Standarde internaționale
(Engleză) Annual Report 2011
Autor: European Court of Human Rights
2012/01/01
(En) A Journalist’s Guide to the Federal Courts
Autor: Administrative Office of the United States Courts
2011/07/20
(Engleză) Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity
Autor: Națiunile Unite,United Nations,Națiunile Unite
2011/01/01
(Engleză) Annual Report 2010
Autor:
2011/01/01
Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile
Autor: Consiliul Europei
2010/11/01
Manual de drept european privind nediscriminarea
Autor: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene,Consiliul Europei,Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2010/08/01
Recomandările de la Kiev privind indepența judiciară în Europa de Est,Caucazul de Sud și Asia Centrală
Autor: OSCE/ODIHR
2010/01/01
Magna Carta a Judecătorilor
Autor: Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
2010/01/01
(Engleză) Report on the independence of the judicial system part I: The Independence of Judges
Autor: Comisia de la Veneția
2010/01/01
(Engleză) Annual Report 2009
Autor:
2010/01/01
(Engleză) Annual Report 2008
Autor:
2009/01/01
(Engleză) Annual Report 2007
Autor:
2008/01/01
1 2 3 »»