Rapoarte privind Moldova
Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2016
Autor: Ministerul Justiției
2017/03/01
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2016
Autor: Consiliul Superior al Magistraturii
2017/02/28
Raport Anual privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2016
Autor: Curtea Supremă de Justiție
2017/02/20
Raportul și recomandările cu privire la vizita și interviurile din 21-25 noiembrie 2016
Autor: Institutul de Reforme Penale
2017/02/20
Barometrul Opiniei Publice – octombrie 2016
Autor: Institutul de Politici Publice
2016/10/20
Raport de Stare a Țării 2016
Autor: Centrul Analitic Independent Expert-Grup
2016/09/30
(Engleză) State of the Country Report 2016
Autor: Independent Think-Tank Expert-Grup
2016/09/30
Report On The Corruption Risk Assessment Within The Public Prosecution Service In The Republic Of Moldova
Autor: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe
2016/06/28
Barometrul Opiniei Publice – aprilie 2016
Autor: Institutul de Politici Publice
2016/05/04
Ghid privind asigurarea egalităţii de gen în instanţele judecătoreşti
Autor: USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP)
2016/05/04
Impactul corupției asupra oportunităților de afirmare şi carieră a femeilor din cadrul Administrației Publice Centrale din Republica Moldova
Autor: Institutul de Politici Publice
2016/05/03
Instanțe specializate în litigii de muncă
Autor: Victor Pușcaș,Adrian Lungu,Vitalie Sprînceană
2016/03/23
1 2 3 »»