Prezentarea CRJM
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit cu sediul în Chişinău. CRJM este un centru analitic cu o experienţă bogată în analiza activității și reformarea sistemului justiției, în raportare cu privire la drepturile omului și reprezentare strategică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), în domeniul asigurării egalității și nediscriminării și în promovarea reformelor pentru un mediu favorabil pentru organizațiile societății civile. CRJM activează în Republica Moldova.

Obiectivele noastre

 • consolidarea unei justiţii eficiente, transparente, echitabile şi credibile;
 • sensibilizarea autorităţilor privind problemele în domeniul drepturilor omului şi eradicarea acestora;
 • crearea unei culturi de respectare a drepturilor omului;
 • elaborarea de politici publice privind respectarea drepturilor omului.

 

 

Noi acționăm prin

 • cercetări în domeniul politicilor publice;
 • monitorizarea și raportarea privind sistemul judiciar și drepturile omului;
 • advocacy a celor mai bune practici în domeniul justiției și drepturilor omului;
 • instruire în domeniul drepturilor omului;
 • litigare strategică.

 

 

Ce facem noi

 • asistarea autorităților din Republica Moldova în procesul de elaborare a documentelor de politici și a cadrului legislativ în domeniul justiției și drepturilor omului;
 • analiza jurisprudenței CtEDO și a modului în care Guvernul Republicii Moldova execută hotărârile acesteia;
 • monitorizarea și raportarea privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a instanțelor judecătorești;
 • informarea și instruirea juriștilor, jurnaliștilor și a studenților la drept în domeniul drepturilor omului și a justiției.

Principalele succese ale CRJM

Membru al

 • Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din  Parteneriatul Estic
 • Platformei societății civile „Pentru Europa”
 • Platformei societății civile EU-Moldova

Premii

 • Premiul ONU în domeniul Drepturilor Omului