Advocacy
(En) PUBLIC CALL on the limited transparency and the flaws found in the adoption of decisions regarding the establishment of single-member constituencies
2017/11/07
(RU) ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ об ограниченной прозрачности и недостатках, выявленных в процессе принятия проекта решения об образовании одномандатных округов
2017/11/07
APEL PUBLIC privind transparența limitată și deficiențele constatate în procesul de adoptare a proiectului hotărârii privind constituirea circumscripțiilor uninominale
2017/11/07
Opinie juridică asupra proiectului de lege nr. 307 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (contestarea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii)
2017/11/06
Comentarii la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (modificările Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească și Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului) din legislația conexă proiectului privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Moldova
2017/10/25
Opinie cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind reforma sistemului judecătoresc)
2017/10/24
(En) Declaration//Civil society organizations express regret for the reduced level of transparency of election to the Superior Council of Magistracy
2017/10/19
Declarație//Organizațiile societății civile regretă nivelul redus al transparenței alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii
2017/10/17
Apel public către Consiliul Superior al Magistraturii: Inițiativa de schimbare a modului de publicare a hotărârilor judecătorești afectează grav transparența sistemului judecătoresc și limitează accesul la informații de interes public
2017/10/09
(En) Public appeal to the Superior Council of Magistracy: The initiative to change the way judgements are published seriously affects the transparency of the judiciary and limits access to information of public interest
2017/10/09
Apel privind transparența activității Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente
2017/10/04
(En) Public appeal on the transparency of the activity of the National Commission for the Establishment of Permanent Uninominal Constituencies
2017/10/04
«« 2 3 4 »»