Publicații
(En) Anti-Corruption Policies in Georgia, Moldova and Ukraine
2017/10/02
(En) How Legal Think Tanks provide, or fail to provide, knowledge to governments in Central and Eastern Europe
2017/09/25
În ce mod Think Tank-urile Juridice reuşesc sau nu să ofere expertiză pentru Guverne în Europa Centrală şi de Est
2017/09/25
Communication in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements
2017/09/07
ИНФОГРАФИК//Как осуществляется отчисление процентной доли в размере 2% физическими лицами
2017/03/10
INFOGRAFIC//Cum se efectuează desemnarea procentuală. Scurtă instrucțiune pentru persoane fizice
2017/03/07
Analiza regimului fiscal al organizațiilor necomerciale
2017/03/01
INFOGRAFIC: Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – 2016
2017/02/27
Ghid pentru persoane fizice privind desemnarea procentuală (Legea 2%)
2017/02/23
Процентное отчисление («закон 2%»). Руководство для физических лиц
2017/02/23
INFOGRAFIC//Cum se depersonalizează hotărârile judecătorești în alte țări și în tribunalele internaționale?
2017/02/16
Республика Молдова в Европейском суде по правам человека в 2016 году
2017/02/13
Sinteza datelor privind activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2016
2017/01/27
(En) Independence and Accountability of Moldova’s Judiciary under Threat
2017/01/03
(En) Moldova: investigating high-level corruption – progress or illusion?
2017/01/03
(Engleză) Opinion on the Draft Law no. 161 on Amendments and Supplements to Certain Legislative Acts (“Big Brother” Law)1
2016/12/30
ИНФОГРАФИК//Как зарегистрировать организацию для участия процентного отчисления
2016/12/07
INFOGRAFIC//Cum înregistrăm organizația la mecanismul de desemnare procentuală?
2016/12/07
Ghid privind înregistrarea organizațiilor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%)
2016/12/07
Руководство о порядке регистрации организаций в Перечне получателей процентного отчисления («Закон 2%»)
2016/12/07
Opinie cu privire la proiectul de lege nr. 161 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (legea „Big Brother”)
2016/12/02
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Corsacov v. Moldova group of cases (ineffective investigations of ill-treatment)
2016/11/21
Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016
2016/11/16
(Engleză) Analysis of the legislation and practice concerning disciplinary liability of judges 2015-2016
2016/11/13
(Engleză) SUBMISSION in accordance with Rule 9.2 of the Rules of the Committee of Ministers on Ciorap v. Moldova group of cases (conditions of detention)
2016/11/08
1 2 3 »»