Instrumente pentru litigare
Modele de acte judecătorești. Procedura civilă
Autor: Mihai Poalelungi,Elena Belei
2014/02/26
Formular de cerere la CtEDO
Autor: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/22
Formular de procură la CtEDO ”dacă este completat după depunerea cererii”
Autor: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/22
Cum se completează formularul de cerere
Autor: Consiliul Europei,Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2014/01/22
Răspunderea juridică a avocaților. Îndrumar pentru avocați
Autor: Alexandru Țurcan, Vladislav Gribincea
2013/11/01
Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Îndrumar pentru avocați
Autor: Vasile Rotaru
2013/11/01
Audierea martorului. Îndrumar pentru avocați
Autor: Oleg Canțer
2013/10/01
Stagiul profesional în avocatură în Republica Moldova. Ghidul avocatului stagiar
Autor: Asociaţia Tinerilor Avocaţi
2013/09/15
Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Îndrumar pentru avocați
Autor: Vladislav Gribincea
2013/09/01
Executarea hotărârilor CtEDO și supravegherea executării de către Comitetul de Miniștri (Video)
Autor: Consiliul Europei
2013/07/01
Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant. Îndrumar pentru avocați
Autor: Augustina Bolocan-Holban, Natalia Moloşag, Olesea Doronceanu, Veronica Mihailov-Moraru Vladislav Gribincea
2013/06/01
Contabilitatea şi fiscalitatea avocaţilor. Îndrumar pentru avocați
Autor: Natalia Curagău
2013/02/10
1 2 3