Arhivă Anunțuri
12 februarie 2016
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) va organiza un training pentru avocați, cu durata de 3 zile, în afara mun. Chișinău, în perioada 24-26 martie 2016.Compania selectată va oferi servicii de închiriere a sălii de conferințe, inclusiv echipament tehnic, servicii de alimentație, cazare pentru 22 persoane, precum și va respecta alte condiții necesare unei bune desfășurări a activității preconizate.Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare pe noapte (11 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj. b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca 22 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: mic dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă minerală plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare.c. Oferta financiară Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL, cu includerea tuturor taxelor și impozitelor, inclusiv TVA. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelorOferta va fi expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33, MD-2001, mun.Chișinău, Republica Moldova) până pe 26 februarie 2016, orele 16:00.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Termenii de referință ai concursului pot fi descărcați aici.Anexa pentru prezentarea ofertei financiare poate fi descărcată aici.
2 februarie 2016
CRJM solicită oferte de la experți (persoane fizice sau juridice) pentru elaborarea unei analize a prevederilor Codului Fiscal care se aplică activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv privind regimul de impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale (în continuare „analiza”), precum și participarea la lansarea analizei în cadrul unui eveniment public.Descrierea sarcinii:Expertul selectat va elabora o analiză cuprinzătoare, prin care va evalua prevederile Codului Fiscal aplicabile activității organizațiilor neguvernamentale, inclusiv cele referitoare la regimul de impozitare a terților care fac donații în favoarea organizațiilor neguvernamentale; va elabora anexe, studii de caz relevante pentru analiză; va oferi concluzii și va identifica prevederile Codului Fiscal care nu avantajează și care nu contribuie la sustenabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale; și va oferi un set de concluzii și recomandări de îmbunătățire a cadrului legal analizat.Analiza va fi efectuată în coordonare cu CRJM. Expertul selectat va propune o metodologie fezabilă pentru analiză, care urmează să fie aprobată de CRJM.Sarcina urmează a fi executată în perioada martie - 31 mai 2016.Cerințe față de candidați:  -          Studii în domenii relevante: Economie / Contabilitate / Finanțe;-          Experiență de minimum 3 ani în domeniul fiscal / domenii conexe;-          Cunoașterea legislației și practicii fiscale din Republica Moldova;-          Abilități analitice, gândire critică, utilizarea metodelor calitative și cantitative de cercetare;-          Experiență în elaborarea și scrierea studiilor analitice.Depunerea cererii de participareVă rugăm să expediați oferta datată și semnată prin e-mail la adresa: olga.burucenco@crjm.org sau să o depuneți direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 4 martie 2016, ora 16:00. Oferta va include:O propunere scurtă privind metodologia de cercetare și schița materialului (maxim 2 pagini);Oferta financiară care să includă numărul de zile prevăzute și rata zilnică în MDL (costul plasării sondajului pe pagina web specializată va fi acoperit de CRJM). În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per zi. Persoanele juridice vor indica prețul per zi cu aplicarea TVA la cota zero (CRJM va prezenta ulterior documentele justificative persoanei juridice contractate). Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;Pentru persoanele fizice - CV-ul actualizat al candidatului;Pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare/licenței, cu anexarea CV-ului actualizat al persoanei care va efectua analiza;Exemple de analize / studii similare elaborate de persoana care va efectua analiza.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor formulate. Doar persoanele fizice/juridice selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Textul integral al termenilor de referință poate fi descărcat aici.
1 decembrie 2015
CRJM anunță concurs pentru:a)      Funcția: Coordonator de comunicare;b)    Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat, pe perioada concediului de îngrijire a copilului persoanei substituite;c)      Perioada: 1 februarie 2016 - 30 aprilie 2017;d)      Localitatea: Chişinău, Republica Moldova.Atribuţii:Principalele sarcini ale Coordonatorului de comunicare țin de:a)      sporirea vizibilității asociației;b)      comunicarea eficientă a asociației în exterior;c)      monitorizarea şi stocarea informației din media despre activitățile asociației și impactul acestora;d)      asigurarea logistică  evenimentelor publice ale asociaţiei.Fișa de post a funcției este anexată.Cerinţe faţă de candidaţi:a)      studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului şi comunicării;b)      posedarea fluentă a limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;c)      folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;d)      posedarea cunoştinţelor în domeniul justiţiei şi drepturilor omului şi experienţa anterioară în funcţii similare constituie un avantaj.Condiţii de muncă:a)      salariul atractiv, care depinde de experienţa şi studiile angajatului, precum şi de numărul de proiecte implementate de asociaţie;b)      angajare cu termen de probă;c)      timpul de muncă depinde de numărul de proiecte implementate de asociaţie, însă nu poate depăşi 40 de ore săptămânal.Persoanele interesate sunt rugate să expedieze până la 15 decembrie 2015, ora 16.00, CV-ul și o scrisoare de motivare prin email la: olga.burucenco@crjm.org. Selectarea va fi făcută în bază testării abilităților și a unui interviu. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin expedierea unui e-mail la aceiaşi adresă.Doar candidaţii preselectaţi vor fi supuși testării și invitaţi pentru interviu.
12 noiembrie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de cazare, alimentație și închiriere a unei săli de conferințe necesare organizării evenimentului din 21-22 decembrie 2015.Obiectiv:Scopul urmărit este desfășurarea evenimentului la un nivel înalt. În vederea atingerii acestui scop, compania selectată va oferi servicii de închiriere a sălii de conferințe, inclusiv echipament tehnic, servicii de alimentație, cazare pentru 13 persoane, precum și va respecta alte condiții necesare unei bune desfășurări a activității preconizate.Criteriile de selectare:Compania trebuie să întrunească următoarele criterii:a. Cerințe față de condițiile de cazare:-          cazare pe noapte (4 camere DBL cu paturi separate) și condiții adecvate de ședere;-          alte comodități (TV, aer condiționat etc.) vor constitui un avantaj. b. Cerințe pentru desfășurarea evenimentului: -          sală de conferințe cu un spațiu adecvat numărului indicat de participanți (cca.15 persoane);-          echipament necesar: proiector, ecran, flipchart;-          servicii de alimentație, la cerere: dejun, prânz, pauze de cafea, cină;-          asigurarea cu apă minerală plată (1l pe zi per persoană) pe toată durata evenimentului;-          conexiune la Internet;-          locuri de parcare.Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare). Prețurile vor fi indicate în MDL, cu aplicarea TVA la cota zero. Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor.Oferta trebuie să fie expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev 33) până pe 23 noiembrie 2015, ora 16:00.Termenii de referință și anexa pentru completare pot fi descărcate aici.
10 noiembrie 2015
CRJM solicită oferte de la companii de logistică și organizare a evenimentelor pentru promovarea și proiecția unui film în perioada 20 noiembrie – 11 decembrie 2015.Sarcinile față de Prestator:Persoana juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și CRJM).Persoana juridică selectată va asigura organizarea și logistica proiecției filmului după cum urmează:1. Plata pentru închirierea sălilor:Universitatea din Cahul - 8 decembrie.Cinematograful Odeon, Chișinău - 9 decembrie.Universitatea din Bălți - 10 decembrie.2. Asigurarea echipamentului pentru proiectarea filmului în or. Bălți și Cahul (1 laptop, 1 proiector, 1 microfon).3. Imprimarea materialelor de vizibilitate (1 banner format 1x2 m, 200 de postere format A2, 150 g/m2, color 4+0, luster), precum și distribuirea acestora în campusul universităților din Chișinău, Bălți și Cahul.4. Promovarea la radio a spotului despre film (durata de 30 sec, cu difuzarea de minim 2 ori în prime-time și 2 off-time la minim 2 posturi radio cu acoperire națională).5. Promovarea în rețele de socializare a spotului despre film.6. Asigurarea difuzării bannerului dedicat proiecției filmului în rețeaua de ziare a Asociației Presei Independente (18 ziare locale din republică).7. Transportarea a 4 persoane tur-retur în/din or. Bălți și Cahul în data proiecției.CRJM va fi responsabil de rezervarea sălilor pentru proiecția filmului în perioada 8 - 10 decembrie 2015.Criteriile de selecțieExperiența companiei în organizarea evenimentelor similare;Oferta financiară, în special preţul oferit pentru:numărul minim oferit de apariții pentru spotul de promovare a filmului la radio și numărul de posturi radio unde vor fi difuzate.numărul minim de vizualizări a spotului de promovare a filmului și diversitatea rețelelor de socializare.numărul și diversitatea aparițiilor în rețeaua de ziare a Asociației Presei Independente.Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 23 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta de participare la concurs va conţine informaţie concisă cu indicarea următoarelor:Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).Descrierea serviciilor necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.Calendarul de implementare a activităţilor cu date concrete şi rezultatele aşteptate.Copia certificatului de înregistrare al companiei.Portofoliul celor mai importante evenimente organizate în ultimii 3 ani.Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile prestate, precum și detalierea per poziții. Prețurile vor fi indicate în EUR și vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate. Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte financiare.Companiile care vor depune ofertele vor fi anunţate despre decizia cu privire la compania selectată după finisarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 20 noiembrie 2015.Termenii de referință pentru concurs pot fi descărcați aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
9 noiembrie 2015
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare a studiilor și rapoartelor sale. CRJM publică anual în jur de 15 produse și volumul acestora constituie cca 600 – 700 de pagini. Serviciile de machetare vor fi contractate pentru perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017.Candidatul urmează a fi selectat în baza:- Experienței candidatului;- Calității lucrărilor executate;- Ofertei  financiare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. Șciusev 33 până pe 27 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta va include: Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor de machetare, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare: machetarea per pagină text simplu, machetarea per pagină cu tabele şi costul pentru elaborarea designul-ui unei coperte), cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare vor fi indicate în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per pagină machetată. Persoanele juridice vor indica prețul per pagină, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.Exemple de produse similare.Termenii de referință și formularul pentru procurări pot fi descărcate aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
22 octombrie 2015
CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de machetare a studiilor și rapoartelor sale. CRJM publică anual în jur de 15 produse și volumul acestora constituie cca 600 – 700 de pagini. Serviciile de machetare vor fi contractate pentru perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017.Candidatul urmează a fi selectat în baza:- Experienței candidatului;- Calității lucrărilor executate;- Ofertei  financiare.Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. Șciusev 33 până pe 6 noiembrie 2015, ora 16:00. Oferta va include: Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor de machetare, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare: machetarea per pagină text simplu, machetarea per pagină cu tabele şi costul pentru elaborarea designul-ui unei coperte), cu includerea termenului executării. Prețurile serviciilor pentru machetare vor fi indicate în dolari SUA. În cazul persoanelor fizice va fi indicat prețul net per pagină machetată. Persoanele juridice vor indica prețul per pagină, inclusiv toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Exemple de produse similare. Termenii de referință și formularul pentru procurări pot fi descărcate aici.Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org.
9 octombrie 2015
CRJM extinde termenul concursului de oferte pentru selectarea redactorilor care vor presta servicii de redactare și corectură a materialelor traduse cu specific juridic în limbile engleză și rusă. Serviciile vor fi prestate în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016.Volumul estimativ al materialelor de redactat este de aproximativ:engleză - 400 de pagini pe an;rusă - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa pentru ambele tipuri de servicii de redactare.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă, precum și un exemplu de lucrare redactată în limba la care participați;Proba de redactare/corectură a fragmentelor pre-selectate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (a se vedea anexa). Vă rugăm să redactați în track changes (TRK);Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații).Dosarele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de redactare”. Data limită de depunere a ofertelor este 15 octombrie 2015, orele 16:00. Ofertele care nu respectă cerințele concursului anunțat nu vor fi luate în considerare.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire.Pentru informații suplimentare: Olga Burucenco, Director al Serviciului Administrativ, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: olga.burucenco@crjm.org.  
17 septembrie 2015
CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea redactorilor care vor presta, în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016, servicii de redactare și corectură a materialelor traduse cu specific juridic în limbile:română;engleză;rusă.Volumul estimativ al materialelor de redactat este de aproximativ:română - 300 de pagini pe an (1 pagină conține 1800 de caractere fără spații);engleză - 400 de pagini pe an;rusă - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de redactare indicate mai sus.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul actualizat care va indica expertiza și experiența relevantă, precum și un exemplu de lucrare redactată în limba la care participați;Proba de redactare/corectură a fragmentelor pre-selectate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (a se vedea anexele). Vă rugăm să redactați în track changes (TRK);Oferta financiară în MDL, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații).Dosarele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de redactare”. Data limită de depunere a ofertelor este 08 octombrie 2015, orele 16:00. Ofertele care nu respectă cerințele concursului anunțat nu vor fi luate în considerare.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. Pentru informații suplimentare: Olga Burucenco, Director al Serviciului Administrativ, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: olga.burucenco@crjm.org.  
25 august 2015
CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea traducătorilor care vor presta, în perioada septembrie 2015 - decembrie 2016, servicii de traducere în scris a textelor cu specific juridic din:română în engleză;română în rusă;engleză în română.Volumul estimativ al traducerilor este de aproximativ:română în engleză  - 300 de pagini pe an (1 pagină conține 1800 de caractere fără spații);română în rusă - 400 de pagini pe an;engleză în română - 500 de pagini pe an.Condiții de participareLa concurs sunt invitate să participe doar persoanele fizice. O persoană poate participa la concurs pentru unul, două sau toate trei tipuri de servicii de traducere indicate mai sus.Dosarul de participare la concurs va conține:CV-ul care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic. Mostre de traduceri pot fi anexate;Proba de traducere a fragmentelor pre-selectate de „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova (a se vedea anexele pentru traducerile română – engleză și română – rusă (același text) și pentru traducerea engleză - română)Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul per pagină (1800 de caractere fără spații). Prețul indicat va include toate impozitele și taxele care urmează a fi plătite de CRJM și traducător (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii etc.).Dosarele urmează să fie expediate pe adresa de e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org, cu mențiunea „Servicii de traducere scrisă” până la 4 septembrie 2015, orele 16.00.Ofertele care nu sunt conforme cerințelor nu vor fi luate în calcul.ContractareaServiciile vor fi prestate în baza contractelor de prestări-servicii pentru loturi separate. În funcție de situație, pentru diferite loturi pot fi contractate diferite persoane. Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate până în decembrie 2016. Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. Informații suplimentare: Mihaela Cibotaru, coordonatoare de comunicare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: 022- 843 601; e-mail: mihaela.cibotaru@crjm.org.
18 august 2015
Asociaţia Obştească „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM) anunţă tender pentru selectarea unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj sociologic în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților cu privire la reforma sectorului justiției. Această activitate este realizată de CRJM în cadrul proiectului „Sporirea eficienței și transparenței sistemului judiciar din Republica Moldova”, finanţat de către Programul USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP), prin USAID. Proiectul are scopul de a spori eficiența și transparența sistemului judiciar din Republica Moldova.Compania sociologică urmează să efectueze un sondaj sociologic la nivel național în rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților. Sondajul urmează a fi efectuat în baza contactului direct cu intervievații - judecători și procurori din toate instanțele de judecată / procuraturile din țară. Pentru avocați prestatorul poate propune o metodologie pentru un eșantion minim de 200 de avocați. Prestatorul va efectua sondajul sociologic și va prezenta împreună cu CRJM analiza datelor  sondajului, în cadrul unui eveniment public.Informații detaliate referitor la condițiile de participare sunt indicate în termenii de referință, accesibili aici.Ofertele complete urmează a fi prezentate până la data de 2 septembrie 2015, ora 15.00 pe adresa str. Alexei Șciusev 33, Chișinău, sau transmise prin e-mail la mihaela.cibotaru@crjm.org.Deschiderea plicurilor şi examinarea ofertelor va avea loc la data de 2 septembrie 2015, ora 16.00.Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 022 843 601, mob: 0691 51 507 sau la adresa de E-mail mihaela.cibotaru@crjm.org.
20 aprilie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunță licitație pentru procurarea echipamentului descris mai jos sau analog cu cel descris, cu următoarele caracteristici tehnice minime:Imprimantă/ Copiator1. Model Canon image RUNNER ADVANCE  C5235i sau C5240isau Xerox WorkCentre 7530 sau 75352. Aparatul trebuie să corespundă următoarelor funcționalități:a. Printer de rețea (obligatoriu - aparatul va fi utilizat pe post de printer principal)b. Scanner duplex color (obligatoriu)c. Expediere fax, email (obligatoriu)d. Dispozitiv de finisare extern (obligatoriu, sau unul intern cu parametri similari celui extern)e. Kit pentru imprimare directă (obligatoriu)f. Magazie de hârtie laterala (opțional)Ofertele comerciale urmează să conțină următoarele informații:denumirea, adresa poștală și e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului,semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei,descrierea bunului propus (inclusiv analog), luând în considerație parametrii menționați,prețul în MDL, inclusiv TVA,termenul de garanție și de livrare,data ofertei.Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.Ofertele vor fie evaluate în baza următoarelor criterii principale:prețul produsului,parametrii tehnici,perioada de garanție,costul întreținerii,opiniile experților cu privire la produs.A.O. „Centul de Resurse Juridice” își asumă dreptul să nu selecteze nicio ofertă în cazul în care acestea depășesc bugetul alocat pentru această procurare, sau dacă ofertele primite nu sunt conforme anunțului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului și semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, A.O. „Centul de Resurse Juridice” va transmite o scrisoare de garanție. Plata integrală a echipamentului în avans nu poate fi făcută.Ofertele urmează a fi prezentate până la data de 11 mai 2015, ora 14.00 (termen precedent 30 aprilie 2015, ora 14.00)  la adresa electronică contact@crjm.org sau în plic sigilat la adresa Asociației. Ofertele care nu conțin toată informația solicitată mai sus nu vor fi analizate.Prețul indicat în ofertă nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Prețul va include serviciile de instalare a copiatorului și instruire a personalului CRJM.Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul de schimb al B.C. „Victoriabank” S.A. la ziua comparării ofertelor.Plicurile sigilate vor fi deschise și toate ofertele vor fi comparate la 11 mai 2015, ora 15.00. Ofertanții pot asista la procesul de deschidere și comparare a ofertelor. Decizia cu privire la achiziție va fi luată până pe 12 mai 2015.Termenul exact de livrare a bunului va fi convenit cu ofertantul selectat.Pentru informații suplimentare puteți contacta pe Mihaela Cibotaru, Ofițer pentru relații cu publicul, Tel: + 373 22 843 601, ext. 108 sau email: mihaela.cibotaru@crjm.org.
6 februarie 2015
Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” anunţă tender pentru contractarea serviciilor tipografice și editoriale poligrafice pentru publicarea produselor CRJM. Serviciile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe tehnice:LotDetalii tehniceCantitatePret bucata Suma totalăTermene limită de executare (cîte zile)Lot IFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare mata fata, interior 1+1Hârtie: interior - ofset 150 gr/m2coperta  - laminată mată 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Bloc intern încleiat100 exemplareLot IIFormat: letter 160 mm x 240 mmCulori: copertă cretată, laminare lucioasă fata. interior 1+1Hârtie: interior - ofset 80 gr/m2coperta  - laminată lucioasă 250 gr/m2Nr. estimativ de pagini: 50(textul include text simplu și tabele)Spiralate (spirală metalică)100 exemplareAceastă ofertă se referă doar la serviciile de imprimare şi executare.Compania selectată va primi textul cărţilor şi coperta deja editate şi machetate.Aceste specificații sunt orientative și compania câștigătoare va fi selectată pentru a imprima toate produsele pe care CRJM intenționează să le publice în următorii ani.Ofertantul este invitat să prezinte un dosar de ofertă care să includă:Preţul în MDL a serviciilor de imprimare, termenii de executare (in zile), inclusiv costurile aferente, pentru fiecare lot separat.Denumirea companiei, adresa poştală, e-mail, și telefonul de contact.Copia certificatului de înregistrare și portofoliul ofertantului ce țin de prestarea unor servicii asemănătoare.Semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei.Prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe perioada executării contractului.Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la livrarea produsului şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.Oferta urmează a fi trimisă până la data de 13 februarie 2015, ora 15.00  la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.Pentru întrebări sau detalii suplimentare puteți contacta pe Cristina Turcu la tel: 022 843 601, ext. 107 sau email: cristina.turcu@crjm.org.
2 februarie 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice din România (ECPI), anunţă un concurs de selectare a 3 formatori pentru asistenți sociali, care vor participa la un program de formare de formatori în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire va consta din 2 sesiuni de formare în domeniul egalității și nediscriminării a câte 3 zile fiecare, în perioada martie-mai 2015. Formatorii care vor fi selectați în urma programului de instruire vor livra la rândul lor cel puțin o instruire cascadă în perioada mai-septembrie 2015 în calitate de formatori.Scopul programului constă în abilitarea profesională a formatorilor pentru asistenți sociali în instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării.Programul de instruire a formatorilor va fi pregătit și livrat de experți din România care au o vastă experiență în acest domeniu, cu asistența juriștilor de la CRJM.Sunt eligibile persoanele care sunt formatori sau potențiali formatori pentru asistenți sociali, interesați de instruirea asistenților sociali în domeniul egalității și nediscriminării și de organizarea ulterioară a sesiunilor de instruire a altor asistenți sociali în acest domeniu.Persoanele interesate se pot înscrie la program expediind CV-ul cu indicarea experienței de formator pentru asistenții sociali la adresele de email: doina.munteanu@crjm.org pînă la 10 februarie 2015, ora 17.00. În titlul mesajului se va indica: Concurs pentru ToT pentru asistenti sociali în domeniul egalității și nediscriminării.La selectarea formatorilor se va lua în calcul egalitatea de gen, diversitatea candidaților, experiența acestora în calitate de formator pentru asistenții sociali, precum și capacitatea candidaților de a disemina informația unui număr larg de persoane în Republica Moldova.