • Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
  • Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

  Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO. Violările au fost sistematizate sub formă de tabel, după articole și tipuri de violări. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de acel tip.

  Sinteza integrală a violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova, din 1997 până în 2017, disponibilă aici. 

  Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an separat: 201020112012, 2013, 2014, 20152016 și 2017.

  1. Scopul concursului:

  Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată în comercializarea și livrarea materialelor de vizibilitate identificate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada martie 2018 – martie 2020.   

  1. Sarcina tehnică:

  ItemSpecificațiiCantitatePreț unitar MDL, cu TVA la cota 0%Preț total MDL, cu TVA la cota 0%
  Agendă nedatată personalizată
  • Dimensiune: 8.5 x 15.5
  • Tip material: coperta imitație de piele
  • Semn de carte
  • Culoare: albastru închis
  • Tipar logo: 1 culoare
  30  
  Agendă nedatată personalizată
  • Format A5
  • Tip material: coperta imitație de piele
  • Semn de carte
  • Culoare: albastru închis
  • Tipar logo: 1 culoare
  50  
  Carnete / bloc note
  • Format A5
  • Tip material: copertă din carton, 50 file de matematică, spirală pe partea scurtă
  • Culoare: albă
  • Tipar logo: 3 culori
  150  
  Calendar de masă
  • Dimensiune: bază cu două fețe 10,5 x 11,5 cm  
  • Material: carton mat
  • Culoare: albă
  • Tipar: colorat
  150  
  Mape de hârtie
  • Tip material: carton mat
  • Dimensiune: A4
  • 2 buzunare
  • Culoare: albă
  • Tipar: colorat
  1000  
  Bloc de foi pentru notițe
  • Format: A4
  • Culoare: albă
  • Tipar logo: 1 culoare
  500 file  
  Pixuri
  • Tip material: plastic
  • Culoare: alb
  • Tipar logo: 1 culoare  
  1000  
  Sacoșă / torbă
  • Material: bumbac
  • Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
  • Curea ajustabila
  • Tipar logo: 1 culoare
  100  
  Sacoșă / torbă
  • Material: bumbac
  • Dimensiuni: 41 x 37,5 cm, mânere lungi
  • Curea ajustabila
  • Tipar logo: 1 culoare
  100  
  Umbrelă
  • Material: poliester + husa
  • Culoare: negru / albastru
  • Tipar logo: 1 culoare
  • 3 secțiuni
  • Buton pentru deschiderea, închiderea automată
  20  
  Tricouri unisex
  • Material: bumbac
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  50  
  Hanorac
  • Material: bumbac/poliester
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  15  
  Vestă fără mâneci
  • Material: poliester
  • Mărime: S-XL
  • Tipar logo: 1 culoare
  15  


  Pe toate materialele de vizibilitate va fi imprimat logo-ul CRJM sau un alt element de vizibilitate prezentat de către Beneficiar.Prezenta listă nu este plasare de comandă și nu are caracter obligatoriu. Cantitatea și tipul de produse ar putea fi modificată în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.

  1. Criteriile de selecție:
  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Prezentarea mostrelor/portofoliu;
  • Termeni optimi de executare;
  • Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 14 martie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Datele de contact ale ofertantului, numele persoanei de contact, date bancare, semnătura persoanei autorizate și amprenta ștampilei ofertantului;
  • Oferta financiară (completată după modelul atașat aici) cu indicarea prețului în MDL, cu TVA la cota 0%, pentru fiecare produs, per unitate și total. Preţul oferit trebuie să includă costul imprimării logo-ului CRJM. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Mostre/portofoliul materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
  • Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor (inclusiv posibilitatea livrării produselor la sediul Asociației);
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse.

  Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

   

 • La 21 și 22 februarie 2018, CRJM a organizat doua ateliere de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%). Scopul atelierelor a fost de a capacita organizațiile societății civile în vederea valorificării pe deplin a beneficiilor Legii 2%. 

  Atelierele au găzduit în jur de 40 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC-uri) din țară, cu diverse domenii de activitate și s-au bazat pe explicarea mecanismului (procedură, etape, termeni, instituții implicate), precum și pe aspecte legate de utilizarea și raportarea sumelor. Alte subiecte au vizat răspunderea și sancțiunile aplicate de organele responsabile, în cazul în care OSC-urile nu respectă reglementările legii, dar și accesul OSC-urilor și contribuabililor la informații.

  Sesiunile de instruire au abordat și modul de planificare și implementare a unei campanii de informare 2%, atât de importante pentru valorificarea mecanismului de desemnare procentuală în Republica Moldova. Pe lângă sfaturile și exercițiile practice privind desfășurarea unei campanii eficiente, în cadrul atelierelor au fost explicate, pe pași, etapele specifice unei campanii de informare 2%, precum și beneficiile pe care le înglobează în sine o campanie de informare. Participanții au învățat să proiecteze o hartă a potențialilor susținători ai campaniei 2% și un plan de comunicare ce îi va ajuta să-și stabilească ruta pe care vor merge activitățile propriei campanii.

  Modelul planului de comunicare pentru campania 2% poate fi descărcat aici.

  Harta potențialilor susținători ai campaniei 2% disponibilă aici.

  Lista resurselor despre Legea 2% disponibilă aici. 

  Sesiunile de instruire au fost  organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

   

 • Mai multe organizații neguvernamentale au elaborat un document ce prezintă acțiunile de discreditare și denigrare la adresa OSC-urilor din partea persoanelor publice, funcționarilor publici, bloggerilor și mass-media afiliate, ce au avut loc în perioada septembrie 2016 – decembrie 2017. Documentul a fost elaborat în contextul înrăutățirii mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova și a creșterii numărului de atacuri orchestrate la adresa acestora pe parcursul ultimilor doi ani.

  Autorii documentului au vrut să prezinte o imagine cât mai amplă a acțiunilor de atac și să determine autoritățile publice, instituțiile media și orice alte entități sau persoane ce susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. Autorii au intenționat să atragă atenția asupra faptului că atacurile împotriva societății civile sunt nu doar un pericol pentru funcționarea OSC-urilor, dar și o amenințare la adresa democrației.

  În mare parte, atacurile documentate reprezintă articole mass-media sau intervenții/declarații publice care prezintă ONG-urile drept organizații ce promovează interesele țărilor străine sau sunt afiliate partidelor politice. Totodată, au fost înregistrate cazuri de excludere a OSC-urilor din procesul de elaborare a politicilor publice sau au fost lansate inițiative legislative menite să deterioreze mediul de activitate al OSC-urilor și chiar să limiteze funcționarea lor. Scopul atacurilor asupra OSC-urilor pare să fie descurajarea sectorului asociativ de a se implica activ în afacerile publice sau de a critica inițiativele legislative din parte guvernării care pun în pericol democrația.

  Informația inclusă în document a fost obținută din resursele mass-media disponibile online și rețelele de socializare, precum și din analiza cantitativă și calitativă a acestora. Monitorizarea nu este exhaustivă.

  Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova este un document „viu”, ce urmează a fi actualizat în cazul înregistrării noilor atacuri asupra OSC-urilor.

  Documentul este deschis pentru semnare și pentru alte OSC-uri.

  Semnatari:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Amnesty International Moldova
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  • CPR Moldova
  • Centrul pentru Politici și Studii de Sănătate (Centrul PAS)
  • Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
  • Asociația Presei Independente (API)
  • Asociația Promo-LEX
  • WatchDog.md
  • Transparency International-Moldova (TI-Moldova)
  • Institutul de Politici Publice (IPP)
  • IDIS „Viitorul” (IDIS)
  • Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  • Asociația pentru Politica Externă (APE)
  • Centrul Internațional „La Strada”

   

 • Acest document prezintă informații cu privire deteriorarea mediului de activitate al organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova. Documentul este elaborat în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de OSC-uri independente devin ținta numeroaselor acțiuni de discreditare și denigrare a lor.

  Scopul principal al documentului este de a atrage atenția la pericolul atacurilor orchestrate asupra funcționării OSC-urilor și a determina autoritățile publice, instituțiile private și persoanele care susțin respectivele atacuri să se oprească și să permită OSC-urilor să activeze liber. De asemenea, acest document are scopul de a permite OSC-urilor să formuleze o reacție promptă la atacurile împotriva lor.

  În sensul prezentului document, atacurile reprezintă în special articole mass-media sau intervenții publice care prezintă sectorul non-profit drept organizații care promovează interesele țărilor străine sau care slujesc intereselor partidelor politice. În alte cazuri, aceste atacuri iau forma unor acțiuni directe din partea reprezentanților autorităților publice care hărțuiesc administrativ OSC-urile prin excluderea lor din procesul de elaborare a politicilor publice sau prin lansarea unor inițiative legislative menite să deterioreze mediul de activitate al OSC-urilor.

  Documentul integral disponibil aici

 • În ianuarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat spotul social „Mărturisirea”, care explică rolul Autorității Naționale de Integritate (ANI) în procesul de verificare a averilor funcționarilor publici. Spotul reflectă și modul în care persoanele pot sesiza ANI atunci când observă diferențe semnificative între averea declarată și cea deținută de facto de către funcționarii publici. Scopul spotului a fost de a spori nivelul de cunoștințe al publicului în privința procedurii de sesizare a ANI, precum și a nivelului de activism civic al cetățenilor.

  La 8 februarie 2018, ANI a publicat un comunicat prin care a salutat promovarea misiunii, funcțiilor și atribuțiilor ANI prin elaborarea și plasarea în spațiul public a acestui spot social. În același timp, în comunicat se menționează oportunitatea consultării poziției ANI în procesul de elaborare a activităților de sensibilizare a opiniei publice privind aria de competență a ANI. În comunicat se mai menționează că la adresa ANI au parvenit sesizări de la unii primari „cu indignarea că acest spot este neprofesional și că dezonorează funcția de primar, aceștia fiind considerați, potrivit celor relatate în spot, că sunt corupți”.

  CRJM a notificat ANI despre crearea spotului până la difuzarea acestuia. La 24 ianuarie 2018, CRJM a primit răspunsul ANI în care nu au fost formulate obiecții la conținutul spotului.

  Din comunicatul ANI, înțelegem că ANI a primit sesizări de la un șir de primari, care au fost deranjați de apariția spotului. Nu credem că indicarea unei funcții publice într-un spot video poate fi egalată cu „dezonorarea” acesteia, așa cum a fost pretins de către primarii care au sesizat ANI. Totodată, comunicatul de presă al ANI poate descuraja viitoarele inițiative ale organizațiilor societății civile de a promova integritatea funcționarilor publici, ale autorităților publice, din teama de a nu supăra anumite profesii sau funcții publice.

  Regretăm că spotul a generat interpretări care au deranjat. În același timp, subliniem că prezentarea unui aspect social complex doar într-o manieră impersonală niciodată nu va fi eficientă în sensibilizarea și sporirea cunoștințelor publicului larg, deoarece riscă să nu fie înțeles de către acesta. Spotul nu a urmărit punerea în lumină proastă a unei profesii anume, ci doar a adus un exemplu care să fie pe înțelesul populației, îndemnând cetățeanul să acționeze în conformitate cu legea.

  CRJM își exprimă deschiderea pentru colaborarea constructivă, în continuare, cu ANI și alte autorități publice, cât și cu actori neguvernamentali, în promovarea democrației, activismului civic și lupta cu corupția în Republica Moldova.

 • La 5 februarie 2018, pe pagina web a Procuraturii Generale a fost publicat un comunicat de presă, în care se menționează că, pe parcursul anului 2017, judecătorii au autorizat 3,142 de demersuri ale procurorilor cu privire la interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor. În comunicatul de presă se mai menționează că, pe parcursul anului trecut, o organizație neguvernamentală a furnizat informații precum că „interceptarea convorbirilor telefonice se utilizează foarte des, fiind aduse și cifre de ordinul zecilor de mii” și că „fiind analizate aceste informații … și comparate cu starea reală a lucrurilor, obținută din surse legale și publice, s-a dovedit existența unor mari divergențe”. În octombrie 2017, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a publicat un infografic despre datele statistice privința interceptării convorbirilor telefonice în Republica Moldova în perioada 2006 – prima jumătate a anului 2017. CRJM a întocmit acest tabel în baza datelor statistice publicate de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ).

  Datele cu care operează Procuratura Generală diferă considerabil de datele publicate de AAIJ, care are sarcina să colecteze și să publice statistica judiciară. Raportul de statistică judiciară pentru anul 2017 al AAIJ încă nu este disponibil. Totuși, este disponibil raportul statistic pentru primele nouă luni ale anului 2017. Potrivit acestuia, între 1 ianuarie și 30 septembrie 2017, instanțele de judecată au acceptat 9,471 de demersuri ale procurorilor de autorizare a interceptării convorbirilor telefonice. Cu siguranță că și alte interceptări au fost autorizate în ultimele 3 luni ale anului 2017.

  Numărul de interceptări pentru anul 2017 cu care a operat Procuratura Generală (3,142) este de cel puțin 3 ori mai mic decât cifrele pentru primele 9 luni ale anului 2017 publicate de AAIJ (9,471). Diferența dintre rapoartele statistice oficiale ale AAIJ și datele cu care operează Procuratura Generală ridică serioase semne de întrebare, care urmează să fie explicate de aceste instituții. 

  Completare (7 februarie 2018): Urmare a mai multor solicitări de a clarifica diferența dintre datele prezentate de Procuratura Generală și AAIJ cu privire la numărul demersurilor de autorizare a interceptărilor telefonice, reiterăm că acest lucru urmează a fi făcut de instituțiile vizate. Precizăm, însă, că între datele prezentate de Procuratura Generală în rapoartele sale anuale de activitate și cele prezentate de AAIJ de mai mulți ani există o diferență cu privire la numărul demersurilor de autorizare a interceptărilor telefonice (a se vedea, drept exemplu, rapoartele anuale ale Procuraturii Generale pentru anii 2016, 2015, 2013, 2012, 2011). Probabil, diferența s-ar putea explica fie prin datele diferite colectate, fie prin faptul că datele colectate de Procuratura Generală sunt incomplete. În statistica judiciară colectată de AAIJ se reflectă toate demersurile procurorilor de interceptare a convorbirilor depuse la toate instanțele de judecată. Procuratura Generală s-ar putea să colecteze datele despre demersurile inițiale autorizate, însă nu și despre demersurile de prelungire a interceptării. Potrivit Codului de procedură penală, interceptarea se autorizează pe o durată limitată de timp și, respectiv, într-un singur dosar penal pot exista mai multe demersuri de prelungire a interceptării, în privința fiecăruia fiind emisă o autorizare judecătorească separată.

  În orice caz, chiar și 3,142 de autorizări, cu care operează Procuratura Generală, este un număr prea mare pentru Republica Moldova, fapt menționat chiar de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Iordachi ș.a. c. Moldovei, încă în anul 2009. Mai mult, acest număr este mai mare decât numărul de interceptări autorizate în anul 2014 în Marea Britanie (2,700), o țară cu o populație de 21 de ori mai mare decât cea a Republicii Moldova și cu un risc sporit de incidente teroriste. Numărul interceptărilor convorbirilor telefonice în Republica Moldova este în creștere de la an la an, fapt confirmat atât de datele statistice cu care operează Procuratura Generală, cât și ale AAIJ.

 • Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au finalizat procesul de monitorizare a implementării Foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului pentru perioada iulie – 31 decembrie 2017. Experții au monitorizat implementarea acțiunilor asumate de guvernare în două domenii de bază: (i) dezvoltarea bunei guvernări şi a statului de drept, cu accent pe reforma administrației publice, justiție și combaterea corupției; și drepturile și libertățile fundamentale; și (ii) dezvoltarea economică şi asigurarea unei economii de piaţă funcţionale, cu accent pe guvernanța sectorului financiar-bancar; climatul investițional și mediul de afaceri; agricultura și siguranța alimentelor; educația, cultura, știința; și programele sociale.

  Rezultatele monitorizării indică faptul că circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs a reformelor prioritare au fost realizate, cu un nivel de realizare de 55%: din cele 51 de acțiuni, doar 28 au fost realizate. Totodată, 10 din acțiunile realizate au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale sau măsuri suplimentare necesare pentru a asigura durabilitatea reformelor inițiate. În același timp, 22 de acțiuni, sau 43% din total, au fost inițiate, dar nefinalizate. Motivele principale ale depășirii termenelor-limită țin de stabilirea unor ținte calendaristice prea ambițioase, precum și efectele reformei Guvernului care a afectat temporar ritmul reformelor în general și a implementării măsurilor stabilite în Foaia de parcurs în particular.

  Cel mai înalt nivel de realizare este estimat pentru domeniul „Guvernanță în sectorul financiar-bancar”. Astfel, din cele 8 acțiuni prevăzute în domeniul „Guvernanță în sectorul financiar-bancar”, 6 acțiuni au fost realizate fără rezerve, 1 – realizată cu rezerve și 1 – inițiată, dar nefinalizată. Un nivel atât de sporit de implementare este rezultatul orientării pro-active a instituțiilor din acest sector (în special BNM), inclusiv în contextul angajamentelor asumate prin Memorandumul cu FMI. La polul opus, domeniul „Justiție și combaterea corupției” a înregistrat cele mai modeste progrese, 9 acțiuni din cele 10 planificate fiind inițiate dar nefinalizate. Cauzele țin de capacitățile instituționale reduse, voința politică slabă și termeni de implementare prea ambițioși. Poate fi remarcat și domeniul „Reforma administrației publice”, unde din cele 6 acțiuni planificate, 5 au fost realizate, însă cu rezerve. Principala cauză este că reforma respectivă, deși este implementată cu ritm relativ sporit, nu are la bază analize funcționale și date empirice, fiind astfel percepută mai curând ca o reformă politică.

  În linii generale, experții și-au exprimat îngrijorarea față de recurgerea la foi de parcurs în calitate de documente de planificare și instrumente de impulsionare a reformelor. Îngrijorarea este că Foaia de parcurs nu dispune de indicatori de performanță și nu prevede alocarea resurselor financiare pentru implementarea acesteia. În plus, documentul prevede acțiuni urgente, care necesită a fi implementate pe termen scurt, fără a face referințe la strategiile de dezvoltare la nivel de sector deja adoptate, fapt ce poate submina implementarea acestora. În același timp, prin includerea în Foaia de parcurs a unor acțiuni din planurile de acțiuni sectoriale deja existente, însă cu indicarea unor termene de realizare diferite, se creează confuzii la nivelul instituțiilor implementatoare. Astfel, apelarea frecventă la Foiile de parcurs pentru a impulsiona implementarea anumitor reforme indică fie asupra unui management defecutos în instituțiile publice, fie asupra unei voințe politice slabe, care se mobilizează doar sub influența unor factori externi. Experții recomandă renunțarea sau recurgerea la asemenea foi de parcurs doar în situații excepționale. Autoritățile publice ar trebui să urmeze procesul decisional de elaborare, adoptare și implementare efectivă a documentelor de politici publice.

  Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă mai jos:

   

  (RO) Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare.

  (EN) Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare.

  (RU) Raport final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare.

 • La 15 ianuarie 2018, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a adoptat formularul tipizat al declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17). Formularul a intrat în vigoare la 26 ianuarie 2018, odată cu publicarea ordinului Ministerului Finanțelor în Monitorul Oficial.

  Formularul declarației ONG17 se aplică pentru următoarele categorii de organizații necomerciale:

  • Asociațiile obștești;
  • Fundațiile;
  • Organizațiile filantropice;
  • Cultele religioase și părțile lor componente;
  • Partidele și organizațiile social-politice;
  • Publicațiile periodice și agențiile de presă;
  • Alte tipuri de organizații necomerciale.

  Formularul tipizat reprezintă o noutate pentru organizațiile necomerciale întrucât, până în prezent, aceste instituții depuneau o declarație comună cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), care conținea secțiuni irelevante pentru activitățile desfășurate de instituțiile din aceste categorii.

  Ordinul Ministerului Finanțelor cuprinde două anexe: formularul propriu-zis (forma ONG17) care urmează a fi completat și depus de către organizațiile necomerciale la Serviciul Fiscal de Stat, de regulă, până la 25 martie după finele anului de gestiune și Anexa nr. 2 care explică modul de completare a formularului-tip.

  Conform ordinului Ministerului Finațelor, prima perioadă fiscală de raportare va fi perioada anului 2017. Prin urmare, organizațiile necomerciale vor completa și depune declarațiile ONG17 privind veniturile obținute în 2017 până la 25 martie 2018.

  Un element distinct și important al declarației este Anexa 1D care, în esență, reprezintă Raportul financiar al organizațiilor necomerciale privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală (Legea 2%).

  În Anexa 1D, organizațiile necomerciale beneficiare ale mecanismului 2% urmează să reflecte modul de utilizare a sumelor 2%, conform destinației, pe tipuri de cheltuieli. Totodată, organizațiile necomerciale au obligativitatea de a indica în raport și sumele neutilizate sau utilizate contrar destinației, întrucât, conform art. 15alin. (7) din Codul Fiscal, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea acestor sume contrar destinației. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinației se vor restitui la buget. Potrivit Regulamentului cu privire la desemnarea procentuală, organizațiile necomerciale care au primit sume 2%, vor depune rapoartele de utilizare odată cu depunerea declarației ONG17, în anul următor după expirarea termenului de utilizare a sumelor 2%, care este de doi ani. Prin urmare, pentru sumele 2% primite în anul 2017, organizațiile vor depune primele rapoarte de utilizare până la 25 martie 2020.

  Formularul tip al declarației (forma ONG17) precum și explicațiile privind modul de completare al acestuia este disponibil aici.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat un spot social care explică rolul Autorității Naționale de Integritate (ANI) în procesul de verificare a averilor funcționarilor publici și a persoanelor cu demnitate publică. În același timp, spotul reflectă și modul în care cetățenii pot sesiza ANI atunci când observă diferențe semnificative între averea declarată și cea deținută de facto de către funcționarii publici și/sau persoanele care dețin funcții de demnitate publică.

  Spotul, denumit generic Mărturisirea”, este disponibil în limba română (cu subtitrare în limba rusă)  și poate fi vizionat aici sau mai jos:

  Spotul a fost elaborat pentru a spori nivelul de cunoștințe al publicului în privința procedurii de sesizare a ANI precum și a nivelului de activism civic al cetățenilor.

  Spotul fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA /Biroul Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2017

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2017, pentru a stabili care este situația pe dosarele Republicii Moldova la CtEDO, inclusiv în comparație cu alte state membre ale Conveției Europene pentru Drepturile Omului.

  În urma analizei Raportului de activitate al CtEDO pentru anul 2017, am constatat că în privința Republicii Moldova CtEDO a înregistrat cu 9% mai puține cereri decât în anul 2016, însă raportat la populaţia ţării numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare. În 2017, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3 ori mai des decât media europeană.

  Experții CRJM consideră că descreșterea numărului de cereri depuse la CtEDO este determinată, în principal, de descreşterea popularităţii CtEDO, după ce în anii 2011-2016 CtEDO a respins fără o motivare explicită peste 8,600 de cereri moldovenești. Aceasta a avut un efect descurajant asupra avocaţilor.

  La data de 31 decembrie 2017, 1,348 de cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate și 89% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 20 de ani.

  Din anul 1997 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunţat 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 16 - în anul 2017. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi); maltraterea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor; detenţia în condiţii proaste; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

  În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 16,300,000 (în 2017 - EUR 107,348). Aceasta este mai mult decât întregul buget instanţelor judecătoreşti pentru anul 2015.

  Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă mai jos:

  Nota integrală privind Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2017 disponibilă aici (în limba engleză și în limba rusă).

  Anterior, CRJM a efectuat analize similare pentru anii 201020112012, 2013, 2014, 2015 și 2016.

  Analiza dată a fost elaborată de CRJM în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”, Vă invită la evenimentul de prezentare a raportului final de monitorizare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului. Documentul care are ca scop de a oferi publicului larg o opinie independentă despre mersul reformelor prioritare asumate de Guvern și Parlament și, în acest mod, de a spori nivelul de responsabilizare a guvernării. Ultimele rezultate a monitorizarii indică faptul că până în prezent, foaia de parcurs a fost implementată în proporție de 54,90%.


  Exercițiul de monitorizare cuprinde perioada iulie 2017 - ianuarie 2018 și vizează toate cele 8 domenii de reforme din Foaia de parcurs menționată: 1) Reforma administrației publice; 2) Justiție și combaterea corupție; 3) Drepturi și libertăți fundamentale; 4) Guvernanță în sectorul financiar-bancar; 5) Îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri; 6) Agricultură și siguranța alimentelor; 7) Educație, cultură, știință; și 8) Programe sociale. Rezultatele monitorizării sunt publicate online prin intermediul unei platforme interactive (dashboard), care este actualizată o dată la 2 săptămâni. Platforma este accesibilă pe site-ul www.expert-grup.org și oferă în mod deschis opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament, într-un format accesibil publicului larg.


  La eveniment sunt invitați factori de decizie din cadrul autorităților publice, ambasadelor, instituțiilor internaționale, organizațiilor non-guvernamentale precum și alți experți.


  Evenimentul își va ține lucrările în limba română cu interpretare simultană în limba engleză.

  Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa  cristian@expert-grup.org sau la numărul de telefon 022 929 994/060111471, persoana de contact Cristian Slobodeaniuc, specialist în comunicare.

 • Ești student la drept și te gândești să devii judecător? Sau vrei să știi cum ajung judecătorii la decizia lor, care este procesul intern pe care îl parcurg? Cât de siguri sunt de deciziile lor sau dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi cu care nu sunt de acord? Au oare prejudecăți?

  Vino, în perioada 12-14 februarie 2018,  să vezi seria de filme „Privind în suflet - despre profesia de judecător” și să discuți cu experții despre rolul îndoielii în procesul judiciar și prolemele etice cu care se confruntă judecătorii.

  Episoadele tematice, dedicate profesiei de judecător, vor fi proiectate în principalele centre universitare din țară, la Chișinău, Bălți și Cahul, pe parcursul lunii februarie 2018.

  Filmele vor fi urmate de discuții informale dintre participați și experți cu privire la dilemele profesionale ale magistraților, doza de subiectivism din deciziile judecătorești și chestiunile tehnice legate de procedurile judiciare.

  1. Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale – 12 februarie 2018, sala 558, ora 13:10
  2. Universitatea de Stat „ Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică – 13 februarie 2018, Sala Mică a Facultății de Drept, ora 12:00
  3. Academia de Studii Economice a Moldovei – 14 februarie 2018, ora 13:00, sala 601
  4. Universitatea de Stat din Comrat - 30 mai 2018, ora 10.00, sala de conferințe
  5. Academia de Studii Economice a Moldovei – 6 iunie 2018, ora 18:00, blocul A, sala 601

  INTRARE LIBERĂ

   * * * 

  În 2009, jurnalistul de origine olandeză Coen VERBRAAK a creat proiectul „Kijken in de ziel” („Gazing into the soul”/ „Privind în suflet”) - o serie de scurtmetraje în care publicistul intervievează importanți reprezentanți ai diferitor profesii despre munca și viața lor personală: psihiatri, jurnaliști, doctori, politicieni și magistrați.

  În seria de filme dedicată judecătorilor, Coen VERBRAAK, discută cu 12 magistrați olandezi, despre profesia lor și despre ei înșiși, în șase episoade tematice: Ocrotitorii legii, Îndoiala, Pedeapsa, Suspectul, Opinia publică și Judecătorii.

  Profesia de judecător participă pe bună dreptate în proiectul lui Coen VERBRAAK deoarece magistrații se confruntă, zilnic, cu dileme etice dificile și se află de multe ori la limita dintre o decizie influențată de ceea ce prevede legea și ceea ce le dictează intima convingere.

  Responsabilitatea soluționării dosarelor este una foarte mare și judecătorii au propriile dileme și griji. Prin deciziile pe care le iau, magistrații decid soarta de mai departe a inculpaților, iar sentințele lor au consecințe asupra viitorului acelor persoane care pot fi, ca exemplu, private de libertate sau lipsite de drepturile părintești etc. Cum ajung judecătorii la o soluție, care este procesul intern prin care trec? Cât de siguri sunt ei de deciziile lor și dacă au vreodată îndoieli cu privire la un verdict? Există legi pe care le aplică dar le consideră injuste? Au oare prejudecăți și cum le depășesc ei?

  Filmele sunt difuzate în cadrul proiectului „Dileme etice în sistemul judiciar al Republicii Moldova” implementat de Centru de Resurse Juridice din Moldova și Expert Forum România și sprijinit financiar de Ambasada Olandei în cadrul programului MATRA.

 • CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de mentenanță tehnică și a serviciilor de design pentru pagina web: www.crjm.org (construită pe platforma WordPress).

  Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada februarie 2018 – februarie 2020.

  Sarcina tehnică:

  Persoana juridică/fizică selectată va asigura:

  Mentenanța tehnică a site-ului crjm.org (construit pe platforma WordPress):

  • Oferirea consultanței privind administrarea site-ului;
  • Dezvoltarea și implementarea de noi funcționalități pentru site-ul existent;
  • Oferirea propunerilor de optimizare a site-ului pentru motoarele de căutare;
  • Oferirea propunerilor de optimizare a funcționalităților site-ului conform tendințelor digitale;
  • Dezvoltarea și implementarea metodelor de stimulare a conversiei;
  • Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);
  • Verificarea periodică și actualizarea site-ului pentru eliminarea  breșelor de securitate;
  • Depanarea imediata a erorilor de funcționare ale site-ului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncționalității/ erorii, în scris, prin email sau fax;
  • Alte servicii tehnice cu privire la site.

   Servicii de WEB Design:

  • Oferirea serviciilor de design pentru noile pagini și re-design pentru cele existente;
  • Elaborarea web bannerelor;
  • Alte responsabilități specifice activității de web design.

   Criteriile de selecție:

  • Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);
  • Oferta financiară;
  • Termeni optimi de executare a lucrărilor.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 29 ianuarie 2018. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică. 
  • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră), și indicarea termenilor de executare. Prețurile vor fi indicate în USD, inclusiv TVA. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
  • Portofoliul celor mai importante lucrări.
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Scopul concursului:

  CRJM solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru promovarea unui spot video / audio, precum și crearea și promovarea altor produse promoționale în cadrul proiectului „Promovarea mecanismului 2% în Republica Moldova”, implementat de CRJM cu suportul financiar al Centrul European pentru Dreptul Necomercial (ECNL), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360.

  Spotul video / audio, care este deja disponibil și urmează a fi promovat, reprezintă în manieră grafică procesul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit de către contribuabili în folosul organizațiilor non-guvernamentale. Materialele promoționale care urmează a fi elaborare și promovate se referă la mecanismul 2% și procedura de redirecționare.

  Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada februarie – mai 2018.    

  • Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va asigura:

   1. Promovarea spotului video (în română și rusă - cu durata de 30 secunde fiecare) la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada februarie-aprilie 2018.
   2. Promovarea spotului audio (în română și rusă - cu durata de 30 secunde fiecare) la minim 2 posturi radio cu acoperire națională (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 apariții per total, în perioada februarie-aprilie 2018, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada februarie-aprilie 2018.
   3. Promovarea spotului video (în română și rusă) pe rețele de socializare (Facebook și Odnokalssniki) pentru perioada februarie-aprilie (cel puțin 200,000 vizualizări per total).
   4. Elaborarea machetei (în română și rusă) pentru un poster format A2 și imprimarea a 300 de exemplare (200 română și 100 rusă) până la 28 februarie 2018 și expedierea poștală a acestora la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat (42 locații).
   5. Elaborarea designului pentru un pliant informativ trifold (în română și rusă) (format 297x210 mm) și imprimarea a 1,000 de exemplare până la 28 februarie 2018.
   6. Elaborarea unui banner electronic (300x250 pixels) și plasarea acestuia pe www.civic.md până la 15 februarie 2018, pentru o perioadă de 6 luni.
   7. Machetarea interactivă a unui ghid (în română și rusă) cu volumul de până la 15 pagini și imprimarea a 200 de exemplare (130 în română și 70 în rusă), format B5, interior 12p, 4+4, până la 28 februarie 2018.
   8. Elaborarea designului pentru un infografic de 1 pagină (în română și rusă), până la 28 februarie 2018.

  Toate materialele promoționale vor fi elaborate în strânsă colaborare cu echipa CRJM.

  Criteriile de selecție:

    • Experienţa de producere a materialelor print cu tematică socială;
    • Experiența de promovare a mesajelor sociale;
    • Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși);
    • Reputația și imaginea companiei;
    • Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 26 ianuarie 2018.

  Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

    1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).
    2. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
    3. Conceptul general de realizare a produselor.
    4. Oferta financiară, completată în conformitate cu modelul atașat (click aici pentru a descărca modelul de ofertă). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea TVA la cota 0%, cu indicarea termenelor pentru realizarea fiecărui produs. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
    5. Portofoliul lucrărilor relevante, cu specificarea experienței de producere și promovare a mesajelor sociale.
    6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

   

 •  

   

   

   

  ANUNȚ DIN 12 IANUARIE 2018, ORA 14.00

  Numărul de participanți pentru atelierele de instruire a fost completat. Dacă doriți, vă puteți înregistra în lista de așteptare. În cazul în care participanții înregistrați vor refuza participarea, veți fi contactat în ordinea înregistrării.

  Centrul de Resurse Juridice din Moldova invită reprezentanții organizațiilor societății civile să participe la atelierele de instruire pentru facilitarea aplicării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%).

  Atelierele vor avea loc la 21 și 22 februarie 2018 (aceeași sesiune de instruire va avea loc și la 21 și la 22 februarie 2018). Scopul atelierelor este capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) pentru valorificarea beneficiilor Legii 2%.  

  Beneficiarii instruirilor pot fi reprezentanți ai OSC-urilor:

  • asociații obștești,
  • fundații,
  • instituții private,
  • culte religioase și părțile lor componente.

  Subiectele abordate în cadrul atelierelor vor cuprinde în principal următoarele aspecte:

  • Ce este mecanismul 2%.
  • Cum se fac desemnările procentuale. Procedură, etape, termeni și instituții implicate.
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale. Răspundere și sancțiuni. Accesul la informație.
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente practice de promovare pentru atragerea contribuabililor.

   

  Numărul maxim de participanți per training va fi de 20 de persoane.

  Înregistrarea la ateliere se va face în ordinea expedierii formularelor de participare. Prioritate se va acorda persoanelor care anterior nu au participat la instruirile organizate de CRJM privind mecanismul de desemnare procentuală.

  Data limită de completare a formularului este 31 ianuarie 2018.

  Locația și agenda atelierelor urmează a fi decise în urma procesării formularelor de participare, în funcție de răspunsurile participanților.

  Participarea la ateliere este gratuită.

  Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport suportate de către participanții din afara localității în care vor fi desfășurate atelierele de instruire.

  Persoană de contact: Natalia Șeremet, natalia.seremet@crjm.org, tel.:  022 843 601, extensia 107.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

   

 •  

   

   

   

  1. Am analizat numirea și promovarea judecătorilor și am propus îmbunătățirea legislației și practicii în acest domeniu.
  2. Împreună cu alte organizații ale societății civile am criticat persecutarea judecătorilor incomozi și am chemat autoritățile să respecte independența justiției.
  3. Împreună cu alte organizații ale societății civile și mass-media ne-am opus inițiativei de anonimizare totală a hotărârilor judecătorești și am analizat cum are loc anonimizarea în alte țări.
  4. Am propus îmbunătățirea legislației în numeroase domenii, inclusiv organizarea sistemului judecătoresc, a Curții Constituționale, răspunderea disciplinară a judecătorilor, asigurarea egalității și infracțiunile motivate de prejudecată, activitatea specială de investigații și am insistat pe alegeri transparente în Consiliul Superior al Magistraturii.
  5. Împreună cu alte organizații ale societății civile independente, ne-am împotrivit schimbării sistemului electoral și am solicitat Parlamentului să adopte modificările cu adevărat necesare în legislația electorală.
  6. Am analizat datele statistice oficiale cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice și arestări.
  7. Am analizat impactul Convenției Europene pentru Drepturile Omului asupra Republicii Moldova, activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în 2016 și am instruit judecătorii, procurorii și avocații în acest domeniu.
  8. Am comunicat Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE despre starea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului din Republica Moldova.
  9. Ne-am opus inițiativei de „decriminalizare a infracțiunilor economice”
  10. Împreună cu alte cu alte organizații ale societății civile, am monitorizat alegerea conducerii Autorității Naționale de Integritate și am solicitat urgentarea procesul de alegere a conducerii acesteia
  11. Am identificat constrângerile legale cu care se confruntă organizațiile societății civile și modul în care acestea pot fi mai eficiente în promovare politicilor publice.
  12. Am promovat o legislație mai bună pentru organizațiile societății civile, am organizat dezbateri cu privire la rolul societății civile și implicarea lor în promovarea politicilor publice, participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor, precum și ne-am opus inițiativei de limitare a finanțării externe a acestora.
  13. Am organizat prima școală de vară a CRJM și am promovat statul de drept prin lecții publice și proiecții de filme.
  14. Am creat pagina web - 2procente.info și am promovat mecanismul 2% .
  15. Am informat echidistant societatea despre starea democrației, justiției, drepturilor omului și societății civile din Republica Moldova

  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ÎN 2017

 • Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, continuă procesul de monitorizare a implementării Foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului pentru semestrul II, 2017. Rezultatele monitorizării indică faptul că, până în prezent, nivelul de implementare a acestor angajamente este de 37,25%.

  Cele mai multe progrese au fost înregistrate în domeniul „Guvernanță în sectorul financiar-bancar”, unde din cele 8 acțiuni planificate, au fost realizate fără rezerve 6 acțiuni. În domeniul „Climat investițional și mediu de afaceri”, la fel, au avut loc progrese importante, din cele 10 acțiuni planificate fiind realizate fără rezerve 4 acțiuni, iar altele 3 sunt în curs pozitiv de realizare. În același timp, cele mai mici nivele de realizate sunt atestate în domeniile „Justiție și combaterea corupției”, „Agricultura și siguranța alimentelor” și „Programe sociale”.

  În continuare, prezentăm principalele progrese și îngrijorări pentru fiecare din domeniile incluse în Foaia de parcurs.

  1. Reforma administrației publice

  Principalele evoluții

  • Pa parcursul lunii decembrie au fost aprobate în ședință de Guvern regulamentele privind organizarea și funcționarea: (i) Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, creată în baza Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, Centrului Național în Sănătate, centrelor de sănătate publică teritoriale, (ii) Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, (iii) Agenției pentru Supraveghere Tehnică, creată în baza Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții cu inspecțiile teritoriale, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică și Regim. În același timp, a fost plasat pe particip.gov.md, pentru consultări publice, proiectul Regulamentului Guvernului și regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de Investiții.
  • În ședința plenară a Parlamentului din 07.12.2017 a fost aprobată în a doua lectură Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Către a doua lectură au fost operate un șir larg de ajustări, redactări și amendamente ce țin de terminologie, aria de activitate, cadrul relațional al Curții de Conturi cu Parlamentul și instituțiile auditate, etc. Noua lege vine să fortifice independența Curții de Conturi și să stabilească un cadru operațional bine definit și fără ambiguități.

  Principalele îngrijorări

  • În lipsa informației publice privind autoritățile din subordinea ministerelor care urmează a fi supuse reorganizărilor și modul de realizarea a acestora, există incertitudine privind termenul de actualizare și aprobare a regulamentelor de organizare și funcționale a entităților, termenul asumat prin Foaia de parcurs fiind luna septembrie. Totodată, deoarece nu sunt enunțate criteriile în baza cărora sunt delimitate categoriei funcțiilor autorităților administrative supuse reorganizărilor, care la rândul lor trebuie să reiasă dintr-o viziune clară care ar sta la baza reorganizărilor, există percepția că acestea sunt realizate mai degrabă în scopul reducerii cheltuielilor publice decât în scopul raționalizării și eficientizării procesele din activitatea autorităților cu respectarea principiilor de bună guvernare.
  • Există o probabilitate înaltă de neaprobare până la finele anului a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice și proiectului hotărârii Guvernului de aprobare a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice și tarifele acestora, termenul inițial fiind septembrie, ținând cont de faptul că acestea, chiar dacă se află în proces de elaborare, deocamdată nu fost supuse consultărilor publice.
  • În amendamentele propuse la proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nu au fost excluși factorii de ingerință în activitatea Curții. Astfel, Parlamentul va avea dreptul printr-o hotărâre să solicite misiuni de audit adiționale la cele planificate de către Curtea de Conturi. Această prevedere diminuează riscul de ingerință politică în activitatea Curții în comparație cu propunerile inițiale de a atribui un astfel de drept Biroului Permanent al Parlamentului, prin faptul că deciziile vor fi adoptate în ședință plenară și deschisă. Totodată, atât timp cât o instituție terță, inclusiv Parlamentul, va avea dreptul să solicite misiuni de audit adiționale la cele planificate de către Curte, va exista și riscul unor astfel de ingerințe.
  • Altă îngrijorare ține de modificarea ariei de audit al Curții de Conturi. Către a doua lectură a fost stipulat că Curtea va putea să efectueze audit financiar doar la întreprinderile de stat, municipale și comerciale al căror capital social în întregime sau cel puțin jumătate din acest capital aparține statului sau unității administrativ - teritoriale. În această formulare nu a fost însă inclusă propunerea Comisiei economie, buget și finanțe de a stipula expres că S.A. „Moldova - Gaz” este subiect al auditului public extern. Astfel, această entitate comercială nu va putea fi supusă auditului din partea Curții de Conturi.
  1. Justiție și combaterea corupției

  Principalele evoluții

  • Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) rămâne în subordinea Centrului Național Anticorupție (CNA). La 7 decembrie 2017, deputații au renunțat la modificările privind schimbarea ARBI în subordinea Serviciului Fiscal de Stat. Instituită încă din luna martie 2017, instituția abilitată cu dezvoltarea capacităților şi instrumentelor necesare recuperării bunurilor infracționale în legătură cu infracțiunile de corupție și spălare a banilor nu-și poate începe activitatea de mai multe luni de zile, eficiența acesteia fiind incertă în 2017. Recomandăm Parlamentului să asigure cât mai curând posibil eficiența activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
  • Autoritatea Națională de Integritate a întreprins mai multe acțiuni preparatorii pentru lansarea sistemului online de depuneri și verificare a declarațiilor de avere și interese, cum ar fi: instruirea colectorilor declarațiilor din instituțiile publice care urmează să completeze Registrul electronic al subiecților declarării, iar ulterior să distribuie semnăturile electronice și să ajute subiecții declarării la completarea on-line a declarațiilor; elaborarea de ghiduri pentru colectori și subiecți ai declarării privind utilizarea sistemului. Regulamentul privind metodologia de verificare a declarațiilor de venit și interese nu a fost încă aprobat, deoarece această atribuție îi aparține președintelui sau vicepreședintelui ANI, care deocamdată nu au fost numiți.
  • Guvernul a aprobat tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia către subiecții declarării și autoritățile responsabile. Prin rectificarea bugetului pentru anul 2017 au fost alocate fonduri pentru eliberarea semnăturilor electronice, care vor avea termenul de valabilitate de un an (9.8 mln lei). Această sumă depășește cu mult cheltuielile bugetare cumulative suportate pentru serviciile de digitizare și procesare a declarațiilor depuse pe hartie, pe toată durata activității CNI/ANI (2013-2017).

  Principalele îngrijorări

  • Ministerul Justiției încă nu a finalizat proiectul de lege nr. 428, care include modificări oportune și necesare privind selecția și promovarea judecătorilor. Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege în vederea asigurării efective a selectării și promovării judecătorilor în bază de merit, asigurarea transparenței CSM prin indicarea numărului de voturi în hotărârile acestuia și reglementarea clară a cazurilor de ținere a ședințelor secrete, precum și completarea proiectului în vederea asigurării independenței funcționale a Inspecției Judiciare;
  • Ministerul Justiției nu a inițiat un proiect de lege și nici nu sunt incluse prevederi în proiectul nr. 428 pentru simplificarea și, respectiv, eficientizarea mecanismului de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor. Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege nr. 428 sau elaborarea unui nou proiect de lege de modificare a Legii nr. 178 (răspunderea disciplinară a judecătorilor) prin simplificarea și, respectiv, eficientizarea mecanismului de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor;
  • Parlamentul a adoptat proiectul de lege nr. 307, care propune limitarea contestării hotărârilor CSM în cauzele disciplinare doar la aspecte de procedură, prevedere contrară CEDO;
  • La 27 noiembrie 2017, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a inițiat consultările publice pe marginea proiectului de lege privind regimul mijloacelor video. Unele prevederi ale proiectului dat relevă îngrijorări importante, cum ar fi îngreunarea activității jurnalistice prin obligația jurnalistului de a cere sistematic consimțământul subiectului de date sau interzicerea utilizării mijloacelor video prin intermediul dronelor, aerostatelor sau altor dispozitive tehnice și/sau electronice în intravilanul localităților rurale/urbane. Regimul juridic al utilizării dronelor sau altor dispozitive tehnice aeriene nu își găsește încă o reglementare în spațiul european și nu este clar deocamdată cum folosirea acestor dispozitive ar afecta viața privată și datele cu caracter personal. Recomandăm CNPDCP să îmbunătățească proiectul conform standardelor europene relevante.
  • Întârzie adoptarea de către Parlament în lectura finală a legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care urmărește transpunerea Directivei 2015/849 a UE și a standardelor FATF. Expertiza anticorupție a proiectului realizată de către CNA a scos în evidența unele prevederi discreționare și ambigui. Experții independenți, de asemenea, au identificat mai multe interpretări echivoce, dar și lacune cu riscul de a reduce din eficiența mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Deși audieri publice pe marginea proiectului de lege au fost organizate la 13 iunie 2017, Parlamentul, până în prezent, nu a publicat tabelul divergențelor și versiunea amendată, finală a proiectului de lege. Întrucât Parlamentul a tergiversat adoptarea legii, a fost imposibilă adoptarea de către CNA a actelor departamentale privind aplicarea legii.
  • Cu întârziere se desfășoară procesul de elaborare și consultare publică a planurilor sectoriale anticorupție. Deocamdată, doar 4 planuri sectoriale anticorupție din cele 9 planificate au fost supuse consultărilor publice prin intermediul paginii web particip.gov.md, în domeniile: ordinii şi securității publice, protecției mediului, fiscal și vamal.
  1. Drepturi și libertăți fundamentale

  Principalele evoluții

  • După câteva luni de pauză, lucrările cu privire la noua strategie privind dezvoltarea societății civile 2017 - 2020 au fost relansate. Membrii tuturor subgrupurilor s-au întâlnit ulterior în ședințe de lucru în luna decembrie pentru a propune comentarii finale pentru proiectul strategiei. La 14 decembrie 2017, expertul care a facilitat organizarea subgrupurilor de lucru a expediat comentariile finale la proiect pentru a fi considerate de către reprezentanții Parlamentului. Recomandăm Parlamentului să adopte versiunea finală a Strategiei Societății civile până la sfârșitul anului 2017.
  • Grupul de lucru privind îmbunătățirea legislației mass-media a finalizat elaborarea proiectelor noului Cod al Audiovizualului (Codul serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova) și a Strategiei de dezvoltare a mass-media (Concepția politicii naționale de dezvolare a mass media în Republica Moldova în anii 2018-2025). Proiectele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de lucru publice și au fost publicate pe pagina web a Parlamentului, urmând a fi definitivate până la 30 decembrie 2017.

  Principalele îngrijorări

  • Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege nr. 450 pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniul egalității și nediscriminării, care nu conține o serie de prevederi importante pentru domeniu, incluse inițial de Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE). Recomandăm îmbunătățirea proiectului de lege nr. 450, inclusiv prin introducerea competențelor CPPEDAE de a sesiza Curtea Constituțională și de a aplica direct sancțiuni contravenționale;
  • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a prezentat pentru consultări publice două proiecte de lege, care prevăd reforma CNPDCP și modificarea cadrului legal conex. Această reformă trezește mai multe îngrijorări deoarece oferă autorității responsabile de asigurarea protecției datelor cu caracter personal competențe foarte largi fără asigurarea unei contrabalanțe de control a activității acesteia (checks and balances). De la publicarea raportului intermediar nu au fost comunicate evoluții cu privire la proiecte. Reiterăm recomandarea de a revizui proiectele în strictă conformitate cu standardele europene și a asigura consultarea pe larg a proiectelor de lege cu reprezentanții autorităților publice, sistemului judiciar, organizațiilor societății civile și reprezentanții mass media până la demararea procedurilor de înregistrare a proiectului de lege la Parlament.
  1. Guvernanță în sectorul financiar-bancar

  Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii privind activitatea băncilor, act normativ ce transpune în legislația națională cele mai noi și bune practici aferente sectorului bancar. Totodată, acest act urmărește pentru băncile autohtone implementarea prevederile Acordului Basel III în materie de licențiere, reglementare și supraveghere bancară.
  • Asigurarea cadrului juridic necesar înstrăinării acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor de calitate a acționarilor în mai multe bănci și companii de asigurări. În acest sens, cadrul legislativ aferent înstrăinării acțiunilor a fost completat o procedură coerentă de vânzare a acțiunilor noi emise, care determină expres criteriile de stabilire a prețului acțiunilor, termenele de vânzare și condițiile de prelungire a acestora, precum și modul de compensare a foștilor acționari.
  • Fortificarea cadrului normativ aferent supravegherii pieței financiare nebancare prin adoptarea Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară. Astfel, pentru companiile de microfinanțare și societățile de leasing se propune o nouă abordare, în special în ceea ce privește reglementarea, prevenirea riscurilor excesive, asigurarea stabilității activității date și protecției consumatorilor.
  • Continuarea realizării angajamentelor asumate odată cu semnarea Acordului de Asociere și anume ajustarea cadrului general național de raportare financiară la practicile UE. În acest sens a fost adoptată o nouă Lege a contabilității și o nouă Lege privind auditul situațiilor financiare.

  Principalele îngrijorări

  • Procesul de înstrăinare a acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor de calitate a acționarilor prevede implicarea statului și a banului public în procesul de administrare a unor bănci private. În acest sens, pe lângă legalizarea procedurii de vânzare a acțiunilor noi emise, un alt proiect de lege prevede dreptul statului de a cumpăra pentru un anumit termen acțiunile deținute de băncile de importanță sistemică cu vânzarea ulterioară către un investitor strategic. În aceste condiții, riscurile juridice și financiare aferente eventualelor litigii sunt preluate în întregime de statul Republica Moldova.
  • Investigațiile aferente fraudei bancare decurg lent, sunt lipsite de transparența necesară și nu prezintă careva rezultate clare. Recuperarea fondurilor deturnate are loc doar din perspectiva lichidării celor trei bănci fraudate și comercializării activelor deținute de acestea. Totodată nu există careva rezultate publice privind activitatea platformei inter-instituționale pentru monitorizarea și controlul statului asupra investigației fraudei bancare (întâlniri, decizii sau rezultate).
  • Amendamentele propuse la Codul penal, la cel de procedură penală sau la cel contravențional pun la îndoială dorința responsabilizării celor vinovați în cazul fraudelor bancare. Astfel, se propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală pentru o serie de infracțiuni, inclusiv cele ce țin de piața valorilor mobiliare, titlurile de valoare, încălcarea drepturilor acționarilor și a concurenței. Aceste infracțiuni sunt, în special, cele săvârșite în contextul preluărilor ostile („atacuri raider”) din perioada anilor 2010 – 2013, ce au adus acționari netransparenți în sectorul bancar care, la rândul lor, mai târziu, au facilitat fraudele bancare.
  1. Climat investițional și mediu de afaceri

   Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii nr. 396 privind energetica pe 21 septembrie 2017 prin care se urmărește fortificarea autonomiei financiare și funcționale a reglementatorului energetic (ANRE).
  • Definitivarea proiectului de lege care revizuiește Legea privind eficiența energetică din 2010 și țintește îmbunătățirea aprovizionării cu energie, dezvoltarea durabilă a producției de energie, impulsionarea pieței serviciilor energetice și atenuarea efectelor nefavorabile asupra mediului.

   Principalele îngrijorări

  • Reforma instituțională în domeniul controlului de stat al activității de întreprinzător a demarat odată cu modificarea în septembrie 2016 a Legii cadru. Cu toate acestea, procesul de raliere a întregului cadrul legal la noile prevederi, ce țin de reglementarea activității de control a mai multor entități, nu s-a finalizat. Concomitent, deși cadrul normativ în privința creării, reorganizării sau optimizării acestor entități a fost adoptat, urmează a fi depuse eforturi susținute în sensul elaborării unui șir de acte normative (noile Regulamente) sau alte acte normative care reglementează activitatea acestora. Astfel că este important ca la etapa dată prevederile incluse în noile acte să nu contravină, sau să denatureze obiectivele trasate prin aprobarea amendamentelor la cadrul legal.
  • Proiectul noii legi pentru eficiența energetică conține unele prevederi ce pot defavoriza consumatorii finali. Astfel, operatorii de pe piață își vor putea acoperi parțial cheltuielile pentru măsurile de reducere a consumului de energie prin majorarea tarifelor pentru consumatorii finali la distribuția de energie electrică și gaze naturale.
  • Persistă incertitudini cu privire la selectarea companiei ce va construi gazoductul Ungheni-Chișinău. Autoritățile centrale evită să concretizeze ce opțiune aleg pentru a demara construcția conductei Ungheni-Chișinău: 1) folosirea resurselor obținute din privatizarea „Vestmoldtransgaz"; 2) valorificarea urgentă a împrumutului de la BERD și BEI; sau, 3) o variantă mixtă.
  1. Agricultura și siguranța alimentelor

  Principalele evoluții

  • În ședința Guvernului din 20 decembrie 2017 a fost aprobată „Strategia privind siguranța alimentelor pentru anii 2018-2022”. Scopul Strategiei este obținerea unui înalt grad de protecție a consumatorilor prin garantarea siguranței alimentelor, precum și asigurarea accesului sporit a produselor alimentare autohtone pe diverse piețe externe.
  • „Proiectul de lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman” continuă să fie în faza consultărilor publice. Scopul documentului este diminuarea riscurilor pe care le pot prezenta subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman pentru sănătatea oamenilor sau animalelor.

  Principalele îngrijorări

  • În Foaia de Parcurs au fost setate limite temporale nerealiste pentru elaborarea „Proiectului de lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman”, iar drept urmare implementarea acestei măsuri se realizează cu întârziere.
  1. Educație, cultură, știință

  Principalele evoluții

  • Adoptarea Legii muzeelor, care prevede aducerea prevederilor legislației de profil în concordanță cu reglementările referitoare la protejarea patrimoniului cultural. Legea reglementează clasificarea și acreditarea muzeelor, atribuțiile autorităților locale de nivelul I și II în domeniul respectiv.
  • Adoptarea modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi la Codul educaţiei a urmărit transmiterea tuturor institutelor ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe în subordinea Ministerului Educaţiei. Asigurarea unei modalități noi de administrare şi finanţare a domeniului cercetării şi inovării țintește în asigurarea posibilității pentru mărirea substanțială a alocațiilor pentru finanțarea proiectelor de cercetare. Legea va intra în vigoare la 20 februarie 2018.
  • Elaborarea proiectelor de hotărâri privind crearea agențiilor de implementare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare a fost confirmată de către Centrul de Implementare a Reformelor. Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) va fi responsabilă de evaluarea propunerilor de proiecte înaintate de cercetători, prin concurs, indiferent de apartenenţa instituţională a acestora. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) urmează să înglobeze atribuţiile Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, ale Inspectoratului Şcolar Naţional şi ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
  • Adoptarea hotărârii Guvernului privind Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova urmărește dezvoltarea unui sistem unic de recunoaștere și organizare la nivel național a calificărilor pe piața muncii, precum prevăd angajamentele Republicii Moldova, asumate prin aderarea la Procesul de la Bologna. Obiectivele de bază sunt: asigurarea cooperării dintre piața serviciilor de educație și piața muncii; modernizarea sistemului de formare profesională; facilitarea mobilității forței de muncă, creșterea competitivității acesteia.

  Principalele îngrijorări

  • Modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Codului educaţiei s-a făcut cu ignorarea prevederilor legislației privind transparența decizională. Proiectele fusese elaborate încă în 2016 cu participarea experților Academiei de Științe din Moldova (AȘM), însă varianta finală promovară de Guvern și votată de Parlament a fost modificată substanțial, fără respectarea prevederilor legale de consultare a instituțiilor vizate și fără respectarea procedurilor decizionale. Revista AȘM „Akademos” și scrisorile deschise, adresate de către membrii AȘM factorilor de decizie relevă îngrijorarea că „o consecință gravă a acestui document va fi destrămarea Academiei de Științe a Moldovei, care prezintă cel mai înalt for științific din țară, și ca urmare – destructurarea și, de facto, lichidarea acesteia… Lipsirea Academiei de institutele ei științifice și repartizarea acestora la ministere și instituții superioare este un act destructiv ce va cauza prejudicii activității științifice și, drept urmare, desființarea lor”.
  • Guvernul nu a reușit să adopte hotărârea privind crearea agențiilor de implementare a modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare în termenele prevăzute de Foia de parcurs.
  1. Programe sociale

  Principalele evoluții

  • Pe 1 decembrie 2017 Parlamentul a votat în prima lectură „Proiectul de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat „Prima casă”. Adoptarea acestei legi este determinată de necesitatea ușurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat, în special pentru familii tinere.

  Principalele îngrijorări

  • O dificultate pentru implementarea programului „Prima casă” se referă la ratele dobânzilor ce vor fi aplicate și care sunt relativ înalte, fapt ce este cauzat de lipsa resurselor ieftine pe termen lung în lei moldovenești și volatilitatea ratelor aceste resurse. Această problemă se acutizează în contextul nivelului scăzut al veniturilor populației.

  Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova continuă monitorizarea minuțioasă a reformelor prioritare, iar la începutul anului viitor va fi prezentat raportul final de monitorizare a Foii de parcurs în cadrul unui eveniment public.

  Opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament este disponibilă prin intermediul unei aplicații online, într-un format accesibil publicului larg. 

  Aplicația interactivă în limba română este disponibilă aici. 

  Aplicația interactivă în limba rusă este disponibilă aici. 

  Aplicația interactivă în limba engleză este disponibilă aici. 


   Comunicatul în limba rusă este disponibil aici.


   

 • 39 de organizații ale societății civile au semnat o declarație în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu formularea părtinitoare a întrebărilor în cadrul sondajului sociologic IMAS, lansat la 12 decembrie curent. Potrivit semnatarilor formularea întrebărilor a influențat opinia respondenților în ceea ce privește activitatea sectorului necomercial și, implicit, rezultatele sondajului.

  Una din rigorile elaborării unui chestionar pentru realizarea sondajelor sociologice este formularea imparțială a întrebărilor, iar unele întrebări au fost concepute să ducă la concluzii eronate și denigratoare față de activitatea sectorului asociativ. De exemplu, întrebarea „Unele ONG-uri, cu susținerea PCRM, Platforma DA și Partidul Nostru, au venit cu inițiativa de a organiza un referendum pentru anularea votului mixt? Ce părere aveți despre aceasta?” Deși această întrebare pretinde să obțină exprimarea atitudinii respondenților față de ideea de organizare a referendumului de anulare a votului mixt, formularea este distorsionată premeditat pentru a induce spre răspunsuri de neacceptare prin sintagma „cu susținerea PCRM, Platforma DA și Partidul Nostru”, care motivează respondenții care nu agreează aceste formațiuni politice să ofere răspunsuri negative. Mai mult, această întrebare distorsionează realitatea, deoarece decizia NGO-urilor de a organiza referendumul nu a fost determinată de susținerea partidelor politice.

  Semnatarii declarației subliniază că dacă consecutivitatea întrebărilor în raport a reprodus consecutivitatea acestora în chestionar, concluzionăm că și aceasta a fost concepută pentru a induce răspunsuri favorabile comanditarului studiului. Astfel, un asemenea sondaj riscă să nu reprezinte părerea autentică a cetățenilor și nu poate constitui un mijloc adecvat de evaluare a opiniei publice și ulterior de informare a acesteia.

  Menționăm cu regret că o metodologie similară a fost folosită într-un sondaj realizat de IMAS anterior, publicat în luna iulie 2017. Rezultatele acelui sondaj au fost utilizate manipulator în reportaje de presă și au constituit subiectul unor talk-show-uri în care activitatea sectorului neguvernamental în Republica Moldova a fost prezentată negativ.

  Organizațiile semnatare condamnă acțiunile de manipulare ale autorului și comanditarului sondajelor. Se pare că aceste acțiuni au scopul de a fundamenta atacurile împotriva organizațiilor societății civile și creează un mediu nefavorabil de activitate a organizațiilor societății civile. Subminarea importanței organizațiilor societății civile constituie un semnal clar de amenințare a democrației.

  Organizațiile semnatare invită respectuos autorul sondajelor să reconsidere metodologia acestora și  modul de formulare a întrebărilor, astfel încât să fie exclusă orice aparență de manipulare. Semnatarii solicită Partidului Democrat din Moldova să aplice angajamentele declarate față de respectarea libertății de asociere și să înceteze orice acțiuni de subminare a activității organizațiilor societății civile în Republica Moldova.

  Textul integral al declarației în română este disponibil aici.

  Textul integral al declarație în limba engleză este disponibil aici.

  Lista semnatarilor rămâne deschisă.

 • La 4 decembrie 2017, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a adoptat deciziile nr. 239 și nr. 240 și a anunțat concursul pentru suplinirea a trei locuri vacante în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul profesorilor de drept titulari și a unui loc vacant în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile. Ambele decizii prevăd o procedură de selecție diferită față de cea adoptată prin hotărârile precedente, din 10 decembrie 2013.

  La 6 decembrie 2017, organizațiile semnatare au expediat o scrisoare în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități prin care au solicitat asigurarea unei proceduri transparente și bazate pe merit de selectare a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile. Comisia nu a venit cu vreo reacție la solicitările formulate.

  La 12 decembrie, în mass-media au fost publicate numele candidaților la funcția de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile, iar la 13 decembrie 2017 aceștia au fost audiați și propuși parlamentului pentru numirea în funcție. Alegerea candidaților la funcția de membri ai CSM și CSP nu figura pe agenda ședinței Comisei juridice, numiri şi imunități din 13 decembrie.

  Organizațiile semnatare regretă lipsa de transparență a procesului de alegere a membrilor CSM și CSP și ignorarea solicitărilor de a extindere a termenului-limită pentru depunerea actelor, completarea listei actelor cu viziunea asupra activității în cadrul CSM și CSP, publicarea datei interviului și stabilirea criteriilor clare de departajare a candidaților și asigurarea unui proces transparent de apreciere a candidaților. Considerăm că acest concurs este un regres considerabil în comparație cu concursul din 2013, organizat de Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului.

  Textul integral al declarației este disponibil aici. 

  Organizațiile Semnatare:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
  • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”),
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),
  • CPR Moldova,
  • Transparency-International Moldova,
  • Asociația „Promo-LEX”,
  • Institutul de Politici Publice (IPP),
  • Amnesty International Moldova,
  • Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ),
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER),
  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),
  • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),
  • Asociația Presei Independente (API),
  • Asociația pentru Politică Externă (APE),
  • Centrul Analitic Independent „Expert Grup”.
 • La 31 octombrie 2017, Ministerul Justiției a remis spre coordonare un proiect de lege care are drept scop declarat sporirea climatului investițional, atragerea investițiilor străine și reducerea presiunii asupra mediului de afaceri din partea instituțiilor de forță. Despre elaborarea acestui proiect de lege organizațiile semnatare nu au cunoscut până la 31 octombrie 2017.

  Printre amendamentele propuse în proiect sunt numeroase inițiative care nu pot avea ceva în comun cu scopurile declarate ale proiectului. Din contra, acestea nu sunt justificate și subminează lupta cu corupția și investigarea fraudelor economice comise anterior. Printre acestea se numără un nou temei de exonerare de răspundere penală, un nou temei de suspendare a executării pedepsei cu închisoarea, interzicerea arestării persoanelor pentru crime sancționate cu mai puțin de 5 ani de închisoare, lărgirea competenței Procuraturii Anticorupție și creșterea numărului cauzelor penale date în competența exclusivă a procurorilor.

  De asemenea, sunt schimbate substanțial competențele organelor de control de aplicare a sancțiunilor, este prevăzut că persoana este absolvită o singură dată de răspundere penală pentru comiterea unor infracțiuni economice dacă recuperează prejudiciul și plătește o amendă la stat. În situații similare, judecătorul este obligat să aplice suspendarea pedepsei cu închisoarea pentru numeroase infracțiuni economice. Amendamentele proiectului de lege pot avea o serie de implicații negative asupra mediului financiar-bancar, asupra reformelor demarate în sector sau chiar asupra intenției potențialilor investitori strategici de a veni în țara noastră.

  Proiectul de facto interzice arestarea persoanelor acuzate de infracțiuni economice. Atragerea investițiilor nu poate fi obținută prin acordarea de facilități escrocilor. Din contra, aceasta va trimite și un semnal de descurajare oamenilor de afaceri de bună credință. Mai mult ca atât, un stat care a fost victima unei fraude bancare imense și a numeroaselor atacuri de tip raider ar trebui, din contra, să înăsprească sancțiunile pentru astfel de abateri, descurajând orice noi tentative de acest gen.

  În același timp, am fost frapați să constatăm că, deși proiectul are drept scop declarat facilitarea mediului de afaceri, acesta schimbă competența organelor responsabile de investigarea cauzelor de corupție. Contrar recomandărilor internaționale, corupția mică, care acum este investigată de CNA, este dată în competența exclusivă a procurorilor anticorupție. Aceasta le va distrage atenția de la cauzele de mare corupție și va mări și mai mult volumul de muncă al procurorilor anticorupție, zădărnicind lupta cu marea corupție.

  Anterior, organizații ale societății civile au solicitat Ministerului Justiției înlăturarea aspectelor de mai sus și chiar au formulat o notă de poziție publică. Și Centrul Național Anticorupție a dat aviz negativ proiectului. Lipsa unei justificări, coroborată cu insistența cu care proiectul este promovat, sugerează că proiectul de lege urmărește un alt scop decât cel declarat.

  Organizațiile semnatare solicită cu fermitate Ministerului Justiției și Guvernului:

  1. retragerea proiectului de lege privind „decriminalizarea infracțiunilor economice”;
  2. crearea unui grup de lucru reprezentativ, cu implicarea tuturor părților interesate, inclusiv a societății civile, partenerilor de dezvoltare și a mediului de afaceri pentru a elabora soluții legislative pentru problemele reale cu care se confruntă mediul de afaceri;

  De asemenea, chemăm partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova să urmărească cu cea mai mare atenție inițiativa de „decriminalizare a infracțiunilor economice”.

  Textul integral al apelului poate fi descărcat aici în română.

  Textul integral al apelului poate fi descărcat aici în engleză. 

  Organizațiile semnatare:

  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  • Asociația Presei Independente (API)
  • Centrul „Acces-info”
  • Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”
  • Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC)
  • Centrul de Informații GENDERDOC-M
  • Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)
  • Comunitatea WatchDog.MD
  • CPR Moldova
  • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  • Institutul de Politici Publice (IPP)
  • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”)
  • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  • Promo-LEX
  • Transparency International-Moldova
 • CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al Organizației pentru doi ani consecutivi 2017- 2018.

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioada solicitată.

  Obiectul auditului:

  Compania de audit selectată va efectua auditul general al Organizației pe parcursul perioadelor de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

  Auditul pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 urmează să fie desfășurat în perioada 23 aprilie – 31 mai 2018. Perioada exactă de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 va fi stabilită în contractul de audit încheiat cu compania selectată, de preferință sunt lunile aprilie – mai 2019.

  Raportul de audit general al Organizației în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 vor fi prezentate până pe 31 mai 2018.

  Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705). În cadrul auditului general se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2017, respectiv 31 decembrie 2018.

  De asemenea, în cadrul auditului se va verifica sistemul de control intern şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților Organizației. Auditorul va identifica orice deficiență semnificativă în funcționarea controlului intern.

  Raportul de  audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Organizație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. La efectuarea auditului pe proiecte o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte:

  1. Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
  2. Evaluarea sistemului de evidentă contabilă a Organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
  3. Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Organizaţiei, dacă asemenea există;
  4. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile Organizației, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării delegărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

  Criteriile de selectare:

  Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

  1. Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
  2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 pentru ceilalți membri ai echipei, calitatea de membru al ACCA va constitui un avantaj);
  3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat doi ani consecutivi si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
  4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

  Sarcini tehnice:

  • Opinia de audit trebuie sa fie în conformitate cu ISA 700/705. Raportul de audit trebuie să conțină situațiile financiare, inclusiv notele per proiecte și scrisoarea către management;
  • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar denumirea companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
  • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
  • Compania selectată, în calitate de auditor precedent al CRJM va asigura comunicarea cu auditorul viitor în vederea obținerii probelor de audit, prin revizuirea foilor de lucru și confirmării soldurilor de deschidere;
  • Raportul de audit general al Organizației și scrisoarea către management vor fi discutate cu cenzorul CRJM şi vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al CRJM de către un reprezentant al companiei de audit;
  • Auditorii vor răspunde la întrebările CRJM referitor la evaluarea performanțelor contabilului/managerul financiar al Organizației (completarea de către auditor a formularului pentru evaluare);
  • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Organizației. CRJM va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesul de audit. Activitatea CRJM este auditată anual. La solicitare, rapoartele întocmite în anii anteriori vor fi puse la dispoziția companiei selectate.

  Scrisoarea către management:

  Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

  1. Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;
  2. Calitatea controlului intern al Asociației (identificarea deficiențelor și evaluarea riscurilor);
  3. Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există;
  4. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
  5. Concluziile auditorului privind acțiunile CRJM în vederea implementării recomandărilor auditurilor precedente (completarea de către auditor a Registrului Rezultatelor Acțiunilor Corective ale CRJM);
  6. Scrisoarea către management include secțiunea pentru răspunsul/comentariile conducerii la punctele slabe identificate;

  Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către CRJM fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

  Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
  3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
  4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în dolari SUA, cu aplicarea TVA la cota zero pentru fiecare an separat şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

  Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev nr. 33, mun. Chișinău, MD-2001, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii, până pe  22 decembrie 2017.  

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 843-601, extensia 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 26 decembrie 2017.

 • Fraudarea sistemului bancar al Republicii Moldova la sfârșitul anului 2014 și acțiunile întârziate întreprinse de autorități pentru a remedia situația, inclusiv investigarea lentă a fraudelor, au dus la consecințe și prejudicii economice și sociale grave pentru Republica Moldova.

  La data de 31 octombrie 2017, Ministerul Justiției a propus spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional etc.). Această inițiativă legislativă urmează după anunțul făcut de către Ministrul Justiției potrivit căruia unele infracțiuni de ordin economic vor fi decriminalizate, ceea ce va contribui substanțial la îmbunătățirea climatului investițional din țara noastră. Chiar dacă proiectul propune unele modificări care, fără îndoială, vor contribui la creșterea interesului pentru investitorii străini, totuși, printre seria de amendamente propuse au fost strecurate unele care par a nu avea nimic în comun cu atragerea de investiții străine sau îmbunătățirea climatului investițional.

  În particular, proiectul propune un nou temei pentru liberarea de răspundere penală pentru o serie de infracțiuni specificate în Codul penal, inclusiv infracțiunile din domeniul creditării și administrării bancare, cele ce țin de piața valorilor mobiliare, încălcarea drepturilor acționarilor sau obstrucționării supravegherii bancare. Liberarea se va aplica dacă infracțiunea a fost comisă pentru prima dată, persoana a reparat prejudiciul și a achitat în bugetul de stat dublul maximului amenzii prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea respectivă. În contextul recentelor delapidări care au avut loc în sectorul bancar și a fraudelor din sistemul de asigurări, constatăm că proiectul în versiunea propusă riscă să reducă considerabil din eforturile autorităților de investigare a acestora și să trimită semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente ilegale similare. Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut.

  Având în vedere cele menționate, printr-o notă de poziție transmisă autorităților, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Expert-Grup, recomandă cu fermitate excluderea din lista infracțiunilor propuse cărora le poate fi aplicată liberarea de răspundere penală, sau o pedeapsă mai blândă, infracțiunile legate de mediul financiar-bancar, spălarea banilor și din domeniul concurenței. Menționăm că adoptarea proiectului de lege în varianta propusă va submina și mai mult încrederea populației în guvernare, legitimitatea componenței actuale și interesele de facto ale deputaților și va releva carențele fundamentale ale sistemului de stat de drept din Republica Moldova. Problemele asociate cu natura și modul în care sunt propuse respectivele amendamente au fost specificate în Nota de poziție

  Anterior, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a transmis Ministerului Justiției opinia sa privind proiectul de lege nr. 443 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penala, Codul contravențional). În documentul respectiv, CRJM a atenționat că este inacceptabil de a introduce măsuri de relaxare penală care, inclusiv, vor reduce considerabil eforturile autorităților de investigare a fraudelor în sistemul bancar.

  Textul integral al notei de poziție este disponibil aici (în limba română).

  Textul integral al notei de poziție este disponibil aici (în limba engleză).

 • Aspecte teoretice și propuneri concrete de îmbunătățire a colaborării între societatea civilă și autoritățile publice au fost discutate de participanții mesei rotunde „Transparența și participarea organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de luare a deciziilor: Standarde europene și practici din Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat la 7 decembrie 2017 de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) din Budapesta, Ungaria.

  Luben PANOV, Consultant de Program la ECNL, a prezentat Liniile directoare privind participarea civică la procesul de luare a deciziilor politice, adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 27 septembrie 2017. El a menționat că, potrivit Liniilor directoare, participarea efectivă poate avea loc atunci când există un mediu favorabil societății civile, bazat pe aplicarea efectivă a libertății de asociere, libertății de întrunire, libertății de exprimare și libertății de informare. Dl Panov a menționat principiile incluse în Liniile directoare, precum și tipurile de participare civică, și anume: furnizarea de informații, consultarea, dialogul și implicarea activă. De asemenea, el a prezentat bune practici de colaborare între OSC-uri și autorități din diferite țări. În final, dl Panov a notat utilizarea posibilă a Liniilor directoare, cum ar fi măsuri de sensibilizare; difuzarea pe larg a Liniilor directoare; elaborarea ghidurilor prietenoase utilizatorului, broșurilor sau altor instrumente, atât offline, cât și online; instruiri pentru funcționarii publici, precum și sprijin pentru instruirea membrilor societății civile.

  Liliana PALIHOVICI, expertă independentă, s-a referit la experiența sa de colaborare cu OSC-urile în perioada deținerii funcției de Vicepreședintă a Parlamentului. Ea a subliniat că, pe parcursul ultimilor ani, au fost întreprinși pași concreți pentru a asigura transparența activității Parlamentului.  Dna Palihovici a subliniat că este nevoie și de o presiune din partea societății civile pentru a obține schimbări. Dumneaei a notat că participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor este importantă și poate aduce rezultate vizibile pentru activitatea autorităților.

  Sorina MACRINICI, consilier juridic la CRJM, a menționat câteva propuneri de modificare a cadrului legislativ care ar îmbunătăți transparența în procesul decizional, cum ar fi reglementarea regulilor de consultări publice în Regulamentul Parlamentului; reglementarea procedurii de adoptare a actelor normative în regim de urgență, introducerea a două remedii pentru nerespectarea legislației privind transparența decizională, și anume restituirea de către Guvern a proiectului actului normativ către instituția care nu a respectat procedura de consultări și dreptul de a contesta actul normativ adoptat cu încălcarea regulilor de transparență în procedura contenciosului administrativ. Dna Macrinici a subliniat că instrumentele internaționale la care face parte Republica Moldova, printre care și Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, prevede nu doar consultarea societății civile în privința proiectelor elaborate e autorități, dar co-crearea acestora în comun cu societatea civilă. O altă tendință care ar putea fi preluată de Republica Moldova este crearea unor platforme guvernamentale în care cetățenii pot să promoveze pe agenda autorităților subiecte de interes public.

  În cadrul evenimentului au participat reprezentați ai instituțiilor publice, ai partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova și membri ai organizațiilor societății civile.

  Evenimentul a fost organizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă, implementat de CRJM, și în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 în parteneriat cu Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL).

  Înregistrarea video a evenimentului aici:

   

  Documente de suport:

   

 • Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au inițiat procesul de monitorizare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului. Raportul intermediar de monitorizare include perioada din momentul semnării documentului pe 5 iulie 2017, până pe 22 noiembrie 2017. Potrivit autorilor, documentul a fost elaborat pentru a sincroniza eforturile ambelor instituții în vederea implementării unui șir de angajamente urgente prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dar și pentru a dinamiza anumite reforme în vederea fortificării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și alți parteneri de dezvoltare.

  În esență, Foaia de parcurs vine să consolideze încrederea partenerilor de dezvoltare și a cetățenilor țării în guvernare prin intermediul promovării unui șir de politici prioritare în două domenii de bază:

  (i) dezvoltarea bunei guvernări şi a statului de drept, cu accent pe reforma administrației publice, justiția și combaterea corupţiei; și drepturile și libertățile fundamentale; și

  (ii) dezvoltarea economică şi asigurarea unei economii de piaţă funcţionale, cu accent pe guvernanța sectorului financiar-bancar; climatul investițional și mediul de afaceri; agricultura și siguranța alimentelor; educația, cultura, știința; și programele sociale.

  Deși autoritățile au început în mod plenar implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, procesul are loc cu multiple întârzieri și prezintă numeroase rezerve de conținut și procedură. Din cele 51 de acțiuni stabilite în Foaia de parcurs, 26 au fost planificate pentru perioada iulie – noiembrie, din care doar 11 au fost realizate, celelalte fiind în proces de realizare. Din cele 11 acțiuni realizate, 4 au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale. Motivele principale ale încălcării termenelor-limită țin de stabilirea unor ținte calendaristice prea ambițioase, precum și reforma administrației publice care a afectat temporar ritmul reformelor în general și a implementării măsurilor stabilite în Foaia de parcurs în particular.

  Obiectivul cu cel mai înalt nivel de implementare în proporție de 50% ține de îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri. Urmat de sectorul financiar-bancar pe de o parte, și educație, cultură, știință pe de altă parte, care sunt implementate în proporție de 25% fiecare.

  Făcând referință la acțiunile specifice din fiecare categorie pot fi remarcate următoarele rezultate:

  • în domeniul reformei administrației publice din cele 6 acțiuni monitorizate, 2 acțiuni au fost realizate cu rezerve, 3 acțiuni sunt în curs negativ de realizare și 1 acțiune este în curs pozitiv de realizare;
  • În domeniul justiției și combaterea corupției au fost monitorizate 10 acțiuni, dintre care 8 sunt în curs pozitiv de realizare și 2 sunt în curs negativ de realizare;
  • În domeniul drepturilor și libertaților fundamentale din cele 9 acțiuni monitorizate, 5 sunt în curs pozitiv de realizare, 3 sunt în curs negativ de realizare și 1 acțiune este realizată fără rezerve.
  • În domeniul guvernanței în sectorul financiar-bancar din cele 8 acțiuni monitorizate, 2 au fost realizate fără rezerve, 5 sunt în curs pozitiv de realizare și 1 în curs negativ de realizare;
  • În domeniul îmbunătățirii climatului investițional și a mediului de afaceri, din cele 10 acțiuni monitorizate, 4 au fost realizate fără rezerve, 1 a fost realizată cu rezerve, 1 în curs negativ de realizare, 3 în curs pozitiv de realizare și 1 nu este inițiată.
  • În domeniul sectorului agricol și siguranței alimentare din cele 2 acțiuni monitorizate, ambele sunt în curs pozitiv de realizare.
  • În domeniul educației, culturii, științei, din cele 4 acțiuni monitorizate, 1 a fost realizată cu rezerve și 3 sunt în curs pozitiv de realizare.
  • În domeniul programelor sociale, din cele două acțiuni monitorizate, una este în curs pozitiv de realizare, iar alta este în curs negativ.

  Raportul interimar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017) în limba română este disponibil aici. 

  Raportul interimar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017) în limba rusă este disponibil aici. 

  Raportul interimar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (5 iulie – 22 noiembrie 2017) în limba engleză este disponibil aici. 

 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze un eveniment în afara mun. Chișinău în perioada 14 – 15 decembrie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării activității de team-building pentru 10 persoane.

  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:

  • Rezultatele așteptate:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.

  • Criteriile de selectare:

  Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

  1. Cerințe față de condițiile de cazare:

  -          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;

  -          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.

  2. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:

  -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți;

  -          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;

  -          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;

  -          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;

  -          conexiune la Internet;

  -          locuri de parcare.

   3. Oferta financiară

   Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  2. Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL, cu aplicare TVA la cota zero, completată conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară anexat aici. Beneficiarul va prezenta Prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  4. Amplasarea locației – preferabil în raza de cca 20 – 25 km de la Chișinău

  Ofertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova) până pe 3 decembrie 2017.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

   

   

 • Modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru numirea și promovarea judecătorilor în Republica Moldova lasă loc de interpretare și sporesc neîncrederea în justiție. Aceasta este principala concluzie a Documentului de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesități”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în urma analizei procesului de selecție și promovare a judecătorilor în perioada ianuarie 2013 – mai 2017.

  Printre problemele constatate de autorii analizei este faptul că Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) numește și promovează în funcții judecătorii ignorând punctajul oferit de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, iar în hotărârile sale nu motivează deciziile luate. Totodată, concursurile de numire și promovare a judecătorilor sunt organizate continuu, fără vreo previzibilitate și metodologie, iar un număr mare de concursuri sunt declarate de CSM eșuate deoarece candidații „nu au întrunit numărul necesar de voturi” ale membrilor CSM, fără a fi prezentate argumente pentru neacordarea voturilor. Ulterior, în cadrul altor concursuri, candidați „eșuați” deja întrunesc numărul necesar de voturi și sunt numiți în funcții.

  Analiza efectuată arată că, în perioada 2013 - mai 2017, dintre cei 115 judecători selectați în urma concursurilor cu participarea a cel puțin 2 candidați, peste 72% din candidații la funcția de judecător în judecătorii, 42% dintre cei propuși pentru promovare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și 39% dintre cei propuși pentru promovare la curțile de apel au punctaje mai mici decât contracandidații lor.

  Autorii analizei au stabilit că este mare numărul numirilor în funcție în urma concursurilor cu participarea unui singur candidat, ceea ce nu este un concurs veritabil și nu permite selectarea celui mai bun candidat. Spre exemplu, în perioada de referință 23% din candidații propuși pentru numirea în judecătorii, 65% din cei propuși pentru numirea la funcții de conducere în judecătorii, 83% pentru numirea la funcții de conducere în curțile de apel și 100% pentru cei propuși la funcții de conducere în cadrul CSJ sunt candidați care au fost numiți în urma concursurilor cu un singur candidat. În același timp, 10-14% din toate concursurile anunțate (21% pentru promovarea la CSJ) sunt declarate de CSM ca fiind eșuate, din motiv că un candidat sau candidații participanți nu au întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM.

  A fost observată o lipsă de interes a judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcții de conducere în instanțe. Astfel, multe concursuri anunțate de CSM pentru promovarea la curțile de apel sau în funcții de conducere la curțile de apel (63%) și CSJ (38%) au avut loc cu participarea unui singur candidat, sau nu au avut loc deoarece nu au existat candidați sau aceștia s-au retras până la votare, determinând CSM-ul să anunțe concursuri repetate. Declararea de către CSM a unui număr mare de concursuri ca fiind eșuate, de rând cu nemotivarea hotărârilor sale, ar putea fi printre cauzele care descurajează judecătorii să participe la aceste concursuri.

  Autorii documentului consideră că numirea și promovarea candidaților în bază de merit este o condiție esențială pentru existența unui sistem judiciar independent, responsabil și profesionist, iar transparența procesului de numire și promovare este importantă pentru asigurarea încrederii în justiției atât a judecătorilor și altor profesioniști care aspiră la funcția de judecător, cât și a societății.

  Autorii analizei recomandă:

  • îmbunătățirea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor prin utilizarea rezultatelor evaluării Colegiului de Selecție la numirea și promovarea candidaților și prevederea în legislație a dreptului candidaților la funcția de judecător care au cel mai înalt punctaj de a-și alege instanța în care să activeze;
  • organizarea concursurilor pentru toate funcțiile vacante în sistemul judecătoresc o dată sau de două ori pe an, ceea ce va permite candidaților să-și planifice din timp cariera și va da posibilitate CSM-ului să-și planifice activitatea și va oferi suficient timp pentru motivarea hotărârilor;
  • motivarea hotărârilor CSM cu privire la cariera judecătorilor, în cazul în care CSM ignoră punctajul oferit de Colegiul de Selecție sau concursul este declarat eșuat.

  De asemenea, se recomandă reevaluarea urgentă a criteriilor de selecție, promovare și transfer a judecătorilor, care au o serie de carențe evidențiate anterior atât de CRJM, cât și de alte organizații. Prezenta analiză arată lipsa unui progres în domeniul selecției și promovării judecătorilor față de situația constatată de CRJM în anul 2015.

  Documentul este disponibil în limbile engleză și rusă.

  Documentul de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor în Republica Moldova – provocări și necesități” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • Scopul concursului:

  În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte pentru servicii de transport de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2019.

  În acest sens, companiile de transport pasageri interesate urmează să prezinte oferte de preț, care vor conține informația prezentată în Anexa nr.1 (pe care o puteți descărca aici).

  Criteriile de selecție:

  • Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Condiția mijloacelor de transport;
  • Oferta financiară;
  • Termenele de prestare a serviciilor și condițiile de achitare.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 8 decembrie 2017.

  Oferta va include:

  • Datele generale ale companiei (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web, semnătura persoanei autorizate; amprenta ștampilei companiei);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Portofoliul (poze ale mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor);
  • Oferta financiară (se completează formularul Anexa nr. 1) cu indicarea prețului în MDL, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

  Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

 • La 7 noiembrie 2017, Guvernul a adoptat un proiect elaborat de Ministerul Justiției cu scopul consolidării sistemului judecătoresc. Potrivit proiectului, de la bun început judecătorii voi fi numiți până la atingerea plafonului de vârstă (65 de ani), fiind astfel exclusă necesitatea reconfirmării în funcție a judecătorilor de către Președintele țării după primii 5 ani de activitate. De asemenea, judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) vor fi numiți de către Președintele țării și nu de către Parlament, cum este în prezent. Proiectul mai notează că numirea și promovarea judecătorilor trebuie să fie făcută transparent și în bază de merit. Aceste modificări pot avea efecte benefice asupra independenței judecătorilor, dacă vor fi aplicate cu bună credință de autorități. De asemenea, proiectul introduce imunitatea judecătorilor pentru acțiunile sau inacțiunile efectuate în exercitarea funcției (imunitatea funcțională), instituție care acum nu există în Constituție (judecătorii totuși beneficiază de imunitate în temeiul Legii cu privire la statutul judecătorului).

  Proiectul mai prevede că din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) vor face parte doar judecători și reprezentanți ai societății civile, iar ministrul Justiției, Procurorul General și Președintele CSJ nu vor mai fi membri din oficiu ai acestuia. Mandatul membrului CSM va fi de 6 ani (față de 4 ani, cum este în prezent) și nimeni nu va putea deține două mandate consecutive (în prezent o astfel de interdicție nu există). Aceste prevederi sunt de natură să sporească independența CSM. Proiectul totuși nu prevede expres câți membri va avea CSM, câți din ei vor fi judecători și câți vor fi reprezentanți ai societății civile, precum și cine va numi reprezentanții societății civile în CSM. Aceste aspecte urmează a fi clarificate ulterior în legislația care reglementează componența CSM. Proiectul mai prevede că CSM este garantul independenței autorității judecătorești și că acesta își exercită atribuțiile în mod direct, sau prin intermediul organelor sale specializate (colegiile de selecție, evaluare a performanțelor și cel disciplinar al judecătorilor).

  Proiectul include și unele prevederi discutabile. Pe lângă faptul că judecătorii CSJ nu vor mai fi numiți de către Parlament, este exclusă și cerința pentru candidații la această funcție de a avea o vechime în funcție de judecător de cel puțin 10 ani. Această modificare creează premisa ca la CSJ să fie numiți juriștii care nu au lucrat niciodată în calitate de judecător (ex. profesori universitari, procurori sau avocați), inițiativă lansată în 2015 de Președintele Curții Supreme de Justiție și criticată de mai mulți reprezentanți ai societății civile și judecători. CRJM a recomandat menținerea în Constituție a condiției de 10 ani de experiență pentru a fi numit judecător la CSJ.

  Chiar dacă proiectul exclude reconfirmarea în funcție a judecătorilor de către președintele țării, proiectul nu clarifică ce se întâmplă cu judecătorii care au fost deja numiți în funcție pentru un mandat de 5 ani și care, până la modificarea Constituției, nu au fost reconfirmați în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. CRJM a recomandat Ministerului Justiției să menționeze expres în proiect că acești judecători se consideră numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, fără a fi nevoie de încă un decret prezidențial (recomandarea nu a fost acceptată).

  Proiectul de lege în cauză este foarte similar cu un proiect care a fost avizat pozitiv de către Curtea Constituțională în anul 2016. Această modificare a Constituției a fost promisă de autorități partenerilor de dezvoltare. Din motive necunoscute, proiectul din 2016 nu a fost adoptat de Parlament în termenul prevăzut de Constituție (conform art. 143 din Constituție, modificarea Constituției poate avea loc în termen de un an de la prezentarea inițiativei în Parlament).

  Pentru ca proiectul să fie depus în Parlament, Guvernul trebuie să obțină avizul Curții Constituționale. Deputații pot modifica Constituția cu votul a 2/3 (67) din deputați.

   

 • CRJM extinde termenul de aplicare pentru concursul de oferte privind selectarea redactorilor (persoane fizice) care vor presta servicii de redactare și/sau corectură a materialelor elaborate / traduse de CRJM cu specific juridic în limbile:

  1. română;
  2. engleză;
  3. rusă.

  Volumul estimativ al materialelor de redactat / corectat este de:

  1. română - 300 de pagini pe an;
  2. engleză - 200 de pagini pe an;
  3. rusă - 150 de pagini pe an.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența în domeniu a redactorului;
  • Calitatea redactării fragmentelor propuse în cadrul prezentului concurs;
  • Termenul de executare;
  • Reputația și imaginea redactorilor (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  • Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 12 noiembrie 2017. Oferta va include:

  1. CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă;
  2. Proba de redactare/corectură a fragmentelor propuse de CRJM (Vă rugăm să redactați în track changes (TRK));

  Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații) și termenul-limită pentru executarea lucrărilor (pagini per zi). Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă;
  2. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

  La concurs sunt invitate să participe doar persoane fizice. O persoană poate participa pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de redactare / corectură indicate mai sus.

  Termenii de referință pentru concurs pot fi consultați aici.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

   

 • Mandatul mai multor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) expiră la fârșitul anului 2017. La 20 octombrie 2017, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor (AGJ) urmează să fie aleși noii  membri ai CSM.

  Conform Regulamentul cu privire la funcționarea AGJ, materialele depuse de candidați (CV-urile și programele de activitate) trebuiau plasate  pe  pagina  web  a CSM, pentru a permite judecătorilor și societății civile să facă cunoștință cu dosarele acestora și să-și exprime opiniile privind corespunderea candidaților la funcția de membru al CSM. În pofida acestor prevederi și spre deosebire de alegerile din 2013, când identitatea și dosarele candidaților au fost plasate imediat pe pagina web a CSM, în 2017 CSM nu a publicat lista candidaților și dosarele acestora imediat după expirarea termenului de depunere a dosarelor.

  Abia la 5 octombrie 2017, după o solicitare transmisă în acest sens de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, CSM a publicat pe pagina sa web lista candidaților la funcția de membru al CSM, nu însă și CV-urile și programele de activitate ale acestora.

  Pentru cele șase funcții vacante concurează doar opt candidați. Doi dintre aceștia sunt judecători din judecătorii și și-au înaintat candidaturile personal. Ceilalți șase au fost înaintați de colectivele instanțelor judecătorești: doi - de către Curtea Supremă de Justiție, doi - de către Judecătoria Chișinău și câte un candidat - de către Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Chișinău. Trei candidați dețin la moment calitatea de membru al CSM.  

  Având în vedere lipsa reacției CSM la solicitarea de a organiza dezbateri între candidații la funcția de membru al CSM, la 12 octombrie, cinci organizații neguvernamentale au invitat candidații la o dezbatere publică care urma să fie transmisă video pe internet. Cu regret, evenimentul a fost anulat deoarece un singur candidat (Gheorghe BALAN) a confirmat prezența. Patru candidați (Victor MICU, Alexandru GHEORGHIEȘ, Nina CERNAT și Viorica PUICĂ) au refuzat să participe la eveniment invocând o agendă încărcată sau aflarea în afara țării, iar ceilalți trei (Petru MORARU, Dorel MUSTEAȚĂ și Andrei GALBEN) nu au răspuns invitației.

  În dimineața zilei de 17 octombrie 2017, după 32 de zile de la încheierea termenului pentru depunerea dosarelor și cu două zile înainte de alegeri, CSM a publicat dosarele candidaților. Candidații Balan și Puică au fost incluși în listă ultimii, chiar dacă ei au depus dosarele înaintea altor candidați.

  Societatea civilă este alarmată de nivelul redus de transparență din partea CSM în procesul de înaintare a candidaților, nepublicarea într-un timp suficient în avans a informației despre candidați și a programelor lor de activitate, dar și absența unui interes în organizarea unor dezbateri publice între candidați, ceea ce reduce și mai mult nivelul de încredere din partea societății într-un proces liber și corect de alegere a noilor membri în CSM și fac apel către opinia publică, societatea civilă și comunitatea partenerilor de dezvoltare să urmărească îndeaproape procesul și rezultatele alegerilor noilor membri ai CSM în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor planificată pentru vineri, 20 octombrie 2017.

  Declarația integrală disponibilă aici. 

 • Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au inițiat procesul de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017. Scopul proiectului este de a oferi publicului larg o opinie independentă despre mersul reformelor prioritare asumate de Guvern și Parlament și, în acest mod, de a spori nivelul de responsabilizare a guvernării în acest sens.

  Exercițiul de monitorizare urmează să aibă loc în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018, și va acoperi toate cele 8 domenii de reforme din Foaia de parcurs menționată. Rezultatele monitorizării vor fi publicate online prin intermediul unei platforme interactive (dashboard), care va fi actualizată o dată la 2 săptămâni. Platforma va oferi în mod deschis opinia independentă a experților privind statutul fiecărei acțiuni asumate de către Guvern și Parlament, într-un format accesibil publicului larg. Suplimentar, vor fi elaborate 2 rapoarte de evaluare (intermediar și final), care vor fi prezentate în cadrul unor mese rotunde planificate pentru lunile noiembrie 2017 și ianuarie 2018.

  Astăzi, 13 octombrie 2017, este lansată platforma interactivă cu primele rezultate ale monitorizării. Aceasta poate fi accesată la următorarele linkuri: 

  • În limba română aici
  • Îm limba rusă aici 
  • În limba engleză aici

  În continuare prezentăm principalele constatări ale monitorizării:

  Nivelul de realizare al Foii de parcurs până la 13 octombrie 2017 este de 10%. Aceasta relevă faptul că implementarea Agendei de reforme prioritare este la o etapă incipientă, având în vedere că majoritatea acțiunilor (80%) au termenele stabilite pentru octombrie-decembrie 2017.

  Implementarea Foii de parcurs a început în mod sistemic și plenar. Din cele 51 de acțiuni ale documentului, doar 4 acțiuni nu au fost inițiate, marea majoritate fiind în proces de implementare la diferite etape. Totuși, vom menționa că unele acțiuni incluse în Foia de parcurs cu termene limită stabilite pentru lunile octombrie-decembrie, sunt deja restante potrivit Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 2017-2019 (ex. adoptarea PNADO, adoptarea legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptarea de către Guvern a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice etc). 

  Au fost atestate primele întârzieri. Deși pentru perioada iulie – septembrie 2017 au fost planificate 10 acțiuni, majoritatea din acestea (7 acțiuni), până la 13 octombrie 2017, nu au fost finalizate, acestea fiind încă în proces de elaborare.

  Majoritatea acțiunilor inițiate au statut „în curs pozitiv” (32 acțiuni), însă sunt atestate și destul de multe acțiuni unde nu a fost respectate întocmai principiul transparenței decizionale sau au prezentat mai multe deficiențe de conținut, fiind calificate drept „în curs negativ” (10 acțiuni).

  Printre cele mai importante realizări pot fi menționate:

  • Adoptarea Legii privind activitatea bancară care urmează să transpună în legislația națională prevederile Standardelor Basel III în materie de licențiere, reglementare și supraveghere bancară. Aceasta fortifică cadrul regulator și prudențial și prezintă semnal pozitiv pentru potențialii investitori în acest sector.
  • Modificarea Codului Muncii. Printre principalele modificări ale Codului Muncii se numără reducerea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la termenul de 6 ani la 4 ani, dreptul angajatului de a concedia salariatul chiar după o singură încălcare gravă a obligațiilor de muncă, precum și a concedia persoanele care au atins vârsta de pensionare, dar cu posibilitatea de a fi reangajate pe o perioadă determinată. Necesitatea reducerii perioadei concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului este cauzată de reducerea participării femeilor pe piața muncii în ultimii ani și pierderii ulterioară a calificărilor, iar posibilitatea de concediere a salariatului după o singură încălcare gravă a obligațiilor de muncă va stimula disciplina și cultura muncii. Ceea ce ține de dreptul angajatorului de a concedia persoanele care au atins vârsta de pensionare, acest lucru va spori șansele de angajare a tinerilor, dar în același timp va oferi posibilitate pensionarilor cu experiență și calificări înalte de a-și continua activitatea profesională.
  • Reducerea numărului licențelor și actelor permisive. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător a fost adoptat în lectură finală în ședința plenară din 21 septembrie 2017. Modificările au fost operate pentru a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de reglementare prin acte permisive, inclusiv licențe. Documentul dat prevede eliminarea din întregul sistem legislativ a circa 140 de acte permisive (inclusiv a 18 licențe) dintre care eliminarea a circa 90 de acte permisive va avea un impact direct asupra mediului de afaceri. Astfel, în urma eliminării se estimează că sectorul privat va obține anual economii în sumă de 43,6 mil lei, iar sectorul public de 18,4 mil lei.
  • Implementare a reformei instituționale în domeniul controlului de stat al activității de întreprinzător. Urmare modificărilor operate la Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător au fost excluse dublările controalelor pe baza acelorași criterii de risc și reducerea numărului organelor de control a activității de întreprinzător de la 58 de organe la 18. Însă pentru obținerea acestui deziderat se impune ralierea legislației din domeniu la noile prevederi legale, în acest sens fiind elaborate mai multe proiecte de acte legislative pe domeniile aferente activității de control.
  • Actualizarea cadrului legal aferent întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale. Astfel, se dorește instituirea unui cadru normativ unic pentru entitățile date prin reglementarea particularităților de fondare, eficientizarea administrării și activității lor, modului de reorganizare și lichidare a acestora. Totodată, prevederile în materie de transparență sunt insuficiente, fiind pertinentă includerea unor referințe menite să completeze cadrul regulator ce ar încuraja eforturile entităților economice de raportare externă a performanțelor înregistrate într-un format tipizat.

  Cu toate acestea, exprimăm următoarele îngrijorări:

  • Nivelul scăzut de transparență a procesului decizional privind reforma administrației publice și țintirea preponderentă a reorganizărilor instituționale. Deocamdată, aceasta constă în reorganizarea structurii autorităților administrației publice centrale și reducerea numărului de angajați, care nu a avut loc în baza unui proces consultativ incluziv. În același timp, nu este făcută publică analiza ce a stat la baza fundamentării structurii Guvernului, care ar trebui să corespundă priorităților naționale. Deși este o reformă necesară, reforma structurii guvernului nu va avea efectele scontate fără a asigura implementarea celorlalte componente ale reformei administrației publice, în primul rând asigurarea angajărilor și promovărilor meritocratice în instituțiile publice, revizuirea grilelor de salarizare, salarizarea în bază de performanțe, depolitizarea procesului decizional, centrarea activității ministerelor pe elaborarea politicilor incluzive în bază de evidențe.
  • Modificarea cadrului legal referitor la protecția datelor cu caracter personal. Proiectele inițiate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal prevede anonimizarea tuturor hotărârilor judecătorești publicate pe portalul instanțelor de judecată, contrar unei hotărâri recente a Consiliului Superior al Magistraturii și contrar poziției oficiale a Curții Supreme de Justiție, bazate pe practica Curții Europene a Drepturilor Omului. Se recomandă consultarea largă a acestor proiecte de legi, cu implicarea Ministerului Justiției ca autoritate responsabilă să elaboreze proiecte de legi în domeniul justiției și drepturilor omului, precum și evaluarea proiectelor inițiate de către Comisia de la Veneția până la transmiterea acestora către Guvern spre adoptare.
  • Tergiversarea adoptării Strategiei de dezvoltare a societății civile 2017-2020. Proiectul strategiei a fost elaborat și consultat în 2016 - 2017. Proiectul strategiei și toate recomandările asupra conținutului au fost colectate de către un consultant independent care a facilitat procesul de consultare publică și elaborarea proiectului. Proiectul finalizat urma să fie înregistrat în Parlament la începutul sesiunii de primăvară. Tergiversarea adoptării Strategiei va face dificilă evaluarea implementării acesteia pentru anul 2017.

   

 • Mai mulți jurnaliști și organizații ale societății civile își exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice. Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigație și va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătorești în cauzele de rezonanță și a informațiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce și mai mult încrederea în justiție.

  Versiunea curentă a proiectului Regulamentului trezește îngrijorări serioase, deoarece reduce considerabil transparența sistemului judiciar. Versiunea propusă pentru votare prevede, printre altele:

  • Excluderea datelor cu privire la numele și prenumele părților din hotărârile judecătorești publicate pe portalul instanțelor judecătorești;
  • Plasarea pe portalul instanțelor de judecată a informației despre ședințele de judecată cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare și radierea informațiilor după încheierea ședințelor de judecată;
  • Extinderea categoriilor de hotărâri judecătorești care nu vor mai fi publicate pe portalul instanțelor judecătorești;
  • Accesul integral la hotărârile judecătorești printr-un mecanism de identificare a utilizatorului, după o înregistrare prealabilă

  Mai multe organizații ale societății civile au expediat anterior în adresa CSM mai multe recomandări pentru îmbunătățirea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor. Niciuna din acele recomandări nu a fost acceptată în proiectul propus pentru votare. Mai mult, nu se explică nici din care considerente ele nu au fost acceptate, deși se bazează pe cele mai bune practici comparate.

  În forma în care a fost propus, proiectul regulamentului nu poate fi susținut. Adoptarea acestuia va însemna închiderea sistemului judecătoresc față de public, scăderea și mai mare a încrederii în justiție și anularea progreselor majore ale Republicii Moldova în asigurarea transparenței sistemului judiciar, realizate începând cu anul 2009. Aceste prevederi sunt contrare și obiectivelor și spiritului Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011 - 2016. Mai mult, anularea posibilității de identificare a hotărârilor judecătorești după numele persoanelor în orice cauză va face imposibilă verificarea trecutului persoanelor care pretind la funcții înalte în stat, precum și monitorizarea cauzelor de corupție. Munca jurnaliștilor de investigație va fi practic imposibilă.

  Semnatarii solicită Consiliului Superior al Magistraturii:

  1. Amânarea adoptării în ședința CSM din 10 octombrie 2017 a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești propus de secretariatul CSM;
  2. Revenirea la procesul de elaborare a Regulamentului în cadrul grupului de lucru, cu participarea reprezentanților presei și a societății civile, în baza celor mai bune practici comparate, având ca bază proiectul Regulamentului elaborat de Curtea Supremă de Justiție. Publicarea din timp a informațiilor despre ședințele grupului de lucru, precum și a versiunii de lucru a Regulamentului.

   Apelul integral disponibil aici. 

 • În primul an de funcționare a mecanismului de desemnare procentuală, 16 126 de persoane au direcționat 2% din impozitul pe venit organizațiilor necomerciale și cultelor religioase. În total de mecanismul 2% au beneficiat 293 de organizații ale societății civile.

  Potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat, cele 293 de organizații ale societății civile au primit 2 milioane 800 mii lei, dintre care 1,15 milioane de lei au fost primite de 247 de asociații obștești și 1,65 milioane de lei - de cele 46 de culte religioase.

  În 4 452 de cazuri (27,6%) desemnarea procentuală a fost făcută în favoarea asociațiilor obștești (247 de organizații nonguvernamentale) și în 11 674 de cazuri (72,4%) - în favoarea cultelor religioase (46 de culte). Cea mai mare sumă din impozitul pe venit a fost desemnată în favoarea Asociației Obștești a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. 

  Cei mai mulți contribuabili care au efectuat desemnarea procentuală au fost din Chișinău - 4745 de persoane, urmați de 842 de persoane din municipiul Bălți, 552 din raionul Ungheni și 500 din raionul Ocnița.

  Organizațiile societății civile au la dispoziție doi ani pentru a cheltui sumele parvenite din desemnările procentuale.

  Mai multe detalii despre mecanismul 2% pe pagina web a CRJM.

 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a contribuit recent la elaborarea unui document de politici publice privind activitatea Think thank-urilor juridice în 6 țări din Europa. Documentul de politici „În ce mod Think Tank-urile Juridice reușesc sau nu să ofere expertiză pentru Guverne în Europa Centrală și de Est” prezintă concluzii comune, exemple de bune practici și recomandări oferite de experți din Slovacia, Ungaria, Cehia, Polonia, Ucraina și Moldova privind îmbunătățirea bunei guvernări prin asigurarea interacțiunii cu factorii de decizie în procesul de elaborare a politicilor.

  Constatările din document arată că, în ciuda diferențelor locale din regiune, activitatea Think Tank-urilor Juridice îmbogățește dezbaterea publică și contribuie la un proces de bună guvernare mai participativ. De aici există exemple istorice și actuale privind contribuțiile valoroase ale Think Tank-urilor Juridice la elaborarea politicilor publice și a legislației. Totodată, există și provocări similare cu privire la interacțiunile dintre Think Tank-uri și guverne, în special în țările în care guvernele contestă valorile democrației liberale. Documentul prezintă recomandări pentru Think Tank-uri, guverne și comunitatea donatorilor cu privire la modalitățile de cooperare și dialog continuu pentru a dezvolta programe comune care să asigure progrese importante în regiune.

  Documentul de politici „În ce mod Think Tank-urile Juridice reușesc sau nu să ofere expertiză pentru Guverne în Europa Centrală și de Est” poate fi accesat aici.

  Documentul de politici a fost elaborat de CRJM și INPRIS în cadrul proiectului ”Think tanks and the Government – Capacity building”, susținut de Fondul Internațional Visegrad (visegradfund.org).

 • În cadrul unui seminar, 40 de judecători, procurori și avocați din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele moldovenești. Seminarul este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, în perioada 21-22 septembrie 2017 în Chișinău.

  În particular, instruirea conține informații statistice despre Republica Moldova la CtEDO, tendințele privind cererile moldovenești la CtEDO, chestiuni ce țin de principiul proporționalității, precum și dreptul la judecarea cauzei în mod public, dreptul la publicarea hotărârii judecătorești și accesul părților, participanților, terților la hotărârile judecătorești.

  În cadrul seminarului a fost prezentată o sinteză a tuturor violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova timp de 20 de ani de la ratificarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Sinteza reflectă că în perioada 12 septembrie 1997 – 15 septembrie 2017 CtEDO a constatat 499 de violări a CEDO de către Republica Moldova. Cele mai multe violări se referă la aplicarea neregulamentară a revizuirii (20 de cauze), lipsirea de libertate contrar legislației naționale (20 cauze), motivarea insuficientă a arestării (22 cauze), lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea CEDO (23 cauze), maltratarea (27 cauze), lipsa dreptului la nivel național de a se opune încălcării drepturilor CEDO (29 cauze), investigarea defectuoasă a maltratării (32 cauze), detenția în condiții proaste (37 cauze), neexecutarea hotărârilor judecătorești (66 cauze). Pe lângă acestea au fost identificate un șir de alte violări ale CEDO.

  Formatori în cadrul seminarului sunt Radu PANŢÎRU, jurist la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, Tudor PAPUC, Șef-adjunct al Secretariatului Curți Supreme de Justiție și Vladislav GRIBINCEA, Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

  Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  • Ce calități profesionale și morale trebuie să aibă un bun magistrat, procuror sau avocat?
  • Ce convingeri ar trebui să-și asume profesioniștii ce dețin aceste poziții?
  • Ce înșușiri trebuie să deprindă tinerii pentru a excela în aceste profesii?

  Lecția publică  îți va aduce claritate asupra acestor aspecte alături de experții:

  1. Andrea Annamaria CHIȘ, membră al Consiliului Superior al Magistraturii din România.
  2. Laura ȘTEFAN, expertă anti-corupție, Expert Forum, România.
  3. Vladislav GRIBINCEA, președinte CRJM.

  INTRAREA ESTE LIBERĂ!


  Evenimentul este organizate de  CRJM și Expert-Forum în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 • CRJM anunță un concurs pentru:

  Funcția: Consilier juridic;

  Contract: pe perioadă nedeterminată;

  Localitatea: Chişinău, Republica Moldova.

  Data de începere: preferabil din 1 noiembrie 2017

  Cerinţe:

  1. studii universitare în domeniul dreptului;
  2. posedarea cunoştinţelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
  3. posedarea fluentă a limbilor română şi engleză. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
  4. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
  5. abilități bune de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

  Atribuții:

  Principalele sarcini ale juristului țin de:

  1. Cercetare și analiză;
  2. Advocacy;
  3. Activități de instruire;

  Fișa de post a funcției este anexată aici.

  Condiții de muncă:

  1. mediu de lucru confortabil;
  2. posibilități de dezvoltare profesională;
  3. salariu motivant, care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
  4. timp de muncă cu program deplin;
  5. regim de muncă flexibil.

  Persoanele care corespund cerințelor sunt rugate să expedieze prin email CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de motivare până la 8 octombrie 2017, ora 23.59, la adresa: olga.burucenco@crjm.org.

  Selectarea candidatului va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Informații suplimentare pot fi obţinute la aceeași adresă email sau la telefon: 022 843 601.

  Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

  Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate de candidat.

  ATENȚIE – în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul angajator, vă rugăm să menționați expres  acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicații specifice nu sunt necesare.

 • Organizațiile societății civile s-au arătat indignate de faptul că autoritățile statului  se eschivează să-și asume vreo responsabilitate pentru circumstanțele neclare în care a decedat tânărul Andrei BRĂGUȚĂ, reținut pe 15 august 2017, după un incident cu poliția de patrulare.

  Potrivit procurorului, în momentul în care tânărul a fost oprit, acesta se afla în stare de ebrietate. El a fost reținut pentru 72 de ore și dus în Izolatorul de Detenție Preventivă. Ulterior, a fost învinuit de aplicarea forței fizice asupra polițiștilor. Pe 18 august 2017,  judecătorul i-a aplicat arest pentru 30 de zile. Drept urmare, acesta a fost transferat din Izolatorul de detenție provizorie în Penitenciarul nr. 13. Însă de la apariția cazului în spațiul public, instituțiile de stat au făcut mai multe declarații contradictorii cu referință la circumstanțele în care persoana a fost reținută, starea ei de sănătate (prezența sau lipsa vătămărilor corporale, diagnoze medicale etc.), circumstanțele transferului în cadrul mai multor instituții de detenție (izolator de detenție, Penitenciar, spitalul de psihiatrie), dar și despre aplicarea violenței de către alți condamnați sau angajați ai Inspectoratului General al Poliției. Andrei BRĂGUȚA a decedat în Penitenciarul „Pruncul” la 29 august curent.

  Organizațiile societății civile condamnă divulgarea de către instituțiile de stat a datelor cu caracter personal cu referință la starea de sănătate și ale circumstanțelor detenției lui Andrei BRĂGUȚA considerând că această tactică concertată afectează demnitatea umană, precum și își exprimă indignarea față de contrazicerile și neconcordanța informațiilor oferite de către instituțiile de stat, care alimentând și mai mult percepția că vina pentru circumstanțele create aparține altor instituții, iar unica persoană vinovată este persoana decedată. Semnatarii regretă să conchidă că o asemenea poziție, instituțiile de stat au luat-o  ca urmare a evenimentelor tragice din aprilie 2009, soldate cu sute de aresturi și persoane maltratate în instituțiile de detenție.

  În cazul decesului Andrei BRĂGUȚA, instituțiile de stat nu au venit cu nicio explicație clară privind cauzele și condițiile decesului și nici despre cine s-ar face responsabil de moartea tânărului.

  Organizațiile semnatare SOLICITĂ:

  1. Inspectoratului General de Poliție al RM– să inițieze imediat o anchetă internă și să aplice sancțiuni disciplinare tuturor celor implicați în tratamentul inuman și moartea tânărului BRĂGUȚA și să informeze societatea, cât de curând posibil, și periodic despre această investigație.
  2. Procuraturii Generale a RM:

  – Să prezinte zilnic informații oficiale privind urmărirea penală inițiată, să efectueze o anchetă penală promptă cu privire la alegațiile de maltratare pe acest caz, cercetând, în termeni cât mai restrânși, transparent, prompt și eficient, toate circumstanțele privind alegațiile pe acest caz, cu tragerea la răspundere a tuturor vinovaților de admitere a asemenea tratamente inumane și degradante în custodia statului.

  – Să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privința procurorilor care au gestionat cauza penală;

  – Să analizeze oportunitatea dispunerii pornirii urmăririi penale în privința judecătorului care a dispus plasarea unei persoane fără discernământ în arest în Penitenciarul nr. 13.

  1. Consiliului Superior al Magistraturii – să inițieze și să dispună inițierea unei proceduri disciplinare cu aplicarea unor sancțiuni dure judecătorului, care a emis mandatul de arest în privința unei persoane cu semne vizibile de dizabilitate mintală.
  2. Ministerului Justiției al RM – să dispună desfășurarea unei anchete de serviciu în privința persoanelor care au gestionat plasarea lui Andrei BRĂGUȚA în celule comune, precum și pentru neacordarea asistenței medicale necesare.
  3. Uniunii Avocaților, Comisiei de Etică și Disciplină – să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privința avocaților care au asistat tânărul, în vederea stabilirii faptelor dacă aceștia au comis sau nu abateri disciplinare și au acordat asistență juridică calitativă și în întreg volum.

  Textul integral al apelului este disponibil aici. 

  Semnatari:

  1. Amnesty International Moldova,
  2. Asociația Presei Independente,
  3. A.O. Comunitatea ”WatchDog.MD”,
  4. Asociația Obștească BIOS,
  5. Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
  6. Promo-LEX,
  7. RCTV Memoria,
  8. Transparency International-Moldova,
  9. Avocata Veronica Mihailov-Moraru.

   

 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM solicită oferte de la companii specializate în vederea procurării echipamentului indicat mai jos sau analog, cu următoarele caracteristici minime:

  Echipament 

  I. Laptop  – 4 unități

  a.                      

  Model

  Microsoft Surface Laptop, HP Spectre, Asus Zenbook

  (este preferabil de a propune calculatoare de acelaşi model)

  b.                      

  Procesor

  Minim Intel Core i5 (7th Generation)

  c. 

  Dimensiune ecran

  13" / 13.5"

  d.                      

  Memorie Operativă

  Minim 8Gb

  e.                      

  HD

  SSD 128GB

  f.  

  Culoare

  Argintiu sau Negru

  g.                      

  Quiet Keyboard & Mouse, geantă

  h.                      

  Windows 10

  i.   

  Office Home and Bus (eng), dacă nu este instalat pe calculatoarele propuse

  Procurarea este efectuată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Criterii de selecție:

  • Oferta financiară;
  • Conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați de CRJM;
  • Termen de garanție și livrare.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Sciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău) până pe                  10 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date generale despre companie (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică, pagina web);
  • Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul anexat), cu indicarea prețurilor în USD, cu TVA la cota zero, pentru fiecare unitate separat și per total. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
  • Termene, condiții de livrare și garanție;
  • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Companiile ofertante pot prezenta una sau mai multe variante de oferte.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

  CRJM își rezervă dreptul de a selecta lotul integral sau pe părți de la diferiți ofertanți.

  Nicio ofertă recepționată de CRJM după termenul-limită indicat mai sus nu va fi examinată.

  Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizie cu privire la achiziție după finalizarea procesului de selectare.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601, ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • CRJM implementează proiectul “Ethical dilemmas in the judiciary of Moldova”, sprijinit financiar de Ambasada Olandei în cadrul Programului MATRA. Proiectul are drept scop dezvoltarea gradului de conștientizare în rândul judecătorilor, studenților de drept și a tinerilor profesioniști din domeniul juridic în ceea ce privește dilemele și standardele etice în sistemul judiciar și, astfel, ridicarea nivelului standardelor și a valorilor etice ale profesioniștilor din sistemul judiciar. Activitățile proiectului prevăd, inclusiv, 11 ecranizări ale seriei de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător” în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018.

  În acest sens, CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și organizarea a 11 proiecții de film (4 proiecții pentru studenți și 7 pentru judecători) în perioada octombrie 2017 – aprilie 2018, precum și elaborarea/distribuția materialelor de vizibilitate. Prima proiecție va avea loc pe 29 septembrie 2017 la Chișinău. Calendarul ulterior de implementare a activităților cu date concrete va fi stabilit din timp de CRJM și va fi anunțat Prestatorului cu 3 săptămâni în avans fiecărei proiecții. Calendarul orientativ al proiecțiilor poate fi consultat aici.

  1. Sarcinile față de Prestator:

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare a serviciilor semnat între părți (compania selectată și CRJM).

  Compania selectată va asigura promovarea, organizarea și logistica proiecției filmelor, după cum urmează:

  1. Închirierea sălilor pentru ecranizarea filmelor:
  • Sală de conferință, sect. Centru, Chișinău (1 proiecție pentru judecători și 1 proiecție pentru studenți, și câte 1 pauză de cafea/gustări/fructe per proiecție);
  • Sală de conferință, or. Bălți (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Cahul (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Comrat (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Edineț (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sală de conferință, or. Anenii Noi (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Sala CSM, or. Chișinău (1 proiecție pentru judecători și pauză de cafea/gustări/fructe);
  • Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea);
  • Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea);
  • Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (1 proiecție pentru studenți și pauză de cafea).

  N.B. Prestatorul, de comun acord cu CRJM, va fi responsabil pentru rezervarea tuturor locațiilor pentru proiecțiile pentru judecători. CRJM, de unul singur, va fi responsabil pentru rezervarea sălilor din cadrul Universităților și CSM. În cazul indisponibilității sălii CSM, Prestatorul va fi responsabil pentru achitarea serviciilor de închiriere a sălii de conferințe pentru acest eveniment. Întrucât în cadrul proiecțiilor vor fi organizate pauze de cafea/gustări/fructe, prestatorul va fi responsabil, inclusiv, de achitarea serviciilor de alimentație pentru cca 40 persoane per proiecție.

  1. Asigurarea echipamentului tehnic pentru proiectarea filmelor – laptop, proiector, sunet și amplificatoare, microfon portabil și ecran, în caz de necesitate, alte echipamente necesare unei bune proiecții a evenimentului.

  N.B. Disponibilitatea echipamentului tehnic în cazul în care vor avea loc proiecții simultane. Toate sălile au o capacitate maximă de 80 persoane.

  1. Elaborarea design-ului pentru materialele de vizibilitate (bannere, postere) ale evenimentului. CRJM va pune la dispoziția companiei selectate toate informațiile și materialele necesare sau solicitate de Prestator.
  2. Imprimarea materialelor de vizibilitate (1 banner format 1,2x2 m, 70 de postere per total în format A4 și A3, 150 g/m2, color 4+0, luster). Distribuirea și afișarea posterelor în locațiile universitare cu flux mare de persoane (ex: holul universității, avizierele facultăților de drept, cantina universitară, avizierele căminelor de drept).
  3. Elaborarea a 4 bannere electronice (în limba română și rusă) și adaptarea lor la dimensiunile solicitate de canalele de promovare.
  4. Promovarea bannerelor pe cel puțin 3 portaluri de noutăți juridice și pentru tineret (site-uri recomandate: www.diez.md, www.civic.md și www.bizlaw.md). Poziționarea bannerelor va fi realizată în zonele „HOT” sau „WORM” ale site-urilor, pe linia vizuală a vizitatorilor. Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi targetată pe locație (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat).
  5. Elaborarea unui trailer video pentru promovarea proiecțiilor (durata maximă de 30 sec).
  6. Promovarea plătită a trailer-ului video pe rețele sociale (cel puțin Facebook). Promovarea online se va realiza timp de 2 săptămâni pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil perioadei de difuzare a peliculei și va fi țintită pe localitate (Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat), categorie de vârstă (20-35) și interese (justiție, drepturile omului, ONG-uri).
  7. Promovarea a 4 postere în rețeaua ziarelor API. Promovarea posterelor se va realiza pentru fiecare peliculă destinată studenților în parte (per total 4 pelicule), în prealabil difuzării peliculei. Fiecare poster va apărea în cel puțin 2 ediții ale ziarului regional/raional care are cea mai mare audiență din regiune.
  8. Traducerea și subtitrarea în limbă rusă a 6 filme din seria de filme documentare de origine olandeză, „Privind în suflet – despre profesia de judecător” (40 min fiecare).
  9. Transportarea a 4 persoane tur-retur Bălți, Cahul, Comrat, Edineț și Anenii Noi în zilele în care vor avea loc proiecțiile.
  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența companiei în organizarea evenimentelor similare, în elaborarea de trailere și promovare a mesajelor sociale;
  2. Termene de executare;
  3. Imaginea și reputația;
  4. Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 10 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă pentru organizarea evenimentelor).
  2. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
  3. Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani.
  4. Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziție și termene de executare (conform modelului Excel anexat).

  Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente.

  Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

  Pot fi prezentate una sau mai multe opțiuni de oferte financiare.

  CRJM va efectua plata în termen de 5 zile bancare de la livrarea tuturor serviciilor, expedierii și confirmării serviciilor indicate la pct. II din Termenii de referință şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va transmite o scrisoare de garanție sau poate accepta achitarea serviciilor în tranșe.

  Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.

 • Scopul concursului:CRJM solicită oferte de la persoane fizice/juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă a textelor cu specific juridic din:
  1. română – engleză;
  2. română – rusă;
  3. engleză – română.
  Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică selectată și CRJM) pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2019. Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ de:
  1. 400 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
  2. 150 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
  3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.
  Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.
  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența în domeniu a translatorului (studii superioare de specialitate, constituie un avantaj);
  2. Calitatea traducerii fragmentelor propuse în cadrul prezentului concurs;
  3. Termenul de executare a traducerii;
  4. Reputația și imaginea traducătorului (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  5. Oferta financiară.
  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 8 septembrie 2017. Oferta va include:
  1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea traducerii, cu anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic. Mostrele de traduceri pot fi anexate sau prezentate linkurile lucrărilor relevante;
  2. Traducerea fragmentelor propuse de CRJM (a se vedea anexele pentru traducerile română – engleză și română – rusă (același text) și pentru traducerea engleză - română);
  3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) și termenul de realizare a traducerii;
  4. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
  5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.
  O persoană poate participa la concurs pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de traducere indicate mai sus. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.  
 • CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare și/sau design grafic (inclusiv gif-uri, gifografice etc.) pentru produsele realizate de CRJM. Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2019.

   Volumul estimativ al produselor de elaborat este de cel puțin 12 lucrări per an.

  • Criteriile de selecție:
  1. Experiența candidatului;
  2. Portofoliu;
  3. Termene și condiții de realizare;
  4. Reputația și imaginea machetatorului (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);
  5. Oferta financiară.

  Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 8 septembrie 2017.

  Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare - pentru persoană juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor de machetare/design, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului - pentru persoană fizică.
  2. Oferta financiară (completată după modelul atașat aici: machetarea per pagină text simplu (A4), machetarea per pagină cu tabele (A4), una pagină design grafic, un poster (A5), o imagine gif, o pagină gifografic, cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare/design vor fi indicate în valută națională (MDL). În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul NET.

  Persoanele juridice vor indica prețul, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

  Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  1. Portofoliul: prezentarea exemplelor de produse similare și indicarea beneficiarilor produselor executate.
  2. Referințele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.
  3. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

  Persoanele pot participa la concurs pentru unul sau ambele tipuri de servicii indicate mai sus.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • La 20 iulie 2017,  Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr.154 prin care, în esență, a fost modificat sistemul electoral prin trecerea de la sistemul proporțional de vot la unul mixt.

  Noua Lege obligă Guvernul în termen de 30 zile, care au expirat la 20 august 2017, să formeze Comisia națională pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente. Contrar obligației menționate, Guvernul nu a format Comisia națională în termenul prevăzut de lege. Totuși, la 18 august 2017, cu 2 zile înainte de expirarea termenului limită Ministerul Justiției a lansat spre consultări publice un Proiect de Regulament care legiferează activitatea Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente. Regulamentul nu prevede componența nominală a Comisiei și durata mandatului acesteia. În schimb, proiectul Regulamentului prevede modul de constituire și organizare a Comisiei, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, atribuțiile președintelui şi secretarului Comisiei. Concomitent, proiectul stabilește modul de organizare și desfășurare a ședințelor Comisiei, modul de adoptare a deciziilor Comisiei.

  Potrivit noii redacției a Codului Electoral, survenite urmare a adoptării Legii nr.154 din 20 iulie 2017, Comisia independentă pentru constituirea circumscripțiilor uninominale va activa în baza propriului regulament aprobat de Guvern. Însă inițiativa Guvernului de a reglementa activitatea unei comisii care conform legii se prezumă a fi independentă și care urmează să-și elaboreze propriul Regulament de activitate, ce urmează a fi aprobat doar tehnic de Guvern, nu înseamnă altceva decât ingerință directă în activitatea acestui organ și intenție de suprimare a independenței acesteia.

  Reprezentanții societății civile reiterează poziția prin care au indicat că atribuirea dreptului de constituire a circumscripțiilor electorale uninominale permanente unui organ politic, și anume Guvernului, care este subordonat majorității parlamentare, precum și neincluderea hotarelor circumscripțiilor uninominale în corpul Codului Electoral, este o deficiență majoră a sistemului electoral mixt aprobat prin Legea nr.154 din 20 iulie 2017.  Organizațiile semnate semnalează și alte deficiențe ale proiectului de Regulament și anume: introducerea noii poziții pentru membrii comisie, nedefinitivarea procedurii de revocare a membrilor, limitarea numărului de reprezentanți ai organizațiilor societății civile la numai un reprezentant comparativ  etc.

  În același timp, reprezentanții societății civile salută și recomandă Comisiei ca în momentul de elaborare al propriului Regulament să țină cont de sugestia Ministerului Justiției de a include în componența acesteia membri cu drept de vot consultativ din rândul altor entități relevante: autorități publice centrale, partide politice extraparlamentare, organizații ale societății civile etc. La fel, societatea civilă consideră că elaborarea unui Plan Calendaristic este un instrument util care poate fi preluat dar e mai bine ca el să fie unul obligatoriu pentru o bună și ordonată desfășurare a activității.

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în română).

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în engleză).

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în rusă).

  Semnatari:

  1. Asociația Promo-LEX
  2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

 • Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016
 • Responsabilizarea Guvernul Republicii Moldova în eforturile acestuia de implementare a Foii de Parcurs privind Agenda de Reforme Prioritare pentru semstrul II, 2017 și contribuirea la continuitatea reformelor, pentru a aduce Moldova pe calea dezvoltării durabile și inclusive. 

 •  Sorina Macrinici: „O putere nouă care i se dă cetăţeanului”
 • Ilie Chirtoacă despre restricțiile propuse de ministerul justiției asupra activității unor ONG-uri finanțate din exterior.
 • Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale
 • Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale
 • Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%)
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în colaborare cu Expert Forum România (EFOR) au organizat, în perioada 31 iulie – 5 august 2017, prima ediție a școlii de vară „Democrația aplicată” la care au participat 16 tineri din Republica Moldova. Evenimentul a fost destinat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, științe politice și jurnalism, interesați în promovarea democrației în Republica Moldova.

  Prima zi a școlii de vară a debutat cu exerciții de team-building, regizate de Septimius PÎRVU, manager de proiecte la Expert Forum, care au fost gândite astfel încât să faciliteze interacțiunea și comunicarea dintre participanți și adaptarea lor la noul mediu. A doua parte a zilei a continuat cu sesiunile introductive oferite de Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, despre ce înseamnă democrația și statul de drept, și de Igor MUNTEANU, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” despre provocările democrațiilor în secolul XXI.

  A doua zi, tematica școlii de vară s-a axat pe subiectul alegerilor și informării publicului. Participanții au aflat despre importanța alegerilor și rolul pe care-l joacă partidele politice într-o democrație de la Igor BOȚAN, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT”.  Ulterior, Sorin IONIȚĂ le-a vorbit tinerilor despre ce se întâmplă după alegeri și care este procesul de luare a deciziilor la nivel local și central. Mai târziu, tinerii au continuat discuțiile pe subiectul manipulării informaționale, facilitate de Petru MACOVEI de la Asociația Presei Independente. Spre finalul zilei participanții au primit sfaturi practice despre cum să citească corect o știre și cum să țină o dietă informațională.

  La mijloc de săptămână, participanții au fost informați, printre altele, despre fenomenul corupției și consecințele ei, instrumentele de prevenire și combatere a corupției, clientelismul din banii publici, sesiuni moderate de către Sorin IONIȚĂ și Septimius PÂRVU, de la EFOR și Vladislav GRIBINCEA și Ion GUZUN, de la CRJM. Participanții au fost antrenați într-un exercițiu de simulare al consiliului local, unde fiecare a avut un rol - de la primari și consilieri locali, până la șefi de întreprinderi care participă la achiziții publice. Despre jurnalismul de investigație și activitatea jurnaliștilor de investigație în cadrul școlii de vară a vorbit Mariana RAȚĂ, jurnalistă la Centrul de Investigații Jurnalistice. La sfârșitul zilei, participanții au putut acorda întrebări despre cum este combătută corupția în Republica Moldova dlui Viorel MORARI, Procurorul Șef al Procuraturii Anticorupție.

  În cea de-a patra zi, activitățile școlii de vară au continuat cu sesiuni de instruire despre cum oricine poate deveni agent al schimbării. Ziua a început-o trainerul de la Academia „Nicolae Dumitrescu”, Vlad-Peter IANUȘEVICI cu lecții de „leadership”.  În a doua jumătate a zilei, Sorina MACRINICI de la CRJM și Septimius PÎRVU, au vorbit participanților despre societatea civilă și care e rolul ei într-o democrație. Ilie CHIRTOACĂ, de la CRJM, a vorbit despre cum poate fi implicată societatea în procesul de luare a deciziilor, iar seara participanții au simulat o întâlnire cu „primarul”, exercițiu care i-au ajutat să înțeleagă ce este participarea publică și cum putem rezolva problemele comunitare.

  Următoarea zi a pornit la drum cu sesiunea Nadejdei HRIPTIEVSCHI, care a vorbit despre drepturile omului și provocările curente, iar ștafeta a fost preluată de Alex POPESCU, consultant IT, care le-a relatat participanților despre cum internetul ne afectează viața privată și cum să ne protejăm în mediul online. Ulterior, Pavel GRECU, de la CRJM, le-a vorbit participanților despre instrumentele de protecție a drepturilor omului. În încheierea zilei, Vladislav GRIBINCEA, Președintele CRJM, a provocat participanții la o discuție despre justiția independentă cu genericul: „De ce are nevoie Republica Moldova de justiție independentă?”

  Ultima zi a școlii de vară a fost consacrată aspectelor ce țin de scrierea proiectelor. După o scurtă introducere teoretică în subiectul scrierii proiectelor, participanții s-au împărțit în grupuri și au elaborat concepte de proiecte de „aplicare a democrației”. Proiectul învingător va fi implementat de participanți cu ajutorul CRJM și EFOR. La final, sintetizând cunoștințele și abilitățile învățate, sperăm că participanții au pornit să promoveze și să împărtășească cu alții lecții și idei de democrație.

  Școala de vară „Democrația aplicată” a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție” implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.

  Scoala de vara „Democratia Aplicata”

 • Cine te invită: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (www.crjm.org)

  Tipul evenimentului: Sesiune de instruire cu număr limitat de participanți (20 de locuri disponibile per training)

  Tematica: Training privind mecanismul 2% pentru OSC-uri

  Cine poate participa: Reprezentanții asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private care desfășoară activități de utilitate publică prevăzute de art. 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești (N.B. nu este nevoie să dețineți statutul de utilitate publică). Trainingul poate fi util atât membrilor organelor de conducere ale organizațiilor neguvernamentale, cât și personalului administrativ, contabililor, personalului responsabil de comunicare, de fundraising, precum și altor membri. Sunt acceptați la instruiri atât membrii organizațiilor naționale, cât și locale, indiferent de locul de înregistrare și activitate.

   Ce subiecte va conține trainingul:

  • Ce este mecanismul 2%. Înregistrarea beneficiarilor la mecanismul de desemnare procentuală.
  • Cum se fac desemnările procentuale. Procedură, etape, termeni și instituții implicate.
  • Utilizarea și raportarea utilizării desemnărilor procentuale. Răspundere și sancțiuni. Accesul la informație.
  • Campania de informare 2%, canale și instrumente de promovare pentru atragerea contribuabililor.

  Durata și locul evenimentului: 1 zi, între orele 10.00 și 15.30. Aceeași sesiune de instruire va avea loc la data de 1 august 2017 la Cahul și la data de 8 august 2017 la Chișinău.

  Selectarea participanților: Din considerentul că numărul participanților este limitat, vor fi acceptate solicitările de participare după criteriul „primul venit – primul servit”. Organizatorii vor confirma înregistrarea la training pe parcursul a 24 de ore de la solicitare.

  Termenul limită de aplicare: 28 iulie 2017

  Cum poți solicita înscrierea la training: Doritorii de a participa la training sunt rugați să transmită, până la data de 28 iulie 2017, un e-mail prin care solicită înscrierea la sesiunea de instruire, indicând:

  • Denumirea organizației pe care o reprezintă, tipul organizației și locul de înregistrare și activitate a acesteia;
  • Numele și prenumele;
  • Locul și data trainingului pentru care solicită înregistrarea: 1 august 2017 or. Cahul sau 8 august 2017 mun. Chișinău.

  Rugăm expedierea informației de mai sus la adresa de mail: natalia.seremet@crjm.org sau la nr. de telefon  022-843-601 extensia 107. După confirmarea înregistrării, organizatorii vor expedia agenda și informația privind locația evenimentelor.

  Cheltuieli aferente participării: Participarea la training este gratuită. Organizatorii vor acoperi cheltuielile de transport până în Chișinău sau Cahul în bază de tichet de călătorie și buletin de identitate și cheltuielile de alimentație (pauză de cafea și prânz) pe durata sesiunii.

   Persoană de contact: Natalia Șeremet, natalia.seremet@crjm.org, tel.:  022 843 601, extensia 107.

  Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

 • CRJM solicită oferte de la companii sociologice din Republica Moldova pentru realizarea unui sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma sectorului justiției și lupta împotriva corupției. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din Moldova pentru a cere justiție”, implementat cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Internațional pentru Justiție Penală și Aplicarea Legii al Ambasadei SUA în Republica Moldova.Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți, în perioada septembrie – octombrie 2017.Sarcinile față de Prestator:Compania sociologică (prestatorul) urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților.Sondajul urmează a fi efectuat prin interviul direct de către operator cu judecători și procurori[1] din toate instanțele de judecată[2] / procuraturile[3] din țară. Prestatorul va propune metodologia pentru un eșantion stratificat reprezentativ de cel puțin 30% din judecători și procurori. Pentru avocați[4] prestatorul va propune metodologia de colectare a datelor pentru un eșantion stratificat reprezentativ de minim 200 de avocați. CRJM va intreprinde măsuri pentru facilitarea accesului operatorilor la judecători și procurori.Prestatorul va efectua sondajul sociologic și va prezenta împreună cu CRJM rezultatele sondajului, în cadrul unui eveniment public. Toate materialele obținute în urma chestionării, vor fi codate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic și, după caz, material. Toate datele vor fi dezagregate după nivelul instanțelor și vechimea în muncă a persoanelor chestionate.Sondajul și analiza datelor urmează a fi efectuate conform următorului plan calendaristic:
  • CRJM elaborează proiectul chestionarelor în limba română și le prezintă Prestatorului pentru comentarii (până la 11 septembrie);
  • Prestatorul prezintă propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de chestionar (12 – 18 septembrie);
  • Confirmarea eșantionului, metodologiei și a calendarului pentru efectuarea și analiza sondajului (12 – 18 septembrie);
  • Definitivarea, traducerea în rusă și imprimarea chestionarelor în limba română și rusă (19 - 22 septembrie);
  • Instruirea operatorilor (19 - 22 septembrie);
  • Colectarea datelor prin administrarea chestionarului judecătorilor, procurorilor din cadrul instanțelor din țară și a avocaților în baza metodologiei elaborate de prestator și aprobate de beneficiar (25 septembrie – 5 octombrie);
  • Procesarea chestionarelor, elaborarea analizei în baza sondajului, în coordonare cu CRJM (până la 15 octombrie). Datele vor fi prezentate pentru fiecare categorie de intervievați în mod separat (judecător, procuror și avocat). Raportul final urmează a fi elaborat în limba română;
  • Prezentarea rezultatelor la un eveniment public de jumătate de zi, alături de reprezentanții CRJM (23-26 octombrie 2017).
  Termenele-limită pot fi revizuite de Beneficiar și Prestator în funcție de evoluția implementării activităților.Livrabile:
  1. Chestionarul final, în limba română și rusă;
  2. Chestionare completate de cel puțin 30% de procurori și judecători din toate instanțele judecătorești și procuraturile, precum și de cel puțin 200 de avocați;
  3. Raportul în limba română, însoțit de anexele statistice care vor include toate datele colectate;
  4. Baza de date a studiului în document Excel.
  Criteriile de selecție:
  • Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă;
  • Experiență dovedită în domeniul cercetărilor sociologice și în realizarea de evaluări, sondaje de opinie, realizarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică şi de raportare (minim 3 ani);
  • Să asigure propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă;
  • Oferta financiară;
  • Experiența în efectuarea cercetărilor sociologice în domeniul justiției constituie un avantaj.
  Indicatori de performanță:
  • Numărul și calitatea chestionarelor completate;
  • Respectarea termenelor-limită stabilite;
  • Demonstrarea unei bune colaborări cu membrii echipei CRJM.
  OfertaOferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până pe 4 septembrie 2017. Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:
  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date bancare, semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei). CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în elaborarea chestionarului, în monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate;
  2. Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurarea a sondajului;
  3. Metodologia de eşantionare elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor;
  4. Descrierea reţelei de operatori şi a modulului utilizat pentru instruirea lor;
  5. Exemple de cercetări sociologice efectuate de organizaţie în ultimii ani;
  6. Două persoane de referință, inclusiv adresa, email și numărul de telefon;
  7. Lista clienților cu care a lucrat compania;
  8. Oferta financiară (bugetul detaliat). Prețurile vor fi indicate în USD, cu TVA la cota zero și cu TVA la cota obișnuită. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în USD la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  9. Mărimea tranșelor și etapele efectuării acestora, în caz că se solicită plata în tranșe.
  Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi schimbate.Toate companiile participante vor fi anunţate despre decizia cu privire la achiziție până la 8 septembrie 2017.Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022 843 601 (persoana de contact Olga BURUCENCO), sau la adresa de e-mail: contact@crjm.org.
  [1] La 1 iulie 2017, în Republica Moldova erau în funcție aproximativ 480 judecători și 640 procuror.[2] În țară sunt 20 instanțe judecătorești (15 judecătorii în 42 de sedii, patru curți de apel și Curtea Supremă de Justiție). Pentru informații suplimentare a se vedea: www.csm.md, www.instantejustice.md si www.csj.md.[3] În Republica Moldova există 45 de procuraturi (32 de procuraturi raionale, trei procuraturi municipale (Bălţi, Bender şi Chişinău, ultima având și 5 oficii), trei procuraturi de circumscripție (Chișinău, Bălți, Cahul), Procuratura UTA Găgăuzia (în Comrat și trei oficii în Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), Procuratura Anticorupție, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Procuratura Generală, a se vedea la http://procuratura.md/md/adr/).  Numărul procuraturilor și procurorilor sunt disponibile la http://www.procuratura.md/md/secpers/.[4] Conform informației oficiale, în Republica Moldova sunt circa 2,400 de avocați cu licența activă.
 • Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu decretul Președintelui Republicii Moldova privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE.
  La 4 iulie 2017, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat judecătoarea Manole incompatibilă cu funcția de judecător și a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea acesteia din funcție. Judecătoarea Manole a contestat hotărârea CSM la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și a solicitat suspendarea hotărârii CSM până la examinarea cauzei. CSJ a respins repetat cererile de suspendare a hotărârii CSM, deși fără această suspendare judecătoarea urma a fi eliberată din funcție în termen de 30 de zile. Contestarea la CSJ este unicul mijloc judiciar de a verifica legalitatea hotărârii CSM. Prima ședință pentru examinarea contestației împotriva hotărârii CSM a fost stabilită pentru 4 august 2017, ora 10. Judecătoarea Manole a informat Președinția despre contestația depusă, solicitând în mod expres Președintelui să nu emită decretul până la soluția CSJ. Cu toate acestea, la 21 iulie 2017, Președintele a emis decretul de eliberare a doamnei Manole din funcția de judecător, decret care a fost publicat la 28 iulie 2017.Societatea civilă este îngrijorată de graba cu care Președintele a emis decretul de eliberare din funcție. Era logic ca acesta să aștepte soluția cauzei care este pe rolul CSJ, mai ales că există dubii serioase privind legalitatea propunerii CSM de eliberarea din funcție a judecătoarei Manole. Anterior, în situații similare, Președintele aștepta decizia CSJ. Mai mult, la 5 iulie 2017, mai multe organizații ale societății civile și-au exprimat profunda îngrijorarea în legătură cu hotărârea CSM privind declararea incompatibilității judecătoarei Domnica MANOLE cu funcția de judecător și au solicitat Președintelui Republicii Moldova să nu promulge decretul de eliberare din funcție a judecătoarei Manole. Graba cu care s-a emis decretul de această dată indică cel puțin spre o ignorare a recursului judiciar de protecție a drepturilor judecătoarei și transmite un mesaj de intimidare a judiciarului.Societatea civilă face apel  către toate autoritățile naționale să respecte independența sistemului judiciar, care este un pilon al unui stat de drept și democratic.Totodată organizațiile semnatare fac apel către organizațiile internaționale, în special Consiliul Europei, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, de a monitoriza starea justiției și de a interveni prin mijloacele proprii fiecărei organizații pentru a opri deteriorarea stării justiției din Republica Moldova.Textul integral al declarației este disponibil aici. Semnatari:
  1. Alianța INFONET
  2. Ambasada Drepturilor Omului
  3. Amnesty International Moldova
  4. Asociația ADR Habitat
  5. Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova „Abilități Europene Fără Limite"
  6. Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova
  7. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  8. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  9. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
  10. Centrul de Investigații Jurnalistice
  11. Centrul de Reabilitarea a Victimelor Torturii „Memoria”
  12. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  13. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  14. Comunitatea "WatchDog.MD"
  15. CPR Moldova
  16. Eco-TIRAS
  17. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  18. Institutul de Politici Publice
  19. Terra-1530
  20. Transparency International Moldova
   
 • La data de 25 iulie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Carvalho Pinto de Sousa Morais c Portugaliei (cererea nr.17484/15), a decis că a avut loc o violare a articolului 14 (Interzicerea discriminării) coroborat cu articolul 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția).

  Cauza s-a referit la hotărârea Curții Supreme Administrative a Portugaliei de a reduce suma compensației acordată de instanța de fond reclamantei, o femeie de 50 de ani care suferă de complicații ginecologice, urmare a unei erori medicale, care din anul 1995 o lăsase cu o durere intensă, incontinență, dificultăți la mers și/sau ședere și la întreținerea relațiilor sexuale.

  CtEDO a constatat că reducerea sumei compensației acordată reclamantei a fost determinată în principal de prejudecățile predominante în sistemul judiciar portughez cu privire la sexualitatea femeii și este contrară Convenției.

  Faptele cauzei

  Reclamanta a aflat că un nerv pudendal a fost lezat în timpul intervenției chirurgicale din mai 1995 și, prin urmare, a depus o acțiune civilă împotriva spitalului în cauză. Instanța de fond i-a acordat EUR 80.000 pentru suferința fizică și psihică provocată de eroarea medicală și 16.000 de euro pentru serviciile unei servitoare pe care reclamanta a trebuit să o angajeze pentru a o ajuta la treburile casnice.

  Cu toate acestea, în apel, Curtea Supremă Administrativă, deși a confirmat concluziile instanței de fond, a constatat că aceste despăgubiri au fost excesive și le-a redus la EUR 50,000 și, respectiv, EUR 6,000. Judecătorii au motivat decizia prin faptul că durerea reclamantei a fost agravată în timpul intervenției chirurgicale, dar că nu a fost una „nouă” și nu rezulta exclusiv din lezarea nervului. De asemenea, judecătorii au argumentat că reclamanta avea deja 50 de ani la momentul efectuării intervenției chirurgicale și avea deja doi copii, vârstă la care sexualitatea nu mai este atât de importantă comparativ cu o persoană mai tânără. De asemenea, judecătorii au considerat că, având în vedere vârsta copiilor, este puțin probabil ca reclamanta să aibă nevoie de o servitoare la un program cu normă deplină, deoarece ea s-ar putea să fie nevoită să aibă grijă doar de soțul ei.

  Constatările principale ale CtEDO

  CtEDO a reamintit că criteriul de gen reprezintă în prezent un obiectiv major pentru statele membre ale Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie invocate motive argumentate înainte ca o diferență de tratament bazată pe sex să poată fi acceptată ca fiind compatibilă cu Convenția. În special, referirile la tradiții, ipoteze generale sau atitudini sociale predominante într-o țară sunt insuficiente pentru o diferență de tratament bazată pe sex.

  Aplicând principiile generale cauzei, CtEDO a constatat că vârsta și sexul reclamantei au fost factorii decizionali în baza cărora Curtea Supremă Administrativă a Portugaliei a decis reducerea sumei despăgubirilor acordate de instanța de fond. Curtea Supremă Administrativă s-a bazat pe prezumția generală că sexualitatea nu este la fel de importantă pentru o femeie de 50 de ani și mamă a doi copii decât pentru o femeie mai tânără. În opinia CtEDO, asemenea considerații arată prejudecățile predominante în sistemul judiciar din Portugalia.

  În acest context, CtEDO a considerat relevant să remarce contrastul dintre cazul reclamantei și abordarea instanțelor naționale adoptată în două hotărâri din 2008 și 2014, care se refereau la acuzațiile de malpraxis medical pentru doi pacienți de sex masculin, care erau, respectiv, de 50 de ani și 59 de ani. Curtea Supremă de Justiție a constatat în acele două cauze că, prin faptul că bărbații nu mai aveau relații sexuale normale, au fost afectate „stima de sine” și produs „un șoc mental puternic/extraordinar”. Curtea Supremă de Justiție a acordat EUR 224.459 și respectiv EUR 100.000 celor doi reclamanți de sex masculin. Din aceste cauze rezultă că instanțele naționale au luat în considerare faptul că bărbații nu au putut avea relații sexuale, indiferent de vârsta lor și dacă au avut copii sau nu.

  Într-un final, Curtea a recunoscut, cu cinci voturi la două, violarea de către Portugalia a articolului 14 coroborat cu articolul 8 din Convenție, obligând statul portughez să achite reclamantei despăgubiri în sumă de EUR 3,250 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

 • Autoritățile propun un nou regulament de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor de judecată, care ar „cimenta” situația curentă, adică anonimizarea numelui şi prenumelui tuturor părților implicate în dosar. Recent, membri ai societății civile au cerut de la CSM să revadă documentul, deoarece în opinia lor, nepublicarea și depersonalizarea excesivă a hotărârilor judecătorești ar putea fi percepută drept limitare a transparenței sistemului judecătoresc. Cum se înscriu aceste evoluții în situația curentă a justiției din Republica Moldova, pe reforma căreia se insistă ani la rând? O convorbire pe această temă cu Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.Europa Liberă: Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat proiectul noului regulament cu privire la plasarea hotărârilor judecătorești pe site-ul instanțelor. Ne aducem aminte, despre necesitatea acestui nou regulament se discută din iarnă, când de pe portalul judecătoriilor a dispărut acea opțiune de a căuta dosarele după numele părților implicate. Criticii, pe de o parte, spuneau atunci că acea modificare îngrădește cumva accesul la informație și afectează transparența actului justiției. Tot ne amintim, în consecință, atunci autoritățile au căzut de acord să elaboreze un nou regulament care să îmbunătățească cumva situația. De ce, totuși, credeți, domnule Chirtoacă, că varianta la care s-a ajuns astăzi nu este una care să împace toată lumea?Ilie Chirtoacă: „Într-adevăr, după cum ați spus, Republica Moldova avea o bază de date a hotărârilor judecătorești performantă, poate chiar mai bună decât a multor state din regiune. Acest lucru a fost posibil datorită susținerii masive din partea partenerilor de dezvoltare.S-a investit mult în infrastructura IT și tehnică avansată, pentru ca să avem acea bază unică de date a hotărârilor judecătorești și a fost un lucru benefic și necesar pentru a crește încrederea în sectorul justiției. De ce, totuși, spun „a fost”?Din ianuarie, așa cum ați menționat, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal, s-au întâmplat două lucruri, care dau pasul înapoi reformelor lansate. Pe de o parte, așa cum ați spus, Ministerul Justiției a exclus posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților - asta înseamnă că nu mai putem identifica hotărâri după aceste date - și, pe de altă parte, vedem din ce în ce mai des un sistem judecătoresc care emite hotărâri din care este foarte complicat să înțelegi ceva, fiindcă o grămadă de date sunt depersonalizate. Vorbind despre acel regulament, într-adevăr problematic, care din martie ni s-au dat asigurări că urmează a fi modificat. De altfel, noi am cerut altceva. Am cerut restabilirea, în primul rând, a acelui câmp de căutare pentru a ne permite nouă, organizațiile societății civile și jurnaliști de investigație, să putem căuta acele hotărâri sau, cel puțin, accesul să nu fie îngrădit.”Europa Liberă: Dar aș fi vrut să vă întreb aici, ați vorbit de jurnaliștii de investigație, de experții care monitorizează actul justiției, dar care ar fi, iată, interesul cetățeanului de rând cu privire la această problemă, domnule Chirtoacă? Dacă puteți să ne explicați…Ilie Chirtoacă: „Deci, o hotărâre judecătorească este o hotărâre publică și atunci când, mai ales, este vorba despre implicarea unor persoane cu funcții înalte în stat sau persoane juridice, care nu sunt de altfel protejate de… nu au viață privată și atunci nu putem avea același grad de depersonalizare, se întâmplă că din acele hotărâri dispar informații care ne permit nouă, cetățenilor, să înțelegem despre ce sunt acestea. Bunăoară, pot dispărea din acele hotărâri judecătorești numele părților pe dosare, și aici nu există neapărat un standard care să ne spună că acest lucru, într-adevăr, protejează datele personale.Am mai văzut și hotărâri în dosare de corupție, în care suma primită în calitate de mită este la fel marcată cu X și Y și se întâmplă că chiar și în cauze de rezonanță, cum sunt cauzele Platon sau Shor, într-un caz are loc depersonalizarea hotărârilor, adică marcarea datelor cu privire la nume, la persoane, la companii cu X și Y, iar în altă cauză avem acea hotărâre care este disponibilă publicului. În final, ce se întâmplă?Cetățenii simpli, dar și jurnaliștii, și societatea civilă nu vor putea identifica acele hotărâri în care, credem noi, fie că s-au comis careva abuzuri, deoarece se pare că, sub paravanul protecției datelor cu caracter personal, se face astfel încât să nu mai putem vedea nimic.”Europa Liberă: Este această situație una de excepție ori nu pentru sistemul judecătoresc, pentru domeniul justiției, în general?Ilie Chirtoacă: „Să știți că acest lucru se întâmplă în Republica Moldova la nivelul judecătoriilor și curților de apel. Avem, pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție, care de altfel are o altă bază de date și un motor de căutare care permite să fie identificate părțile după nume.”Europa Liberă: Dar dacă ne-am referi la transparența actului justiției?Ilie Chirtoacă: „Vedem că, din păcate, transparența actului sistemului judecătoresc se bucură de doar 8 la sută încredere din partea populației și atunci, depersonalizarea excesivă a acestor date nu duce, cel puțin după părerea mea, nu duce la ridicarea acestui nivel de încredere. Or, nu se cunoaște în anumite cazuri de ce sunt depersonalizate chiar și hotărâri care nu au fost adoptate în ședință închisă, chiar asupra unor litigii de drept, care nu sunt neapărat despre secretul de stat sau alte informații a căror publicare cumva ar pune în pericol, nu știu, interesul național sau securitatea statului Republica Moldova.”Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, membrii societății civile au venit și cu o serie de recomandări pentru autorități. Din câte se înțelege, autoritățile nu prea le-au luat în considerare. Cum vă explicați această lipsă a reacției, fiindcă, până la urmă, chiar ei au propus discuții publice pe marginea acestui subiect?Ilie Chirtoacă: „Probabil, ei ar fi cei mai indicați să răspundă la aceste întrebări.”Europa Liberă: Vreau să aud cum vedeți voi…Ilie Chirtoacă: „Din partea societății civile, am expediat deja de două ori comentarii asupra acelui regulament în cauză, împreună cu mai mulți colegi. Ne dorim în continuare să avem reguli potrivit cărora hotărârile judecătorești se publică. Într-adevăr, sunt anumite informații care nu trebuie neapărat să fie publicate, dar aici vorbim despre informații precum ar fi adresa de la domiciliu, codul numeric personal sau numărul de înmatriculare. Aceste date este normal să fie depersonalizate. E altceva atunci când hotărârile se referă la companii, la persoane publice implicate în acte de corupție.Aici, împreună cu colegii, am formulat mai multe recomandări, prin care am recomandat CSM-ului să aibă o definire mai clară a categoriilor judecătorești care se publică, care nu se publică, iar simplul fapt că instanța nu a examinat cauza în ședință publică nu este un argument suficient pentru nepublicarea hotărârilor. Am expediat pe adresa CSM comentarii la sfârșitul lunii martie, dar și acum, recent, în luna iulie, atunci când am văzut că a fost publicată o nouă versiune a acelui regulament care, din păcate, nu face altceva decât să justifice cumva lipsa acelui motor de căutare și de fapt, cum vedem noi, se măresc și temeiurile prin care se poate decide ca o hotărâre să fie depersonalizată, anonimizată sau datele cu privire la persoane și anumite fapte să nu mai fie inteligibile.”Europa Liberă: S-au organizat și o serie de cluburi de presă, mese rotunde împreună cu ambele părți, au fost chiar și campanii de informare la acest subiect. Să înțelegem că aceste discuții rămân a fi ineficiente? Care ar fi punctele de presiune asupra autorităților să audă societatea civilă?Ilie Chirtoacă: „Eu cred că orișice discuție trebuie să aibă loc. Ele sunt eficiente, întrucât aduc pe agenda publică această problemă. Într-adevăr, ar putea exista și trebuie să mergem într-acolo încât să găsim mereu o balanță între protecția datelor cu caracter personal, incluziunea în viața privată și accesul veritabil la informație de interes public. Altceva este că de ceva timp nu se mai întâmplă nimic pe această filieră și cred că trebuie să ne consolidăm eforturile, or, ceea ce se întâmplă… De fapt, sperăm că nu se va întâmpla, dar s-ar putea ca sistemul judecătoresc să-și închidă ușile, iar cei care fac jurnalism de investigație, cei care fac articole în care analizează și studiază care sunt averile persoanelor cu funcții de demnitate publică ar putea să fie îngreunat lucrul acesta și chiar calitatea ulterioară a acelor articole, dacă avem toate aceste date închise.”Europa Liberă: Pe de altă parte, domnule Chirtoacă, autoritățile spun că în așa mod vor să protejeze nu doar datele cu caracter personal, dar și folosirea abuzivă a acestor date. Totodată, am văzut că hotărârile judecătorești vor putea fi obținute de jurnaliști, dacă aceștia vor depune o cerere motivată în instanța respectivă. Cum comentați aceste argumente?Ilie Chirtoacă: „Vedeți că nu există o practică uniformă cu privire la ce fel de date se depersonalizează și care sunt anume acele date. Am studiat și practica internațională și, cel puțin, în partea ce ține de tribunalele internaționale de renume, cum este Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Tribunalul Internațional. La acele tribunale nu se depersonalizează, cel puțin, numele și prenumele părților. Aceste date sunt disponibile și atunci trebuie să vedem că poate nu aplicăm, totuși, cel mai înalt standard de protecție. În ceea ce ține de alte state, precum este Germania sau Franța la fel, într-adevăr, se aplică depersonalizarea, însă în anumite materii aceasta nu se aplică.De exemplu, în cazul Franței, în cazul persoanelor juridice, inclusiv autoritățile publice, depersonalizarea nu se aplică. Este adevărat că trebuie să protejăm datele cu caracter privat, însă aici trebuie mai mult să ne referim la persoanele private, acolo unde interesul public nu prevalează. De regulă, atunci când vorbim despre autorități, despre politicieni, despre persoane cu funcții – judecători, procurori ș.a.m.d. – în ceea ce ține de exercitarea atribuțiilor lor nu trebuie să avem o depersonalizare, mai ales, în cauze de rezonanță, în cauze de corupție, cauze de abuz în serviciu, acolo trebuie să prevaleze interesul public.Într-adevăr, se spune în acel regulament că jurnaliștii cumva vor putea avea acces, în primul rând electronic, la această bază de date, unde nu vor fi depersonalizate hotărârile, dar ceea ce se spune despre accesul prin înaintarea unei cereri, nu credem că este asta o metodă eficientă, ori, cunoaștem până acum colegii care se confruntă cu mari probleme și chiar poate au acționat și în instanța de judecată autoritățile pentru faptul că ei depun acele demersuri, iar acele demersuri sunt refuzate, după care mergi în instanța de judecată și trebuie să te lupți un an de zile până ai acea informație.Haideți să ne imaginăm că asta are loc în timpul unei campanii electorale în care acele informații sunt necesare atunci; după un an, acele informații nu mai sunt neapărat așa de relevante. Și atunci, asta va îngreuna foarte mult accesul veritabil la acele hotărâri judecătorești, care de altfel trebuie să fie public. Unul dintre principiile unui proces de judecată este caracterul public al acesteia și ulterior a hotărârii a ceea ce s-a decis.”
 • În vederea implementării obiectivelor sale, CRJM preconizează să organizeze 2 evenimente în afara mun. Chișinău pe parcursul lunii septembrie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), după cum urmează:
  1. o instruire de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 25 de persoane, între 9 – 10 septembrie 2017.
  2. un eveniment de consolidare a echipei de 2 zile. În acest sens, CRJM anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului pentru aproximativ 15 persoane, între 25 – 26 septembrie 2017.
  Astfel, Vă invităm să trimiteți ofertele dumneavoastră de preț conform cerințelor de mai jos:Rezultatele așteptate:Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi CRJM) pentru perioadele solicitate.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:1. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare (camere SNGL, DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere pentru numărul indicat de persoane per eveniment;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj.2. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului:-          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 25 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă plată pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare. 3. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:
  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  • Oferta financiară în care se indică prețurile în MDL, cu aplicare TVA la cota zero, completată conform cerințelor indicate în modelul de ofertă financiară anexată. Beneficiarul va prezenta prestatorului câștigător setul de documente confirmative pentru livrările cu aplicarea TVA la cota zero. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
  4. Amplasarea locației – în raza de cca 20 – 25 km de la ChișinăuOfertele vor fi expediate prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 15 august 2017.CRJM își rezervă dreptul de a selecta toate serviciile de la un singur ofertant sau servicii separate de la diferiți ofertanți.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea serviciului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanție.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
 • În vederea consolidării spiritului de echipă și dezvoltării de abilități cu focus pe relaționare, CRJM solicită oferte de preț pentru servicii de instruire în comunicare, care să faciliteze o sesiune de consolidare a echipei, cu durata de maxim 2 zile, cu activități și exerciții de grup și individuale pe următoarele teme: comunicare asertivă, ascultare activă, negociere și consolidarea spiritului de echipă. Sesiunea de instruire în comunicare urmează a fi pregătită de ofertant în baza unei analize a necesităților echipei CRJM și agenda ajustată respectivelor necesități. Această activitate va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).Activitatea are drept scop:
  • Înțelegerea contextului în care funcționează acum CRJM, cu identificarea și asumarea riscurilor externe potențiale pentru organizație și influența acestora asupra spiritului de echipă și
  • Dobândirea de noi abilități necesare pentru întreaga echipă – identificarea stilului propriu de negociere, înțelegerea propriilor limite și a limitelor celorlalți în comunicarea și interacțiunea cu colegii, exersarea diferitelor feluri în care solicitările pot fi filtrate, redefinite și focusate sau refuzate, anticiparea și gestionarea situațiilor de criză (managementul situațiilor de criză) etc.
  Formatorul /echipa de formatori în comunicare selectată va presta serviciile în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Asociația. Sesiunea de consolidare a spiritului de echipă urmează a fi organizată în afara mun. Chișinău, pentru maxim 2 zile, în perioada 25-26 septembrie 2017. Cheltuielile pentru organizarea sesiunii vor fi acoperite de CRJM, formatorul /echipa de formatori urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru remunerarea formatorului/echipei pentru pregătirea și livrarea sesiunii și cerințele specifice pentru logistica evenimentului (spre exemplu, dacă sunt cerințe specifice pentru sala de lucru, rechizite necesare etc.). Criteriile de selecție:
  • studii superioare în psihologie, comunicare, dezvoltare personală sau alte domenii relevante;
  • experiență în instruiri și alte activități relevante pentru comunicare, dezvoltare personală, team building;
  • metodologia de lucru propusă;
  • reputație și integritate personală;
  • oferta financiară.
   Oferta va include:- Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică și scrisoarea de intenție cu indicarea experienței relevante a ofertantului.- metodologia de lucru pentru atingerea scopului activității.- Oferta financiară cu indicarea numărului de zile preconizat pentru activitate, prețului per zi și costul total al serviciilor în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul  cu aplicarea TVA la cota 0%. Beneficiarul va prezenta documentele confirmative pentru livrări cu aplicare TVA la cota 0% ofertantului câștigător. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.- Referinţele sunt apreciate, dar nu sunt obligatorii.- În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă. Ofertele pot fi prezentate de persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev, 33, Chișinău, MD-2001, până pe 15 august 2017.  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.108 sau la adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org  Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. 
 • Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu motivează ignorarea punctajului oferit de Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în hotărârile de numire și promovare a judecătorilor, concursurile sunt organizate în mod continuu fără vreo previzibilitate și metodologie și un număr mare de concursuri sunt considerate eșuate deoarece candidații „nu au întrunit numărul necesar de voturi” ale membrilor CSM, fără a fi prezentate argumente pentru neîntrunirea voturilor. Ulterior, în cadrul concursurilor din aceleași instanțe sau din alte instanțe, aceeași candidați „eșuați” deja întrunesc numărul necesar de voturi. Acestea, dar și alte probleme au fost identificate în urma analizei procesului de selecție și promovare a judecătorilor în perioada ianuarie 2013 – mai 2017, care a constituit obiectul Documentului de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor – provocări și necesități”, elaborat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

  Autorii documentului consideră că numirea și promovarea candidaților în bază de merit este o condiție esențială pentru a asigura un sistem judiciar independent, responsabil și profesionist, iar transparența procesului de numire și promovare este importantă pentru asigurarea încrederii în justiției atât a societății, cât și a judecătorilor și altor profesioniști care aspiră la funcția de judecător.

  În urma analizei procesului de numire și promovare a judecătorilor s-a stabilit că rolul evaluării efectuate de Colegiul de Selecție este minimalizat, deoarece în multe cazuri CSM nu numește judecătorii în baza punctajului acordat de Colegiul de Selecție și nici nu motivează atunci când ignoră rezultatele candidaților obținute la Colegiu. Spre exemplu, în perioada 2013-mai 2017, cel puțin 56% din candidații la funcția de judecător, propuși de CSM pentru numirea în judecătorii, 45% din cei propuși pentru promovarea la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și 39% din cei propuși pentru promovarea la curțile de apel sunt candidați cu punctaje mai mici decât contracandidații.

  Autorii analizei au stabilit că este mare numărul numirilor în funcție în urma concursurilor cu participarea unui singur candidat, ceea ce nu permite desfășurarea unui concurs veritabil și selectarea celui mai bun candidat în urma unui concurs cu adevărat competitiv. Spre exemplu, în perioada de referință 23% din candidații propuși pentru numirea în judecătorii, 65% din cei propuși pentru numirea la funcții de conducere în judecătorii, 91% pentru numirea la funcții de conducere în curțile de apel și 100% pentru cei propuși la funcții de conducere în CSJ sunt candidați care au participat la concursuri cu un singur candidat. În același timp, 10-14% din toate concursurile anunțate (21% pentru promovarea la CSJ) sunt declarate de CSM ca fiind eșuate, singura motivație oferită fiind, de fiecare dată, că un candidat sau candidații participanți nu au întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM.

  A fost observată o lipsă de interes a judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcții de conducere în instanțe. Astfel, multe concursuri anunțate de CSM pentru promovarea la curțile de apel sau în funcții de conducere la curțile de apel și CSJ au avut loc cu participarea unui singur candidat, sau nu au avut loc din motiv că nu au existat candidați sau aceștia s-au retras până la votare, determinând CSM-ul să anunțe concursuri repetate. Motivarea insuficientă a hotărârilor CSM și declararea unui număr mare de concursuri ca fiind eșuate ar putea fi printre cauzele care descurajează judecătorii să participe la aceste concursuri.

  Autorii recomandă îmbunătățirea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor prin utilizarea rezultatelor evaluării oferite de Colegiul de Selecție la numirea și promovarea candidaților și prevederea în legislație a dreptului candidaților pentru numirea în funcția de judecător cu cel mai înalt punctaj de a-și alege instanța; organizarea concursurilor pentru toate funcțiile vacante în sistem o dată sau de două ori pe an, ceea ce va permite candidaților să-și planifice din timp cariera și va da posibilitate CSM-ului să-și planifice activitatea și suficient timp pentru motivarea hotărârilor; motivarea hotărârilor CSM cu privire la cariera judecătorilor în cazul în care punctajul Colegiului de Selecție nu este urmat de CSM sau concursul este declarat eșuat. De asemenea, se recomandă  reevaluarea urgentă a criteriilor de selecție, promovare și transfer a judecătorilor, care au o serie de carențe evidențiate în mai multe analize precedente atât de CRJM, cât și de alte organizații. Concluziile analizei confirmă lipsa unui progres în domeniul selecției și promovării judecătorilor, constatate anterior în recomandările documentului de politici publice: „Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilități sau garanții suplimentare?”, elaborat de CRJM în anul 2015.

  Documentul de politici publice: „Selecția și promovarea judecătorilor – provocări și necesități” a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

  Acest document este posibil datorită  ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CRJM şi nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.


 • Legislația Republicii Moldova cu privire la organizațiile necomerciale este depășită și nu asigură o protecție suficientă a acestora împotriva abuzurilor. În primăvara anului 2016, ministrul Justiției, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organizații ale societății civile de a îmbunătăți legislația cu privire la organizațiile necomerciale și a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai Ministerului Justiției.

  Grupul a lucrat mai mult de un an și a elaborat un proiect de Lege menit să înlocuiască Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde și practici internaționale și ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil și independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de experți internaționali și supus consultărilor publice cu participarea organizațiilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justiției. Pe durata activității sale, grupul de lucru s-a bucurat de independență și nu a fost supus influenței improprii din partea conducerii Ministerului Justiției sau a altor autorități. Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

  Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor din grupul de lucru au recepționat de la reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adiționale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justiției.

  Completările includ „prevederi speciale privind activitatea politică a organizațiilor necomerciale”, care în esență limitează activitatea organizațiilor neguvernamentale și stabilesc interdicții pentru finanțarea acestora, directă sau indirectă, din afara Republicii Moldova. Restricțiile se referă la organizații care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ. Restricțiile se referă și la organizațiile care, potrivit inițiativei, pot participa sau interveni în activități politice, în campanii electorale, activități legate de programe electorale, susținere a partidelor politice, lideri a acestora sau candidați, acțiuni de promovare a acestora sau oricare acțiuni lansate de aceștia, desfășurate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât și în afara alegerilor. Aceste organizații nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

  Ajustările, de asemenea, vizează și reguli suplimentare de transparență financiară a tuturor organizațiilor care beneficiază de finanțare din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui să depună la Ministerul Justiției rapoarte financiare trimestriale și anuale. Asta chiar dacă aceste rapoarte se prezintă lunar și anual către organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui să publice și alte rapoarte de confirmare a provenienței mijloacelor financiare și a veniturilor organizației, dar și ale membrilor organelor de conducere ale acestora.  În plus, organizațiile vor trebui să depună și o declarație scrisă privind veniturile și cheltuielile din „activități politice” la Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală și să o publice pe pagina lor web.

  Pentru încălcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justiției va aplica sancțiuni organizației necomerciale și membrilor organelor de conducere ale organizației. Printre sancțiuni se numără amenda în mărimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organizația a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum și lichidarea organizației, ultima fiind dispusă de judecător.

  Pe 6 iulie 2017, Grupul de lucru a avut o întâlnire cu ministrul Justiției, la care dl Cebotari a menționat că respectiva completarea are scopul să nu admită influențarea politicii Republicii Moldova din exterior, influențare care are loc inclusiv prin finanțarea din exterior a organizațiilor necomerciale care se focusează pe politicile statului sau susțin, direct sau indirect, inițiativele partidelor politice. Ministrul a propus îmbunătățirea textului propus de el. Reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru au comunicat reprezentanților ONG-urilor în grupul de lucru că versiunea finală a proiectului, care va fi promovată, va fi decisă de către Ministerul Justiției.

  Organizațiile semnatare susțin că propunerile ministrului Justiției nu pot fi susținute sub nicio formă, deoarece acestea sunt contrare standardelor internaționale și pun în pericol întregul sector asociativ și democrația în Republica Moldova.

  Inițiativa este contrară standardelor internaționale, care nu admit astfel de limitări pentru activitatea ONG-urilor. Mai mult, inițiativa ministrului este contrară însăși scopului pentru care a fost inițiată modificarea legislației. Grupul de lucru a fost creat pentru a îmbunătăți și nu a înrăutăți climatul de activitate al organizațiilor necomerciale. În caz că această intenție a ministrului ar fi fost comunicată din start, nicio organizație necomercială nu ar fi acceptat să se implice în elaborarea proiectului. De asemenea, această inițiativă a fost anunțată în ultimul moment, în pofida faptului că același ministru a creat grupul de lucru cu mai mult de un an în urmă.

  Propunerile reprezintă un atac împotriva organizațiilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activități de dezvoltare a democrației participative. Majoritatea absolută a ONG-urilor din Moldova beneficiază de fonduri susținute de partenerii de dezvoltare. Astfel de măsuri vor lipsi de finanțare majoritatea ONG-urilor active din țară, iar organizațiile și fundațiile politice străine care activează în Republica Moldova ar trebui să-și încheie activitatea.

  Prevederile propuse sunt contrare și Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în elaborarea politicilor și reformelor din Republica Moldova.

  Această inițiativă vine într-o perioadă în care atestăm un regres în ceea ce privește mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, inclusiv datorită atacurilor îndreptate împotriva mai multor activiști din societatea civilă. Nu poate fi ignorată nici declarația Președintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promovării prevederilor de limitare a finanțării din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea să credem că acest incident nu reprezintă politica promovată de guvernare în privința ONG-urilor.

  Din considerentele expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

  1. ministrului Justiției să renunțe la inițiativa de limitare a finanțării activității ONG-urilor din exterior, precum și la orice alte inițiative menite să limiteze activitatea acestora și să expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;
  2. Guvernului și Parlamentului să voteze proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale elaborat de grupul de lucru fără a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratată de noi drept o confirmare implicită a unei politici de limitare a activității sectorului asociativ;
  3. Corpului diplomatic și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze îndeaproape situația societății civile din Republica Moldova și inițiativele de suprimare a activității sectorului asociativ în Republica Moldova, și să întreprindă toate măsurile pentru a asigura că mediul de activitate al organizațiilor societății civile și a libertății presei nu se înrăutățesc.

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în română)

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în engleză)

  Notă: Proiectul de lege ce conține propunerile Ministerului Justiției (art. 26-28) a fost publicat în după amiaza zilei de 11 iulie 2017, după lansarea declarației  menționate mai sus și este disponibil aici.

   Organizațiile semnatare:  
  1. Alianța INFONET
  2. Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)*
  3. Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova
  4. Alianța Studenților din Moldova
  5. Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
  6. Amnesty International Moldova
  7. Asociația „Piligrim-Demo”
  8. Asociația Certitudine
  9. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului şi Dezvoltarea Durabilă
  10. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
  11. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova
  12. Asociația Micului Business
  13. Asociația Obștească „Casa Speranțelor”
  14. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”
  15. Asociația Obștească „Pentru Prezent și Viitor”
  16. Asociația Obștească „Pro-Trebujeni”
  17. Asociația Obștească „QNA Moldova”
  18. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți
  19. Asociația Obștească ADR ”Habitat”
  20. Asociația Obștească Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
  21. Asociația Obștească BIOS
  22. Asociația Obștească „SocioAcces”
  23. Asociația Obștească Tinerele Femeii Cernoleuca
  24. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
  25. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  26. Asociația pentru Politica Externă (APE)
  27. Asociația Presei Independente (API)
  28. Asociația Promo-Lex
  29. Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht”
  30. Centrul „EuroPass”
  31. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
  32. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  33. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
  34. Centrul de Dezvoltare Economica
  35. Centrul de Drept al Femeilor
  36. Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
  37. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
  38. Centrul de Informații GENDERDOC-M
  39. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
  40. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
  41. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  42. Centrul International „La Strada”
  43. Centrul National de Drept „AD LEGEM”
  44. Centrul National de Mediu
  45. Centrul Național al Romilor
  46. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
  47. Centrul pentru jurnalism independent (CJI)
  48. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
  49. Centrul Pro-Europa Comrat
  50. Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
  51. Clinica Juridică Universitară Bălți
  52. Coaliția Nediscriminare
  53. Comunitatea WatchDog.MD
  54. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
  55. CPR – Moldova
  56. Eco-Contact
  57. Eco-TIRAS
  58. Fundația Est-Europeană
  59. Fundația Freedom Moldova
  60. Fundația pentru dezvoltare
  61. Fundația Soros-Moldova
  62. Fundația Terre des hommes Moldova
  63. Grupul Tinerilor Pentru Solidaritate Interetnică
  64. Gutta Club
  65. HOSPICE Angelus Moldova
  66. Institutul de dezvoltare „Millenium”
  67. Institutul de Politici Publice (IPP)
  68. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  69. Institutul Muncii
  70. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
  71. Mișcarea Ecologistă din Moldova
  72. Parteneriatul Necomercial Programe Medico-Sociale
  73. RISE Moldova
  74. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
  75. Terra-1530
  76. Transparency International Moldova (TI-Moldova)
  77. Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Moldova
  78. Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor
    Lista semnatarilor rămâne deschisă  *APSCF este o rețea de 89 de ONGuri naționale și locale constituită în 2002, iar unele ONGuri membre activează din anii 90 ai secolului trecut fiind active în special ca prestatori de servicii sociale pentru copii, dar și promotori de noi abordări/ idei/ norme în protecția copilului. ONG-urile membre, partenere de dialog ai factorilor de decizie la nivel național și internațional, și prietene ale copiilor, contribuie prin activități zilnice la punerea în aplicare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului chiar din momentul ratificării acesteia. 
 • Organizaţiile societăţii civile semnatare își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 4 iulie 2017 privind declararea magistratului Curții de Apel Chișinău, Domnica MANOLE, ca fiind incompatibilă cu funcția de judecător. Semnatarii solicită Președintelui Republicii Moldova să nu promulge decretul de eliberare din funcție a judecătoarei Manole, iar CSM - să respecte legislația în vigoare şi să devină cu adevărat garantul independenței judecătorilor.

  La 24 mai 2016, la solicitarea Procurorului General, CSM a dat acordul pentru urmărirea penală a judecătoarei Curții de Apel Chişinău, Domnica MANOLE, pentru decizia de a obliga Comisia Electorală Centrală să organizeze un referendum de modificare a Constituției RM. Magistrata este acuzată în temeiul art. 307 Cod Penal, că a adoptat cu bună știință o hotărâre vădit ilegală. Examinarea chestiunii de admitere a acordului de pornire a urmăririi penale s-a desfășurat cu ușile închise, deși judecătoarea Manole și avocatul ei au solicitat examinarea cauzei în ședință publică. Acordul de pornire a urmăririi penale în acest caz a fost admis fără nici o motivare din partea CSM. De mai mult de un an de zile cauza se află la Procuratura Anticorupţie şi nu este cert când sau dacă în genere va fi expediată în instanţă de judecată. În iulie 2016, Procuratura Anticorupţie a reluat investigarea judecătoarei Manole într-un alt dosar, care viza pretinsa nedeclarare a proprietăților și care fusese clasat în februarie 2015, după ce în 2014 Centrul Național Anticorupție (CNA) a constatat că judecătoarea nu a comis abaterea invocată.

  La 4 iulie 2017, CSM a decis eliberarea din funcție a doamnei Manole, aparent, în temeiul examinării unui aviz al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Avizul SIS menționează că în mai multe cauze examinate de către completul de judecată cu participarea judecătoarei Manole, inclusiv dosarul care a stat la baza acordului de urmărire penală a judecătoarei din mai 2016, magistrata ar fi admis iregularități care atestă prezența factorilor de risc în activitatea ei. Și de această dată, examinarea avizului s-a desfășurat cu ușile închise, deși judecătoarea Manole a solicitat examinarea cauzei în ședință publică. Această chestiune a figurat şi pe agenda CSM cu câteva săptămâni în urmă, însă a fost amânată la inițiativa CSM.

  Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare față de hotărârea CSM privind eliberarea din funcție a judecătoarei Manole. Hotărârea CSM contravine practicii anterioare în care membrii CSM au stabilit că SIS nu poate să aprecieze activitatea judecătorilor în examinarea dosarelor concrete, mai ales în partea ce ține de legalitatea și temeinicia hotărârilor adoptate. În plus, chestiunea eliberării din funcție a unui judecător a fost examinată cu ușile închise, chiar dacă judecătorul a solicitat o ședință publică. Mai mult chiar, Legea cu privire la statutul judecătorului nu permite CSM eliberarea din funcție a judecătorului în baza avizului SIS fără o procedură disciplinară, care în acest caz nu a avut loc.

  Din dispozitivul hotărârii CSM dat citirii în ședința CSM rezultă că judecătoarea Manole a încălcat şi obligația de a comunica cu presa. Se pare că nici măcar judecătoarea Manole nu a cunoscut că este acuzată de acest fapt. Nu este clar cine a formulat o astfel de plângere, iar aceasta nu figura pe agenda CSM. În orice caz, încălcarea acestei obligații cu greu justifică aplicarea celei mai grave sancțiuni - eliberarea unui judecător din funcție.

  Decizia privind eliberarea din funcție a judecătoarei Manole alimentează suspiciunile lipsei de independență a CSM de alte puteri în stat, aplicarea neuniformă a legii și aplicarea justiției selective împotriva unui magistrat pentru decizia emisă în dosarul referendumului. Examinarea chestiunii cu ușile închise întărește şi mai mult această suspiciune, având în vedere și modul în care au fost reluate în anul 2016 şi alte dosare împotriva aceluiași judecător. Decizia de ieri a CSM este un precedent deosebit de periculos pentru independența judecătorilor din Republica Moldova şi este de natură să transmită un semnal celorlalți judecători să nu se opună guvernării. Astfel de decizii subminează din rădăcini independența judecătorilor. O asemenea conduită este inadmisibilă pentru CSM, care, conform legii, trebuie să fie garantul independenței judecătorilor.

  Organizațiile semnatare solicită:

  1. Președintelui Republicii Moldova, să nu promulge decretul de eliberare din funcție al judecătoarei Manole;
  2. CSM-ului să examineze cauzele în ședințe închise doar în cazurile strict necesare, să prezinte public motivele examinării cazurilor cu ușile închise, pentru a nu deteriora și mai mult încrederea societății în justiție;
  3. Corpului judecătoresc, să se solidarizeze în vederea asigurării independenței puterii judecătorești;
  4. CSM-ului, să devină cu adevărat garantul independenței judecătorilor;
  5. Partenerilor de dezvoltare, să monitorizeze cu cea mai mare atenție starea justiției din Republica Moldova şi să reacționeze pe măsură de fiecare dată când situația o impune, condiționând asistența acordată de asigurarea independenței sistemului judecătoresc.

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în română).

  Textul integral al declarației este disponibil aici (în engleză)

 • Mai multe organizaţii ale societăţii civile își exprimă nedumerirea în legătură cu continuitatea „dezbaterilor” pe marginea iniţiativei de schimbare a modului de alegere a Parlamentului, în pofida opiniei explicite a Comisiei de la Veneţia că schimbarea sistemului electoral nu este recomandată.Printr-o declaraţie emisă astăzi, ei au reiterat poziţia sa exprimată anterior, care a fost împărtăşită şi de Comisia de la Veneția. Conform opinei Comisiei de la Veneţia, în Republica Moldova nu există una din condițiile indispensabile pentru modificarea sistemului electoral - consensul politic. Pe de altă parte, riscul influențării deputaților din circumscripții de interese de afaceri, menţionat de Comisie, nu poate fi înlăturat decât prin renunțarea la inițiativa de alegere a deputățiilor în circumscripții, adică prin renunţarea la schimbarea sistemului electoral.Societatea civilă susține că nu va participa la discuțiile de „îmbunătățire” a inițiativei de introducere a sistemului uninominal sau mixt deoarece acestea sunt sunt lipsite de logică atât timp cât nu sunt întrunite condiţiile pentru schimbarea sistemului electoral. Ei solicită autorilor să retragă proiectul de lege privind modificarea sistemului electoral și să revină de urgență la implementarea cerințelor Curții Constituționale în vederea eliminării carenţelor din legislația electorală actuală, în special în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, examinarea contestațiilor electorale, reflectarea campaniei în media, implicarea bisericii în alegeri şi votul diasporei.Declaraţia a fost făcută publică la 30 iunie 2017 în cadrul unei conferințe de presă.Textul integral al declarației este disponibil aici.
 • CRJM solicită oferte, de la companii din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de asistență/consultanță fiscală. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de ofertă și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM) pentru perioada iulie 2017 – iulie 2019.

  Consultațiile fiscale vor avea un caracter ocazional și vor fi prestate la cererea beneficiarului în număr de aproximativ zece consultații pe an (cca 20 ore). În caz de necesitate, compania selectată va solicita răspunsul oficial al autorităților fiscale la subiectele propuse spre consultare.

  Asistența fiscală acordată va ține de aspectele fiscale aferente activității ONG-urilor și anume: tratamentul fiscal privind cheltuielile efectuate de Asociație, determinarea obligațiilor fiscale în baza contractelor încheiate cu rezidenții/nerezidenții, importul de servicii și determinarea locului livrării serviciilor, înregistrarea în calitate de contribuabil TVA în cadrul activității economice și restituirea TVA în cadrul proiectelor de asistenta tehnică, etc.

  Criteriile de selecție:

  • Experiența companiei și personal calificat în domeniul fiscal din Republica Moldova;
  • Termene și condiții de realizare;
  • Prețul serviciilor.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de către ofertant și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A. Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 3 iulie 2017. Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare / extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice a companiei (cu indicarea persoanei responsabile de consultațiile fiscale și anexarea CV-ului acesteia);
  2. Oferta financiară, care include prețul per oră pentru serviciile de consultanță. Prețurile serviciilor pentru consultanța fiscală vor fi indicate în dolari SUA, inclusiv toate taxele aferente. De asemenea, se va indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.

  Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.109 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org

   Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 • CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii engleze generale și limbii engleze specializate pentru domeniul juridic, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat astfel încât să răspundă cerințelor membrilor Asociației care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, precum și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.

  Detalii tehnice:

  • Numărul de nivele: va fi stabilit în funcție de nivelul actual al persoanelor instruite;
  • Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
  • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de engleză generală: 3-4 persoane;
  • Numărul persoanelor instruite pentru engleza juridică: 10 persoane;
  • Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău;
  • Metode de predare:  inovative și interactive.

  Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).

  Criteriile de selecție:

  • Oferta tehnică (experiența ofertantului, portofoliul de clienți, aplicarea metodelor inovative de predare)  – 70%;
  • Oferta financiară – 30%.

  Oferta va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
  2. Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și caracteristicile/detaliile cursurilor propuse.
  3. Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv cu TVA la cota 0%, (beneficiarul urmează să prezinte prestatorului setul de documente confirmative pentru aplicarea TVA la cota zero).

  Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

  Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 iunie 2017.

  Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de  6 iulie 2017.

  Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 • Pe parcursul ultimilor doi ani sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova a trecut printr-o serie de transformări importante, care sunt însă puse în pericol de tergiversarea recrutării consilierilor și conducerii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

  La 1 mai 2016 a intrat în vigoare noua Lege a achizițiilor publice, Nr. 131, care, fiind elaborată cu suportul experților europeni, a adus o serie de îmbunătățiri de ordin legal pentru procesul achizițiilor publice, astfel, fiind aliniat la acquis-ul comunitar. Această lege prevede și crearea unei entități separate responsabile de soluționarea contestațiilor, care, erau anterior soluționate în cadrul Agenției Achiziții Publice, fapt care crea premise pentru conflicte de insteres în cadrul Agenției, care aproba procedurile de achiziții prin controlul ex-ante, și totodată lua decizii în cazul contestațiillor. În varianta inițială a legii, autoritatea respectivă urma să fie creată în subordinea Ministerului Finanțelor. Mai tirziu însă, inclusiv la insistența comunității internaționale, legea a fost modificată (la 23.09.2016), astfel încît Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor să fie o autoritate independentă de executiv, în subordinea directă a Parlamentului.

  Concursul pentru alegerea candidaților la funcția de consilieri (alături de director general și director general adjunct) ai Agenției noi a fost lansat la 23.12.2016, iar la 1 februarie 2017, Comisia Parlamentară Economie, Buget, Finanțe a publicat o decizie privind admiterea unor candidați la concurs. Prima audiere a candidaților admiși a avut loc la 28 februarie. A doua, la 13 martie, iar a treia, este planificată pentru 14 iunie curent. Nu este clar din ce motiv s-a tărăgănat atît lansarea concursului (din septembrie pina în decembrie), iar apoi desfășurarea de trei ori a audierilor în Comisie într-un interval de 4 luni. Pe pagina Parlamentului nu a fost publicat nici un proces verbal al ședințelor Comisiei de specialiate în cadrul cărora au avut loc audierile. Iar participarea publicului la aceste audieri nu este permisă, dat fiind faptul conform punctului 17 din Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului deschis pentru selectarea candidaţilor la funcţiile de Consilier pentru soluţionarea contestaţiilor al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, aprobat prin Decizia Comisiei Economie, Buget și Finanțe, nr.646 din 21.12.2016, audierea candidaţilor admişi se va efectua în cadrul unei şedinţe închise a Comisiei.

  Și mai grav este că această tergiversare se întîmplă în condițiile unui vid de competență în ceea ce privește soluționarea contestațiilor. Deja mai mult de un an (începînd cu 1 mai 2016), agenții economici nesatisfăcuți de modul în care a fost desfășurată procedura de achiziție nu au decît calea judiciară pentru a-și apăra interesele, însă aceasta consumă foarte