Mecanismul de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea termenului rezonabil trebuie îmbunătăţit