Resurse
Hotărâre privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie pe anul 2015
2016/02/08
Activitatea polițienească în Republica Moldova percepții interne și externe
2016/01/20
Responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaților
2016/01/19
Barometrul Opiniei Publice – noiembrie 2015
2015/11/08
Raportul de evaluare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova
2015/09/05
(Engleză) Comparative summary. The assessment report of the courts of law in the Republic of Moldova
2015/09/04
Basic anti-corruption concepts
2015/09/01
Raport de Stare a Țării 2015
2015/07/10
State of the Country Report 2015
2015/07/10
Servicii de asistenta juridica pentru cetateni
2015/07/02
Indexul sustenabilității organizațiilor societății civile 2014 – Republica Moldova
2015/06/25
(Engleză) The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia
2015/06/25
(Engleză) Nations in transit – Moldova (2015)
2015/06/22
(Engleză) Evaluation of the practical use of templates as motions for pre-trial detention
2015/06/08
Evaluarea utilizării în practică a formularelor tipizate de demersuri de solicitare a arestării preventive
2015/06/08
Barometrul Opiniei Publice – aprilie 2015
2015/04/10
Culegerea de decizii ale Curții Constituționale privind controlul de Constituționalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
2015/04/08
Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015
2015/04/07
Raportul privind implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015 și executarea prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei (1 martie 2014–28 februarie 2015)
2015/04/06
(Engleză) Country Reports on Human Rights Practices – Moldova, 2014
2015/04/01
Executarea de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 2013-2014
2015/03/31
Raport de evaluare a modului de emitere și executare a ordonanțelor de protecție în cazurile de violență în familie în perioada 2012-2014
2015/03/31
(Engleză) Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and recommendations for actions
2015/03/25
Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2014
2015/03/19
Hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova privind activitatea Curţii Supreme de Justiţie în anul 2014
2015/03/15
1 2 3 »»