Advocacy
(Engleză) Opinion on the draft law amending and supplementing certain legislative acts (establishment of the Anticorruption Court and the District Court of Appeal Chisinau)
2015/10/19
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea Constituției (sistemul judiciar – art. 116, 121/1, 122 și 123)
2015/10/05
Apel public privind inițiativele de reformare a sistemului judecătoresc și mimarea luptei cu corupția
2015/09/29
(Engleză) Public appeal on the Initiatives to reform the judiciary and imitation the fight against corruption
2015/09/29
Solicitare: Cu privire la negocierea inclusivă şi transparentă a unui nou acord cu FMI
2015/09/23
Opinie cu privire la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative /proiectul legii de modificare a Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale
2015/09/15
Propuneri de completare şi modificare a proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
2015/09/13
Apel privind cazul copiilor instituționalizați în Casa internat Orhei
2015/09/03
Appeal regarding the case of children placed in Orhei orphanage for children with severe mental disabilities
2015/09/03
Apel Public privind Decizia Curții Supreme de Justiție din 30 iunie 2015
2015/07/02
Opinie cu privire la propunerile de modificare a legislației în domeniul justiției lansate de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc la 20 mai 2015
2015/06/18
(Engleză) Opinion on the proposals to amend the justice sector related legislation launched by the Center for Reform in the Judicial System on 20 May 2015
2015/06/18
«« 13 14 15 »»