Advocacy
Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a normelor privind transparența decizională
2019/02/06
(En) DECLARATION on the support for the national election monitoring mission conducted by Promo-Lex Association
2019/01/22
DECLARAȚIE privind suportul pentru misiunea națională de monitorizare a procesului electoral desfășurată de Asociația Promo-Lex
2019/01/21
Declarație privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale
2019/01/16
(En) The non-transprent appointment of three judges to the Constitutional Court undermines public trust and confidence in the independence of the constitutional court
2018/12/19
Numirea netransparentă a trei judecători ai Curții Constituționale subminează încrederea publică în independența Curții Constituționale
2018/12/17
Declarație privind mărirea pragurilor pentru procedurile de achiziții publice
2018/12/04
(En) PUBLIC APPEAL regarding the organization of public consultations and debates on the draft Code of Parliamentary Rules and Procedures
2018/11/27
APEL privind organizarea consultărilor și dezbaterilor publice privind proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare
2018/11/26
(En) Comments on the draft Code of Parliamentary Rules and Procedures
2018/11/26
Comentarii la proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare
2018/11/23
(En) Joint declaration//The EU-Moldova Civil Society Platform on the implementation of the Association Agreement, 23 October 2018
2018/11/12
«« 2 3 4 »»