Resurse
Impactul corupției asupra oportunităților de afirmare şi carieră a femeilor din cadrul Administrației Publice Centrale din Republica Moldova
2016/05/03
Instanțe specializate în litigii de muncă
2016/03/23
(Engleză) Nations in transit – Moldova (2016)
2016/03/06
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2015
2016/03/01
Raport de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2015
2016/03/01
(Engleză) Stronger judiciary in Eastern Europe: Georgia, Moldova and Ukraine
2016/02/25
Hotărâre privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie pe anul 2015
2016/02/08
Activitatea polițienească în Republica Moldova percepții interne și externe
2016/01/20
Responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților
2016/01/19
Barometrul Opiniei Publice – noiembrie 2015
2015/11/08
Raportul de evaluare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova
2015/09/05
(Engleză) Comparative summary. The assessment report of the courts of law in the Republic of Moldova
2015/09/04
Basic anti-corruption concepts
2015/09/01
Raport de Stare a Țării 2015
2015/07/10
State of the Country Report 2015
2015/07/10
Servicii de asistenta juridica pentru cetateni
2015/07/02
Indexul sustenabilității organizațiilor societății civile 2014 – Republica Moldova
2015/06/25
(Engleză) The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia
2015/06/25
(Engleză) Nations in transit – Moldova (2015)
2015/06/22
(Engleză) Evaluation of the practical use of templates as motions for pre-trial detention
2015/06/08
Evaluarea utilizării în practică a formularelor tipizate de demersuri de solicitare a arestării preventive
2015/06/08
Barometrul Opiniei Publice – aprilie 2015
2015/04/10
Culegerea de decizii ale Curții Constituționale privind controlul de Constituționalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
2015/04/08
Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015
2015/04/07
Raportul privind implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și executarea prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei (1 martie 2014–28 februarie 2015)
2015/04/06
1 2 3 »»