Drepturile Omului
Curricula pentru programul de formare de formatori în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
Учебный план программы профессиональной подготовки тренеров в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Ghid-resursă în domeniul nediscriminării pentru cadre didactice
2016/01/29
Руководство по источникам в области недискриминации для педагогических кадров
2016/01/29
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2015
2016/01/29
INFOGRAFIC: Republica Moldova: Interceptarea convorbirilor telefonice
2016/01/22
(En) Anti-discrimination and equal treatment in Moldova
2015/10/01
Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării
2015/07/01
(Engleză) Compatibility analysis of Moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination
2015/07/01
Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации
2015/07/01
Executarea de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: 2013-2014
2015/03/31
(Engleză) Execution of judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova: 2013-2014
2015/03/31