(Ro) Solicitare de oferte pentru servicii de transport de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova