Instrumente pentru litigare
Înregistrarea cabinetului avocatului şi a biroului asociat de avocaţi. Îndrumar pentru avocați
Autor: Sorina Macrinici
2013/02/01
Principiile fundamentale ale avocaturii. Îndrumar pentru avocaţi
Autor: Vladislav Gribincea
2013/02/01
Руководство по применению статьи 5: Право на свободу и личную неприкосновенность
Autor: Consiliul Europei,Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2012/01/01
Свобода мирных собраний и объединений в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 11)
Autor: Interights
2011/01/01
Ghid practic cu privire la admisibilitate
Autor: Consiliul Europei,Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2011/01/01
Свобода выражения мнения в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 10)
Autor: Interights
2010/01/01
Запрещение дискриминации в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека (Статья 14)
Autor: Interights
2009/01/01
Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6)
Autor: Interights
2009/01/01
Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 3)
Autor: Interights
2009/01/01
Право на свободу и личную неприкосновенность в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 5)
Autor: Interights
2008/01/01
Codul deontologic al avocaţilor Baroului din Republica Moldova
Autor: Uniunea Avocaţilor
2002/12/20
1 2 3