(Ro) Anunț de vânzare a echipamentului tehnic uzat, funcțional